A GARMIN PAY ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Utoljára frissítve: 2019. november 7.

A Garmin számára fontos az Ön adatainak védelme. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot azért dolgoztuk ki, hogy tisztában legyen azzal, hogy hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, amikor a Garmin Pay szolgáltatást használja. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a „Garmin Pay pénztárca” kifejezés alatt a Garmin készüléken vagy adott esetben egy külső féltől származó készüléken található pénztárcát értjük, amely nem feltétlenül a Garmin Pay nevet viseli.

A Garmin egyéb webhelyeire, alkalmazásaira és termékeire vonatkozóan, amelyek nem tartalmaznak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra mutató hivatkozást, hanem egy másik Garmin adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó hivatkozást tartalmaznak, az adott adatvédelmi nyilatkozat van érvényben. Például különálló adatvédelmi nyilatkozatot dolgoztunk ki a Garmin Connect szolgáltatásra, valamint az azzal kompatibilis viselhető és egyéb eszközökre vonatkozóan.

A „Személyes adatok” beazonosított vagy beazonosítható természetes személyhez kapcsolódó adatok.

Ha az Adatvédelmi nyilatkozat adott szakaszára szeretne ugrani, kattintson az alábbi hivatkozások valamelyikére:

A Garmin által feldolgozott személyes adatok kategóriái

A Garmin Pay pénztárca beállítása során feldolgozott személyes adatok:

A Garmin Pay pénztárca beállításakor személyes adatokat, többek között az Ön vezeték- és keresztnevét, valamint egy hitelesítő tokent gyűjtünk be, ha pedig egy külső féltől származó készüléken fogja használni a Garmin Pay szolgáltatást, akkor egy felhasználónevet és egy jelszót gyűjtünk be Öntől. Emellett készülékadatokat, például a sorozatszámot, a típust (készülék és telefon), az azonosítót, a firmware-verziót és az operációs rendszer típusát is begyűjtjük.

CÉLOK ÉS JOGALAPOK:

(a) A Garmin az Ön vezeték- és keresztnevét, valamint a hitelesítő tokent hitelesítési célokból dolgozza fel. A vezeték- és keresztnév, valamint a hitelesítő token ezen célból történő feldolgozásának jogi indoka a Garmin indokolt, azzal kapcsolatos érdekén alapul, hogy biztosítsa az Ön Garmin Pay pénztárcájának védelmét.

(b) Amennyiben Ön külső féltől származó készüléket használ, a Garmin azért dolgozza fel felhasználónevét és e-mail-címét, mert Ön ezen adatok használatával jelentkezik be a Garmin Pay pénztárcába. A felhasználónév és az e-mail-cím ezen célból történő feldolgozásának jogi indoka a Garmin indokolt, azzal kapcsolatos érdeke, hogy biztosítsa az Ön Garmin Pay pénztárcájának védelmét.

(c) A Garmin a csalások megelőzésére irányuló intézkedések során való felhasználás céljából is feldolgozza az Ön felhasználónevét és e-mail-címét. A felhasználónév és az e-mail-cím ezen célból történő feldolgozásának jogi indoka a Garmin indokolt, azzal kapcsolatos érdeke, hogy felderítse és megelőzze a csalásokat, valamint hogy megfeleljen a kibocsátó bankok és fizetési hálózatok követelményeinek.

(d) Amennyiben Ön Garmin készüléken használja a Garmin Pay szolgáltatást, abban az esetben a Garmin abból a célból is feldolgozza az Ön e-mail-címét, hogy a Garmin Pay pénztárcájával kapcsolatos, fontos információkat küldjön, illetve tájékoztassa a jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges változtatásairól. Az e-mail-címe ezen célból történő feldolgozásának jogi indoka a Garmin indokolt, azzal kapcsolatos érdeke, hogy fontos információkat biztosítson Önnek a Garmin Pay pénztárcával, illetve a jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges változtatásaival kapcsolatban.

Személyes adatok, amelyeket akkor dolgozunk fel, amikor Ön fizetési módokat ad hozzá Garmin Pay pénztárcájához:

Amikor Ön fizetési módot ad hozzá Garmin Pay pénztárcájához, begyűjtjük vezeték- és keresztnevét, számlázási címét, a fizetési adatokat (például a kártya számát, lejárati dátumát és a CVV-kódot), valamint minden olyan további információt, amelyre a kibocsátó banknak vagy a fizetési hálózatnak szüksége lehet az Ön személyazonosságának vagy készülékének ellenőrzéséhez.

