Skip navigation links

NAŠE MISE: STÁT SE UDRŽITELNOU SPOLEČNOSTÍ

Společnost Garmin se zavázala k udržitelnosti a tento závazek se odráží v našem poslání, vizi a hodnotách. Svou udržitelnost měříme na základě ekologických a sociálních dopadů, finančních výsledků a hodnocení vedením společnosti. Jsme odhodláni dlouhodobě plnit naše předsevzetí a podporovat všechny naše partnery – včetně spolupracovníků, obchodních partnerů, komunit, zákazníků a akcionářů.

ZPRÁVA O FIREMNÍ UDRŽITELNOSTI 2021
Strategie – Cliff Pemble

PERSPEKTIVA

Firemní udržitelnost není pasivní činností. Znamená to aktivní zapojení a podnikání způsobem, který podporuje péči o finanční, ekologické a společenské záležitosti. Snižuje rizika, odkrývá příležitosti a vytváří dlouhodobou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Témata a oblasti zaměření udržitelnosti se mohou časem vyvíjet, ale náš závazek k udržitelnosti je neotřesitelný. Pro společnost Garmin bylo odpovědné podnikání vždy součástí naší kultury a je zakořeněno v našich hodnotách. Abychom zúčastněným stranám poskytli větší přehled o našem úsilí o udržitelnost, vyzdvihujeme na celém tomto webu některé naše ekologické a sociální dopady a způsoby, jak jsme integrovali udržitelnost do našich obchodních operací.

Aby společnost dokázala poskytovat trvalou hodnotu všem zúčastněným stranám, musí být klíčovými složkami firemní udržitelnosti řádné finanční řízení a alokace zdrojů. Dobré finanční hospodaření a dosažení silného finančního výkonu jsou pro udržitelnost zásadní. Chcete-li získat přístup k našim finančním informacím, navštivte stránku pro investory.

INVESTOŘI

NAŠE POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY A STRATEGIE

V případě dotazů ohledně udržitelnosti pište e-mail na adresu [email protected]