PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POUŽÍVANIE WEBOVEJ LOKALITY FLTPLAN.COM

Posledná aktualizácia: 10. marca 2020

Vaše súkromie je pre spoločnosť Garmin dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali s cieľom poskytnúť vám informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje pri používaní webových lokalít a služieb FltPlan.com, FltLogic.com, FltSafety.com, ako aj mobilných aplikácií FltPlan Go, FltLogic a FltTrack.

Iné weby, aplikácie či produkty Garmin, ktoré neobsahujú odkaz na tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ale obsahujú odkaz na iné pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Garmin, sa riadia danými inými pravidlami ochrany osobných údajov.

„Osobné údaje“ sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Ak chcete prejsť na konkrétnu časť pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

Kategórie osobných údajov spracúvané spoločnosťou Garmin

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI VYTVORENÍ ÚČTU A POUŽÍVATEĽSKÉHO PROFILU FLTPLAN:

Pri vytvorení účtu FltPlan vás požiadame o zadanie používateľského mena. Pri vytváraní používateľského profilu FltPlan vás požiadame o zadanie používateľských informácií, ako je rodné meno a priezvisko, adresa, krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa, domovské letisko a pilotské informácie, ako je meno pilota, telefónne čísla, e-mailové adresy a číslo licencie.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD:

(a) Spoločnosť Garmin spracováva vaše používateľské meno, pretože sa do účtu prihlasujete pomocou používateľského mena a hesla. Právnym základom na spracovanie vášho používateľského mena na tento účel je náš legitímny záujem o ochranu zabezpečenia vášho účtu.

(b) Spoločnosť Garmin spracováva vaše používateľské a pilotské údaje na účely zabezpečenia jednoduchého prístupu k relevantným informáciám na použitie v rámci služieb, ako sú príprava letových plánov a vykonávanie výpočtov. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je náš legitímny záujem o poskytnutie nástroja na uchovanie týchto údajov na použitie v rámci služieb.

(c) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií o vašich službách, aplikáciách alebo účte od spoločnosti FltPlan, ako sú napr. dôležité informácie týkajúce sa zabezpečenia alebo podstatné zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tieto účely je náš legitímny záujem poskytovať vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo iné informácie o vašich službách, aplikáciách alebo účte FltPlan, prípadne podstatných zmenách týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

(d) Spoločnosť Garmin spracováva vašu e-mailovú adresu aj na účely jej priradenia k vášmu účtu FltPlan, keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory. Právnym základom na spracovane vašej e-mailovej adresy na tento účel je náš legitímny záujem poskytovať vám kvalitnú zákaznícku podporu.

(e) Ak sa rozhodnete prihlásiť na odber správ zo služby FltBrief, spoločnosť Garmin spracuje vašu e-mailovú adresu na účely zasielania elektronického bulletinu služby FltBrief. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať pomocou tlačidla na odhlásenie odberu v hociktorom z e-mailov služby FltBrief alebo odhlásením na stránke služby FltBrief na lokalite FltPlan.com.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ, KEĎ DO ÚČTU FLTPLAN PRIDÁTE LIETADLO:

Keď do svojho účtu FltPlan pridáte lietadlo, požiadame o zadanie informácií, ako je značka, model, vybavenie, číslo chvosta a volacia značka. Taktiež vás požiadame o zadanie informácií o používaných produktoch palubného elektronického vybavenia, ako sú čísla modelov, identifikačné čísla systému alebo zariadenia, ako aj údajov Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) lietadla. Medzi údaje ICAO patrí napríklad domovská základňa, názov prevádzkovateľa, pohotovostné kontaktné údaje, kontaktné údaje počas letu a číslo satelitného telefónu.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie spracovávame, aby sme vám mohli pomôcť s organizáciou informácií o lietadle a uľahčili proces plánovania letov. Právnom základom na spracovanie týchto informácií je náš legitímny záujem o poskytovanie kvalitnej služby na organizáciu lietadiel a plánovanie letov.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ, KEĎ SI DO ÚČTU FLTPLAN ZADÁTE ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Do svojho účtu FltPlan môžete zadať ďalšie druhy informácií, napríklad uložené trasy, dokumenty, navigačný záznam, informácie o pasažieroch, pilotoch a lietadle. Typ informácií, ktoré sa spracujú, závisí do typu informácií zadaných do účtu, pričom však ich súčasťou môžu byť polohy alebo záznamy systému GPS, mená, kontaktné údaje alebo značka a model lietadla.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie spracovávame, aby sme vám mohli pomôcť s organizáciou informácií o lietadle a uľahčili proces plánovania letov. Právnom základom na spracovanie týchto informácií je náš legitímny záujem o poskytovanie kvalitnej služby na organizáciu lietadiel a plánovanie letov.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI POUŽITÍ ÚČTU FLTPLAN NA VYTVORENIE A ZADÁVANIE LETOVÝCH PLÁNOV:

Účet FltPlan môžete použiť na vytvorenie letových plánov a odoslanie letových plánov príslušným leteckým organizáciám. Keď tak urobíte, spracujeme vaše meno a adresu, údaje o lietadle, dátum a čas letu a súvisiace podrobnosti o lete.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie spracovávame, aby sme vám pomohli vytvoriť letové plány a odoslať ich príslušným leteckým organizáciám. Právnom základom na spracovanie týchto informácií je náš legitímny záujem o to poskytovať našim zákazníkom nástroj na vytváranie a zadávanie letových plánov.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI POUŽITÍ ÚČTU FLTPLAN NA VYTVORENIE BRIEFINGOV:

Pomocou účtu FltPlan môžete vytvárať briefingy, napríklad pre pasažierov alebo FBO. Pri takýchto úkonoch spracovávame napríklad informácie o spoločnosti, mene pilota, menách členov posádky a kontaktné údaje.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie spracovávame, aby sme vytvorili požadované briefingy obsahujúce relevantné informácie. Právnom základom na spracovanie týchto informácií je náš legitímny záujem o to poskytovať našim zákazníkom nástroj na vytváranie briefingov.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI POUŽITÍ ÚČTU FLTPLAN NA VYKONÁVANIE VÝPOČTOV:

Pomocou účtu FltPlan môžete vykonávať výpočty, napríklad na účely analýzy dráhy, hmotnosti alebo vyváženia. Pri takýchto úkonoch spracovávame napríklad o časoch odchodu a príchodu, o lietadle, ID používateľa alebo čísle chvosta.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto údaje sa spracovávajú na účely vykonania požadovaného výpočtu. Právnym základom na toto spracovanie týchto informácií je plnenie zmluvy.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI POUŽITÍ ÚČTU FLTPLAN NA VYTVORENIE A ODOSLANIE VYHLÁSENIA:

Ak sa prihlásite na odber služby eAPIS, môžete pomocou účtu FltPlan vytvárať a odosielať vyhlásenia na účely vycestovania mimo USA. V takomto prípade spracovávame mená pasažierov, krajiny, kde sa narodili, a čísla pasov.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie sa spracovávajú na účely vytvorenia a odoslanie vyhlásenia príslušným úradom. Právnym základom na toto spracovanie týchto informácií je plnenie zmluvy.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI POUŽITÍ FUNKCIE SLEDOVANIA LETU:

Ak použijete bezplatnú alebo prémiovú funkciu na sledovanie letu, spracujeme číslo chvosta lietadla a zadané e-mailové adresy alebo telefónne čísla.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie sa spracúvajú na účely umožnenia sledovania dôležitých podrobností o vašich letoch, aby ste tieto informácie alebo polohu lietadla mohli počas letov poskytnúť ďalším ľuďom. Právnym základom na spracovanie týchto informácií je náš legitímny záujem o to poskytovať našim zákazníkom nástroj na sledovanie dôležitých informácií o lete a umožnenie poskytnutia informácií o polohe lietadla počas letu ďalším ľuďom.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI POUŽITÍ FUNKCIE ELOGBOOK:

Na účely používania funkcie eLogbook a vytvorenie účtu spracujeme informácie o vašej licencii, e-mailovú adresu a bezpečnostnú otázku a odpoveď. Keď použijete funkciu eLogbook na vytvorenie záznamu do denníka, spracujeme informácie o vašich letoch, ako je letisko príletu a odletu, informácie o lietadle, dátumy a časy, podmienky a poznámky alebo dokumenty, ktoré priložíte.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto údaje spracúvame, aby sme zákazníkom poskytli automatický nástroj na ukladanie týchto nariadeniami prikázaných záznamov v pilotných denníkoch. Právnym základom na spracovanie týchto informácií je náš legitímny záujem poskytnúť našim zákazníkom automatický nástroj na ukladanie týchto nariadeniami prikázaných záznamov v pilotných denníkoch.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI ZAKÚPENÍ PRÉMIOVÝCH SLUŽIEB:

Ak si zakúpite prémiové služby FltPlan, Garmin zhromaždí informácie o vašom mene, e-mailovej adrese, fakturačnej adrese, fakturačnom telefónnom čísle a primárnych a sekundárnych kontaktoch. Taktiež zhromaždíme informácie potrebné pre požadované službu, ako je číslo chvosta, dátum narodenia alebo poštovú adresu certifikátu, ako aj informácie o kreditnej karte, napríklad jej čísle, dátume exspirácie a čísle CVV. Keď zákazníci spoločnosti Garmin na realizáciu nákupu použijú platobnú kartu, spoločnosť WorldPay, ktorá vystupuje ako tretia strana, spracováva informácie o platobnej karte zákazníka. Odporúčame vám pozorne si prečítať Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti WorldPay.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie zhromažďujeme na to, aby sme mohli spracovať vašu platbu a realizovať váš nákup. Vašu e-mailovú adresu tiež spracovávame, aby sme vám mohli posielať e-maily o vašom nákupe. Právnym základom na spracovanie týchto informácií je dodržanie našej zmluvy. Vaše osobné údaje tiež spracovávame v rámci procesov na odhalenie podvodov. Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov je náš legitímny záujem chrániť spoločnosť Garmin a našich zákazníkov pred pokusmi o podvodné transakcie.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI KOMUNIKÁCII SO SPOLOČNOSŤOU GARMIN:

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo preferovaný spôsob kontaktovania a informácie o produktoch Garmin alebo produktoch palubného elektronického vybavenia iných výrobcov, ktoré vlastníte, napr. ich sériové čísla, čísla modelov a dátumy nákupu. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním produktov alebo aplikácií, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. Ak požiadate o naplánovanie predvedenia aplikácie FltLogic demo, spracujeme vaše kontaktné informácie, aby sme vás mohli kontaktovať a realizovať vašu žiadosť. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov. Zástupcovia našej zákazníckej podpory môžu v prípade potreby s vaším súhlasom využiť prístup do vášho účtu FltPlan a pomôcť vám zistiť a vyriešiť váš problém.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a povahy zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem spoločnosti Garmin poskytnúť vám kvalitnú produktovú podporu. Právnym základom na prihlásenie do vášho účtu FltPlan (v prípade potreby), aby sme vám pomohli zistiť a vyriešiť váš problém, je váš súhlas. Tento súhlas môžete odvolať.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACOVÁVAJÚ PRI PRIHLÁSENÍ NA ODBER ELEKTRONICKÉHO BULLETINU FLTBRIEF:

Ak sa rozhodnete prihlásiť na odber elektronického bulletinu služby FltPlan s názvom FltBrief, spracujeme vašu e-mailovú adresu.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD:

Vašu e-mailovú adresu používame na účely odoslania elektronického bulletinu FltBrief. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tento účel je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať pomocou tlačidla na odhlásenie odberu v spodnej časti elektronického bulletinu FltBrief alebo odhlásením na stránke FltBrief.

Kategórie príjemcov osobných údajov

LETECKÉ ORGANIZÁCIE:

Keď používate aplikáciu FltPlan na tvorbu a odovzdávanie letových plánov, vaše letové plány a súvisiace informácie sa odosielajú príslušným leteckým organizáciám.

ĽUDIA, KTORÝCH POZVETE SLEDOVAŤ VAŠE LETY:

V rámci svojho účtu FltPlan môžete ľuďom povoliť sledovať polohu vášho letu alebo dostávať ďalšie informácie týkajúce sa príslušného letu. Tieto informácie sa budú zobrazovať v reálnom čase a vo vašej histórii sledovania v rámci účtu FltPlan.

ĽUDIA, S KTORÝMI ZDIEĽATE DOKUMENTY:

V rámci svojho účtu FltPlan môžete zdieľať dokumenty s ďalšími používateľmi. Obaja používatelia musia toto zdieľanie zapnúť.

