Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 29 april 2021

Granska tidigare policy

Din sekretess är viktig för Garmin. Vi har utvecklat den här sekretesspolicyn för att ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du skapar ett Garmin-konto, interagerar med våra kundtjänstspecialister, gör ett köp i någon av våra butiker, besöker Garmin.com eller besöker andra Garmin-webbplatser eller använder Garmin-appar som innefattar en länk till den här sekretesspolicyn.

Andra Garmin-webbplatser, -tjänster, -appar och -produkter som innehåller en länk till en annan Garmin-sekretesspolicy styrs av den sekretesspolicyn. Vi har till exempel separata sekretesspolicyer som gäller för Garmin Connect och dess kompatibla wearables och andra enheter. Klicka här om du vill läsa våra andra sekretesspolicyer.

"Personuppgifter" är information om en identifierad eller identifierbar naturlig person.

Om du vill hoppa till ett visst avsnitt i denna sekretesspolicy så klickar du på någon av länkarna nedan:

Kategorier av personuppgifter som behandlas av Garmin

Personuppgifter som behandlas när du skapar ett Garmin-konto:

När du skapar ett Garmin-konto ber vi dig uppge din e-postadress, ditt namn och lösenord. Du kan välja att endast uppge ditt förnamn eller ett smeknamn istället för ditt fullständiga namn om du så önskar.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Garmin behandlar din e-postadress och ditt lösenord eftersom du använder dem till att logga in på ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla din e-postadress och ditt lösenord för det här syftet är Garmins legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för ditt konto.

(b) Garmin behandlar även din e-postadress i syfte att skicka viktig information till dig om dina Garmin-produkter, -tjänster, -appar eller -konton, exempelvis viktig säkerhetsinformation eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy. Namnet du anger är kopplat till din kontoprofil och visas när du skickar kommentarer eller annat material på en Garmin-webbplats eller -app eller när du kommunicerar med andra Garmin-användare. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress och ditt namn i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla viktig säkerhetsinformation eller annan information om dina Garmin-produkter, -tjänster, -appar eller -konton eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy, samt att ge dig möjlighet att interagera med andra Garmin-användare.

(c) Om du ger ditt samtycke till att motta marknadsföringsinformation från Garmin kommer Garmin även att behandla din e-postadress i syfte att skicka marknadsföringsinformation till dig om Garmins produkter, tjänster och appar samt att skicka nyhetsbrev. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt medgivande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i ditt Garmin-konto eller genom länken för att avsluta prenumerationen längst ned i vår e-post med marknadsföring. Den e-post med marknadsföring som du mottar från Garmin baseras på de inställningar du gör på ditt Garmin-konto, den plats som anges genom din IP-adress (Internet Protocol), de typer av Garmin-enheter som du har lagt till i ditt Garmin-konto och prenumerationer som hör till ditt Garmin-konto. Den juridiska grunden för behandling av dessa data i detta syfte är Garmins legitima intresse av att minska mängden e-post med marknadsföring som skickas till varje enskild kund genom att välja vilka kunder som får ett visst e-postmeddelande med marknadsföring istället för att skicka all e-post med marknadsföring till alla kunder som har gett sitt medgivande till att ta emot e-post med marknadsföring.

(d) Garmin behandlar även din e-postadress för att associera den med ditt Garmin-konto när du kommunicerar med vår kundsupportpersonal. Den juridiska grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ kundsupport.

(e) Garmin behandlar även din e-postadress för att meddela kunder när de har överträtt våra villkor. Den juridiska grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att säkerställa en kvalitativ upplevelse för alla kunder och att säkerställa att våra villkor efterlevs.

Personuppgifter som behandlas när du synkar din Garmin-enhet:

När du synkroniserar Garmin-enheten genom Garmin Express loggar vi data om överföringen, till exempel vilken IP-adress som används vid synkronisering, datum och tid för synkroniseringen, krasch-/diagnostikloggar, enhetens geografiska plats, information om enheten, information om nätverket som används för att synkronisera (t.ex. Wi-Fi eller mobilt) och enhetens batterinivå.

Syfte och rättslig grund:

Vi behandlar den här informationen för att identifiera och åtgärda fel eller synkroniseringsproblem. Den juridiska grunden för behandling av denna information i detta syfte är Garmins legitima intresse av att åtgärda fel eller synkroniseringsproblem och tillhandahålla kvalitativ produktsupport.

