ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ GARMIN PAY

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019

Η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την Garmin. Δημιουργήσαμε αυτήν την Πολιτική απορρήτου για να γνωρίζετε τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Garmin Pay. Στην εν λόγω Πολιτική απορρήτου, οι αναφορές στο "πορτοφόλι Garmin Pay" προορίζονται ώστε να ισχύουν για το πορτοφόλι στη συσκευή Garmin που διαθέτετε ή, κατά περίπτωση, σε συσκευή τρίτου μέρους, που μπορεί να χρησιμοποιεί ένα όνομα διαφορετικό από το Garmin Pay.

Άλλοι ιστότοποι, εφαρμογές και προϊόντα της Garmin που δεν περιλαμβάνουν σύνδεσμο στην παρούσα Πολιτική απορρήτου αλλά περιλαμβάνουν σύνδεσμο σε διαφορετική πολιτική απορρήτου της Garmin, διέπονται από την εν λόγω πολιτική απορρήτου. Για παράδειγμα, διαθέτουμε μια ξεχωριστή δήλωση απορρήτου που ισχύει για το Garmin Connect και τις συμβατές με την εφαρμογή αυτή φορετές και άλλες συσκευές.

"Προσωπικά δεδομένα" είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ενότητα αυτής της Πολιτικής απορρήτου, κάντε κλικ σε ένα σύνδεσμο παρακάτω:

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Garmin

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη δημιουργία ενός πορτοφολιού Garmin Pay:

Όταν δημιουργείτε ένα πορτοφόλι Garmin Pay, συλλέγουμε πληροφορίες χρήστη, όπως ονοματεπώνυμο και ένα διακριτικό ελέγχου ταυτότητας καθώς και ένα όνομα χρήστη και διεύθυνση email όταν το Garmin Pay θα χρησιμοποιηθεί σε συσκευή τρίτου μέρους. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες συσκευής, όπως ο σειριακός αριθμός, μοντέλο (συσκευή και τηλέφωνο), αναγνωριστικό, έκδοση υλικολογισμικού και λειτουργικό σύστημα.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:

(Α) Η Garmin επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμό σας και το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον ελέγχο της ταυτότητας. Η νομική βάση για την επεξεργασία του ονοματεπώνυμου και του διακριτικού ελέγχου ταυτότητας για τον συγκεκριμένο σκοπό βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Garmin για την προστασία της ασφάλειας του πορτοφολιού Garmin Pay.

(Β) Για χρήστες συσκευών τρίτου μέρους, η Garmin επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση email σας επειδή χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες πληροφορίες για να συνδεθείτε στο πορτοφόλι Garmin Pay. Η νομική βάση για την επεξεργασία του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνση email σας για τον συγκεκριμένο σκοπό βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Garmin για την προστασία της ασφάλειας του πορτοφολιού Garmin Pay.

(Γ) Η Garmin επεξεργάζεται επίσης το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση email σας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μέτρα εντοπισμού πιθανής απάτης. Η νομική βάση για την επεξεργασία του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνση email σας για τον συγκεκριμένο σκοπό βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Garmin για εντοπισμό και την αποτροπή πιθανής απάτης, καθώς και για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των τραπεζών έκδοσης και των δικτύων πληρωμής.

(Δ) Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν το Garmin Pay σε μια συσκευή Garmin, η Garmin επεξεργάζεται επίσης τη διεύθυνση email σας για σκοπούς αποστολής σε εσάς σημαντικών πληροφοριών σχετικά με το πορτοφόλι Garmin Pay, καθώς και για ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Η νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης email σας για τον συγκεκριμένο σκοπό προκύπτει από το έννομο συμφέρον της Garmin για την παροχή σε εσάς σημαντικών πληροφοριών σχετικά με το πορτοφόλι Garmin Pay, καθώς και για ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την προσθήκη μεθόδων πληρωμής στο πορτοφόλι Garmin Pay:

Όταν προσθέτετε μια μέθοδο πληρωμής στο πορτοφόλι Garmin Pay, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση τιμολόγησης και τις πληροφορίες πληρωμής — όπως τον αριθμό κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τον κωδικό ταυτοποίησης κάρτας (CVV) — και τυχόν άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτεί η τράπεζα έκδοσης ή το δίκτυο πληρωμής για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ή τη συσκευή σας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:

(Α) Επεξεργαζόμαστε τις συγκεκριμένες πληροφορίες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας με την εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο πληρωμής σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για τον συγκεκριμένο σκοπό προκύπτει από τα έννομα συμφέροντα της Garmin για την προστασία των πελατών μας από πιθανή απάτη.