VAŠA SPOLOČNOSŤ, KEĎ STE SÚČASŤOU FIREMNÉHO ÚČTU:

Ak je váš účet FltPlan podradeným účtom patriacim pod účet spoločnosti, správcovia firemného účtu môžu používať informácie, ktoré zadáte do profilu svojho účtu — vrátane používateľského mena, poštovej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, informácií o pilotovi a posádke, zdravotných informáciách a mien pasažierov. Heslo vášho účtu FltPlan sa však so správcami firemného účtu nezdieľa.

INÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB:

Spoločnosť Garmin na vašu žiadosť poskytne informácie partnerom z tretích strán na účely poskytovania určitých služieb, ako napríklad:

• FuelerLinx na poskytovanie služieb na plánovanie dopĺňania paliva.

• Caribbean Sky Tours na sprostredkovanie realizácie medzinárodných preletov.

• FlightBridge na zabezpečenie prenájmu vozidiel a rezervácií hotelov.

Spoločnosť Garmin využíva poskytovateľov služieb tretích strán, ktorý nám pomáhajú lepšie pochopiť používanie webu FltPlan a aplikácie FltPlan Go.

INÉ SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas, (b) v rámci plnenia platného predvolania, zákonného nariadenia, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti, (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu spoločnosti Garmin alebo ich časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.

Prenosy osobných údajov

Garmin je globálna spoločnosť. Je možné, že na účel poskytovania našich produktov, aplikácií a služieb budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných spoločností Garmin v iných krajinách. Pozrite si zoznam spoločností, ktoré vlastní spoločnosť Garmin. Pre zákazníkov mimo Číny: keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte osobné údaje do profilu účtu alebo nahráte údaje do vášho účtu Garmin, vaše osobné údaje sa zhromaždia a uložia na serveroch spoločnosti Garmin International Inc. v USA a na serveroch spoločnosti Garmin (Europe) Ltd. v Spojenom kráľovstve. Pre zákazníkov v Číne: keď si vytvoríte účet Garmin, pridáte osobné údaje do profilu účtu alebo nahráte údaje do vášho účtu Garmin, vaše osobné údaje sa zhromaždia a uložia na serveroch spoločnosti Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. v Číne.

Osobné údaje týkajúce sa osôb, ktoré majú pobyt v krajine patriacej do Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS“), v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH a v jej mene ich spracúvajú spoločnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc.

Spoločnosti Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT, Inc. spĺňajú zásady štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA týkajúce sa zhromažďovania, používania, zdieľania a uchovávania osobných informácií z EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska popísané v našej certifikácii štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a certifikácii štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA. Získajte ďalšie informácie o tzv. štíte na ochranu osobných údajov.

Na činnosť spoločností Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. a Garmin AT dohliada americká Federálna obchodná komisia (FTC). Tieto spoločnosti zodpovedajú aj za osobné údaje prenesené na tretie strany, ktoré ich spracúvajú v našom mene. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nášho dodržiavania zásad štítu na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Svoju sťažnosť môžete adresovať aj nášmu vybranému nezávislému orgánu na riešenie sporov, spoločnosti JAMS. Za určitých okolností sa tiež môžete dovolať rozhodcovského konania v rámci štítu na ochranu osobných údajov.

Všetky spoločnosti Garmin musia dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie a podobné technológie

WEBOVÁ LOKALITA:

Na to, aby sme vám a ďalším návštevníkom uľahčili používanie našich webových lokalít, vytvárame súhrnné štatistiky o používaní lokalít a odozve, pričom na umožnenie diagnostiky prípadných problémov serverov spoločnosti Garmin, správu stránok webovej lokality s prihlasovaním a zaručenie kontinuity používateľskej skúsenosti naprieč stránkami webovej lokality a návštevami lokality v spolupráci s externými poskytovateľmi analytických služieb pri vašej návšteve lokality zhromažďujeme určité informácie. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našich stránkach, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našich stránok.

Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať.

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať. Tu sú príklady poskytovateľov analýz a podobných služieb tretích strán, ktorých služby momentálne využívame:

ANALYTICKÉ SLUŽBY:

  • Google: Službu Google Analytics používame na sledovanie štatistík o lokalite a demografických údajov používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách. Službu Google Firebase používame na sledovanie štatistík aplikácie a demografie používateľov, záujmov používateľov a ich správanie v mobilných aplikáciách. [Získajte ďalšie informácie] (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout „Google Analytics“) o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.

  • Piwik: Piwik, službu spoločnosti Matomo, taktiež používame na sledovanie štatistík o lokalite a demografických údajov používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách.

