Utforska grundläggande dyklägen med Garmin dykdatorer

Utforska grundläggande dyklägen med Garmin dykdatorer

Dykning erbjuder en fantastisk möjlighet att utforska ännu mer i avlägsna delar av vår jord, studera fascinerande djurliv och hitta nya äventyr. Men det kan kännas överväldigande att lära sig all ny utrustning och tekniker. En dykdator är en väsentlig del av dykarens utrustning, som ger kritisk information såsom djup, dyktid och dekompression. Att lära sig hur man ställer in och använder en dykdator kan också verka svårt, men Garmins Descent™-serie av dykdatorer, som även fungerar som smartklockor, håller det enkelt både ovan och under ytan. Allt börjar med att identifiera vilken typ av dykning du planerar att göra — därifrån justerar du några inställningar och hoppar i vattnet. Låt oss diskutera de olika Descent-dyklägena och hur du väljer rätt för ditt dyk.

Descent Dyklägen

Dyklägen varierar beroende på vilken typ av dykning du utför och/eller vilken typ av gas som finns i din tank under ett specifikt dyk. Olika gaser påverkar hur länge du kan stanna under ytan och hur djupt du kan dyka. Att mata in denna information i din dykdator säkerställer att du har de data du behöver för att genomföra ditt dyk framgångsrikt. Det finns sex olika dyklägen i varje Descent dykdator — fyra för dykning med scuba-utrustning och två för fridykning (apné). Det är viktigt att välja rätt läge och justera inställningarna för att matcha din dykningssituation. En Descent-dykdator kommer ihåg dykläget och inställningarna från ditt senaste dyk, så nästa gång du ger dig ut kommer den automatiskt att starta med dessa som standard.

Enkelgasläge

Enkelgasläget är det vanligaste läget som används av fritidsdykare. I detta läge väljer du en typ av gas att använda under hela dyket. Luft, den vanligaste gasen för dykare, är standardvalet på din Descent dykdator. Ett annat alternativ – nitrox, en blandning av syre och kväve – ökar också i popularitet och har flera fördelar, särskilt för en dykare som vill förlänga sin tid på en specifik djup. Det är viktigt att söka utbildning innan du använder nitrox för att säkerställa att du vet hur du använder det säkert.

Multigasläge

I multigasläget kan dykaren konfigurera flera aktiva gaser att använda under ett dyk. Dessa gaser kan inkludera luft, nitrox, trimix och rent syre. Erfarna och tekniska dykare, som behöver flera anpassade gaser för olika djup, varaktigheter och dekompressionsbehov, använder främst detta läge.

Teknisk dykning ger tillgång till några fantastiska dyk som inte är möjliga att nå med standard fritidsdykmetoder. På grund av den betydande ökningen av komplexiteten i teknisk dykutrustning, procedurer och planering, är det viktigt att få utbildning från kvalificerade instruktörer för att utföra dessa typer av dyk säkert.

Återandasläge (Closed-circuit Rebreather Mode)

Ett återandasläge med sluten krets (CCR) är en dykanordning som möjliggör återanvändning av andningsgas. I en CCR andas dykaren i en slinga där CCR-enheten tar bort utandad CO2 från dykaren och ersätter den lilla mängden O2 som en dykare konsumerar vid varje andetag. CCR har betydande fördelar, särskilt för djupa tekniska dyk. En CCR-dykare kommer att förbruka betydligt mindre gas, andas varm och fuktig luft, producera mycket få bubblor för att inte skrämma bort marint liv och kommer att kunna minimera dekompressionstiden tack vare CCR:s förmåga att bibehålla optimal O2% i dykarens andningsgas. Dock är CCR betydligt dyrare och mer komplex jämfört med traditionella scubasystem med öppen krets. Betydande träning krävs för att dyka med en CCR på ett säkert sätt.

Djupmätarläge (Gauge Mode)

I djupmätarläget fungerar din dator som en botten-timer, vilket innebär att den registrerar den totala tiden du varit nedsänkt, från nedstigning till uppstigning. Du kommer också att se annan viktig information som aktuellt djup, maximalt djup och vattentemperatur, och du kommer att ha tillgång till viktiga verktyg som kompass och stoppur under ditt dyk. Detta läge används ofta när du använder din Descent som en backup till en annan dator.

I djupmätarläget (Gauge Mode) kan din dykdator inte beräkna kvävebelastning under ditt dyk. Detta innebär att den inte kommer att kunna ge information om gränsen för dekompressionsfri dykning (NDL) eller dekompressionsinstruktioner.

Apnéläge (Apnea Mode or Apnea Hunt Mode)

Apné syftar helt enkelt till fridykning, eller dykning där man håller andan i stället för att andas från en tank. När ett apnédyk aktiveras, skapas en session som kan omfatta många dyk — vanligt när en fridykare tränar, tävlar eller är ute för en dag med spjutfiske. Eftersom tiden är ännu mer värdefull, kommer din dator att uppdateras oftare, och du kommer att se din dyktid, djup, hjärtfrekvens, och din nedstignings- och uppstigningstakt. När du är tillbaka på ytan, kommer du att få information om hur länge du varit på ytan, och du kommer att kunna komma åt platsinformation.

Apnéjaktläge (Apnea Hunt Mode) tystar hörbara larm och förenklar skärmen för att tillhandahålla tydlig information när man spjutfiskar.

Söker du en dykdator?

Hitta en Garmin dykdator som hjälper dig att få mer ut av din passion för dykning och andra intressen som du har på land. Serierna Descent™ G1, Mk2 och Mk3 är dykdatorer i klockstil som ger dig alla dykfunktioner du behöver samt omfattande smartwatch-funktioner för vardagen. Garmin erbjuder också trådlös luftintegration med tillägget av Descent™ T1-sändaren. Den paras ihop med vissa Descent dykdatorer för att övervaka tanktryck, återstående lufttid och luftförbrukning.