Snímač srdečního tepu Garmin Elevate

Externí faktory mohou ovlivnit provoz optických senzorů srdeční frekvence. Co tedy odlišuje optickou technologii Garmin Elevate?

Klíčové je eliminovat šum signálu.

Není obtížné měřit srdeční frekvenci uživatele, když je v klidu, ale rychle se měnící environmentální faktory během cvičení představují vážnou výzvu pro optické techniky měření srdeční frekvence. Pot, vibrace, fluktuace teploty, změny v postavení a pohybu a dokonce i změny ve vzdálenosti mezi zařízením a kůží uživatele mohou vytvářet signálový šum a interferenci. Neregulární pohyby dále ztěžují filtrování tohoto šumu. Garmin využívá patentované algoritmy k filtrování signálového šumu v reálném čase a poskytuje přesnější čtení, které překonává tyto environmentální výzvy. S každou novou generací chytrých hodinek se snažíme dosáhnout ještě rychlejšího filtrování a ještě přesnějšího zobrazení dat.

Červená křivka = šum; zelená křivka = správná data

Pokrytí dvojí frekvencí, přesnost po celý den.

Celý výrobní životní cyklus produktů od společnosti Garmin je zajišťován interně, od výroby jednotlivých komponent, návrhu mechanismů až po výrobu a montáž. To nám umožňuje pevnou kontrolu nad všemi aspekty vývoje produktu. Kombinací vysokoefektivních optických modulů a specializovaných algoritmů dosahují naše produkty maximální účinnosti a přesnosti.

Mnoho produktů na trhu pozastavuje svou monitorovací funkci, když je ruka uživatele v klidu. Nicméně Garmin Elevate pracuje na dvou různých frekvencích snímání: v obdobích nízké aktivity nebo klidu senzor funguje v režimu snímání nízké frekvence, ale přepíná na vyšší frekvenci, jakmile zaznamená zvýšenou fyzickou aktivitu. Takže bez ohledu na to, zda provádíte vysoce intenzivní cvičení nebo odpočíváte, senzorové funkce pokračují v neustálém provozu s neochvějnou přesností po celý den.

Chytré senzory pro neustálý monitoring.

Hemoglobin v naší krvi absorbuje a odrazuje světlo odlišně v závislosti na obsahu kyslíku. V souladu s tímto principem emitují Garmin hodinky zelené světlo skrze kůži na zápěstí uživatele a poté používají fotodiodu k detekci změn v odrazivosti, které lze použít k výpočtu srdeční frekvence. Rychlost průtoku krve v tepnách se mění s kontrakcí srdce (systolou) a jeho relaxací (diastolou) v periodickém vzoru. Během kontrakce se hustota hemoglobinu zvyšuje a krev absorbuje více zeleného světla. Během relaxace je hustota hemoglobinu nižší a krev odráží více zeleného světla.

Systola – Hustota hemoglobinu je vyšší, více zeleného světla je absorbováno.
Diastola – Hustota hemoglobinu je nižší, více zeleného světla se odráží.

Srdeční frekvence = klíč ke zdraví

Existuje běžný omyl, že „pouze profesionální sportovci potřebují monitor srdeční frekvence“. Ve skutečnosti rostoucí množství klinické medicínské výzkumu potvrzuje, že všichni mohou mít prospěch z monitorování srdeční frekvence, nejen tím, že zlepšíme svůj atletický výkon a účinnost tréninku, ale umožní nám sledovat fyzický stav a chránit se před zdravotními problémy před jejich vznikem. V minulosti byla jedinou možností nošení monitoru srdeční frekvence s pásem na hrudi, ale nepohodlí a nepříjemnost spojené s nošením těchto zařízení po dlouhou dobu odrazily mnoho potenciálních uživatelů. Garmin věří, že sledování srdeční frekvence by mělo být jednoduché a pohodlné pro každého, kdykoli by to mohl potřebovat. Závazek, aby bylo sledování srdeční frekvence pohodlnou součástí každodenního života, je jádrem naší technologie optického snímání srdeční frekvence.