Skip navigation links

VI VILL VARA ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART FÖRETAG

Garmin fokuserar på hållbarhet och det här åtagandet återspeglas i vad vi strävar efter, vår vision och våra värderingar. Vi mäter vår hållbarhet genom miljöpåverkan och sociala effekter, ekonomiska resultat och företagsledarskap. Vi fokuserar på att uppnå det vi sagt att vi ska göra och betjäna alla våra intressenter - däribland medarbetare, affärspartners, samhällen, kunder och aktieägare - på lång sikt.

HÅLLBARHETSRAPPORT FÖR 2021
Strategi - Cliff Pemble

PERSPEKTIV

Hållbart företagande är inget som bedrivs passivt. Det innebär att vara aktivt engagerad i, och driva verksamheten på sätt som främjar ekonomiskt, miljömässigt och samhälleligt hushållande. Det handlar om att minska risker, leta efter möjligheter och skapa långsiktigt värde för alla intressenter. Hållbarhetsfrågor och fokusområden kan utvecklas med tiden, men vårt grundläggande engagemang för hållbarhet är orubbligt. För Garmin har ansvarsfullt företagande alltid varit en del av vår kultur, och det är inrotat i våra värderingar. För att ge intressenter mer insyn i vårt hållbarhetsarbete belyser vi på denna webbplats delar av vår inverkan på miljö och samhälle, och de sätt på vilka vi har integrerat hållbarhet i vår verksamhet.

För att ett företag ska kunna ge långsiktigt värde till alla intressenter krävs att ordentlig finansiell styrning och resursallokering utgör viktiga komponenter i dess hållbarhetsarbete. Att kunna uppvisa god ekonomisk hushållning och leverera starka ekonomiska resultat är avgörande för hållbarhetsarbetet. Du hittar vår finansiella information på sidan för investerare.

INVESTERARE

VÅRT UPPDRAG, VÅR VISION, VÅRA VÄRDERINGAR OCH VÅRA STRATEGIER

Vid frågor om hållbarhet, skicka e-post till [email protected]