Så här påverkar menstruation kvinnors hälsa

Det är under menstruationsfasen som flest – hela 80 procent – upplever någon form av påverkan, mest i form av värk och kramper. I rapporten Own your cycle har Libresse låtit drygt 1000 menstruerande kvinnor i Sverige svara på frågor som rör deras välmående och beteende under menscykelns fyra faser: menstruationsfasen, follikulärfasen, ägglossningsfasen och lutealfasen. Resultatet visar att 47% önskar att de visste mer om cykeln för att kunna påverka sitt mående.

Garmin kan erbjuda produkter som hjälper kvinnor att bättre förstå sin menstruationscykel och hur de påverkas av den. Garmin smartwatches har funktioner för att registrera menstruation och graviditet och ger insikter kring kost, träning, stress, sömn och mycket mer.

Här presenteras undersökningen som Libresse har låtit utföra i sin helhet. Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 22–28 november 2022. Totalt intervjuades 1031 svenska kvinnor i åldern 16–60 år som har mens. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

Flest får värk och kramper

Idag önskar varannan mer kunskap om cykelns olika faser. Trots att vi aldrig har pratat så öppet om mens som vi gör idag så kretsar ofta diskussionerna kring själva blödningsfasen. När vi inser att cykeln är längre än så, och förstår hur kroppen påverkas under cykelns olika perioder, får vi helt andra förutsättningar att hantera de svåra faserna och att maximera de bättre. Visste du till exempel att de ökade nivåerna av östrogen under follikelfasen – dagarna innan ägglossning – gör att du känner dig extra stark och mer självsäker? Under dessa dagar kan det exempelvis passa bra med ett mer intensivt träningspass eller att ta tag i det där hemprojektet du har velat länge. Utnyttja den extra energi du har nu helt enkelt!

Här är menscykelns fyra faser – och hur du hanterar dem bäst:

80% påverkas under menstruationsfasen, flest får värk och kramper

Menstruationsfasen (dag 1-7):

Under menstruationsfasen upplever 80 procent någon form av påverkan på välmåendet. Inte så konstigt kanske, med tanke på den aktivitet som sker i kroppen när den ska stöta ut det obefruktade ägget, livmoderslemhinnan och en viss mängd blod. Östrogen- och progesteronnivåerna sjunker och nu är det extra viktigt att lyssna på kroppens signaler; försök vila, ta hand om dig själv och minimera alla måsten. Vi vill även slå ett slag för att all form av rörelse och motion är extra bra just nu, då det leder till ett ökat flöde av endorfiner som kan underlätta allt ifrån sömnsvårigheter till mensvärk.

Follikelfasen (dag 7-14):

Under follikelfasen ökar nivåerna av östrogen och du känner dig troligtvis mer stark och självsäker. Det är en tid som du med fördel kan dra extra nytta av eftersom du på förhand vet att du sannolikt kommer att må ganska bra. Passa exempelvis på att beta av alla måsten som du inte har orkat ta tag i tidigare. Om du gillar att träna kan du passa på att ta i lite extra, kroppen klarar mycket nu!

Ägglossningsfasen (dag 14-15):

Under ägglossningen upplever många en liten dipp i östrogen vilket kan göra att vissa känner sig lite svagare. För de allra flesta är dock östrogennivån fortsatt hög och bidrar till mer styrka och energi – så passa gärna på att få in rörelse, umgås med vänner och ägna extra tid åt dina fritidsintressen.

Lutealfasen (dag 15-28):

Lutealfasen känns tuff för många vilket beror på att nivåerna av progesteron och östrogenet sjunker kraftigt. Det är ofta nu som PMS-symptomen kickar in. Premenstruellt syndrom (PMS) är vanligt, och ungefär var tredje kvinna får måttliga fysiska och/eller mentala besvär. En av fyra upplever exempelvis humörsvängningar och många känner sig nedstämda. Ett bra tips är att föra dagbok under cykeln för att påminna dig själv om att det är hormonerna som spökar och inget annat. Följ kroppens signaler och gör det som känns rätt för dagen – men var noga med att inte slarva med mat och sömn under den här perioden.

Menscykeln och sömnen

Under menstruationsfasen sover vi – kanske inte så förvånande – som sämst. Var femte (22%) uppger att sömnen ”inte är så bra” eller ”inte är bra alls” under denna fas, jämfört med ungefär var tionde (9-12%) under de övriga tre faserna.

Den främsta orsaken till att vi sover dåligt under menstruationsfasen är mensvärk (38%), följt av oro över fläckar på pyjamas och lakan (25%). Nästan hälften (47%) i den yngsta målgruppen (16-29 år) uppger mensvärk som den främsta orsaken till dålig sömn. I åldersgruppen 46-60 år är motsvarande siffra 25%. Mag- och tarmbesvär (18%), allmän oro (15%) och ökad kroppstemperatur (14%) är andra vanliga orsaker till att sömnen kan vara besvärlig under menstruationsfasen.

