ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА GARMIN PAY

Последна актуализация: 10 март 2020 г.

Вашата поверителност е важна за Garmin. Разработихме настоящите правила за поверителност, за да Ви предоставим информация за начина, по който обработваме Вашите лични данни, когато използвате нашата услуга Garmin Pay. В тази Политика за поверителност препратките към „портфейла Garmin Pay“ са предназначени да се прилагат към портфейла на Вашето устройство Garmin или, ако е приложимо, на Вашето устройство от друг производител, което може да използва име, различно от Garmin Pay.

Други уебсайтове, приложения и продукти на Garmin, в които няма връзка към настоящите правила за поверителност, а има връзка към различни правила за поверителност на Garmin, се ръководят от последните. Например имаме различна декларация за поверителност, която се прилага за Garmin Connect и съвместимите с него устройства за носене и други устройства.

„Лични данни“ означава информация, свързана с физическо лице, което е или може да бъде идентифицирано.

За да преминете към конкретен раздел от тези правила за поверителност, моля, щракнете върху някоя от връзките по-долу:

Категории лични данни, обработвани от Garmin

Лични данни, които се обработват, когато задавате портфейл Garmin Pay:

Когато настройвате портфейл Garmin Pay, ние събираме потребителска информация, като собствено име и фамилно име и маркер за удостоверяване, а когато Garmin Pay ще бъде използван на устройство от друг производител – потребителско име и имейл адрес. Ние също така събираме информация за устройството, като сериен номер, модел (устройство и телефон), идентификатор, версия на фърмуера и операционна система.

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ:

(a) Garmin обработва Вашето собствено име, фамилно име и маркер за удостоверяване за целите за удостоверяване. Правното основание за обработка на Вашето собствено име, фамилно име и маркер за удостоверяване за тази цел се основава на законния интерес на Garmin да защитава сигурността на Вашия портфейл Garmin Pay.

(b) За потребители на устройства от друг производител Garmin обработва Вашето потребителско име и имейл адрес, тъй като използвате тази информация, за да влезете в своя портфейл Garmin Pay. Правното основание за обработка на Вашето потребителско име и имейл адрес за тази цел е законният интерес на Garmin да защитава сигурността на Вашия портфейл Garmin Pay.

(c) Garmin също обработва Вашето потребителско име и имейл адрес за мерки за разкриване на измами. Правното основание за обработка на Вашето потребителско име и имейл адрес за тази цел е законният интерес на Garmin да разкрива и предотвратява измами и да спазва изискванията на издаващи банки и платежни мрежи.

(d) За клиенти, използващи Garmin Pay на устройство Garmin, Garmin също обработва Вашия имейл адрес с цел да Ви изпраща важна информация относно Вашия портфейл Garmin Pay или съществени промени в тази политика за поверителност. Правното основание за обработка на Вашия имейл адрес за тази цел е законният интерес на Garmin да Ви предоставя важна информация за безопасността или друга информация за Вашия портфейл Garmin Pay или съществени изменения в тези правила за поверителност.

Лични данни, които се обработват, когато добавите методи на плащане във Вашия портфейл Garmin Pay:

Когато добавите метод на плащане към портфейла си Garmin Pay, ние събираме Вашето собствено име, фамилно име, адрес за фактуриране и информация за плащане, като номер на картата, дата на изтичане и CVV, и всяка друга информация, която издаващата банка или платежната мрежа може да изисква, за да потвърди Вашата самоличност или устройство.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

(а) Ние обработваме тази информация, за да потвърдим Вашата самоличност с издаващата банка или платежната мрежа според техните изисквания. Правното основание за обработка на тази информация за тази цел е законният интерес на Garmin да защитава нашите клиенти от измами.

(b) Ние също обработваме тази информация, за да може издаващата банка или платежната мрежа да валидира картата и да генерира маркера за плащане за използване в портфейла Garmin Pay. След като се генерира този маркер за плащане, ние съхраняваме него и друга информация за картата, като последните четири цифри от номера на картата, името върху картата, пластиката на кредитната карта, вида на картата и адреса за фактуриране. Правното основание за обработка на тази информация за тази цел е договорна необходимост.

