SEKRETESSPOLICY FÖR GARMIN PAY

7 november 2019

Din sekretess är viktig för Garmin. Vi har utarbetat denna sekretesspolicy så att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår Garmin Pay-tjänst. Referenser till "Garmin Pay-plånbok" i denna sekretesspolicy gäller plånboken som finns i din Garmin-enhet, eller om tillämpligt, på din tredjepartsenhet, där det kan ha ett annat namn än Garmin Pay.

Andra Garmin-webbplatser, -appar och -produkter som inte innehåller en länk till denna sekretesspolicy men innehåller en länk till en annan Garmin-sekretesspolicy omfattas av den sekretesspolicyn. Till exempel har vi en separat sekretesspolicy som gäller för Garmin Connect och dess kompatibla wearables och andra enheter.

"Personuppgifter" är information om en identifierad eller identifierbar naturlig person.

Om du vill hoppa till ett visst avsnitt i denna sekretesspolicy så klickar du på någon av länkarna nedan:

Kategorier av personuppgifter som behandlas av Garmin

Personuppgifter som behandlas när du konfigurerar en Garmin Pay-plånbok:

När du konfigurerar en Garmin Pay-plånbok samlar vi in användarinformation, som förnamn och efternamn, en autentiseringstoken, och om Garmin Pay ska användas på en tredjepartsenhet, ett användarnamn och en e-postadress. Vi samlar även in enhetsinformation, som serienummer, modell (enhet och telefon), identifierare, firmwareversion och operativsystem.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Garmin behandlar ditt förnamn, efternamn och autentiseringstoken för att använda dem i autentiseringssyfte. Den rättsliga grunden för behandling av ditt förnamn, efternamn och autentiseringstoken i detta syfte baseras på Garmins legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för din Garmin Pay-plånbok.

(b) För användare av tredjepartsenheter behandlar Garmin ditt användarnamn och din e-postadress eftersom du använder denna information för att logga in till din Garmin Pay-plånbok. Den rättsliga grunden för behandling av ditt användarnamn och din e-postadress i detta syfte är Garmins legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för din Garmin Pay-plånbok.

(c) Garmin behandlar även ditt användarnamn och din e-postadress vid åtgärder för identifiering av bedrägerier. Den rättsliga grunden för behandling av ditt användarnamn och din e-postadress i detta syfte är Garmins legitima intresse av att identifiera och förebygga bedrägerier och att uppfylla kraven från utfärdande banker och betalningsnätverk.

(d) För kunder som använder Garmin Pay på en Garmin-enhet behandlar Garmin även din e-postadress i syfte att skicka viktig information om din Garmin Pay-plånbok eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla viktig information om din Garmin Pay-plånbok eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy.

Personuppgifter som behandlas när du lägger till betalningsmetoder i din Garmin Pay-plånbok:

När du lägger till en betalningsmetod i din Garmin Pay-plånbok samlar vi in ditt förnamn, efternamn, faktureringsadress och betalningsinformation – t.ex. kortnummer, förfallodatum och CVV – och annan information som den utfärdande banken eller betalningsnätverket kan behöva för att verifiera din identitet eller enhet.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Vi behandlar denna information för att bekräfta din identitet hos den utfärdande banken eller betalningsnätverket i enlighet med deras krav. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i detta syfte är Garmins legitima intresse av att skydda våra kunder mot bedrägerier.

(b) Vi behandlar även denna information så att den utfärdande banken eller betalningsnätverket kan verifiera kortet och skapa betalningstoken för användning i Garmin Pay-plånboken. När denna betalningstoken genererats lagrar vi den och andra kortuppgifter, som de fyra sista siffrorna i kortnumret, namnet på kortet, kreditkortsbilden, korttypen och faktureringsadressen. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i detta syfte är avtalsenlig nödvändighet.

Personuppgifter som behandlas när du visar, avaktiverar eller tar bort betalningsmetoder i din Garmin Pay-plånbok:

När du väljer att visa en betalningsmetod i din Garmin Pay-plånbok visar vi de lagrade kortuppgifterna för dig, särskilt de fyra sista siffrorna i kortnumret, namnet på kortet, kreditkortsbilden, korttypen och faktureringsadressen. När du väljer att avaktivera en betalningsmetod i din Garmin Pay-plånbok behåller vi de lagrade kortuppgifterna. Men vi meddelar den utfärdande banken eller betalningsnätverket om att blockera det från köp. När du väljer att ta bort en betalningsmetod från din Garmin Pay-plånbok tar vi bort de lagrade kortuppgifterna enligt begäran och meddelar den utfärdande banken eller betalningsnätverket om att blockera den från köp.

Syfte och rättslig grund:

Vi behandlar denna information för att uppfylla de begärda åtgärderna. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i detta syfte är avtalsenlig nödvändighet.

Personuppgifter som behandlas när du gör ett köp med din Garmin Pay-plånbok:

Om du använder din Garmin Pay-plånbok till att göra ett köp visas din betalningstoken för säljarens kassasystem. När transaktionen är slutförd kan Garmin, efter den utfärdande bankens eller betalningsnätverkets gottfinnande, få bekräftelse på den genomförda betalningen.

