Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 23 december 2019

Granska tidigare policy

Din sekretess är viktig för Garmin. Vi har utvecklat den här sekretesspolicyn för att ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du skapar ett Garmin-konto, interagerar med våra kundtjänstspecialister, gör ett köp i någon av Garmins butiker, besöker www.Garmin.com eller besöker andra Garmin-webbplatser eller använder Garmin-appar som innefattar en länk till den här sekretesspolicyn.

Andra Garmin-webbplatser, -appar och -produkter som inte innehåller en länk till denna sekretesspolicy men innehåller en länk till en annan Garmin-sekretesspolicy omfattas av den sekretesspolicyn. Till exempel har vi en separat sekretesspolicy som gäller Garmin Connect och är kompatibel med bärbar teknik andra enheter

"Personuppgifter" är information om en identifierad eller identifierbar naturlig person.

Om du vill hoppa till ett visst avsnitt i denna sekretesspolicy så klickar du på någon av länkarna nedan:

Kategorier av personuppgifter som behandlas av Garmin

Personuppgifter som behandlas när du skapar ett Garmin-konto:

När du skapar ett Garmin-konto ber vi dig uppge din e-postadress och ditt namn. Du kan välja att endast uppge ditt förnamn eller ett smeknamn istället för ditt fullständiga namn om du så önskar.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Garmin behandlar din e-postadress eftersom du använder din e-postadress och ditt lösenord för att logga in på ditt konto. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte baseras på Garmins legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för ditt konto.

(b) Garmin behandlar även din e-postadress i syfte att skicka viktig information till dig om dina Garmin-produkter, -appar eller -konton, exempelvis viktig säkerhetsinformation eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy. Namnet du anger är kopplat till din kontoprofil och visas när du skickar in kommentarer eller annat material på en Garmin-webbplats eller App. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress och ditt namn i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla viktig säkerhetsinformation eller annan information om dina Garmin-produkter, -appar eller -konton eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy, samt att ge dig möjlighet att interagera med andra Garmin-användare.

(c) Om du ger ditt samtycke till att motta marknadsföringsinformation från Garmin, kommer Garmin även att behandla din e-postadress i syfte att skicka marknadsföringsinformation till dig om Garmin-produkter och -appar. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt medgivande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i ditt Garmin-konto eller genom länken för att avsluta prenumerationen längst ned i vår e-post med marknadsföring. Den e-post med marknadsföring som du mottar från Garmin baseras på de inställningar du gör på ditt Garmin-konto, den plats som anges genom din IP-adress (Internet Protocol), de typer av Garmin-enheter som du har lagt till i ditt Garmin-konto och prenumerationer som hör till ditt Garmin-konto. Den juridiska grunden för behandling av dessa data i detta syfte är Garmins legitima intresse av att minska mängden e-post med marknadsföring som skickas till varje enskild kund genom att välja vilka kunder som får ett visst e-postmeddelande med marknadsföring istället för att skicka all e-post med marknadsföring till alla kunder som har gett sitt medgivande till att ta emot e-post med marknadsföring.

(d) Garmin behandlar även din e-postadress för att associera den med ditt Garmin-konto när du kommunicerar med vår kundsupportpersonal. Den juridiska grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ kundsupport.

Personuppgifter som behandlas när du synkar din Garmin-enhet:

När du synkroniserar enheten genom Garmin Express loggar vi data om överföringen, till exempel vilken IP-adress som används vid synkronisering, datum och tid för synkroniseringen, krasch-/diagnostikloggar, enhetens geografiska plats, information om enheten, information om nätverket som används för att synkronisera (t.ex. Wi-Fi eller mobilt) och enhetens batterinivå.

Syfte och rättslig grund:

Vi behandlar den här informationen för att identifiera och åtgärda fel eller synkroniseringsproblem. Den juridiska grunden för behandling av denna information i detta syfte är Garmins legitima intresse av att åtgärda fel eller synkroniseringsproblem och tillhandahålla kvalitativ produktsupport.