CÉL ÉS JOGALAP:

(a) Ezen adatokat abból a célból dolgozzuk fel, hogy ellenőrizhessük személyazonosságát a kibocsátó banknál vagy fizetési hálózatnál az általuk támasztott követelményeknek megfelelően. Az adatok ezen célból történő feldolgozásának jogi indoka a Garmin indokolt, azzal kapcsolatos érdeke, hogy megvédje ügyfeleit a csalásoktól.

(b) Az adatokat továbbá abból a célból is feldolgozzuk, hogy a kibocsátó bank vagy fizetési hálózat hitelesíthesse a kártyát, és létrehozhassa a Garmin Pay pénztárcában használandó fizetési tokent. A fizetési tokent a létrehozás után rendszerünk azonnal tárolja, más kártyaadatokkal együtt (pl. a kártyaszám utolsó négy számjegye, a kártyán szereplő név, a bankkártyán szereplő grafika, a kártya típusa és a számlázási cím). Az adatok ezen célból történő feldolgozásának jogi indoka a szerződéses szükségszerűség.

Személyes adatok, amelyeket akkor dolgozunk fel, amikor Ön fizetési módokat tekint meg, függeszt fel vagy töröl a Garmin Pay pénztárcájában:

Amikor Ön megtekint egy fizetési módot Garmin Pay pénztárcájában, megjelenítjük Önnek az elmentett kártyaadatokat, nevezetesen a kártyaszám utolsó négy számjegyét, a kártyát szereplő nevet, a bankkártyán szereplő grafikát, a kártya típusát és a számlázási címet. Amikor Ön úgy dönt, hogy felfüggeszt egy fizetési módot Garmin Pay pénztárcájában, megőrizzük az elmentett kártyaadatokat. Ugyanakkor értesítjük a kibocsátó bankot vagy fizetési hálózatot, hogy blokkolják az adott fizetési módot annak érdekében, hogy Ön ne tudja vásárláshoz használni. Amikor Ön úgy dönt, hogy eltávolít egy fizetési módot a Garmin Pay pénztárcából, a kérésének megfelelően töröljük az elmentett kártyaadatokat, és értesítjük a kibocsátó bankot vagy fizetési hálózatot, hogy blokkolják az adott fizetési módot annak érdekében, hogy Ön ne tudja vásárláshoz használni.

CÉL ÉS JOGALAP:

Ezen adatokat az Ön által kért műveletek végrehajtása érdekében dolgozzuk fel. Az adatok ezen célból történő feldolgozásának jogi indoka a szerződéses szükségszerűség.

Személyes adatok, amelyeket akkor dolgozunk fel, amikor Ön a Garmin Pay pénztárca használatával vásárol:

Amennyiben Ön a Garmin Pay pénztárca használatával vásárol, fizetési tokenje bemutatásra kerül az eladó POS-rendszerében. A tranzakció teljesítését követően a kibocsátó bank vagy fizetési hálózat döntése szerint a Garmin visszaigazolást kaphat a sikeres fizetésről.

CÉL ÉS JOGALAP:

A fizetési token bemutatásra kerül az eladó rendszerében, amely elküldi a fizetés feldolgozásához szükséges adatokat a kibocsátó bank vagy fizetési hálózat számára. A kibocsátó bank vagy fizetési hálózat visszaigazolást küld a Garminnak a sikeres fizetésről, hogy a Garmin Pay szolgáltatás push értesítéssel jelezhesse Önnek a fizetés teljesítését. Az adatok ezen célokból történő feldolgozásának jogi indoka a szerződéses szükségszerűség.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Kibocsátó bankok és fizetési hálózatok:

A szolgáltatás biztosítása érdekében a Garmin szükség szerint megosztja az Ön adatait a kibocsátó bankokkal és fizetési hálózatokkal a csalások észlelésének, az Ön bankkártyáját képviselő fizetési token létrehozásának, valamint a tranzakcióadatok megjelenítésének céljából.

Szolgáltatók:

A Garmin az Amazon Web Services használatával biztosítja és futtatja a Garmin Pay szolgáltatást. A Garmin továbbá a Zendesk szolgáltatásait is igénybe veszi annak érdekében, hogy második vonalbeli ügyféltámogatást biztosítson az Ön által használt készülék szolgáltatója, a kibocsátó bank vagy a fizetési hálózat számára a Garmin Pay szolgáltatással kapcsolatos problémák megoldása során. A Garmin a Garmin Pay szolgáltatás használatának jobb megértése érdekében külső szolgáltatókat alkalmaz.