Лични данни, които се обработват когато преглеждате, прекратявате или изтривате методи на плащане във Вашия портфейл Garmin Pay:

Когато изберете да видите метод на плащане във Вашия портфейл Garmin Pay, ще Ви показваме съхранената информация за картата, по-специално последните четири цифри от номера на картата, името на картата, пластиката на кредитната карта, типа на картата и адреса за фактуриране. Когато решите да прекратите метод на плащане в портфейла си Garmin Pay, ние ще запазим съхранената информация за картата. Ние обаче ще уведомим издаващата банка или платежната мрежа да я блокират за покупки. Когато изберете да премахнете метод на плащане от Вашия портфейл Garmin Pay, ние ще изтрием съхранената информация за картата, както е поискано, и ще уведомим издаващата банка или платежната мрежа, за да я блокират за покупки.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Ние обработваме тази информация, за да изпълним изисканите от Вас действия. Правното основание за обработка на тази информация за тази цел е договорна необходимост.

Лични данни, които се обработват при покупка с Вашия портфейл Garmin Pay:

Ако използвате портфейла си Garmin Pay, за да направите покупка, маркерът за плащане се предоставя на системата за пунктове за продажба на доставчика. След приключване на трансакцията по преценка на издаващата банка или платежната мрежа Garmin може да получи потвърждение за успешното плащане.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Маркерът за плащане се предоставя на доставчика, който ще изпрати информацията до издаващата банка или платежната мрежа, за да обработи плащането. Издаващата банка или платежната мрежа изпраща потвърждение за успешното плащане на Garmin, за да може услугата Garmin Pay да Ви изпрати насочено известие за извършеното плащане. Правното основание за обработка на тази информация за тези цели е договорна необходимост.

Лични данни, които се обработват, когато използвате Garmin Pay с транспортния си пропуск:

Ако използвате портфейла си Garmin Pay, за да улесните използването на транспортния си пропуск за експресно плащане, информация, като SEID, ИД на акаунт, име, пол и мобилен телефон, се споделя с транспортната мрежа за обработка на транспортното използване или плащане според случая.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Тази информация се предоставя на транспортната мрежа за предоставяне на клиентско обслужване. Правното основание за обработка на тази информация за тази цел е договорна необходимост.

Категории получатели на лични данни

Издаващи банки, платежни мрежи и други партньори:

За да предостави услугата Garmin Pay, Garmin ще споделя информация с издаващи банки, платежни мрежи, издатели на карти и доставчици на транспортни услуги или свързани партньори (като Suica или Japan Railway East (JRE)) при необходимост за разкриване на измами, получаване на маркер за плащане, представляващ Вашата кредитна карта и показващ информация за трансакцията.

Доставчици на услуги:

Garmin използва Amazon Web Services, за да хоства и предоставя услугата Garmin Pay. Garmin също използва Zendesk, за да предостави поддръжка на клиенти от ниво 2 за доставчика на Вашето устройство, издаващата банка или платежната мрежа, тъй като те Ви асистират при проблеми, свързани с Garmin Pay. Garmin използва доставчици на услуги на трети страни, за да ни помогнат да разберем по-добре как хората използват услугата Garmin Pay.

Разкриване в други случаи:

Може да разкриваме лични данни за Вас на други хора: (а) ако имаме Вашето валидно съгласие за това; (b) за да изпълним валидна призовка, правна заповед, съдебна заповед, правен процес или друго правно задължение; (c) за да приложим нашите условия или правила или политики; или (d) при необходимост за правна защита или защита на законни права.

