ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА FLTPLAN.COM

Последна актуализация: 01 януари 2020 г.

Вашата поверителност е важна за Garmin. Разработихме настоящите правила за поверителност, за да Ви предоставим информация за начина, по който обработваме Вашите лични данни, когато използвате сайтовете и услугите FltPlan.com, FltLogic.com и FltSafety.com, както и съпътстващото FltPlan Go и мобилните приложения FltLogic и FltTrack.

Други уебсайтове, приложения и продукти на Garmin, в които няма връзка към настоящите правила за поверителност, а има връзка към различни правила за поверителност на Garmin, се ръководят от последните.

„Лични данни“ означава информация, свързана с физическо лице, което е или може да бъде идентифицирано.

За да преминете към конкретен раздел от тези правила за поверителност, моля, щракнете върху някоя от връзките по-долу:

Категории лични данни, обработвани от Garmin

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО СЪЗДАВАТЕ АКАУНТ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ ВЪВ FLTPLAN:

Когато създавате акаунт във FltPlan, Ви молим да предоставите потребителско име. Когато създавате потребителски профил във FltPlan, Ви молим за информация на потребителя, като име и фамилия, адрес, държава, телефонен номер, имейл адрес, начална база на летището и пилотна информация, като име на пилот, телефонни номера, имейл адрес и номер на лиценз.

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ:

(a) Garmin обработва Вашето потребителско име, защото използвате потребителското си име и парола, за да влезете в акаунта си. Правното основание за обработка на Вашето потребителско име за тази цел е законният ни интерес да защитим сигурността на Вашия акаунт.

(b) Garmin обработва Вашата потребителска и пилотна информация, за да позволи лесен достъп до съответната информация за използване с услугите, като например за съставяне на полетни планове или извършване на изчисления. Правното основание за обработка на тази информация за тази цел е законният ни интерес да Ви предоставим инструмент за съхраняване на тези данни за използване с услугите.

(c) Също така Garmin обработва Вашия имейл адрес, за да Ви изпраща важна информация за Вашите FltPlan услуги, като например важна информация за безопасността или съществени изменения на тези правила за поверителност. Правното основание за обработка на Вашия имейл адрес за тази цел е законният ни интерес да Ви предоставим важна информация за безопасността или друга информация за Вашите FltPlan услуги, приложения или акаунт или съществени изменения в тези Правила за поверителност.

(d) Garmin също така обработва Вашия имейл адрес, за да го свърже с Вашия акаунт във FltPlan, когато осъществявате контакт с нашите представители за обслужване на клиенти. Правното основание за обработка на имейл адреса Ви за тази цел е нашият законен интерес да осигуряваме качествено обслужване на клиентите.

(e) Garmin обработва Вашия имейл адрес, за да Ви изпрати бюлетин за FltBrief, ако решите да се абонирате за FltBrief. Правното основание за обработка на Вашия имейл адрес за тази цел е Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като използвате връзката за отписване във всеки имейл на FltBrief или се отпишете от страницата на FltBrief на FltPlan.com.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО ДОБАВИТЕ САМОЛЕТ КЪМ ВАШИЯ ПЛАН НА FLTPLAN:

Когато добавите самолет към Вашия акаунт във FltPlan, ние искаме информация, като марка, модел, оборудване, идентификационен номер на самолета и знак за повикване. Молим също за информацията за продукта на авионика, като номера на модела, идентификационни номера на системата и данни на ICAO за самолета. Данните на ICAO включват Вашата домашна база, име на оператора, информация за контакт при спешни случаи, информация за контакт във въздуха и номер на сателит.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Тази информация се обработва, за да Ви помогне да организирате информацията за самолетите си и да бъде използвана в процеса на планиране на полета. Правното основание за обработка на тази информация е законният ни интерес да предоставим качествена организация на самолети и услуга за планиране на полети.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО ДОБАВИТЕ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВАШИЯ АКАУНТ ВЪВ FLTPLAN:

Можете да добавите други видове информация към Вашия акаунт във FltPlan, като съхранявани маршрути, документи, навигационни дневници, информация за пътниците, пилоти и информация за самолетите. Типът на обработваните данни зависи от типа информация, която добавяте към акаунта си, но може да включва GPS позиции или дневници, имена, данни за контакт или марка и модел на самолета.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Тази информация се обработва, за да Ви помогне да организирате информацията за самолетите си и да бъде използвана в процеса на планиране на полета. Правното основание за обработка на тази информация е законният ни интерес да предоставим качествена организация на самолети и услуга за планиране на полети.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ АКАУНТА СИ ВЪВ FLTPLAN ЗА СЪЗДАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОЛЕТНИ ПЛАНОВЕ:

Можете да използвате акаунта си във FltPlan, за да съставяте полетни планове и да ги регистрирате при съответните органи за ръководство на въздушното движение. Когато правите това, ние обработваме Вашето име и адрес, данните на летателния апарат, датата и часа на полета и съответните подробни данни за полета.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Тази информация се обработва, за да Ви помогне за съставянето на полетни планове и регистрирането им при съответните органи за ръководство на въздушното движение. Правното основание за обработката на тази информация е нашият законен интерес да предоставим на нашите клиенти инструмент, който да им даде възможност да съставят и регистрират полетни планове.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ АКАУНТА СИ ВЪВ FLTPLAN ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ:

Можете да използвате Вашия FltPlan акаунт за създаване на инструктажи, като инструктажи за пътници или FBO. Когато правите това, ние обработваме информация, като например компания, име на пилот, имена на членове на екипажа и информация за контакт.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Тази информация се обработва за създаване на желания инструктаж със съответната информация. Правното основание за обработката на тази информация е нашият законен интерес да предоставим на нашите клиенти инструмент, който да им даде възможност да създадат инструктажи.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ АКАУНТА СИ ВЪВ FLTPLAN ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ИЗЧИСЛЕНИЯ:

Можете да използвате Вашия акаунт във FltPlan за извършване на изчисления, като анализ на пистата за излитане и кацане или тегло и баланс. Когато правите това, ние обработваме информация, като часове на заминаване и пристигане, информация за самолета, идентификационен номер на потребителя и идентификационен номер на самолета.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Тази информация се обработва за извършване на желаното изчисление. Правното основание за обработка на тази информация е изпълнение на договор.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ АКАУНТА СИ ВЪВ FLTPLAN ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ:

Ако се абонирате за услугата eAPIS, можете да използвате Вашия акаунт във FltPlan, за да създадете и изпратите митническа декларация за пътуване извън САЩ. Когато правите това, ние обработваме имената на пътниците, държава на раждане и номера на паспорти.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Тази информация се обработва за създаване и предаване на митническа декларация на съответните органи. Правното основание за обработка на тази информация е изпълнение на договор.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ФУНКЦИЯТА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОЛЕТ:

Когато използвате функцията за проследяване на безплатни или първокласни полети, ние обработваме номера на опашката на самолета и предоставения(те) имейл адрес(и) или телефонен(ни) номер(а).

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Тази информация се обработва, за да Ви помогне да следите важните подробности за Вашите полети, за да можете да споделяте тези подробности или позицията на самолета с други по време на полетите Ви. Правното основание за обработката на тази информация е нашият законен интерес да предоставим на клиентите инструмент за проследяване на важните данни за полетите и да им дадем възможност да споделят позицията на самолета с други по време на полетите.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ФУНКЦИЯТА ELOGBOOK:

За да използвате функцията eLogbook и да създадете акаунт, обработваме Вашия лиценз, имейл адрес и защитен въпрос и отговор. Когато използвате функцията eLogbook, за да създадете запис в дневника, обработваме информация за Вашите полети, като например летищата за излитане и кацане, информация за самолетите, дати и часове, условия и бележки или документи, които решите да изпратите.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Обработваме тези данни, за да предоставим на клиентите автоматизиран инструмент, чрез който да поддържат изискваните от нормативната уредба записи в своите бордови дневници. Правното основание за обработката на тези данни е нашият законен интерес да предоставим на клиентите автоматизиран инструмент, чрез който да поддържат изискваните от нормативната уредба записи в своите бордови дневници.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО ЗАКУПУВАТЕ ПЪРВОКЛАСНИ УСЛУГИ:

Ако закупувате първокласни услуги от FltPlan, Garmin събира Вашето име, имейл адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер за фактуриране, основни и резервни контакти. Ние също така събираме информация, необходима за заявената услуга, като идентификационен номер на самолета, дата на раждане или пощенски адрес на сертификата, както и информация за кредитна карта, като номер на картата, срок на годност и CVV. Услугата на трети страни WorldPay обработва данните за разплащателната карта на клиента, когато клиентите на Garmin я използват за плащане на покупки. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно правилата за поверителност на WorldPay.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Ние събираме тази информация, за да можем да обработим плащането Ви и да извършим покупката Ви. Също така използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме съобщения относно Вашата покупка. Правното основание за обработка на тази информация за тези цели е изпълнението на договор. Също така, обработваме Вашите лични данни като част от процесите за разкриване на измами. Правното основание за обработката на Вашите лични данни за тази цел е нашият законен интерес да защитим Garmin и клиентите от опити за извършване на операции с цел измама.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО КОМУНИКИРАТЕ С GARMIN:

Когато се свързвате с нашите представители за обслужване на клиенти по имейл, телефон, онлайн или лично, ние събираме лични данни, като например Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес и предпочитания за връзка, както и информация за продуктите на Garmin или авионика на трети страни, които притежавате, като например техните серийни номера, номера на модела и дати на закупуване. Също така може да създаваме регистри на събития, които ни помагат за диагностика на проблеми в работата на продукта или приложението, и да получаваме информация, свързана с проблеми в поддръжката или обслужването. Ако поискате да насрочите демонстрация на FltLogic, ние обработваме Вашата информация за контакт, за да се свържем, за да завършим Вашата заявка. За да подобрим обслужването на клиенти и при спазване на действащото законодателство, може също да записваме и преглеждаме разговори с нашите представители за обслужване на клиенти и да анализираме всички отзиви, които са ни предоставени чрез доброволни проучвания сред клиентите. Нашите представители за обслужване на клиенти може с Ваше съгласие да получат достъп до акаунта Ви във FltPlan, ако е необходимо, за да открият и разрешат Вашия проблем.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Използваме тази информация, за да Ви предоставим обслужване на клиентите и поддръжка на продуктите и да следим за качеството и вида на обслужване на клиентите и поддръжка на продуктите, които предоставяме на нашите клиенти. Правното основание за обработката на тази информация за тези цели е законният интерес на Garmin да осигурява качествена поддръжка на продуктите. Правното основание за влизане във Вашия акаунт във FltPlan, ако е необходимо, с цел откриване и решаване на Вашия проблем е съгласието, което можете да оттеглите.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ, КОГАТО СЕ АБОНИРАТЕ ЗА FLTBRIEF:

Ако решите да се абонирате за FltBrief, бюлетина на FltPlan, ще обработваме Вашия имейл адрес.

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим нашия FltBrief бюлетин. Правното основание за обработка на тази информация за тази цел е Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като щракнете на "Отписване" в долния колонтитул на всеки FltBrief бюлетин или като се отпишете от сайта ни FltBrief.

Категории получатели на лични данни

ОРГАНИ ЗА РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ:

Когато използвате FltPlan за съставяне и регистриране на полетни планове, Вашите полетни планове и свързаната с тях информация се предават на съответните органи за ръководство на въздушното движение.

