Skip navigation links

Soulad s předpisy

Jak zobrazit Prohlášení o shodě (DoC):

  • Letecké produkty: Přejděte na webovou stránku Návody. Vyhledejte produkt podle názvu a poté klikněte na kartu Návody.
  • Ostatní produkty: Přejděte na stránku Prohlášení o shodě a vyberte produkt.

Více informací o následujících tématech naleznete v části „Konstrukce a materiály produktu“ na stránce Životní prostředí page

  • Informace o baterii
  • Bezpečnostní listy (SDS)

Více informací o následujících tématech naleznete v části „Konstrukce a materiály produktu“ na stránce Životní prostředí. page.

  • Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS)
  • Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Více informací o následujících tématech naleznete v části „Recyklace“ na stránce Návrh produktu nebo Životní prostředí. pages.

  • Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)