Също така можем да прехвърлим Вашите лични данни на филиал, дъщерно дружество или трета страна в случай на реорганизация, сливане, продажба, създаване на съвместно предприятие, прехвърляне на правата, прехвърляне или друго разпореждане с целите или част от дейността, активите или акциите на Garmin, включително, без ограничение, във връзка с несъстоятелност или подобна процедура, при условие че никое лице, на което прехвърляме лични данни, няма да има право да обработва Вашите лични данни освен тези, описани в настоящите правила за поверителност, без да Ви уведоми, и ако се изисква от действащото законодателство, без да получи Вашето съгласие.

Прехвърляния на лични данни

Garmin е световна компания. За да предлагаме нашите продукти, приложения и услуги, е възможно да се наложи да прехвърляме Вашите лични данни на други компании на Garmin в други държави. Преглед на компании, притежавани от Garmin. За клиенти извън Китай, когато създавате акаунт в Garmin, добавяте лични данни в профила си в акаунта или качвате данни в акаунта си в Garmin, Вашите лични данни ще се събират и съхраняват на сървърите на Garmin International Inc. в Съединените щати и сървърите на Garmin (Europe) Ltd. В Обединеното кралство. За клиенти в Китай, когато създавате акаунт в Garmin, добавяте лични данни в профила на акаунта си или качвате данни в акаунта си на Garmin, Вашите лични данни ще се събират и съхраняват на сървърите на Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. в Китай.

Личните данни на лица, пребиваващи в държава от Европейското икономическо пространство („ЕИП“), Обединеното кралство или Швейцария, се управляват от Garmin Würzburg GmbH и се обработват от нейно име от Garmin International, Inc, Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc. спазват принципите на Privacy Shield в отношенията между ЕС и Съединените щати и между Швейцария и Съединените щати относно събирането, използването, споделянето и задържането на лични данни от ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария, както е описано в нашия сертификат за Privacy Shield в отношенията между ЕС и Съединените щати и сертификат за Privacy Shield в отношенията между Швейцария и Съединените щати.. Научете повече за Щита за личните данни.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc. подлежат на надзор от Федералната търговска комисия на САЩ и носят отговорност за личните данни, прехвърлени на трети страни, които ги обработват от наше име. Ако имате оплаквания, свързани със спазването на Privacy Shield от наша страна, се свържете с нас на [[email protected]](mailto:[email protected] „Privacy email address“). Можете да изпратите оплакване и до избрания от нас независим орган за решаване на спорове JAMS, а в някои случаи да поискате и арбитраж по процедурата за Щита за личните данни.

От всички компании на Garmin се изисква да спазват практиките на поверителност, изложени в настоящата Декларация за поверителност.

Бисквитки и подобни технологии

Събираме данни от потребители относно употребата им на услугата Garmin Pay. Ние събираме аналитична информация, като дата и час на достъп на потребителя до услугата, информация за устройството, настройка на езика, поведение на потребителя (напр. използвани функции, честота на използване), информация за състоянието на устройството, модел на устройството, информация за хардуер и операционна система и информация относно това как функционира услугата. Garmin използва тези данни, за да подобри качеството и функционалността на услугата, да разработва и пуска на пазара продукти и функции, които най-добре обслужват Вас и другите потребители, както и да открива и отстранява проблеми със стабилността на услугата и други проблеми с използването възможно най-бързо.

Правното основание за обработката на тази аналитична информация е нашият законен интерес да разберем как клиентите ни взаимодействат с нашата услуга Garmin Pay, така че да подобрим потребителското изживяване и функционалността на нашата услуга.

Ето някои примери за доставчици на аналитични и подобни услуги от трети страни, които ползваме понастоящем:

УСЛУГИ ЗА АНАЛИЗ:

Google: Google Analytics се използва за проследяване на статистиката и демографските данни, интересите и поведението на потребителите в услугата Garmin Pay. Научете повече за това как може да се използва тази информация за анализ, как да контролирате използването на Вашата информация и как да откажете използването на данните Ви от Google Analytics.

Деца

Имаме изискване за лицата под 13 години в Съединените щати и под 16 години в останалите държави да не предоставят лични данни на Garmin. Ако узнаем, че сме събрали лични данни на дете под 13 години в Съединените щати или под 16 в останалите държави, ще предприемем необходимите мерки да изтрием тази информация възможно най-бързо.

