Garmin Health och Labfront delar ut bidrag till forskare inom kvinnohälsa

Fokus på kvinnors hälsa har ökat markant under de senaste åren och för att stödja denna forskningstrend samarbetar nu Labfront och Garmin Health. Som en del av detta samarbete kommer fem forskare som arbetar med kvinnors hälsa globalt att få ta del av ett bidrag. Varje bidrag kommer att innehålla fem Garmin smartklockor samt ett års användning av Labfront-plattformen för att genomföra ett forskningsprojekt.

Forskare kommer att kunna ansöka om detta bidrag från och med den 8 mars 2023 (Internationella kvinnodagen) fram till den 28 maj (Internationella dagen för kvinnors hälsa). Syftet med initiativet är att minska kunskapsbristen inom kvinnohälsa och samtidigt arbeta för att förbättra resultaten för kvinnor runt om i världen.

Varför är finansiering av forskning om kvinnors hälsa viktigt?

Det finns stora skillnader i hur kvinnor och män upplever hälsotillstånd – både för tillstånd som är vanliga för båda könen (som hjärtsjukdom och demens) och de som är unika för kvinnor (som livmoderhals-, äggstock- och livmodercancer). Majoriteten av vår kunskap om hälsa och sjukdomar är baserad på årtionden av forskning på män eller djur. Det var inte förrän 1993 som USA:s FDA hävde en rekommendation från 1977 om att premenopausala kvinnor skulle uteslutas från kliniska studier. Denna brist på hänsyn till kön och genus i hälsoforskning har resulterat i en kunskapslucka och underfinansiering av forskning inom kvinnors hälsa.

Enligt forskningssamarbetet WHAM fokuserar endast 12% av forskningen om Alzheimers sjukdom på kvinnor. Detta trots att två tredjedelar (66%) av alla patienter med Alzheimers sjukdom är kvinnor1. När det kommer till hjärtsjukdom är det den främsta dödsorsaken för kvinnor i USA, ändå är bara en tredjedel av patienterna som inkluderas i kliniska prövningar kvinnor2. Kvinnor upplever dessutom 50–75% fler biverkningar av läkemedel3 och är mer benägna att dö i förtid av sjukdomar som går att förebygga4.

Labfront och Garmin Health

Genom att investera i forskning om kvinnohälsa kan resultaten leda till mer praktiska tillämpningar och policybeslut, med betydande framsteg för kvinnors hälsa. Labfronts globala forskningslösning för insamling av realtidsdata arbetar för bättre hälsa för alla. De vill stödja kvinnors hälsa som en del av sitt sociala ansvarstagande.

Som en del av samarbetet kommer Labfront att använda Garmin Health Companion SDK för att ge forskare tillgång till konfigurerbar loggad data, som accelerometerdata eller beat-to-beat-intervaller. De utvalda Garmin-enheterna kommer att användas som kraftfulla datainsamlingsverktyg som samlar in realtidsdata som hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariabilitet, antal steg, Pulse Ox, sömn, stress m.m. från deltagarna. Genom att kombinera styrkorna hos Garmin och Labfront kommer forskarupplevelsen att förbättras och det blir enklare än tidigare att samla in och analysera fysiologisk data.

Dr Andrew Ahn, biträdande professor vid Harvard Medical School och Chief Medical/Science Officer vid Labfront, sa: ”Vi är glada att samarbeta med Garmin Health för att ge forskare tillgång till högkvalitativ sensor-data så att de bättre kan förstå kvinnors olika hälsoupplevelser. Genom att använda smartklockorpå detta sätt har vi möjlighet att göra nya upptäckter och insikter som i slutändan kommer att gynna alla.”

Framtida samarbete

Samarbetet mellan Labfront och Garmin kombinerar några av branschens bästa smartklockor med Labfronts plattform, utformad specifikt för forskares och organisations unika behov. Utöver Women’s Health Research Initiative-bidraget har Labfront flera pågående forskningsprojekt som använder Garmin Health-API:er och Garmin smartklockor.

1 Societal Impact of Research Funding for Women’s Health
2Women´s Health Acess Matters
3Do women have more adverse drug reactions?
4Government of Canada,Cervical Cancer (2017)