Garmin Health Research Study

Garmin Health forskningsstudie: University of Wisconsin-River Falls

Bransch: Utbildning
Plats: River Falls, Wisconsin
Grundat: 1874
Webbplats: uwrf.edu
Antal studentdeltagare: Över 7 800
Antal wearables: Över 7 800
Översikt
University of Wisconsin-River Falls använder Garmin smartklockor i kombination med Garmin Health API och Motion Connected-plattformen för att ge en översikt av studenternas hälsa.
Tidiga resultat
Genom att använda Garmin smartklockor och Motion Connected kan studenterna bättre förstå skillnaden mellan att vara upptagen och aktiv, vilket uppmuntrar dem att integrera fysisk aktivitet i deras dagliga liv.

Studenter använder Garmin-klockor för att göra hälsosammare val

Tack vare Garmin är studenterna vid University of Wisconsin-River Falls mer aktiva än någonsin. Universitet har inlett ett samarbete med Garmin Health, en ledande leverantör av digitala hälsolösningar som utnyttjar data och insikter från Garmins produkter1, samt Motion Connected, en onlineplattform för engagemang som samlar in data från smarta enheter.

Målet är att ge en bild av varje students hälsa och uppmuntra dem att göra personliga livsstilsförändringar. Sedan hösten 2017 har ungefär 700 UW-River Falls-studenter burit en vívosmart® 5 eller vívosmart® 4 som en del av en obligatorisk kurs i fysisk utbildning.

Kursen kräver att studenterna uppnår 150 minuter av måttlig intensitet i fysisk aktivitet per vecka. Den analyserar också de fysiologiska konsekvenserna av beslut relaterade till de sex dimensionerna av välmående – socialt, fysiskt, mentalt/känslomässigt, intellektuellt, karriär och andligt – samt hälsorelaterade komponenter av fysisk kondition.

Tidig återkoppling från deltagarna tyder på att kombinationen av Garmin smartklockor och Motion Connected-plattformen gör det möjligt för studenter att bättre förstå skillnaden mellan att vara upptagen och aktiv, vilket ger dem möjlighet att integrera fysisk aktivitet i deras dagliga liv, som bevisas av ett genomsnitt på 177 minuter aktivitet per vecka under hösten 2023.

Kärnan i detta samarbete är integrationen av Garmin Health API, vilket möjliggör överföring av data från Garmin-klockor direkt till Motion Connected-plattformen för att instruktören ska kunna granska dem. Tack vare Garmin Health API och den rika sensordata som genereras av Garmin-enheter, kan UW-River Falls bidra till studenternas framgång och välbefinnande.


“Pålitligheten hos Garmins enheter och sensordata skiljer Garmin som banbrytande lösning för University of Wisconsin-River Falls. Mer än 7,800 studenter har positivt påverkats under programmets gång.”

Jodee Schaben, docent i hälsa och prestation vid UW-River Falls.


För mer information, besök Garmin.com/health.
1 Se Garmin.com/ataccuracy