ХОРА, КОИТО КАНИТЕ, ДА СЛЕДЯТ ПОЛЕТИТЕ ВИ:

Във вашия акаунт във FltPlan можете да разрешите на хората да проследяват позицията на Вашия полет или да получават друга подходяща информация. Тази информация ще бъде показана в реално време и в историята на проследяването Ви във Вашия акаунт във FltPlan.

ХОРА, С КОИТО СПОДЕЛЯТЕ ДОКУМЕНТИ:

Във Вашия акаунт във FltPlan можете да споделяте документи с други потребители. И двамата потребители трябва да активират това споделяне.

ВАШАТА КОМПАНИЯ, АКО СТЕ ЧАСТ ОТ ФИРМЕН АКАУНТ:

Ако Вашият акаунт във FltPlan е дъщерен акаунт на фирмен акаунт, тогава администраторът(ите) на фирмения акаунт(и) може да използва информация, която въвеждате в профила на акаунта си, включително потребителско име, физически адрес, имейл адрес, телефонен номер, пилотна информация и информация за екипажа, медицински бележки и имената на пътниците. Въпреки това паролата на Вашия акаунт във FltPlan не се споделя с администратора(ите) на фирмения акаунт.

ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ:

По Ваше желание Garmin прехвърля информация на партньори от трети страни за предоставяне на определени услуги, като например:

• FuelerLinx за предоставяне на услуги за планиране на гориво.

• Caribbean Sky Tours за улесняване на международното управление на полети.

• FlightBridge за организиране на коли под наем или резервация на хотел.

Garmin използва доставчици на услуги от трети страни, за да ни помогне да разберем по-добре използването на уебсайта FltPlan и приложението FltPlan Go.

РАЗКРИВАНЕ В ДРУГИ СЛУЧАИ:

Можем да разкрием Ваши лични данни на други: (a) ако имаме Вашето валидно съгласие за това; (b) за да изпълним валидна призовка, правен ред, съдебна заповед, правен процес или друго правно задължение; (c) за да приложим нашите условия или правила; или (d) когато е необходимо за правна защита или защита на правни искове.

Също така можем да прехвърлим Вашите лични данни на филиал, дъщерно дружество или трета страна в случай на реорганизация, сливане, продажба, създаване на съвместно предприятие, прехвърляне на правата, прехвърляне или друго разпореждане с целите или част от дейността, активите или акциите на Garmin, включително, без ограничение, във връзка с несъстоятелност или подобна процедура, при условие че никое лице, на което прехвърляме лични данни, няма да има право да обработва Вашите лични данни освен тези, описани в настоящите правила за поверителност, без да Ви уведоми, и ако се изисква от действащото законодателство, без да получи Вашето съгласие.

Прехвърляния на лични данни

Garmin е световна компания. За да предлагаме нашите продукти, приложения и услуги, е възможно да се наложи да прехвърляме Вашите лични данни на други компании на Garmin в други държави. Преглед на компании, притежавани от Garmin. За клиенти извън Китай, когато създавате акаунт в Garmin, добавяте лични данни в профила си в акаунта или качвате данни в акаунта си в Garmin, Вашите лични данни ще се събират и съхраняват на сървърите на Garmin International Inc. в Съединените щати и сървърите на Garmin (Europe) Ltd. В Обединеното кралство. За клиенти в Китай, когато създавате акаунт в Garmin, добавяте лични данни в профила на акаунта си или качвате данни в акаунта си на Garmin, Вашите лични данни ще се събират и съхраняват на сървърите на Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. в Китай.