Актуализации на правилата за поверителност

Ние можем да актуализираме периодично тези правила за поверителност, като прибавяме нови продукти и приложения, като подобряваме нашите текущи оферти, както и вследствие на промени в технологиите и законодателството. Можете да научите кога тези правила за поверителност са били актуализирани за последен път, като направите справка с легендата „Последна актуализация“ в горната част на тази страница. Всички промени влизат в сила след публикуването на актуализираните правила за поверителност.

Ние ще ви изпратим известие, ако тези промени са по същество, и ще изчакаме да получим вашето съгласие, когато това се изисква от нас по силата на действащото законодателство. Това известие се осигурява по имейл или чрез публикуване на известие за измененията на уебсайтовете на Garmin и в приложенията, които са свързани с тези правила за поверителност.

Запазване на лични данни

Ние ще запазим Вашите лични данни, докато акаунтът Ви в Garmin се счита за активен или, в случай на потребители на Garmin Pay с устройства на друг производител, докато Вие или администраторът на данни не поиска изтриване на Вашия портфейл Garmin Pay. В допълнение вижте по-долу в раздела „Вашите права“ описание на Вашето право на заличаване.

Администратор на данни и служител по защита на данните

Когато Garmin действа като обработващо лице:

Когато използвате Garmin Pay на устройство Swatch, Garmin действа като обработващо лице. За да упражните правата си или за повече информация, моля, свържете се с доставчика на трета страна на Вашето устройство.

Когато Garmin действа като администратор на данни:

Когато използвате Garmin Pay на устройство Garmin или друго устройство на друг производител, Garmin действа като администратор на данни. Ако пребивавате в държава от ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, Вашите лични данни, които се събират от Garmin, се администрират от Garmin Würzburg GmbH със седалище на адрес Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Германия. Служителят по защита на данните на фирмата за ЕС се намира на същия адрес и можете да се свържете с него по имейл на [email protected]

Ако пребивавате в Китай, Вашите лични данни, събирани от Garmin, се администрират от Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, която се намира на адрес 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Китай, с която можете да се свържете по имейл на [email protected]

Ако пребивавате извън ЕИП, Обединеното кралство, Швейцария и Китай, личните данни, които се събират от Garmin, се администрират от Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, с която можете да се свържете по имейл на [email protected]

Вашите права

Ако пребивавате в Европейския съюз или Обединеното кралство, съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) или Закона за защита на данните на Обединеното кралство за 2018 г. имате право при спазване на условията да поискате от Garmin достъп до, корекция или заличаване на Вашите лични данни, преносимост на данните, ограничаване на обработката на Вашите лични данни, право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни и право да подадете жалба до надзорния орган. За повече информация относно тези права, моля, посетете [страница "Моите права"] на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en/), отнасяща се до ОРЗД, която може да се разгледа на множество езици. Ако пребивавате извън Европейския съюз и Обединеното кралство, е възможно да имате подобни права съгласно местното законодателство.

Ако живеете в Европейския съюз или Обединеното кралство и желаете да упражните правото си на ограничаване на обработката или правото си да възразите срещу обработката, се обърнете към Служителя по защита на данните за ЕС в Garmin Würzburg GmbH на Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Германия или чрез имейл на [email protected].

Ако живеете в Китай и искате да упражните някое от правата си на субект на данни, моля, свържете се с Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. на [email protected].

Ако не живеете в Европейския съюз, Обединеното кралство или Китай, но смятате, че имате право да упражнявате тези или други права съгласно местните си закони, свържете се с Garmin International, Inc. на [email protected].

Бележка за жителите на Калифорния относно практиките и правата на поверителност

Ако сте жител на Калифорния, законът на калифорнийското законодателство може да Ви предоставя допълнителни права по отношение на Вашите лични данни. За да научите повече за Вашите права за поверителност в Калифорния, посетете CCPA Privacy Notice.

  • Всички търговски марки са собственост на съответните им притежатели.*