Garmin hodinky a sledování spánku

Spánek a jeho kvalita je velice důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života. Má vliv na imunitní systém, schopnost člověka odolávat onemocnění nebo stresu, má vliv na vaši náladu, paměť i schopnost učení. Je zásadní pro regeneraci organismu. O vlivu spánku na kvalitu života zkrátka nemůže být pochyb. Přesto vlivem moderního stylu života je stále více lidí, kteří si nedopřávají dostatečně dlouhý spánek, nebo jejich spánek nedosahuje potřebných kvalit. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem Garmin hodinky sledují spánek a jak získané hodnoty chápat a využít.

Skóre spánku

Vaše spánkové skóre v hodinkách Garmin je číslo (0–100), které shrnuje základní údaje a odhaluje, jak jste spali. Vysoké skóre znamená, že jste dobře připraveni na výzvy následujícího dne a naopak. Spánek a fáze spánku jsou identifikovány pomocí kombinace srdeční frekvence, variability srdeční frekvence, frekvence dýchání, pohybu těla a dalších klíčových údajů.

Mezi základní údaje, které určují spánkové skóre patří délka spánku, počet a složení spánkových cyklů a zaznamenaná aktivita vašeho autonomního nervového systému (ANS), odvozená od snímané srdeční frekvence a její variability během spánku.

Délka spánku

Potřebná délka spánku se u jednotlivců liší. Záleží na věku, kvalitě spánku a dalších faktorech. Nicméně se odborníci a studie shodují, že potřebná délka spánku se pohybuje mezi sedmi až devíti hodinami. Spánek kratší než sedm hodin sebou nese řadu zdravotních rizik, stejně jako sníženou výkonost a regeneraci organismu.

Kvalita spánku

Hlavní faktor určující kvalitu spánku je jeho kontinuita. Časté buzení během noci narušuje spánkové cykly. Každý cyklus se skládá z lehkého, hlubokého a REM spánku a každá fáze spánkového cyklu je spojena s jinou formou přínosu pro lidský organismus. Během lehkého spánku mozek zpracovává fakta a vzpomínky. Během hlubokého spánku dochází k regeneraci buněk nebo obnově imunitního systému. REM fáze je zase spojována s podporou paměti, učení, kognitivních funkcí apd. Z předešlého je patrné, že lidský organismus potřebuje během noci prodělat všechny spánkové fáze a v ideálním případě kompletními spánkovými cykly projít několikrát.

Zotavení během spánku

Zotavení během spánku je třetí faktor, s kterým pracuje spánkové skóre hodinek Garmin. Sledování zotavení vychází ze stejného principu jako Body Battery™ hodnota. Jedná se o sledování variability srdečního tepu, který odráží funkci autonomního nervového systému (ANS) a jeho vlivu na zotavení organismu. Na zotavovací funkci organismu pochopitelně má vliv mnoho faktorů. Negativně ji ovlivňuje například vystavování se modrému světlu před spaním, konzumace alkoholu nebo nikotinu.

Závěrem

Funkce skóre spánku hodinek Garmin a možnost aktivního sledování a porozumění spánku určitě přináší možnost, jak spánek lépe pochopit a může i sloužit jako zdroj motivace pro zlepšení vašeho spánku. Zatímco na jedné straně délka spánku je především záležitost prioritizace a časového managementu, kvalita spánku zase naopak závisí na rozhodnutích během dne a životním stylu, který kvalitu ovlivňuje. Dobrou noc. 🙂