Личните данни на лица, пребиваващи в държава от Европейското икономическо пространство („ЕИП“), Обединеното кралство или Швейцария, се управляват от Garmin Würzburg GmbH и се обработват от нейно име от Garmin International, Inc, Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc. спазват принципите на Privacy Shield в отношенията между ЕС и Съединените щати и между Швейцария и Съединените щати относно събирането, използването, споделянето и задържането на лични данни от ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария, както е описано в нашия сертификат за Privacy Shield в отношенията между ЕС и Съединените щати и сертификат за Privacy Shield в отношенията между Швейцария и Съединените щати.. Научете повече за Щита за личните данни.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc. подлежат на надзор от Федералната търговска комисия на САЩ и носят отговорност за личните данни, прехвърлени на трети страни, които ги обработват от наше име. Ако имате оплаквания, свързани със спазването на Privacy Shield от наша страна, се свържете с нас на [[email protected]](mailto:[email protected] „Privacy email address“). Можете да изпратите оплакване и до избрания от нас независим орган за решаване на спорове JAMS, а в някои случаи да поискате и арбитраж по процедурата за Щита за личните данни.

От всички компании на Garmin се изисква да спазват практиките на поверителност, изложени в настоящата Декларация за поверителност.

Бисквитки и подобни технологии

УЕБСАЙТ:

За да анализираме начина, по който Вие и другите посетители разглеждате уебсайтовете на Garmin, да съберем обобщени статистики за използването на сайта и скоростта на реакция, да помогнем за откриването на всякакви проблеми със сървърите на Garmin, да администрираме страниците на уебсайта за вход и да поддържаме непрекъснатост на потребителското изживяване в страниците на уебсайта и посещенията на сайта и да управляваме уебсайтовете на Garmin, с помощта на трети страни доставчици на аналитични услуги, ние събираме определена информация, когато посещавате нашия сайт. Тази информация включва IP адрес, географско местоположение на устройството, вид браузър, език на браузъра, дата и час на Вашата заявка, часове на Вашите посещения, прегледани страници и елементи от страниците (напр. връзки), върху които щраквате. Можем да използваме „бисквитки“, пикселни маркери, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни инструменти на нашите сайтове или в нашите имейл съобщения, за да ни помогнат да събираме и анализираме тази информация. Използваме тези данни, за да осигурим по-добро и по-подходящо съдържание на нашите сайтове, да откриваме и отстраняваме проблеми и да подобрим цялостното Ви изживяване на нашите сайтове.

Ако не искате да бъде събирана информация чрез използване на тези технологии, в повечето браузъри е налична една проста процедура, която Ви позволява да отхвърляте автоматично много от тези технологии или Ви дава възможност да избирате дали да ги отхвърлите или приемете.

Ако пребивавате в Европейския съюз или друга юрисдикция, която изисква от нас да получим Вашето съгласие за използване на „бисквитки“ в сайтовете ни, ще имате възможност да управлявате предпочитанията си за „бисквитки“ в сайтовете; изключение са случаите, при които определени „бисквитки“ са необходими за активиране на основна функционалност на даден сайт и Вие не можете да изберете да ги изключите. Ето някои примери за трети страни доставчици на аналитични и подобни услуги, които ползваме понастоящем:

УСЛУГИ ЗА АНАЛИЗ:

  • Google: Google Analytics се използва за следене на статистиката на сайта и демографските данни, интересите и поведението на потребителите в уебсайтовете. Google Firebase се използва за следене на статистиките на приложението и демографските данни на потребителите, интересите на потребителите поведението в нашите мобилни приложения. Научете повече за това как може да се използва тази информация за анализ, как да контролирате използването на Вашата информация и как да откажете използването на данните Ви от Google Analytics.

  • Piwik: Piwik, услуга на Matomo, също се използва за проследяване на статистически данни на сайта и демографски данни на потребителите, интереси и поведение на потребителите в уебсайтове.

  • AppCenter; Crashlytics (Fabric): AppCenter, която е услуга на Microsoft, и Crashlytics, услуга на Google, се използват, за да ни помогнат да разберем по-добре използването на нашите приложения, за да подобрим изживяването на потребителите и да откриваме и отстраняваме основните причини за сривове в приложенията.