Personuppgifter som behandlas när du kommunicerar med Garmin:

När du interagerar med vår kundsupportpersonal via e-post, telefon, online eller personligen så samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation och information om Garmin-produkter du äger, deras serienummer och inköpsdatum. Vi kan också skapa händelseloggar som är användbara när det gäller att diagnostisera prestandaproblem hos produkten eller appen och samla in information rörande support- eller servicefrågan. För att förbättra vår kundservice kan vi inom ramen för tillämpliga lagar även spela in och granska konversationer med kundsupportpersonal och analysera synpunkter vi fått genom frivilliga kundundersökningar. Med ditt samtycke kan vår kundsupportpersonal logga in på ditt Garmin-konto, om tillämpligt, för att hjälpa dig att felsöka och lösa ditt problem.

Syfte och rättslig grund:

Vi använder den här informationen för att kunna ge dig kund- och produktsupport och för att övervaka kvalitet och typer av kund- och produktsupport som vi tillhandahåller till våra kunder samt för att förenkla reparationer, returer och byten. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ produktsupport. Den juridiska grunden för att logga in på ditt Garmin-konto – om tillämpligt – för att hjälpa dig med felsökning och lösning av ditt problem, är ditt medgivande, som du kan återta.

Personuppgifter som behandlas när du använder din bilnavigeringsenhet eller app från Garmin:

Om du använder en bilnavigeringsenhet eller app från Garmin och ger ditt samtycke, samlar Garmin in och överför från din enhet data såsom plats, hastighet, riktning samt tid och datum för registreringen. Om du ger ditt samtycke när du uppmanas, kan Garmin också dela dessa sammanställda data med tredje part för att förbättra kvaliteten på trafik- och parkeringsfunktioner och andra funktioner som tillhandahålls av innehållsleverantörer.

Syfte och rättslig grund:

Dessa data sammanställs med data från andra samtyckande användare och används till att förbättra kvaliteten på våra produkter och appar samt trafik- och parkeringsfunktioner och andra funktioner som tillhandahålls av Garmin eller tredje parter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter för detta ändamål är samtycke, vilket du när som helst kan återta i inställningarna till din Garmin-enhet eller app.

Personuppgifter som bearbetas när du köper en produkt eller tjänst på en Garmin-webbplats, i en Garmin-app eller via kundsupport:

Om du köper en produkt eller tjänst på en Garmin-webbplats, i en Garmin-app eller via kundsupport samlar Garmin in ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Vi visar eller lagrar inte din betalkortsinformation. En tredje part, Adyen, behandlar information om kundbetalningar när Garmins kunder gör ett köp på en Garmin-webbplats, i en Garmin-app eller via kundsupport. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom Adyens sekretesspolicy Mer information om Adyen finns här. En annan tredje part, Narvar, tillhandahåller leveransinformation så att du kan spåra artiklar som köpts från en Garmin-webbplats eller som har köpts, reparerats eller bytts ut via kundsupport. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom Narvars sekretesspolicy.

Syfte och rättslig grund:

Vi samlar in ditt namn, postadress och telefonnummer så att vi kan behandla din beställning och fullgöra ditt inköp. Den rättsliga grunden för behandling av ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer för dessa ändamål är fullgörandet av ett avtal. Vi behandlar även dina personuppgifter som en del av våra processer för att upptäcka bedrägerier. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i det syftet är vårt legitima intresse av att skydda Garmin och våra kunder från försök att genomföra bedrägliga transaktioner.

Personuppgifter som behandlas när du köper en produkt i en Garmin-butik:

Vi kan samla in ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller annan kontaktinformation för att generera en faktura i våra system i syfte att rapportera moms eller andra skatter, eller på din begäran.

Syfte och rättslig grund:

Den juridiska grunden för att behandla din information för att generera en faktura för skatterapportering är att uppfylla ett juridiskt åtagande. Den juridiska grunden för att behandla din information för att generera en faktura på din begäran är att uppfylla ett avtal.