Personuppgifter som behandlas när du kommunicerar med Garmin:

När du interagerar med vår kundsupportpersonal via e-post, telefon, online eller personligen så samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation och information om Garmin-produkter du äger, deras serienummer och inköpsdatum. Vi kan också skapa händelseloggar som är användbara när det gäller att diagnostisera prestandaproblem hos produkten eller appen och samla in information rörande support- eller servicefrågan. För att förbättra vår kundservice kan vi inom ramen för tillämpliga lagar även spela in och granska konversationer med kundsupportpersonal och analysera synpunkter vi fått genom frivilliga kundundersökningar. Med ditt samtycke kan vår kundsupportpersonal logga in på ditt Garmin-konto, om tillämpligt, för att hjälpa dig att felsöka och lösa ditt problem.

Syften och rättsliga grunder:

Vi använder den här informationen för att kunna ge dig kund- och produktsupport och för att övervaka kvalitet och typer av kund- och produktsupport som vi tillhandahåller till våra kunder samt för att förenkla reparationer, returer och byten. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ produktsupport. Den juridiska grunden för att logga in på ditt Garmin-konto – om tillämpligt – för att hjälpa dig med felsökning och lösning av ditt problem, är ditt medgivande, som du kan återta.

Personuppgifter som behandlas när du använder din bilnavigeringsenhet eller app från Garmin:

Om du använder en bilnavigeringsenhet eller app från Garmin och ger ditt samtycke, samlar Garmin in och överför från din enhet data såsom plats, hastighet, riktning samt tid och datum för registreringen. Om du ger ditt samtycke när du uppmanas, kan Garmin också dela dessa sammanställda data med tredje part för att förbättra kvaliteten på trafik- och parkeringsfunktioner och andra funktioner som tillhandahålls av innehållsleverantörer.

Syfte och rättslig grund:

Dessa data sammanställs med data från andra samtyckande användare och används till att förbättra kvaliteten på våra produkter, tjänster och appar samt trafik- och parkeringsfunktioner och andra funktioner som tillhandahålls av Garmin eller tredje part. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter för detta ändamål är ditt samtycke, vilket du när som helst kan återta i inställningarna till din Garmin-enhet eller app.

Personuppgifter som bearbetas när du köper en produkt, tjänst eller ett abonnemang på en Garmin-webbplats, i en Garmin-app eller via kundsupport:

Om du köper en produkt, tjänst eller ett abonnemang på en Garmin-webbplats, i en Garmin-app eller via kundsupport samlar Garmin in ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer. Vi visar eller lagrar inte din betalkortsinformation. Betalningsbehandlare från tredje part används beroende på region och inköpt produkt. Dessa betalningsbehandlare omfattar Adyen, PayPal, Alipay (endast Kina), WeChat Pay som drivs av tenpay (endast Kina), UnionPay (endast Kina), NewebPay, Klarna och Veritrans. Mer information om Adyen finns här. Vi använder även Cybersource, en lösning som tillhandahålls av Visa, i våra processer för att upptäcka bedrägerier, och vi använder adressverifieringstjänster som tillhandahålls av tredje part, till exempel Google eller CDYNE.

I vissa regioner tillhandahåller en annan tredje part, Narvar, leveransinformation så att du kan spåra artiklar som köpts från en Garmin-webbplats eller som har köpts, reparerats eller bytts ut via kundsupport.

Syften och rättsliga grunder:

Vi samlar in ditt namn, postadress och telefonnummer så att vi kan behandla din beställning och fullgöra ditt inköp. Den rättsliga grunden för behandling av ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer för dessa ändamål är fullgörandet av ett avtal. Vi behandlar även dina personuppgifter som en del av våra processer för att upptäcka bedrägerier. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i det syftet är vårt legitima intresse av att skydda Garmin och våra kunder från försök att genomföra bedrägliga transaktioner.

Personuppgifter som behandlas när du köper en produkt i en Garmin-butik:

När du köper en produkt av Garmin kan vi samla in ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, andra kontaktuppgifter eller inköpsinformation, till exempel fakturanummer eller köpta produkter. I vissa länder kan tredjepartsleverantörer användas för att generera de rapporter som krävs för lämplig skattemyndighet.

Syften och rättsliga grunder:

Vi behandlar denna information för att skapa en faktura i våra system i skatterapporteringssyfte eller på din begäran. Den juridiska grunden för att behandla din information för att generera en faktura för skatterapportering är att uppfylla ett juridiskt åtagande. Den juridiska grunden för att behandla din information för att generera en faktura på din begäran är att uppfylla ett avtal.

Personuppgifter som behandlas när du använder platsbaserade tjänster i din Garmin-enhet eller app:

Om du väljer att använda platsbaserade tjänster som väder i din Garmin-app eller enhet samlas enhetens fysiska plats in så att Garmin eller våra leverantörer kan förse dig med sådana platsbaserade tjänster.

