Projekt Cheria

Forskare hittar lovande koppling mellan data från Garmin smartklockor och mental hälsa


Deltagare i projektet Chéria som registrerade fysiologiska data med Garmin smartklockor var mindre benägna att rapportera symptom på depressionsstörningar av allvarligare art.

Depression och ångest har ökat globalt med 25% sedan pandemins början, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen. Men det finns hopp. En ny studie visar att deltagare som använde Garmin smartklockor för att följa sin fysiologiska data rapporterade färre symptom på allvarlig depression. Studien, ett samarbete mellan Labfront, ThoughtFull och Garmin, kombinerade terapi med övervakning av fysiologiska data för att förstå hur människor svarar på behandling. I projektet Chéria fann man att personer som använde Garmin smartklockor för att följa data som sömnlängd och sömnkvalitet, stressnivå, steg, vilopuls och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), upplevde en förbättring på 37% enligt en självrapporterad hälsoenkät för allvarlig depression.

Projekt Chéria

Psykisk hälsa kan utgöra en stor utmaning på arbetsplatsen och kan leda till minskad produktivitet. Digitala lösningar för psykisk hälsa kan hjälpa till att undvika stigmatisering genom att diskret erbjuda tillgång till råd och stöd. Projekt Chéria kombinerar smartklockors potential och virtuell terapi för att erbjuda ett nytt, omfattande tillvägagångssätt för mentalvård.

Projektet inkluderar Labfront, en plattform för projektledning och fysiologiska data där forskare kan övervaka deltagare i deras vardag med hjälp av konsumentprodukter som Garmin smartklockor. Det innefattar även ThoughtFull, Asiens föregångare inom digital mentalvård, som samarbetar med arbetsgivare, försäkringsbolag och läkemedelsföretag för att erbjuda tillgång till helhetlig mentalvård.

Garmin-teknik i användning för forskning om psykisk hälsa

I detta projekt valdes 124 deltagare utifrån flera kriterier, bland annat deras poäng på patienthälsoundersökningen (PHQ-9). PHQ-9 är ett verktyg för att mäta svårighetsgraden av depression. En individs poäng kan variera mellan 0 och 27 – ju högre poäng, desto allvarligare depression. Deltagare i studien hade poäng mellan 0–9, vilket pekar på från normal till mild depression.

Deltagarna i interventionsgruppen använde Garmin Venu® Sq GPS smartklockor för att registrera olika data som sömnlängd och sömnkvalitet, stressnivå, antal steg, vilopuls och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV). Labfronts plattform använde både Garmin Health API och Companion SDK för att ge mer detaljerade data, vilket möjliggjorde en djupare analys.

“Vi valde Garmin eftersom vi ville få tillgång till mycket detaljerade data för varje hjärtslag via Labfront för att beräkna HRV,” berättade Chris Peng, Labfronts VD. HRV verkar ha ett starkt samband med depression. Studier har visat att människor med allvarlig depression har lägre HRV än friska individer. Högre HRV å andra sidan, korrelerar med positivt humör, god emotionell reglering, flexibilitet och socialt engagemang.

Alla deltagare, både i interventions- och kontrollgruppen, fick tillgång till appen ThoughtFullChat. Det är en prenumerationsbaserad mobil plattform som låter användare arbeta med sin mentala hälsa genom självrapportering, guidade lektioner och textbaserad coaching med certifierade mentala hälsoexperter.

“Vi vet att mycket av insikten kring mental hälsa fortfarande är beroende av subjektiva data. Därför ville ThoughtFull förbättra våra terapeuters möjlighet att djupare förstå sina klienters välmående och framsteg genom att integrera objektiva data i deras behandlingsmetodik,” sa Joan Low, VD på ThoughtFull. “Labfronts plattform, i kombination med Garmin smartklockor, var det bästa valet för djupgående datainsamling och analys för att uppnå våra mål.”

Insikt i mental hälsa genom fysiologiska markörer

Projektet Chéria visade att deltagarna i interventionsgruppen upplevde en betydande förbättring om 37% i deras PHQ-9-poäng jämfört med kontrollgruppen, där det inte sågs någon betydande förbättring. Studien visar att digitala insatser för mental hälsa kan förbättras genom att inkludera data om fysisk aktivitet, sömnkvalitet och hjärtfrekvens från Garmin smartklockor, tillsammans med subjektiva återkopplingar från patienter. Detta ger användarna större insikt i sin egen mentala hälsa och de kan dra nytta av sina egna fysiologiska markörer för att vidta åtgärder.

Dessa uppmuntrande resultat väcker intresse för framtida forskning. Forskarna planerar att se om fysiologiska faktorer som aktivitet, sömn och hjärtfrekvens kan användas för att förutsäga humör och depression. Detta skulle kunna göra det möjligt för vårdpersonal att ingripa tidigt och ge patienter råd och förslag, till exempel att öka den fysiska aktiviteten.

Vill du lära dig mer om liknande projekt? Läs då denna blogg om ett samarbete som syftar till att förutsäga depression för framtida förebyggande, eller läs mer om Garmins forskningsprojekt inom hälsovård här.