Hodinky jako indikátor zdravotního stavu?

Chytré hodinky byly původně vyvinuty pro zobrazení informací z chytrého telefonu. Postupně ale sledují čím dál více informací o zdravotním stavu organismu. Kde je budoucnost nositelné elektroniky? Může v budoucnu monitorovat zdravotní stav a pomoci identifikovat zdravotní problémy?

Moderní chytré hodinky dokážou měřit srdeční tep, jeho variabilitu a dokonce i data srovnatelná s EKG. Z měřených dat je již dnes možné vyhodnotit míru zatížení organizmu, včetně identifikace přetížení nebo blížící se virózy. Například funkce hodinek Garmin: Stress score a Body Battery zajímavě pracují s kombinací získaných údajů a pomáhají s orientací ohledně zatížení organismu, kvality spánku atd.

Hudba budoucnosti?

S rychlým vývojem informačních technologií přichází doba, kdy bude možné zpracovávat velký objem měřených dat a porovnávat je s minulostí nebo s daty ostatních uživatelů nositelné elektroniky. Chytré hodinky nebo náramky by mohly v budoucnu sloužit jako zdroj celé řady zdravotních dat, které by si každý osobně ukládal a pečlivě střežil. V případu zdravotních komplikací by podobná měření mohla lékařům nebo dokonce vyhodnocujícím software sloužit jako cenná informace o tom, jak organismus fungoval před komplikacemi a za jakých okolností se komplikace objevily. Podobná data by mohla být využita jako pomůcka pro volbu vhodné léčby a sledování jejího účinku. Je to blízká realita nebo nereálná vize? Odpověď přinese až budoucnost. Již dnes ale můžeme říci, že nositelná elektronika dokáže více, než jsme si před několika lety dokázali vůbec představit.