Vanligaste åtgärderna för bättre sömn

Så vad gör vi för att försöka sova bättre när vi blöder? Vanligast är att välja ett mensskydd som skyddar extra på natten (37%), följt av att ta smärtstillande före sänggåendet (28%) och att anpassa sovpositionen (17%). Unga (16-29 år) använder i högre grad smärtstillande (34%) jämfört med de äldre: 27% i åldersgruppen 30-45 och 20% av 46-60-åringarna tar smärtstillande för att sova bättre under menstruationsfasen.

Ungefär var tredje (36%) gör inga förändringar alls för att kunna sova bättre under mens.

I Sverige uppskattar vi att vi sover i genomsnitt nästan en halvtimme (24 minuter) kortare per natt under menstruationsfasen jämfört med när vi inte har mens. Drygt hälften (57%) sover 7 timmar eller mer under menstruationsfasen, medan drygt tre fjärdedelar (77%) sover 7 timmar eller mer när de inte blöder.

Menscykeln och träningen

Träning och motion är avgörande för välmåendet för nästan tre fjärdedelar (71%) av alla kvinnor. Samtidigt hoppar fler än hälften (58%) ofta över träningen på grund av hur de mår under menstruationsfasen.

Ork- och energilöshet (60%), smärta och PMS-besvär (55%) och kraftiga blödningar (48%) är de orsaker som främst hindrar oss från att träna under menstruationsfasen.

Var femte (20%) i den yngre målgruppen 16-29 år hoppar över träningen på grund av minskad prestationsförmåga, medan motsvarande andel i åldersgruppen 46-60 bara är 4%. I den sistnämnda gruppen är kraftiga blödningar den vanligaste anledningen till att avstå träning under menstruationsfasen. Hela 62% i åldersgruppen mellan 46 och 60 år anger detta som skäl.

Under en av menstruationscyklens fyra faser – ägglossningsfasen – höjs östrogennivåerna och bidrar till ökad styrka och mer energi. Det är under denna fas som träningen ger allra bäst effekt, men så många som 69% av alla kvinnor känner inte till detta.

Ungefär var tionde (12%) tror att det sker under follikulärfasen, 5% gissar på lutealfasen och 3% tror att det är under menstruationsfasen.

Över tre fjärdedelar (78%) anpassar aldrig medvetet hur de tränar efter var i menscykeln de befinner sig. Andelen äldre kvinnor (46-60 år) som inte anpassar sin träning är något högre (84%) jämfört med åldersgruppen 16-29 år (76%).

41% önskar att de hade bättre kunskap om hur man kan träna för att optimera träningen under menstruationscykelns olika faser. Här syns tydliga skillnader mellan åldersgrupperna. Av de som är 16-29 år vill hela 55% ha mer kunskap, jämfört med 40% av de som är 30-45 år och endast 15% av de som är mellan 46 och 60 år gamla.

Menscykeln och kosten

Menscykeln och kosten

Vi är många som märker en förändring i aptit eller matpreferenser under de olika faserna i menscykeln. Framför allt under menstruationsfasen, då en dryg tredjedel (34%) upplever att aptiten och/eller preferenserna förändras. Under lutealfasen är motsvarande siffra 20%, mot 8% under ägglossningsfasen och 7% under follikulärfasen.

Även här syns tydliga skillnader mellan olika åldrar. Nära hälften (42%) av dem mellan 16 och 29 år märker skillnad under menstruationsfasen, medan motsvarande siffra i åldersgruppen 46-60 endast 24%.

När det gäller hur man äter under de olika faserna så är trenden tydlig: kvinnor äter minst hälsosamt under menstruationsfasen. Näst sämst äter man under lutealfasen, som är den fas som föregår menstruationsfasen.

Under menstruationsfasen uppger en knapp tredjedel (30%) att de inte äter så hälsosamt eller inte hälsosamt alls. Motsvarande andelar för lutealfasen – ungefär dag 15-28 i menscykeln – är 20% och under de två övriga faserna uppger 14% att de inte äter hälsosamt.

Yngre äter i högre grad mer ohälsosamt än äldre under menstruationsfasen. Medan en dryg tredjedel (34%) av kvinnorna i åldersgruppen 16-29 uppger att de inte äter så hälsosamt eller inte hälsosamt alls i denna fas, så svarar en femtedel (21%) i åldrarna 46-60 detsamma.

Endast 7% uppger att de ibland anpassar sin kost efter var i menscykeln de befinner sig. Hela sju av tio (69%) anpassar aldrig kosten efter menscykeln medan två av tio (19%) inte gör det så ofta. I åldersgruppen 46-60 anpassar så många som åtta av tio (79%) aldrig kosten efter menscykeln medan motsvarande andel bland 16-29-åringar är 63%.

I kontrast till detta önskar hela 40% att de hade haft bättre kunskap om hur de kan optimera sina kostvanor under hela menstruationscykeln, medan övriga inte önskar det (45%) eller svarar att de inte vet (15%). 

Över hälften (52%) av 16-29-åringarna önskar att de visste mer om hur man kan optimera kostvanorna under cykeln, mot endast 16% av kvinnorna mellan 46 och 60 år.

Tävla och vinn en Garmin smartwatch!

Libresse hemsida hittar du ännu mer information kring menstruation, hur du som kvinna påverkas och vanliga frågor och svar.


Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 22–28 november 2022. Totalt intervjuades 1031 svenska kvinnor i åldern 16–60 år som har mens. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.