Personuppgifter som behandlas när du använder platsfunktioner i din Garmin-enhet eller app:

Om du väljer att använda platsbaserade tjänster, till exempel väder, trafikinformation, bränslepriser, filmtider och information om lokala event i din Garmin-app eller enhet, samlas enhetens fysiska plats in så att Garmin eller våra leverantörer kan förse dig med sådana platsbaserade tjänster.

Syfte och rättslig grund:

Syftet med behandlingen av enhetens plats är att förse dig med de platsbaserade tjänster du vill använda. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter i detta syfte är fullgörandet av ett avtal.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

Dina LiveTrack-inbjudna:

LiveTrack är en funktion som finns på vissa Garmin-enheter som gör att du kan skicka en länk till utvalda personer så att de kan se enhetens plats i realtid. Eftersom alla med tillgång till länken kommer att kunna se din Garmin-enhets plats i realtid bör du vara försiktig när du bestämmer vem du vill skicka länken till och se till att du litar på att de inte skickar länken till andra som du inte vill ska kunna se platsen för din Garmin-enhet.

Andra tjänsteleverantörer:

Garmin använder molntjänster från tredje part som Adobe och Emarsys vid utskick av e-post. Med de här tjänsterna spåras de aktiviteter som är kopplade till den här e-posten, till exempel om de öppnades, om mottagarna klickade på länkar i e-posten och om inköp gjordes efter att de klickat på dessa länkar. Garmin använder dessa data till att analysera hur stort engagemang vår e-post frambringar. Garmin använder tredje parts tjänsteleverantörer som fraktar inköpta produkter till kunder och hjälper oss att bättre förstå hur Garmin Express och våra webbplatser och appar används. Garmin använder en tredjepartsleverantör, Erply, för att tillhandahålla försäljningstjänster för köp i butik.

Övriga utlämnanden:

Vi kan lämna ut personuppgifter gällande dig till andra: (a) om vi har ditt giltiga samtycke till att göra det; (b) för att efterleva en giltig kallelse inför domstol, rättsorder, domstolsorder, rättslig process eller annan juridisk skyldighet; (c) för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler; eller (d) i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav. Vi kan också överföra dina personuppgifter till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy utan att meddela dig om detta, och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.

Överföringar av personuppgifter

Garmin är ett globalt företag. För att kunna erbjuda och uppdatera våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra Garmin-företag i andra länder. Visa Garmin-ägda företag. När du skapar ett Garmin-konto, lägger till personliga data i din kontoprofil eller överför data till ditt Garmin-konto samlas dina personuppgifter in och lagras på Garmin International Inc.:s servrar i U.S Personal data för personer som bor i ett land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), i Storbritannien eller i Schweiz styrs av Garmin Würzburg GmbH och hanteras av Garmin International Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. uppfyller kraven i EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield-principer för insamling, användning, delning och lagring av personlig information från EES, Storbritannien och Schweiz, enligt beskrivningen i vår EU-U-S. Privacy Shield-certifiering och Swiss-U.S. Privacy Shield-certifiering. Läs mer om Privacy Shield här.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. verkar under tillsyn av USA:s federala handelskommission och är fortsatt ansvariga för personuppgifter som överförts till tredje part för behandling på uppdrag av oss. Om du har ett klagomål gällande vår efterlevnad av Privacy Shield kan du kontakta oss på [email protected]. Du kan även vidarebefordra ett klagomål till vårt utvalda och oberoende organ för tvistlösning, JAMS, och under vissa omständigheter, åberopa skiljeförfarandet för Privacy Shield.

Alla Garmin-företag är skyldiga att följa de sekretessregler som anges i denna sekretesspolicy.