Syfte och rättslig grund:

Syftet med behandlingen av enhetens plats är att förse dig med de platsbaserade tjänster du vill använda. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter i detta syfte är fullgörandet av ett avtal.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

DINA LIVETRACK-INBJUDNA:

LiveTrack är en funktion som finns på vissa Garmin-enheter som gör att du kan skicka en länk till utvalda personer så att de kan se enhetens plats i realtid. Eftersom alla med tillgång till länken kommer att kunna se din Garmin-enhets plats i realtid bör du vara försiktig när du bestämmer vem du vill skicka länken till och se till att du litar på att de inte skickar länken till andra som du inte vill ska kunna se platsen för din Garmin-enhet.

ANDRA TJÄNSTELEVERANTÖRER:

Garmin använder molntjänster från tredje part som Adobe och SendGrid, en Twilo-tjänst, vid utskick av e-post. Med de här tjänsterna spåras de aktiviteter som är kopplade till den här e-posten, till exempel om de öppnades, om mottagarna klickade på länkar i e-posten och om inköp gjordes efter att de klickat på dessa länkar. Garmin använder dessa data till att analysera hur stort engagemang vår e-post frambringar. Garmin använder även tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att bättre förstå hur Garmin Express och Garmin-webbplatser och -appar används, och för liknande syften.

Garmin använder tredjepartsleverantörer för att leverera köpta produkter till kunder. I vissa regioner använder Garmin en tredje part, Erply, för att tillhandahålla försäljningstjänster för köp i butik och en annan tredje part, Global Blue, för att tillhandahålla kunder med dokument om skatteåterbetalning på begäran. Garmin använder även en tredjepartstjänsteleverantör, VHT, för att tillhandahålla funktioner för begäran om motringning i kundsupportsyfte.

ÖVRIGA UTLÄMNANDEN:

Vi kan lämna ut personuppgifter gällande dig till andra: (a) om vi har ditt giltiga samtycke till att göra det; (b) för att efterleva rättsliga skyldigheter, såsom en giltig stämning, domstols- eller rättslig prövning eller annan giltig rättslig process; (c) för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler; eller (d) i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav.

Vi kan också överföra dina personuppgifter till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy utan att meddela dig om detta, och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.

Överföringar av personuppgifter

Garmin är ett globalt företag. För att kunna erbjuda våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra Garmin-företag i andra länder. Visa Garmin-ägda företag.

För kunder utanför Kina. När du skapar ett Garmin-konto, lägger till personuppgifter i din kontoprofil eller överför data till ditt Garmin-konto samlas dina personuppgifter in och lagras på servrar i USA, Förenade kungariket och/eller Australien. För kunder i Kina. När du skapar ett Garmin-konto, lägger till personuppgifter i din kontoprofil eller överför data till ditt Garmin-konto samlas dina personuppgifter in och lagras på servrar hos Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. i Kina.

Personuppgifter avseende personer som är bosatta i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), i Förenade kungariket eller i Schweiz styrs av Garmin Würzburg GmbH och behandlas för deras räkning av Garmin-ägda företag för att tillhandahålla support, infrastruktur, säkerhet och andra viktiga funktioner. Garmin Würzburg GmbH har ingått modellavtalsklausul som godkänts av Europeiska kommissionen om dessa företag inte finns i EES eller i en jurisdiktion som Europeiska kommissionen finner är lämplig.

Alla Garmin-ägda företag är skyldiga att följa de sekretessregler som anges i denna sekretesspolicy.

Cookies och liknande tekniker

Information om Garmins användning av cookies och liknande teknologier på våra webbplatser finns i vår Cookiepolicy.

Applikationsdata

Vi samlar in uppgifter från användarna om deras användning av Garmin Mobile-appar och Garmin Express. Den typ av analytisk information som samlas in omfattar datum och tid då appen ansluter till våra servrar, appversion, enhetens plats, språkinställning, vilken information och vilka filer som hämtats till appen, användarnas beteende (t.ex. vilka funktioner som används och användningsfrekvens), information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem och information om hur appen fungerar. Garmin använder dessa data för att förbättra kvaliteten och funktionerna i dessa och andra appar, för att utveckla och marknadsföra produkter och funktioner som är till mest nytta för dig och andra användare samt för att identifiera och åtgärda appstabilitetsproblem och andra användbarhetsproblem så snabbt som möjligt.

Den rättsliga grunden för att behandla denna analytiska information är vårt legitima intresse av att förstå hur våra kunder interagerar med våra produkter och appar så att vi kan förbättra användarupplevelsen och funktionerna hos våra produkter och appar.