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕРИ:

Garmin използва системата за управление на маркери Tealium IQ, за да управлява различните услуги за анализ и технологиите за „бисквитки“ и пикселни маркери, които Garmin използва за измерване на използването на уебсайта. За да предоставя тези услуги, Tealium получава основна информация при влизането на потребителите в уебсайтовете на Garmin (напр. IP адрес, информация за браузъра и операционната система).

СЛЕДЕНЕ НА РАБОТАТА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА:

Garmin използва AppDynamics за анализ и наблюдение на работата на нашата сложна екосистема. За да предоставя услуги AppDynamics, AppDynamics получава основна информация за заявките, включително IP адрес, необходима за откриване и диагностика на необичайни грешки и време за реакция.

Актуализации на правилата за поверителност

Ние можем да актуализираме периодично тези правила за поверителност, като прибавяме нови продукти и приложения, като подобряваме нашите текущи оферти, както и вследствие на промени в технологиите и законодателството. Можете да научите кога тези правила за поверителност са били актуализирани за последен път, като направите справка с легендата „Последна актуализация“ в горната част на тази страница. Всички промени влизат в сила след публикуването на актуализираните правила за поверителност.

Ние ще Ви изпратим бележка, ако тези промени са съществени, и ще изчакаме да получим Вашето съгласие, когато това се изисква от нас по силата на действащото законодателство. Това известие се осигурява по имейл или чрез публикуване на известие за измененията на уебсайта FltPlan.com и чрез приложението FltPlan Go.

Запазване на лични данни

Ние ще запазим Вашите лични данни, докато акаунтът Ви във FltPlan се счита за активен или до анулиране на първокласните услуги, изискващи такива данни. В допълнение вижте по-долу в раздела „Вашите права“ описание на Вашето право на заличаване.

Администратор на данни и служител по защита на данните

Ако пребивавате в държава от ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, Вашите лични данни, които се събират от Garmin, се администрират от Garmin Würzburg GmbH със седалище на адрес Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Германия. Служителят по защита на данните на фирмата за ЕС се намира на същия адрес и можете да се свържете с него по имейл на [email protected]

Ако пребивавате извън ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария, личните данни, които се събират от Garmin, се администрират от Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, с която също можете да се свържете по имейл на [email protected]

Вашите права

Ако пребивавате в Европейския съюз или Обединеното кралство, съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) или Закона за защита на данните на Обединеното кралство за 2018 г. имате право при спазване на условията да поискате от Garmin достъп, корекция или заличаване на Вашите лични данни, преносимост на данните, ограничаване на обработката на Вашите лични данни, право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни и право да подадете жалба до надзорния орган. За повече информация относно тези права посетете страница [страница „Моите права“] на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en/ "страница „Моите права“"), отнасяща се до ОРЗД, която може да се разгледа на множество езици. Ако пребивавате извън Европейския съюз и Обединеното кралство, е възможно да имате подобни права съгласно местното законодателство.

За да поискате достъп, корекция, преносимост или заличаване на Вашите лични данни или за да премахнете своя акаунт във FltPlan, се свържете с нас на [email protected].

Ако живеете в Европейския съюз или Обединеното кралство и искате да упражните правото си на ограничаване на обработката или правото си да възразите срещу обработката, свържете се със служителя на ЕС за защита на данните в Garmin Würzburg GmbH на адрес Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Германия, или по имейл на eupriv[email protected] Ако не живеете в Европейския съюз или Обединеното кралство, но смятате, че имате право на ограничаване на обработката или право на възражение срещу обработката съгласно Вашите местни закони, моля, свържете се с Garmin International, Inc. на [email protected]

Известие за жителите на Калифорния относно практиките и правата на поверителност

Ако сте жител на Калифорния, законът на Калифорния може да Ви предостави допълнителни права по отношение на Вашите лични данни. За да научите повече за Вашите права за поверителност в Калифорния, посетете CCPA Privacy Notice.

  • Всички търговски марки са собственост на съответните им притежатели.*