Cookies och liknande tekniker

Webbplatser:

Som hjälp för att analysera hur du och andra besökare navigerar på Garmins webbplatser och sammanställa insamlad statistik om webbplatsanvändning och svarshastigheter, samlar vi, med hjälp från tredje parts analystjänstleverantörer, in viss information när du besöker vår webbplats. Denna information omfattar IP-adress, enhetens geografiska plats, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran, tidpunkt(er) för ditt/dina besök, sidvisningar och sidelement (t.ex. länkar) som du klickar på. Vi kan använda cookies, pixeltaggar, web beacon, clear GIF och andra liknande verktyg på vår webbplats eller i våra e-postmeddelanden som hjälp för oss att samla in och analysera sådan information. Vi använder denna information för att tillhandahålla bättre och mer relevant innehåll på vår webbplats, mäta annonsers genomslagskraft, identifiera och åtgärda problem och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi kan också anlita en eller flera tredjepartsleverantörer av tjänster för att tillhandahålla onlineannonser för vår räkning. De kan använda en pixeltagg eller annan liknande teknik för att samla in information om dina besök på webbplatser och de kan använda den informationen till att skicka riktade annonser till dig. Om du vill ha mer information om dessa metoder eller vill neka våra tredjepartsleverantörer att samla in och använda sådan information kan du gå in på Networkadvertising.org.

Om du inte vill att information samlas in med dessa tekniker finns det ett enkelt tillvägagångssätt i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt kan avvisa många av dem, eller få välja om du vill avvisa eller acceptera dem.

Om du är bosatt i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion där det krävs att vi inhämtar ditt medgivande för att använda cookies på våra webbplatser har du möjlighet att hantera cookieinställningar på webbplatserna, förutom då särskilda cookies krävs för att möjliggöra kärnfunktioner på webbplatsen, i vilket fall du inte kan välja att inaktivera dessa cookies.

Garmin-mobilappar och Garmin Express:

Vi samlar också in uppgifter från användarna om deras användning av Garmin Mobile-appar och Garmin Express. Den typ av analytisk information som samlas in omfattar datum och tid då appen ansluter till våra servrar, appversion, enhetens plats, språkinställning, vilken information och vilka filer som hämtats till appen, användarnas beteende (t.ex. vilka funktioner som används och användningsfrekvens), information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem och information om hur appen fungerar. Garmin använder dessa data för att förbättra kvaliteten och funktionerna i våra mobilappar och Garmin Express, för att utveckla och marknadsföra produkter och funktioner som är till mest nytta för dig och andra användare, samt för att identifiera och åtgärda appstabilitetsproblem och andra användbarhetsproblem så snabbt som möjligt.

Den juridiska grunden för att behandla denna analytiska information är vårt legitima intresse av att förstå hur våra kunder interagerar med våra produkter, appar och webbplatser så att vi kan förbättra användarupplevelsen och funktionerna hos våra produkter, appar och webbplatser.

Här är exempel på tredjepartsleverantörer av analyser och liknande tjänster som vi för närvarande använder:

Analystjänster:

  • Google: Google Analytics används för att spåra webbplatsstatistik och användarnas demografi, intressen och beteende på webbplatser. Vi använder även Google Search Console för att bättre förstå hur våra webbplatsbesökare hittar vår webbplats och för att förbättra vår sökmotoroptimering. Läs mer om hur den här analysinformationen kan användas, hur du styr användningen av din information och hur du väljer bort att Google Analytics använder dina data.

  • Hotjar: Den här webbplatsen använder Hotjar-webbanalys. Hotjar hjälper oss att mäta och utvärdera beteende gällande webbplatsanvändning, som musklick, musrörelser, knapptryckningar (exklusive personlig information), bläddringsaktivitet och besökta sidor samt vilka åtgärder som vidtagits på webbplatsen. Mer information finns i Hotjars sekretesspolicy. Du kan tacka nej till att Hotjar följer ditt webbplatsanvändningsbeteende.

  • Azure Application Insights: Azure Application Insights används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Garmin Express används för att kunna förbättra användarupplevelsen. Azure Application Insights är en Microsoft-tjänst.

  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric); Firebase: HockeyApp, som är en Microsoft-tjänst, och Crashlytics och Firebase, som är Google-tjänster, används för att hjälpa oss att bättre förstå användningen av våra appar för att förbättra användarupplevelsen och identifiera och lösa grundorsakerna till appkrascher.

  • Flurry; Umeng; Amplitude: Flurry, som är en Yahoo-tjänst, Umeng och Amplitude används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Garmins mobilappar används, så att vi kan förbättra användarupplevelsen.