Az adatok más továbbítása:

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a következő esetekben oszthatjuk meg másokkal: (a) ha rendelkezünk az Ön erre vonatkozó érvényes beleegyezésével; (b) annak érdekében, hogy megfeleljünk egy érvényes idézésnek, jogrendnek, bírósági határozatnak, jogi eljárásnak vagy egyéb jogi kötelezettségnek; (c) hogy érvényre juttassuk a feltételeink és kikötéseink vagy szabályzataink valamelyikét; illetve (d) a szükséges esetekben az elérhető jogorvoslati lehetőségek érvényesítése vagy a jogszerű követelések védelme érdekében.

Emellett az is előfordulhat, hogy személyes adatait egy társult vállalkozás, leányvállalat vagy külső fél számára továbbítjuk átszervezés, cégegyesítés, értékesítés, vegyes vállalat létrehozása, a Garmin üzleti tevékenységének, eszközeinek vagy készletének teljes vagy részleges engedményezése, átadása vagy egyéb elidegenítése – beleértve, de nem kizárólagosan a csődeljárást vagy a hasonló eljárást – esetén, feltéve, hogy az adott vállalat, amelynek továbbítjuk az Ön személyes adatait, nem dolgozhatja fel az Ön adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon, ha erről előzetesen nem értesíti Önt, illetve, ha a vonatkozó törvények így írják elő, meg nem szerzi az Ön beleegyezését.

Személyes adatok továbbítása

A Garmin globális vállalat. A termékeink, alkalmazásaink és szolgáltatásaink biztosítása érdekében szükség lehet arra, hogy az Ön személyes adatait más országokban található más Garmin vállalatoknak továbbítsuk. Tekintse meg a Garmin tulajdonában lévő vállalatokat. Amikor Ön létrehoz egy Garmin-fiókot, személyes adatokat ad meg személyes profiljában, vagy adatokat tölt fel Garmin-fiókjába, a személyes adatokat a Garmin International Inc. egyesült államokbeli kiszolgálói rögzítik és tárolják. Az Európai Gazdasági Térségben („EGT”), az Egyesült Királyságban vagy Svájcban élő személyek személyes adatai felett a Garmin Würzburg GmbH gyakorol ellenőrzést, és ennek a szervezetnek a megbízásából a Garmin International, Inc., a Garmin Services, Inc. és a Garmin AT, Inc. dolgozza fel őket.

A Garmin International, Inc., a Garmin Services, Inc. és a Garmin AT, Inc. megfelel az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és a Svájcban érvényben lévő Privacy Shield egyezmény alapelveinek az EGT, az Egyesült Királyság és Svájc területéről származó személyes adatok gyűjtésének, használatának, megosztásának és megőrzésének tekintetében, az Európai Unióra és az Egyesült Államokra vonatkozó, Privacy Shield egyezménnyel kapcsolatos tanúsítványunkban és a Svájcra és az Egyesült Államokra vonatkozó Privacy Shield tanúsítványunkban foglaltaknak megfelelően. [Tudjon meg többet a Privacy Shield egyezményről](https://www.privacyshield.gov/welcome „Privacy Shield”).

A Garmin International, Inc., a Garmin Services, Inc. és a Garmin AT, Inc. az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának hatálya alá tartozik. Ezek a szervezetek változatlanul felelősek az olyan személyes adatokért, amelyeket az adatokat a három szervezet megbízásából feldolgozó külső feleknek továbbítunk. Ha panasza merül fel a szervezet Privacy Shield-megfelelőségével kapcsolatban, forduljon hozzánk a [email protected] e-mail-címen. Emellett a vitás ügyek rendezésével foglalkozó, kiválasztott testülethez, a [JAMS]-hez (https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield „JAMS”) is fordulhat, és bizonyos esetekben kezdeményezheti a Privacy Shield választottbírósági eljárást.

Az összes Garmin vállalat számára kötelező az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett adatvédelmi gyakorlatok betartása.