(Β) Επεξεργαζόμαστε επίσης τις συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε η τράπεζα έκδοσης ή το δίκτυο πληρωμής να μπορούν να επαληθεύουν την κάρτα και να παράγουν το διακριτικό πληρωμής για χρήση στο πορτοφόλι Garmin Pay. Μόλις δημιουργηθεί το διακριτικό πληρωμής, το αποθηκεύουμε μαζί με άλλες πληροφορίες κάρτας, όπως τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού κάρτας, το όνομα που αναγράφεται στην κάρτα, τυχόν καλλιτεχνικά στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, τον τύπο της κάρτας και τη διεύθυνση τιμολόγησης. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για τον συγκεκριμένο σκοπό προκύπτει από τη συμβατική αναγκαιότητα.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την προβολή, αναστολή ή διαγραφή των μεθόδων πληρωμής στο πορτοφόλι Garmin Pay:

Όταν επιλέγετε να προβάλετε μια μέθοδο πληρωμής στο πορτοφόλι Garmin Pay, θα εμφανίσουμε τις αποθηκευμένες πληροφορίες κάρτας, ειδικά τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού κάρτας, το όνομα που αναγράφεται στην κάρτα, τυχόν καλλιτεχνικά στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, τον τύπο της κάρτας και τη διεύθυνση τιμολόγησης. Όταν επιλέγετε να αναστείλετε μια μέθοδο πληρωμής στο πορτοφόλι Garmin Pay, θα διατηρήσουμε τις αποθηκευμένες πληροφορίες της κάρτας. Ωστόσο, θα ενημερώσουμε την εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο πληρωμής ώστε να την αποκλείσουν από την πραγματοποίηση αγορών. Όταν επιλέγετε να αφαιρέσετε μια μέθοδο πληρωμής από το πορτοφόλι Garmin Pay, θα διαγράψουμε τις αποθηκευμένες πληροφορίες κάρτας βάσει του αιτήματός σας και θα ενημερώσουμε την εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο πληρωμής ώστε να την αποκλείσουν από την πραγματοποίηση αγορών.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:

Επεξεργαζόμαστε τις συγκεκριμένες πληροφορίες για την υλοποίηση των ενεργειών που αιτηθήκατε. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για τον συγκεκριμένο σκοπό προκύπτει από τη συμβατική αναγκαιότητα.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την πραγματοποίηση αγορών χρησιμοποιώντας το πορτοφόλι Garmin Pay:

Αν χρησιμοποιείτε το πορτοφόλι Garmin Pay για την πραγματοποίηση μιας αγοράς, το διακριτικό πληρωμής σας παρουσιάζεται στο σύστημα σημείου πώλησης του προμηθευτή. Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η Garmin ενδέχεται να λάβει, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εκδίδουσας τράπεζας ή του δικτύου πληρωμής, επιβεβαίωση της επιτυχημένης πληρωμής.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:

Το διακριτικό πληρωμής παρέχεται στον προμηθευτή, ο οποίος θα αποστείλει τις πληροφορίες στην εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο πληρωμής για την επεξεργασία της πληρωμής. Η εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο πληρωμής αποστέλλουν στη Garmin επιβεβαίωση της επιτυχημένης πληρωμής, ώστε η υπηρεσία Garmin Pay να μπορεί να προωθήσει σε εσάς ενημέρωση σχετικά με την ολοκληρωμένη πληρωμή. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για τους συγκεκριμένους σκοπούς προκύπτει από τη συμβατική αναγκαιότητα.

Κατηγορίες ληπτών προσωπικών δεδομένων

Εκδίδουσες τράπεζες και δίκτυα πληρωμής:

Για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η Garmin θα κοινοποιεί πληροφορίες στις εκδίδουσες τράπεζες και τα δίκτυα πληρωμής, ανάλογα με τις ανάγκες, για σκοπούς εντοπισμού απάτης, απόκτησης διακριτικού πληρωμής αντιπροσωπευτικού της πιστωτικής σας κάρτας και προβολής πληροφοριών της συναλλαγής.

Πάροχοι υπηρεσιών:

Η Garmin χρησιμοποιεί την Amazon Web Services για τη φιλοξενία και παροχή της υπηρεσίας Garmin Pay. Η Garmin χρησιμοποιεί επίσης τη Zendesk για την παροχή υποστήριξης πελατών Επιπέδου 2 για τον προμηθευτή της συσκευής σας, την εκδίδουσα τράπεζα ή το δίκτυο πληρωμής, καθώς σας βοηθούν με ζητήματα που σχετίζονται με το Garmin Pay. Η Garmin χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης της υπηρεσίας Garmin Pay.