  • AppCenter; Crashlytics (Fabric): AppCenter, služba spoločnosti Microsoft, a Crashlytics, služba spoločnosti Google, nám pomáhajú lepšie pochopiť používanie našich aplikácií a vďaka tomu zlepšovať skúsenosť používateľov a identifikovať a riešiť hlavné príčiny zlyhaní tejto aplikácie.

SPRÁVA ZNAČIEK:

Spoločnosť Garmin pomocou systému správy značiek Tealium IQ spravuje rôzne analytické služby či technológie súborov cookie a pixelových značiek, ktoré používa na meranie používania webu. Na poskytovanie takýchto služieb spoločnosť Tealium dostáva základné informácie serverových denníkov z webových stránok Garmin (napr. IP adresu, informácie o prehliadači a operačnom systéme)

MONITOROVANIE VÝKONNOSTI APLIKÁCIÍ:

Spoločnosť Garmin pomocou služby AppDynamics analyzuje a sleduje výkonnosť našich zložitých ekosystémov. Na účely poskytovania služieb AppDynamics dostáva spoločnosť AppDynamics základné informácie o žiadostiach vrátane adresy IP. Tieto informácie sú potrebné na zistenie a diagnostiku nezvyčajných chýb a časov odoziev.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových produktov a aplikácií, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Posledná aktualizácia“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Oznámime vám, keď budú takéto zmeny zavedené, a ak to bude vyžadovať príslušný zákon, požiadame vás o súhlas. Toto oznámenie vám poskytneme e-mailom, prípadne prostredníctvom zverejnenia zmien na lokalite FltPlan.com alebo v aplikácii FltPlan Go.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchováme, pokým je váš účet FltPlan považovaný za aktívny, alebo do zrušenia prémiových služieb, pre ktoré sú tieto údaje potrebné. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Prevádzkovateľ údajov a zodpovedná osoba

Ak máte pobyt v krajine patriacej do EHP, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Garmin spravuje spoločnosť Garmin Würzburg GmbH, ktorá sídli na adrese Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko. Zodpovedná osoba pre EÚ spoločnosti sa nachádza na rovnakej adrese a viete ju kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]

Ak bývate v krajine, ktorá nie je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo ak nebývate v Spojenom kráľovstve či vo Švajčiarsku, v takom prípade osobné údaje, ktoré zbiera spoločnosť Garmin, má na starosti Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, ktorú môžete kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected]

Vaše práva

Ak máte pobyt v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve, podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) alebo zákona o ochrane osobných údajov Spojeného kráľovstva z roku 2018 máte právo vyžiadať si od spoločnosti Garmin prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, ďalej právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Viac informácií o týchto právach nájdete na stránke Európskej komisie „Moje práva“ týkajúcej sa nariadenia GDPR, ktorú si môžete pozrieť vo viacerých jazykoch. Ak máte pobyt mimo Európskej únie a Spojeného kráľovstva, z miestnych právnych predpisov vám môžu vyplývať podobné práva.

Ak chcete požiadať o umožnenie prístupu k svojim osobným údajom, ich opravu, prenesenie alebo vymazanie, prípadne odstránenie vášho účtu FltPlan, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Ak žijete v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve a chcete si uplatniť právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať voči spracúvaniu vašich údajov, kontaktujte zodpovednú osobu pre ochranu údajov spoločnosti pochádzajúcich z EÚ na adrese spoločnosti Garmin Würzburg GmbH: Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Nemecko alebo e-mailom na adrese [[email protected]](mailto:[email protected][email protected]“)

Ak žijete v Číne a chcete si ako dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek z vašich práv, obráťte sa na spoločnosť Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. na adrese [email protected].

Ak nežijete v Európskej únii, Spojenom kráľovstve ani Číne, ale domnievate sa, že máte právo uplatniť si tieto alebo iné práva na základe miestnych právnych predpisov, obráťte sa na spoločnosť Garmin International, Inc. na adrese [[email protected]](mailto:[email protected][email protected]“)

Oznámenie pre obyvateľov Kalifornie v súvislosti s postupmi a právami na ochranu osobných údajov

Ak ste obyvateľom Kalifornie, zákony Kalifornie vám môžu poskytovať ďalšie práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Ďalšie informácie o právach na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia nájdete v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov podľa zákona CCPA.

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.