Funkce Body Battery? Jak umíte dobít tělesnou baterii vy?

Každý má svůj zdroj tělesné energie. Někdo ji dobíjí sportem, jiný čtením nebo prací na zahrádce. Moderní chytré hodinky dokáží měřením tělesné baterie – Body Battery – prozradit, zda se k tělu chováte šetrně. Také zda zátěž vyvažujete odpovídajícím odpočinkem.

Body battery - noc
Body battery den
Body battery - doporučení

Funkce Body battery vám průběžně ukáže váš stav pomocí jedné hodnoty mezi 0 a 100, která je jednoduchým ukazatelem míry nabití tělesné baterie.

Jak funguje Body Battery?

Nové generace chytrých hodinek přišly s funkcí měření tělesné energie, tzv. „Body Battery“. Funkce je založená na měření variability srdečního tepu pomocí optických čidel umístěných na zadní stěně hodinek. Hodinky měří na jedné straně stres a zatížení organizmu, na druhé straně spánek a relaxaci. Vyhodnocení obou stavů pak dávají průběžně k dispozici pomocí jedné hodnoty mezi 0 a 100. Tato hodnota je jednoduchým ukazatelem míry nabití pomyslné “tělesné baterie”.

Při celodenním nošení dokážou hodinky poukázat na nedostatečný spánek, po kterém se energie nedobije do 100 %.

Na příkladu této funkce je patrný nový trend, kterým se ubírá moderní nositelná elektronika. Nositelná elektronika, která dosud fungovala jako zrcadlo mobilního telefonu, se nově stává zdravotní pomůckou. Dokážeme díky ní monitorovat děje v lidském organizmu a případně upozornit na jejich změny. Při celodenním nošení dokážou hodinky poukázat na nedostatečný spánek, po kterém se energie nedobije do 100 %. Důvodem nedostatečného spánku může být kratší čas spánku, ale i viróza, intenzívní trénink nebo nadměrná večerní konzumace jídla a alkoholu. Hodinky vám ukáží, že při špatné životosprávě se dobití baterie výrazně zpomalí. Stejná funkce může pomoci vysledovat činnosti, při kterých tělesná baterie neklesá nebo dokonce roste. Moderní chytré hodinky tak umí svého majitele motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu. Nicméně skutečná změna chování ale závisí jen na nás samotných.

S funkcí BB úzce souvisí funkce Stress Score. Nepředstavujte si Stress Score jako měření úrovně stresu před zkouškou. Stress Score si můžeme spíše představit jako měření úrovně zatížení organizmu.

Jak porozumět hodnotám Body Battery?

Body Battery se v průběhu času zobrazuje jako křivka, která se pohybuje mezi 0 a 100. Dá se poměrně jednoduše pochopit, že v době odpočinku hodnota BB roste a v době zátěže klesá. Večer je úrověň křivky obvykle nízko (je vybitá), aby se přes noc dostala zpět nahoru (nabila se). Pozor, hodnotu BB není možné měřit v průběhu sportu nebo intenzívní pohybové aktivity. Úbytek enegrie se proto dopočítává až po skončení tréninku.

Jak s Body Battery souvisí funkce Stress Score?

Hodnota Stress Score dosahuje také hodnoty od 0 do 100, ale nejedná se o nasčítaná data, ale o okamžité hodnoty. Na rozdíl od Body Battery se časový vývoj Stress Score nezobrazuje jako linie, ale jako graf měřených hodnot. Pro pochopení – spíte, relaxujete a hodnoty Stress Score jsou proto nízké, řekněme mezi 0-15. Na grafu uvidíte v tomto časovém období úsek nízkých (modrých hodnot). Pokud se v průběhu noci probudíte, například si budete muset odskočit, uvidíte v daném čase zvýšení zatížení organizmu – hodnoty Stress Score vyskočí z nízké na vyšší/vysokou úroveň. Jiný příklad: půjdete běhat. V průběhu tréninku nebo intenzívního se hodnoty Stress Score neměří. V Grafu uvidíte chybějící úsek. Po ukončení tréninku se zobrazí vysoká hodnota Stress Score – organizmus je po tréninku ve vysoké zátěži. Jak postupně bude únava z tréninku odcházet, bude se snižovat i hodnota Stress Score.

Ukázky průběhu funkcí Body Battery a Stress Score

Hodnotu Body Battery je proto užitečné sledovat v souvislosti s hodnotami Stress Score. Průběh Stress Score často napoví, proč hodnota Body Battery prudce klesla nebo proč přes noc nevystoupala tak vysoko, jak bychom sami chtěli… Zejména v mobilní aplikaci Garmin Connect je zobrazení průběhu obou hodnot velmi názorné.

Ukázky, včetně komentářů:

Zobrazení 2 dnů za sebou (vlevo pátek 21.7., vpravo sobota 22.7.). V noci ze čtvrtka na pátek je vidět okolo 4 hodiny ráno přerušení spánku, během kterého došlo k poklesu Body Battery. Důvodem byla procházka se psem, kterému bylo nevolno. Po návratu ke spánku již nárůst Body Battery do ranního probuzení není tak strmý, jak v první části spánku.
Noc z pátku na sobotu vykazuje velmi kvalitní regeneraci a ranní hodnota Body Battery dosahuje téměř maximální hodnoty. Škoda, že spánek nebyl o půl hodiny až 1 hodinu delší… V průběhu soboty je na křivce Body Battery vidět i odpolední krátký spánek, který hodnotu Body Battery mírně občerstvil.
Vlevo vidíme náročný den s nedostatečným spánkem. Všimněte si hodnot Stress Score a průběhu křivky Body Battery na levé straně obrázku. Vyšší hodnoty Stress Score v první části noci bývají následkem večerní intenzivní sportovní aktivity nebo konzumace jídla a alkoholu. Organizmus se zklidňuje až okolo 2 hodin ráno a začíná stoupat křivka Body Battery. I vlivem této zátěže je noc ve výsledku kratší a nestačí na kvalitní odpočinek. Přichází náročný den, během kterého klesá hodnota Body Battery na minimum již okolo 20 hodiny. Vyčerpání se opět promítá do spánku a k uvolnění a regeneraci dochází až okolo 1 hodiny ranní.
Průběh hodnot Stress Score a Body Battary v průběhu virózy (konkrétně lehčí průběh COVID onemocnění). Během noci si organizmus v podstatě neodpočine, hodnota Body Battery je i po ránu nízká. V průběhu celého dne je zatížení organizmu na maximálních hodnotách. Co je na obrázku zajímavé je pokles hodnot Stress Score (oranžové hodnoty na pozadí) v čase mezi 11-12 hod., 17-18 hod. a 22-23 hod. Jedná se o časy, kdy byly podány tišící léky (Paralen) a kdy krátkodobě došlo k snížení zatížení organizmu.

Související články:

Proč nosit chytré hodinky Garmin i přes noc?

Garmin hodinky a sledování spánku

Hodinky jako indikátor zdravotního stavu?

Článek o Stress Score a tréninku na stránkách RUN Magazinu