Λοιπές γνωστοποιήσεις:

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σε άλλους: (α) εάν έχουμε την έγκυρη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε κάτι τέτοιο, (β) για λόγους συμμόρφωσης με μια κλήτευση, νομική εντολή, δικαστική εντολή, νομική διαδικασία ή άλλη νομική υποχρέωση, (γ) για την επιβολή οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης ή πολιτικών μας ή (δ) όπως απαιτείται για την άσκηση διαθέσιμων νομικών μέσων ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Ενδέχεται επίσης να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μια σχετιζόμενη, θυγατρική ή τρίτη εταιρεία σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλου τύπου διάθεσης όλων ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των παγίων ή των μετοχών της Garmin, όπως, μεταξύ άλλων, σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή παρόμοια, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω οντότητα στην οποία μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μπορεί να τα επεξεργαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου χωρίς να σας ειδοποιήσει και, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, να λάβει τη συγκατάθεσή σας.

Μεταφορές προσωπικών δεδομένων

Η Garmin είναι μια παγκόσμια επιχείρηση. Για λόγους παροχής των προϊόντων, των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες Garmin που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Δείτε τις εταιρείες που ανήκουν στην Garmin. Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού Garmin, την προσθήκη προσωπικών δεδομένων στο προφίλ του λογαριασμού σας ή την αποστολή δεδομένων στο λογαριασμό Garmin που διαθέτετε, τα προσωπικά δεδομένα σας θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται στους διακομιστές της Garmin International Inc. στις Η.Π.Α. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν άτομα τα οποία διαμένουν σε μια χώρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) ή στην Ελβετία ελέγχονται από την Garmin Würzburg GmbH και υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό της από την Garmin International, Inc., την Garmin Services, Inc. και την Garmin AT, Inc.

Η Garmin International, Inc., η Garmin Services, Inc. και η Garmin AT, Inc. συμμορφώνονται με τις αρχές της Ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα (Privacy Shield) Ε.Ε.-Η.Π.Α. και Ελβετίας-Η.Π.Α. σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, την κοινοποίηση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών από τον Ε.Ο.Χ., το ΗΒ και την Ελβετία, όπως περιγράφονται στις πιστοποιήσεις της Ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα Ε.Ε.-Η.Π.Α. και Ελβετίας-Η.Π.Α. της εταιρείας μας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Privacy Shield.

Η Garmin International, Inc., η Garmin Services, Inc. και η Garmin AT, Inc. υπόκεινται στην εποπτεία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Η.Π.Α. (U.S. Federal Trade Commission) και παραμένουν υπεύθυνες για τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται σε τρίτους προς επεξεργασία για λογαριασμό μας. Εάν θέλετε να κάνετε κάποια καταγγελία που αφορά τη συμμόρφωση μας με το Privacy Shield, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email [email protected]. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια καταγγελία στο ανεξάρτητο όργανο επίλυσης διαφορών που έχει επιλεγεί από εμάς, JAMS, και σε ορισμένες περιπτώσεις, να προσφύγετε στη διαδικασία διαιτησίας του Privacy Shield.

Όλες οι εταιρείες Garmin υποχρεούνται να τηρούν τις πρακτικές απορρήτου που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Συλλέγουμε δεδομένα από τους χρήστες, που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας Garmin Pay. Συλλέγουμε αναλυτικές πληροφορίες όπως την ημερομηνία και ώρα που ένας χρήστης πραγματοποιεί είσοδο στην υπηρεσία, τις πληροφορίες συσκευής, τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη συμπεριφορά χρήστη (π.χ. δυνατότητες που χρησιμοποιήθηκαν, συχνότητα χρήσης), τις πληροφορίες κατάστασης της συσκευής, το μοντέλο της συσκευής, πληροφορίες υλικού και λειτουργικού συστήματος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας. Η Garmin χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας της υπηρεσίας, για την ανάπτυξη και την εμπορική προώθηση προϊόντων και λειτουργιών που εξυπηρετούν καλύτερα εσάς και άλλους χρήστες, καθώς και για τον προσδιορισμό και την επιδιόρθωση ζητημάτων σταθερότητας της υπηρεσίας και άλλων προβλημάτων χρήσης το συντομότερο δυνατό.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των αναλυτικών πληροφοριών προκύπτει από το έννομο συμφέρον μας για την κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των πελατών με την υπηρεσία Garmin Pay, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών και τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας.

