Skip navigation links

Överensstämmelse

Om du vill visa Försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity):

Om du vill ha mer information om följande ämnen går du till Produktdesign och materialMiljö- sidan

  • batteriinformationsblad
  • säkerhetsdatablad (SDS)

Om du vill ha mer information om följande ämnen går du till Produktdesign och materialMiljö- sidan.

  • RoHs-direktiv (Restriction of Hazardous Substances)
  • REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), registrering, värdering, behörighet och begränsning av kemikalier

Om du vill ha mer information om följande ämnen går du till avsnittet ÅtervinningProduktdesign- eller Miljö- sidan.

  • WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning