Sekretesspolicy för Navigon Fresh

Senast uppdaterad: 16/07 2018

Din sekretess är viktig för Garmin. Vi har utarbetat denna sekretesspolicy för att ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter när du använder Navigon Fresh-appen. Navigon är ett varumärke som tillhör Garmin.

Andra Garmin-webbplatser, -appar och -produkter som inte innehåller en länk till denna sekretesspolicy men innehåller en länk till en annan Garmin-sekretesspolicy omfattas av den sekretesspolicyn.

"Personuppgifter" är information om en identifierad eller identifierbar naturlig person.

Om du vill hoppa till ett visst avsnitt i denna sekretesspolicy så klickar du på någon av länkarna nedan:

Kategorier av personuppgifter som behandlas av Garmin

Personuppgifter som behandlas när du skapar ett myNavigon-konto:

När du skapar ett myNavigon-konto ber vi dig uppge ditt namn, din e-postadress och ditt land.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Garmin behandlar din e-postadress eftersom du använder din e-postadress och ditt lösenord för att logga in på ditt konto. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte baseras på Garmins legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för ditt konto.

(b) Garmin behandlar även din e-postadress i syfte att skicka viktig information till dig om dina Garmin-produkter, -appar eller -konton, exempelvis viktig säkerhetsinformation eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla viktig säkerhetsinformation eller annan information om dina Garmin-produkter, -appar eller -konton eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy.

(c) Om du ger ditt medgivande till att motta marknadsföringsinformation från Garmin, kommer Garmin även att behandla din e-postadress i syfte att skicka marknadsföringsinformation till dig om Garmin-produkter och -appar. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt medgivande. Du kan återta ditt medgivande när som helst genom att ändra dina inställningar på ditt myNavigon-konto eller genom länken för att avsluta abonnemang längst ned i vår e-post med marknadsföring. Den e-post med marknadsföring du får från Garmin är baserad på ditt land, vilka typer av Garmin-produkter du har registrerat på ditt myNavigon konto, de Garmin-appar du har köpt eller hämtat och eventuella abonnemang som finns på ditt myNavigon-konto. Den rättsliga grunden för behandling av dessa data i detta syfte är Garmins legitima intresse av att minska mängden e-post med marknadsföring som skickas till varje enskild kund genom att välja vilka kunder som får ett visst e-postmeddelande med marknadsföring istället för att skicka all e-post med marknadsföring till alla kunder som har gett sitt medgivande till att ta emot e-post med marknadsföring.

(d) Garmin behandlar även din e-postadress för att associera den med ditt myNavigon-konto när du kommunicerar med vår kundsupportpersonal. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ kundsupport.

(e) Garmin behandlar ditt namn för att koppla det till ditt myNavigon-konto och hälsa dig när du loggar in. Den rättsliga grunden för att behandla ditt namn i detta syfte är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla en kundupplevelse av kvalitet.

(f) Garmin behandlar ditt land för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar. Den rättsliga grunden för behandling av ditt land för detta ändamål är vårt legitima intresse av att följa tillämpliga lagar och förordningar. Garmin behandlar även ditt land i syfte att fastställa vilka produkter som är tillgängliga eller relevanta för dig. Den rättsliga grunden för behandling av ditt land för detta ändamål är vårt legitima intresse av att tillhandahålla information och produkter som är relevanta för dig.

Personuppgifter som behandlas när du registrerar en produkt genom ditt myNavigon-konto i Navigon Fresh-appen:

Du kan välja att registrera dina Garmin-produkter via ditt myNavigon-konto i Navigon Fresh-appen för att använda alla tillgängliga funktioner. Om du väljer att göra detta samlar Garmin in unika identifierare, t.ex. hårdvaru-ID, från de produkter som ska registreras i syfte att koppla produkterna till ditt myNavigon-konto. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i detta syfte är fullgörandet av ett avtal.

Personuppgifter som behandlas när du gör ett inköp via ditt myNavigon-konto i Navigon Fresh-appen:

Du kan välja att göra inköp via ditt myNavigon-konto i Navigon Fresh-appen. Om du väljer att göra det, blir du tillfrågad om ditt namn, din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, hemvist och betalningsmetod.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Garmin behandlar ditt namn och din leveransadress för att kunna leverera den inköpta produkten. Den rättsliga grunden för behandling av ditt namn och din leveransadress för detta ändamål är fullgörandet av ett avtal.

(b) Garmin behandlar din e-postadress för att skicka orderbekräftelse och eventuella aviseringar relaterade till beställningen. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress för detta ändamål är fullgörandet av ett avtal.

(c) Garmin behandlar din IP-adress, ditt land och din hemvist i syfte att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar. Den rättsliga grunden för behandling av din IP-adress, ditt land och din hemvist för detta ändamål är vårt legitima intresse av att följa tillämpliga lagar och förordningar.

(d) Garmin använder en tredje parts serviceleverantör, Ingenico ePayments, för att behandla betalningar för kunder som gör inköp via sitt myNavigon-konto i Navigon Fresh-appen. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom Ingenicos sekretesspolicy.

Personuppgifter som behandlas när du kommunicerar med Garmin:

När du interagerar med vår kundsupportpersonal via e-post, telefon, online eller personligen så samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation och information om Garmin-produkter du äger, deras serienummer och inköpsdatum. Vi kan också skapa händelseloggar som är användbara när det gäller att diagnostisera prestandaproblem hos produkten eller appen och samla in information rörande support- eller servicefrågan. För att förbättra vår kundservice kan vi inom ramen för tillämpliga lagar även spela in och granska konversationer med kundsupportpersonal och analysera synpunkter vi fått genom frivilliga kundundersökningar. Med ditt samtycke kan vår kundsupportpersonal logga in på ditt myNavigon-konto, om tillämpligt, för att hjälpa dig att felsöka och lösa ditt problem.

Syfte och rättslig grund:

Vi använder den här informationen för att kunna ge dig kund- och produktsupport och för att övervaka kvalitet och typer av kund- och produktsupport som vi tillhandahåller till våra kunder. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ produktsupport. Den rättsliga grunden för att logga in på ditt myNavigon-konto, om tillämpligt, för att hjälpa dig med felsökning och lösning av ditt problem, är ditt medgivande, som du kan återta.

Cookies och liknande tekniker

Vi samlar in data från användare om deras användning av Navigon Fresh-appen. Den typ av analytisk information som samlas in omfattar datum och tid då appen ansluter till våra servrar, appversion, enhetens plats, språkinställning, vilken information och vilka filer som hämtats till appen, användarnas beteende (t.ex. vilka funktioner som används och användningsfrekvens), information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem och information om hur appen fungerar. Garmin använder dessa data för att förbättra kvaliteten och funktionerna i Navigon Fresh-appen, för att utveckla och marknadsföra produkter och funktioner som är till mest nytta för dig och andra användare samt för att identifiera och åtgärda appstabilitetsproblem och andra användbarhetsproblem så snabbt som möjligt.

Den rättsliga grunden för att behandla denna analytiska information är vårt legitima intresse av att förstå hur våra kunder interagerar med våra produkter och applikationer så att vi kan förbättra användarupplevelsen och funktionerna hos våra produkter och applikationer.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

Ingenico ePayments:

Garmin använder en tredje part, Ingenico ePayments, för att behandla betalningar för inköp gjorda via Navigon Fresh-appen och ditt myNavigon-konto. Garmin delar ditt namn, faktureringsadress, betalningsmetod och transaktionsinformation i syfte att behandla betalning för beställningar. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i detta syfte är fullgörandet av ett avtal. Garmin delar också transaktionsinformation, ditt namn, fakturerings- och leveransadresser, uppgifter om betalningsmetod, hemvist, land och IP-adress med Ingenico i syfte att upptäcka och förebygga bedrägerier. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i det syftet är vårt legitima intresse av att skydda Garmin och våra kunder från försök att genomföra bedrägliga transaktioner.

SharpMind:

Garmin använder en tredjepartstjänst, SharpMind, för att upprätthålla de servrar som tillhandahåller tjänster i Navigon Fresh-appen. Dessa servrar skickar eller hämtar data via Navigon Fresh-appen för leverans till din Navigon-produkt eller ditt konto på begäran. Andra tjänsteleverantörer: Garmin använder tredje parts nätverk för innehållsleverans (content delivery networks, CDN:er), såsom Akamai och StackPath, för att leverera kartinnehåll till din Navigon-produkt eller ditt myNavigon-konto på begäran.

Övriga utlämnanden:

Vi kan lämna ut personuppgifter gällande dig till andra: (a) om vi har ditt giltiga samtycke till att göra det; (b) för att efterleva en giltig kallelse inför domstol, rättsorder, domstolsorder, rättslig process eller annan juridisk skyldighet; (c) för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler; eller (d) i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav.

Vi kan också överföra dina personuppgifter till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy utan att meddela dig om detta, och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när vi lägger till nya produkter och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när sekretesspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”Senast uppdaterad” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretesspolicyn.

Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande ges via e-post eller via anslag om ändringarna på Garmins webbplats och appar som länkar till vår sekretesspolicy.

Bevarande av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter associerade med ditt myNavigon-konto så länge som ditt myNavigon-konto anses vara aktivt. Vi behåller användningsdata på obestämd tid. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.

Personuppgiftsansvariga och uppgiftsskyddsombud

Om du är bosatt i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Storbritannien eller i Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin Würzburg GmbH, med adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Garmins EU-uppgiftsskyddsombud finns på samma adress och kan även nås via e-post på [email protected].

Om du är bosatt utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, Storbritannien och Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du även kan kontakta via e-post på [email protected].

Dina rättigheter

Om du är bosatt inom Europeiska unionen eller i Storbritannien har du rätt att i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen GDPR eller UK Data Protection Act 2018 begära följande av Garmin: åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om dessa rättigheter finns på Europeiska kommissionens sida "Mina rättigheter" i samband med GDPR, som kan visas på flera språk. Om du är bosatt utanför Europeiska unionen eller Storbritannien kan du ha liknande rättigheter enligt lokala lagar.

Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, eller ta bort ditt Garmin-konto, kontakta vårt produktsupportteam.

Om du är bosatt inom Europeiska unionen eller Storbritannien och du vill utöva din rätt till begränsning av behandling eller din rätt att invända mot behandling, kontaktar du Garmins EU-uppgiftsskyddsombud hos Garmin Würzburg GmbH på adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland, eller via e-post på [email protected]. Om du inte bor inom Europeiska unionen eller Storbritannien men anser att du har rätt till begränsning av behandling eller rätt att invända mot behandling enligt lokala lagar kontaktar du Garmin International, Inc. på [email protected].

Alla varumärken tillhör respektive ägare.