Ακολουθούν παραδείγματα τρίτων παρόχων ανάλυσης στοιχείων και παρόμοιων υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε επί του παρόντος:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:

  • Google: Το Google Analytics χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων και δημογραφικών στοιχείων, ενδιαφερόντων και συμπεριφοράς των χρηστών στην υπηρεσία Garmin Pay. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ενδεχόμενο τρόπο χρήσης αυτών των αναλυτικών στοιχείων και δείτε πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση των πληροφοριών σας ή να αποκλείετε τη χρήση των δεδομένων σας από το Google Analytics.

Παιδιά

Ζητάμε από άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών στις Η.Π.Α. και κάτω των 16 ετών σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο να μην παρέχουν προσωπικά δεδομένα στην Garmin. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας το γεγονός ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ένα παιδί κάτω των 13 ετών στις Η.Π.Α. και κάτω των 16 ετών σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά το συντομότερο δυνατό.

Ενημερώσεις Πολιτικής απορρήτου

Έχουμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου κατά διαστήματα λόγω της προσθήκης νέων προϊόντων και εφαρμογών, της βελτίωσης των τρεχουσών προσφορών μας και των αλλαγών σε τεχνολογίες και νομοθεσίες. Μπορείτε να προσδιορίσετε την ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Πολιτικής απορρήτου από το υπόμνημα "Τελευταία ενημέρωση" στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Τυχόν αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσης της αναθεωρημένης Πολιτικής απορρήτου.

Θα σας ειδοποιούμε σχετικά σε περίπτωση που αυτές οι αλλαγές είναι ουσιώδεις και θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας, όποτε αυτό απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ειδοποίηση αυτή θα παρέχεται μέσω email ή μέσω δημοσίευσης των αλλαγών στους ιστοτόπους και τις εφαρμογές της Garmin που συνδέονται με αυτήν την Πολιτική απορρήτου.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό οι λογαριασμοί Garmin που διαθέτετε θεωρούνται ενεργοί ή, στην περίπτωση χρηστών του Garmin Pay με συσκευές τρίτου μέρους, μέχρι εσείς ή ο ελεγκτής δεδομένων να ζητήσει διαγραφή του πορτοφολιού Garmin Pay. Επίσης, δείτε παρακάτω στην ενότητα “Τα δικαιώματά σας” για μια περιγραφή του δικαιώματος διαγραφής που έχετε.

Ελεγκτής δεδομένων και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Σε ποιες περιπτώσεις η Garmin ενεργεί ως ο εκτελών την επεξεργασία:

Κατά τη χρήση του Garmin Pay σε μια συσκευή Swatch, η Garmin ενεργεί ως ο εκτελών την επεξεργασία. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τρίτο πάροχο της συσκευής σας.

Σε ποιες περιπτώσεις η Garmin ενεργεί ως ελεγκτής δεδομένων:

Κατά τη χρήση του Garmin Pay σε μια συσκευή Garmin ή τυχόν άλλη συσκευή τρίτου μέρους, η Garmin ενεργεί ως ελεγκτής δεδομένων. Εάν διαμένετε σε χώρα εντός του Ε.Ο.Χ., στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελβετία, τα προσωπικά δεδομένα ελέγχονται από την Garmin Würzburg GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germany. Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Ε.Ε. της εταιρείας έχει έδρα στην ίδια διεύθυνση και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση email [email protected]

Εάν διαμένετε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τα προσωπικά δεδομένα ελέγχονται από την Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., με έδρα στη διεύθυνση 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

Εάν διαμένετε εκτός του Ε.Ο.Χ., του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τα προσωπικά δεδομένα ελέγχονται από την Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

Τα δικαιώματά σας

Εάν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε το δικαίωμα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή του Νόμου περί προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου του 2018, να ζητήσετε από την Garmin πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, φορητότητα των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και να υποβάλετε μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επισκεφθείτε τη [σελίδα "Τα δικαιώματά μου"] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en/ "σελίδα Τα δικαιώματά μου") αναφορικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη σε αρκετές γλώσσες. Εάν διαμένετε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί να έχετε παρόμοια δικαιώματα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Εάν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν την υπηρεσία Garmin Pay, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας για την Ε.Ε. στην Garmin Würzburg GmbH στη διεύθυνση Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germany ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

Εάν διαμένετε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα, επικοινωνήστε με την Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. στη διεύθυνση [email protected]

Εάν δεν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αλλά πιστεύετε ότι έχετε το δικαίωμα άσκησης των συγκεκριμένων ή άλλων δικαιωμάτων σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία που αφορά την υπηρεσία Garmin Pay, επικοινωνήστε με την Garmin International, Inc. στη διεύθυνση [[email protected]](mailto:[email protected] [email protected]

Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.