  • Google: Google Analytics används för att spåra statistik och användarnas demografi, intressen och beteende i appar. Läs mer om hur den här analysinformationen kan användas, hur du styr användningen av din information och hur du väljer bort att Google Analytics använder dina data.

  • Azure Application Insights: Azure Application Insights, en Microsoft-tjänst, används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Garmin Express används för att kunna förbättra användarupplevelsen.

  • Microsoft App Center; Firebase (Crashlytics): Microsoft App Center, tidigare känt som HockeyApp och Firebase (Crashlytics), som är en Google-tjänst, används för att hjälpa oss att bättre förstå användningen av våra appar för att förbättra användarupplevelsen och identifiera och lösa grundorsakerna till appkrascher.

  • Flurry; Amplitude: Flurry och Amplitude används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Garmins mobilappar används, så att vi kan förbättra användarupplevelsen.

SOCIALA MEDIER:

Tredje parts sociala medier som tillhandahåller funktioner för sociala nätverk (till exempel för att du ska kunna ansluta sociala medier som Facebook, Google, QQ eller Sina Weibo för att hitta vänner att lägga till som kontakter eller för att ”gilla” en sida) på Garmins webbplatser eller mobilappar kan samla in information om din användning av våra webbplatser och appar. Användning av sådan information av en tredje part beror på sekretesspolicyn som finns på det sociala mediets webbplats och som vi uppmanar dig att läsa igenom noggrant. Sådana tredje parter kan använda sådana metoder och den här informationen för egna syften genom att relatera information om din användning av våra appar med personlig information som de kan ha om dig. Vi kan också inhämta analysdata från sociala medier som hjälper oss att mäta genomslagskraften hos vårt innehåll och våra annonser på sociala medier (t.ex. visningar och klick).

Barn

Vi begär att personer under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen inte lämnar ut personuppgifter till Garmin. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när vi lägger till nya produkter, tjänster och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när sekretesspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”Senast uppdaterad” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretesspolicyn.

Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande ges via e-post eller via anslag om ändringarna på Garmins webbplats och appar som länkar till vår sekretesspolicy.

Bevarande av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som ditt Garmin-konto anses vara aktivt. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.

Automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering

Garmin fattar inga beslut baserat på algoritmer eller annan automatiserad bearbetning som avsevärt påverkar dig.

Personuppgiftsansvariga och uppgiftsskyddsombud

Om du är bosatt i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Förenade kungariket eller i Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Tyskland. Företagets EU-uppgiftsskyddsombud kan nås via e-post på [email protected]

Om du är bosatt i Kina kontrolleras personuppgifterna, som samlats in av Garmin, av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina, som du kan kontakta via e-post på [email protected]

Om du är bosatt utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, Storbritannien, Schweiz och Kina kontrolleras personuppgifterna, som samlats in av Garmin, av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du kan kontakta via e-post på [email protected] Företagets brasilianska dataskyddsombud finns på samma adress och kan nås via e-post på [email protected]

Dina rättigheter

Om du bor i EES, Förenade kungariket eller Schweiz har du rätt att i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) eller annan tillämplig lag, begära följande från Garmin: åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om dessa rättigheter finns på Europeiska kommissionens sida ”Mina rättigheter” i samband med GDPR, som kan visas på flera språk. Om du är bosatt utanför EES, Förenade kungariket eller Schweiz kan du ha liknande rättigheter enligt lokala lagar.

Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, eller ta bort ditt Garmin-konto, kan du besöka vårt Account Management Center.

Om du bor i EES, i Förenade kungariket eller Schweiz och vill utöva din rätt till begränsning av behandling eller din rätt att invända mot behandling kontaktar du företagets EU-uppgiftsskyddsombud hos Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Tyskland eller via e-post på [email protected]

Om du är bosatt i Kina och vill utöva de rättigheter du som registrerad har kontaktar du Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. via e-post på [email protected]

Om du inte bor i EES, Förenade kungariket, Schweiz eller Kina men anser att du har rätt att utöva dessa eller andra rättigheter enligt lokala lagar kontaktar du Garmin International, Inc. via e-post på [email protected]

Meddelande för boende i Kalifornien angående sekretessförfaranden och rättigheter

Om du bor i Kalifornien kan den kaliforniska lagen tillhandahålla ytterligare rättigheter avseende dina personuppgifter. Om du vill veta mer om sekretessrättigheterna i Kalifornien besöker du vårt CCPA-sekretessmeddelande.

Alla varumärken tillhör respektive ägare.