Gyermekek

Arra kérjük a 13 év alatti (Egyesült Államok) vagy a 16 év alatti (a világ többi része) személyeket, hogy ne adjanak meg személyes adatokat a Garmin vállalatnak. Ha tudomásunkra jut, hogy 13 év alatti (Egyesült Államok) vagy 16 év alatti (a világ többi része) gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

Fenntartjuk a jogot arra, hogy időről időre elvégezzük az Adatvédelmi nyilatkozat új termékek és alkalmazások bevezetése, kínálatunk bővítése, valamint a technológia és a jogszabályok változása miatti frissítését. Az adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma az oldal tetején található „Utoljára frissítve” rovatban látható. A változások a módosított Adatvédelmi nyilatkozat feltöltésével lépnek hatályba.

Amennyiben lényeges változásokról van szó, arról értesítést küldünk, valamint a vonatkozó törvények által előírt esetekben megszerezzük az Ön hozzájárulását. Ezt az értesítést e-mailben fogjuk biztosítani, vagy a változtatásokkal kapcsolatos értesítést teszünk közzé a Garmin webhelyein és alkalmazásaiban, amely a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra mutató hivatkozást fog tartalmazni.

Személyes adatok megőrzése

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Garmin fiókja aktívnak tekinthető, illetve – amennyiben külső féltől származó készüléken használja a Garmin Pay szolgáltatást – ameddig Ön vagy az adatkezelő az Ön Garmin Pay pénztárcájának törlését nem kéri. Emellett tekintse át az alábbi, „Az Ön jogai” című részt a törlésre vonatkozó jogosultsága leírását illetően.

Adatvezérlő és adatvédelmi hivatalnok

Amikor a Garmin adatfeldolgozóként jár el:

A Garmin Pay szolgáltatás Swatch készüléken történő használata esetén a Garmin adatfeldolgozóként jár el. Az Önt megillető jogok gyakorlásához vagy további információkért vegye fel a kapcsolatot készüléke külső félnek minősülő szolgáltatójával.

Amikor a Garmin adatkezelőként jár el:

A Garmin Pay szolgáltatás Garmin készüléken vagy bármely más külső szolgáltatótól származó készüléken történő használata esetén a Garmin adatkezelőként jár el. Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban él, személyes adatait a Garmin Würzburg GmbH (Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Németország) kezeli. A vállalat európai uniós adatvédelmi tisztviselője ugyanezen a címen érhető el, és e-mailben is kereshető az [email protected] e-mail-címen.

Ha Ön Kínában él, személyes adatait a Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd (37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Sanghaj 200233, Kína) kezeli. A vállalattal a [email protected] e-mail-címen veheti fel a kapcsolatot.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségen, az Egyesült Királyságon, Svájcon és Kínán kívül él, személyes adatait a Garmin International, Inc. (1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062) kezeli, amellyel e-mailben is felveheti a kapcsolatot a [email protected] e-mail-címen.

Az Ön jogai

Ha Ön az Európai Unió területén vagy az Egyesült Királyságban él, akkor a Általános Adatvédelmi Rendelet vagy az Egyesült Királyság 2018-as adatvédelmi törvényének értelmében jogában áll, hogy hozzáférést kérjen a Garmin vállalattól a személyes adataihoz, valamint hogy kérje az adatok helyesbítését vagy törlését, az adatok más helyre történő továbbítását (adathordozhatóság), a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, hogy tiltakozzon a személyes adatok feldolgozása ellen, valamint hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatóságnál. Az ezekkel a jogokkal kapcsolatos további információkért látogasson el az Európai Bizottság GDPR-ral kapcsolatos „Jogaim” oldalára, amely számos nyelven elérhető. Ha Ön az Európai Unió vagy az Egyesült Királyság területén kívül él, akkor a helyi törvények értelmében rendelkezhet hasonló jogokkal.

Ha Ön az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban él, és érintettként szeretné gyakorolni a Garmin Pay szolgáltatással kapcsolatban Önt megillető jogokat, forduljon a vállalat európai uniós adatvédelmi tisztviselőjéhez a Garmin Würzburg GmbH vállalatnál a Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Németország címen vagy e-mailben az [email protected] címen.

Ha Ön Kínában él, és érintettként szeretné gyakorolni a Garmin Pay szolgáltatással kapcsolatban Önt megillető jogokat, forduljon a Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd vállalathoz a [email protected] e-mail-címen.

Ha Ön nem az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban vagy Kínában él, de úgy véli, hogy a Garmin Pay szolgáltatáshoz kapcsolódó helyi törvények értelmében jogában áll gyakorolni az említett vagy egyéb jogokat, forduljon a Garmin International, Inc. vállalathoz a [email protected] e-mail-címen.

A védjegyek jogos tulajdonosaik tulajdonát képezik.