Spoločnosti Garmin záleží na vašom súkromí

Chceme, aby ste vedeli, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame vaše osobné údaje, keď si stiahnete a používate mobilnú aplikáciu Garmin Golf.

Aké údaje spoločnosť Garmin zhromažďuje?

Aplikácia Garmin Golf bola vytvorená, aby vám pomohla sledovať vaše golfové aktivity. Požiadame vás o osobné údaje, ktoré vám pomôžu zlepšiť vašu hru a poskytnú vám personalizované analýzy a štatistiky.

Ďalšie informácie

Keď si vytvoríte účet

Spoločnosť Garmin ukladá informácie ako vaše meno, e-mailovú adresu a heslo, aby ste sa mohli prihlásiť, a tieto informácie nám pomáhajú overiť váš účet pri telefonovaní na oddelenie podpory zákazníkom.

Keď odošlete údaje zo zariadenia Garmin

Ak sa rozhodnete odosielať svoje golfové aktivity do aplikácie Garmin Golf, zhromažďujeme informácie, ako sú štatistiky, skórkarty, dátumy a názvy a miesta golfových ihrísk. To nám pomáha analyzovať vašu hru a poskytuje nám to informácie, ktoré vám pomôžu zlepšovať sa a porovnávať sa s inými hráčmi golfu.

Keď kontaktujete spoločnosť Garmin

Vieme, že najradšej trávite čas mimo civilizácie, ale naša spoločnosť môže počas hovorov podpory zhromažďovať informácie ako vaše kontaktné údaje a informácie o zariadení, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu.

Musíte nahrávať informácie o aktivitách do účtu Garmin?

Nie. Golfové funkcie svojho zariadenia Garmin môžete používať bez toho, aby ste si stiahli a používali aplikáciu Garmin Golf.

Prečo od vás spoločnosť Garmin žiada osobné údaje?

Informácie, ktoré požadujeme (či už na účely poskytovania podpory k produktom alebo na to, aby sme vás motivovali k dosiahnutiu vašich cieľov), používame na zlepšenie vášho dojmu z aplikácie Garmin Golf.

Ďalšie informácie

Aby sme vám mohli poskytovať prispôsobené štatistiky a prehľady

Vaše údaje o golfových aktivitách používame na to, aby sme vám poskytli presnejšie štatistiky, napríklad presnosť vašich približovacích úderov a polohu úderov vo vzťahu ku greenu, a analýzy, napríklad ako môžete zlepšiť jednotlivé údery.

Aby sme sa s vami mohli skontaktovať

Vaše kontaktné informácie používame na odosielanie upozornení a v prípade vášho súhlasu aj na to, aby sme vás informovali o nových produktoch, aplikáciách a funkciách.

Predáva spoločnosť Garmin vaše osobné údaje?

Rozhodne nie. Vaše osobné údaje nikomu nepredávame. Okrem toho vaše osobné údaje zdieľame s inými len v špecifických situáciách.

Ďalšie informácie

V rámci spoločnosti Garmin

Garmin je globálna spoločnosť. To znamená, že vaše osobné údaje si môžu jednotlivé spoločnosti Garmin medzi sebou postúpiť. Keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte osobné údaje do svojho profilu alebo nahráte údaje o aktivite, tieto údaje sa budú zhromažďovať a uchovávať na serveroch spoločnosti Garmin International Inc. v USA. Nezáleží na tom, kde v rámci spoločnosti Garmin sa vaše údaje nachádzajú, po celý čas sú chránené v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

S poskytovateľmi služieb

Osobné údaje zdieľame s tretími stranami, ktoré nám poskytujú svoje služby, napr. vybavujú objednávky, poskytujú grafické údaje a odosielajú e-maily našim zákazníkom.

S inými stranami

Spoločnosť Garmin sprístupní vaše osobné údaje, ak to budú požadovať orgány činné v trestnom konaní alebo v prípade iných právnych záležitostí.

Údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu vašej osoby

Niekedy sprístupňujeme alebo predávame súhrnné údaje, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, našim strategickým partnerom alebo iným tretím stranám.

Ako môžete zdieľať svoje osobné údaje?

Vaše údaje o aktivitách patria vám a vy rozhodujete o tom, čo a s kým budete zdieľať.

Ďalšie informácie

Údaje o aktivitách

Svoje skórkarty môžete zdieľať s inými používateľmi alebo ich môžete nastaviť ako súkromné. Ak chcete, aby iní používatelia videli vaše skórkarty, alebo ak chcete súťažiť v rebríčkoch alebo na turnajoch, môžete upraviť svoje nastavenia súkromia, aby to bolo možné.

Propagácie

Uverejňujeme súťaže a žrebovania, v ktorých môžete niečo vyhrať. Ak sa zapojíte do súťaže alebo žrebovania, musíme použiť vami poskytnuté informácie, aby ste v prípade víťazstva mohli dostať výhru.

Ako môžem požiadať o prezretie, aktualizáciu, odstránenie alebo postúpenie mojich údajov?

Príslušnú žiadosť môžete podať v centre správy účtu. Zistite viac o svojich právach v pravidlách ochrany osobných údajov pre aplikáciu Golf.