Skip navigation links

NAŠE MISE: STÁT SE UDRŽITELNOU SPOLEČNOSTÍ

Společnost Garmin se zavázala k udržitelnosti a tento závazek se odráží v našem poslání, vizi a hodnotách. Svou udržitelnost měříme na základě ekologických a sociálních dopadů, finančních výsledků a hodnocení vedením společnosti. Jsme odhodláni dlouhodobě plnit naše předsevzetí a podporovat všechny naše partnery – včetně spolupracovníků, obchodních partnerů, komunit, zákazníků a akcionářů.

ZPRÁVA O FIREMNÍ UDRŽITELNOSTI 2020
Strategie – Cliff Pemble

PERSPEKTIVA

Firemní udržitelnost není pasivní činností. Znamená to aktivní zapojení a podnikání způsobem, který podporuje péči o finanční, ekologické a společenské záležitosti. Snižuje rizika, odkrývá příležitosti a vytváří dlouhodobou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Témata a oblasti zaměření udržitelnosti se mohou časem vyvíjet, ale náš závazek k udržitelnosti je neotřesitelný. Pro společnost Garmin bylo odpovědné podnikání vždy součástí naší kultury a je zakořeněno v našich hodnotách. Abychom zúčastněným stranám poskytli větší přehled o našem úsilí o udržitelnost, vyzdvihujeme na celém tomto webu některé naše ekologické a sociální dopady a způsoby, jak jsme integrovali udržitelnost do našich obchodních operací.

Aby společnost dokázala poskytovat trvalou hodnotu všem zúčastněným stranám, musí být klíčovými složkami firemní udržitelnosti řádné finanční řízení a alokace zdrojů. Dobré finanční hospodaření a dosažení silného finančního výkonu jsou pro udržitelnost zásadní. Chcete-li získat přístup k našim finančním informacím, navštivte stránku pro investory.

INVESTOŘI

NAŠE MISE, VIZE, HODNOTY

Divize Garmin Autoland získala certifikaci FAA pro letadla General Aviation

DALŠÍ INFORMACE

Vědci ze Stanfordu vyzývají uživatele zařízení Garmin, aby pomohli porazit COVID-19

DALŠÍ INFORMACE
  1. inReach® SOS: nouzová situace na divoké vodě
DALŠÍ INFORMACE

V případě dotazů ohledně udržitelnosti
pište e-mail na adresu [email protected]