Revolutionerande personligt anpassad vård med Garmin och HumanITcare

HumanITcare och VitalAire Brazil använder Garmin wearables för att fortsätta revolutionera fjärrövervakning av patienter som är beroende av långvarig syrgasbehandling, detta kan potentiellt resultera i snabba ingrepp och personligt anpassad vård — allt detta på ett bekvämt sätt i patientens hem.

Ett nyligen genomfört samarbete med ett uppkopplat hälsoföretag, HumanITcare, och en global ledare inom service och support for syrgasbehandling i hemmet, VitalAire, en del av Air Liquide i Brasilien, och Garmin, en global ledande leverantör av smartwatches, har gjort framsteg inom övervakning av patienter med kroniska sjukdomar. Projektet VitalSign fokuserar på VitalAire’s mål att effektivt övervaka och behandla patienter som genomgår långvarig syrgasbehandling i hemmet med möjlighet till snabba ingripanden och en personligt anpassad vård. Kontinuerlig tillgång till att spåra en patients viktiga hälsodata möjliggörs genom att använda Garmins smartwatch Venu® Sq och det integrerade Garmin Health SDK.

Ett banbrytande samarbete

Teamet på VitalAire Brazil sökte omfattande och interoperabel plattform för fjärrövervakning av patienten som möjliggjorde kontinuerlig övervakning av vitala tecken, inklusive puls1 och syremättnadsnivåer2 samt upptäcka dekompensationer med hjälp av AI. Dessa data skulle potentiellt kunna hjälpa till med tidig upptäckt av eventuella hälsoproblem vid kroniska luftvägssjukdomar. Den interoperabla API-lösningen som erbjuds av HumanITcare levererar precis den här typen av en heltäckande plattform som också anses vara en medicinsk produkt och som dessutom erbjuder kommunikationskanaler med patienter såsom en säker chatt, push-meddelanden och en integrerad vårdlösning. Plattformen kan sömlöst integreras med en smart enhet, i detta fall Venu Sq.

HumanITcare använde också Garmin Health kit för mjukvaruutveckling (SDK) för att säkerställa kompatibilitet mellan Venu Sq och deras plattform för vårdövervakning. Denna integrering möjliggör sömlös tillgång till den data som samlas in till smartwatchen och gör det möjligt för användare att se och hantera all sin hälsoinformation inom plattformen. Dessutom kan användaren chatta med det medicinska teamet och få feedback från dem på distans.

Att förse patienter och vårdpersonal med Garmins teknologi

Garmin Venu Sq valdes ut till VitalSign-projektet av flera anledningar, såsom:

Då vår smartwatch Venu Sq används av patienter samlar den in relevant hälsodata som trådlöst förs över till en centraliserad medicinsk HumanITcare AI-plattform. Här får vårdpersonal åtkomst och kan analysera data. Detta möjliggör kontinuerlig mätning och kan bidra till tidig upptäckt av potentiella hälsoproblem.

Den insamlade informationen är lättillgänglig på VitalAire’s registersystem vilket gör det enkelt för vårdpersonal att få åtkomst till den. Kombinationen av Garmins avancerade teknologi och HumanITcare’s plattform förbättrar vårdkvaliteten och ger både patienter och vårdpersonal befogenheter i fjärrövervakningsprocessen genom att använda AI.

En kombination för framgång

Sammantaget gör kombinationen av Garmins spårningsfunktioner och den omfattande plattformen för fjärrövervakning av patienter som erbjuds av HumanITcare det möjligt för VitalAire Brazil att övervaka patienter med kroniska sjukdomar och erbjuda personligt anpassad vård.

Dessutom kan denna teknologi användas i olika vårdmiljöer, inklusive hemvård, telemedicin, hantering av kroniska sjukdomar och postoperativ övervakning. Genom att utnyttja funktionerna hos Garmins smarta klockor och aktivitetsmätare förses patienterna med en sömlös och bekväm upplevelse, vilket gör att de kan få vård samtidigt som de kan förbli i hemmet och bibehålla sina dagliga rutiner.

“Vårt samarbete med Garmin revolutionerar fjärrövervakning av patienter och gör det möjligt att kontinuerligt spåra vitala tecken med hjälp av deras innovativa wearables och kvalitativa data. Genom att använda Garmins teknologi och hälsoinsikter kan vi erbjuda AI-baserade lösningar som förbättrar patientvården, förbättrar resultatet och gynnar ett proaktivt arbetssätt inom vården. Tillsammans skapar vi framtiden inom personligt anpassad hälsa och sätter en ny standard för omvårdnad och smidig hälsovård för patienter runt om i världen” säger Nuria Pastor, VD på HumanITcare.

Vill du läsa mer om relaterade projekt? Besökt https://www.garmin.com/health/ för mer information.

¹Se Garmin.com/ataccuracy

²Detta är inte en medicinsk enhet och den data som presenteras är avsedd att vara en nära uppskattning av spårade värden. Pulse Ox är inte tillgängligt i alla länder.