Hantering av taggar:

Garmin använder Tealium IQ Tag Management som hjälp att hantera de olika analystjänster och cookie- och pixeltaggtekniker Garmin använder för att mäta webbplatsanvändningen. För att kunna tillhandahålla sådana tjänster får Tealium grundläggande serverlogginformation från användare av Garmins webbplatser (t.ex. information om IP-adress, webbläsare och operativsystem).

Övervakning av programprestanda:

Garmin använder AppDynamics för att analysera och övervaka prestandan hos vårt komplexa ekosystem. För att kunna tillhandahålla sådana tjänster mottar AppDynamics grundläggande information om begäranden, inklusive IP-adress, som är nödvändig för att upptäcka och diagnostisera avvikande fel och svarstider.

Sociala medier:

Tredje parts sociala medier som tillhandahåller interaktiva plugin-program eller funktioner för sociala medier (till exempel för att du ska kunna ansluta till Facebook eller Google för att hitta vänner att lägga till som kontakter eller för att ”gilla” en sida) på Garmins webbplatser eller mobilappar, kan använda cookies eller andra metoder (t.ex. web beacon) för att samla in information om din användning av våra webbplatser och appar. Användning av sådan information av en tredje part beror på sekretesspolicyn som finns på det sociala mediets webbplats och som vi uppmanar dig att läsa igenom noggrant. Sådana tredje parter kan använda cookies eller andra spårningsmetoder för egna syften genom att relatera information om din användning av vår webbplats med personlig information som de kan ha om dig. Vi kan också inhämta analysdata från sociala medier som hjälper oss att mäta genomslagskraften hos vårt innehåll och våra annonser på sociala medier (t.ex. visningar och klick).

Barn

Vi begär att personer under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen inte lämnar ut personuppgifter till Garmin. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när vi lägger till nya produkter och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när sekretesspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”Senast uppdaterad” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretesspolicyn.

Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande ges via e-post eller via anslag om ändringarna på Garmins webbplats och appar som länkar till vår sekretesspolicy.

Bevarande av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som ditt Garmin-konto anses vara aktivt. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.

Personuppgiftsansvariga och uppgiftsskyddsombud

Om du är bosatt i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Storbritannien eller i Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin Würzburg GmbH, med adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Garmins EU-uppgiftsskyddsombud finns på samma adress och kan även nås via e-post på [email protected].

Om du är bosatt utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, Storbritannien och Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du även kan kontakta via e-post på [email protected].

Dina rättigheter

Om du bor i USA:

Om du bor i USA har du som förälder eller vårdnadshavare enligt COPPA-reglerna (Children’s Online Privacy Protection) rätt att granska och ta bort den information Garmin samlar in från ditt barn. Du kan även neka till ytterligare insamling och användning av informationen. Om du vill göra det kontaktar du oss genom att ringa oss på 913-397-0872 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

Mer information Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på:
Garmin Privacy Office
Garmin Ltd.
1200 E. 151st St.
Olathe, KS 66062-3426, USA
E-postadress: [email protected] Telefon: (913) 397-8200

Om du bor i EU eller Storbritannien:

Om du bor i EU eller Storbritannien har du rätt att i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) eller UK Data Protection Act 2018 begära följande från Garmin: åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om dessa rättigheter finns på Europeiska kommissionens sida "Mina rättigheter" i samband med GDPR, som kan visas på flera språk. Om du är bosatt utanför Europeiska unionen eller Storbritannien kan du ha liknande rättigheter enligt lokala lagar.

Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, eller ta bort ditt Garmin-konto, kan du besöka Account Management Center.

Om du bor i EU eller Storbritannien och vill utöva din rätt till begränsning av behandling eller din rätt att invända mot behandling kontaktar du Garmins EU-uppgiftsskyddsombud hos Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland, eller skickar ett e-postmeddelande till [email protected]. Om du inte bor i EU eller Storbritannien men anser att du har rätt till begränsning av behandling eller rätt att invända mot behandling enligt lokala lagar kontaktar du Garmin International, Inc. på [email protected].

Alla varumärken tillhör respektive ägare.