Syfte och rättslig grund:

Betalningstoken tillhandahålls till säljaren som skickar informationen till den utfärdande banken eller betalningsnätverket för att behandla betalningen. Den utfärdande banken eller betalningsnätverket skickar bekräftelse på den genomförda betalningen till Garmin så att Garmin Pay-tjänsten kan skicka ett push-meddelande till dig om den slutförda betalningen. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i dessa syften är avtalsenlig nödvändighet.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

Utfärdande banker och betalningsnätverk:

För att tillhandahålla tjänsten delar Garmin information med utfärdande banker och betalningsnätverk efter behov i syfte att identifiera bedrägerier, att få en betalningstoken som visar ditt kreditkort och att visa transaktionsinformation.

Tjänsteleverantörer:

Garmin använder Amazon Web Services som värd och för att tillhandahålla Garmin Pay-tjänsten. Garmin använder även Zendesk för att tillhandahålla nivå 2-kundsupport för enhetens leverantör, utfärdande bank eller betalningsnätverk när de hjälper dig med frågor relaterade till Garmin Pay. Garmin använder tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att bättre förstå hur människor använder Garmin Pay-tjänsten.

Övriga utlämnanden:

Vi kan lämna ut personuppgifter gällande dig till andra: (a) om vi har ditt giltiga samtycke till att göra det; (b) för att efterleva en giltig kallelse inför domstol, rättsorder, domstolsorder, rättslig process eller annan juridisk skyldighet; (c) för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler; eller (d) i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav.

Vi kan även överföra dina personuppgifter till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy utan att meddela dig om detta och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.

Överföringar av personuppgifter

Garmin är ett globalt företag. För att kunna erbjuda och uppdatera våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra Garmin-företag i andra länder. Visa Garmin-ägda företag. När du skapar ett Garmin-konto, lägger till personliga data i din kontoprofil eller överför data till ditt Garmin-konto samlas dina personuppgifter in och lagras på Garmin International Inc.:s servrar i U.S Personal data för personer som bor i ett land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), i Storbritannien eller i Schweiz styrs av Garmin Würzburg GmbH och hanteras av Garmin International Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. uppfyller kraven i EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield-principer för insamling, användning, delning och lagring av personlig information från EES, Storbritannien och Schweiz, enligt beskrivningen i vår EU-U-S. Privacy Shield-certifiering och Swiss-U.S. Privacy Shield-certifiering. Läs mer om Privacy Shield här.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. verkar under tillsyn av USA:s federala handelskommission och är fortsatt ansvariga för personuppgifter som överförts till tredje part för behandling på uppdrag av oss. Om du har ett klagomål gällande vår efterlevnad av Privacy Shield kan du kontakta oss på [email protected]. Du kan även vidarebefordra ett klagomål till vårt utvalda och oberoende organ för tvistlösning, JAMS, och under vissa omständigheter, åberopa skiljeförfarandet för Privacy Shield.

Alla Garmin-företag är skyldiga att följa de sekretessregler som anges i denna sekretesspolicy.

Cookies och liknande teknologier

Vi samlar in data från användare om deras användning av Garmin Pay-tjänsten. Vi samlar in analytisk information, som datumet och tiden då en användare ansluter till tjänsten, enhetsinformation, språkinställning, användarens beteende (t.ex. använda funktioner och användningsfrekvens), information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem samt information om hur tjänsten fungerar. Garmin använder dessa data för att förbättra kvaliteten och funktionerna i tjänsten, för att utveckla och marknadsföra produkter och funktioner som är till mest nytta för dig och andra användare samt för att så snabbt som möjligt identifiera och åtgärda stabilitetsproblem med tjänsten samt andra användbarhetsproblem.

Den rättsliga grunden för att behandla denna analytiska information är vårt legitima intresse av att förstå hur våra kunder interagerar med Garmin Pay-tjänsten, så att vi kan förbättra användarupplevelsen av och funktionerna i tjänsten.

Här är exempel på tredje parts analysleverantörer och liknande tjänster som vi för närvarande använder:

ANALYSTJÄNSTER:

  • Google: Google Analytics används till att spåra statistik och användarnas demografi, intressen och beteende på Garmin Pay-tjänsten. Läs mer om hur den här analysinformationen kan användas, hur du styr användningen av din information och hur du väljer bort att Google Analytics använder dina data.

Barn

Vi begär att personer under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen inte lämnar ut personuppgifter till Garmin. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när vi lägger till nya produkter och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när sekretesspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”Senast uppdaterad” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretesspolicyn.

Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande ges via e-post eller via anslag om ändringarna på Garmins webbplats och appar som länkar till vår sekretesspolicy.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge ditt Garmin-konto anses vara aktivt eller, i det fallet Garmin Pay-användare har tredjepartsenheter, tills du eller personuppgiftsansvarig begär borttagning av din Garmin Pay-plånbok. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.

Personuppgiftsansvariga och uppgiftsskyddsombud

När Garmin fungerar som biträde:

När Garmin Pay används på en Swatch-enhet fungerar Garmin som biträde. För att utöva dina rättigheter eller om du vill ha mer information kontaktar du tredjepartsleverantören av enheten.

När Garmin fungerar som personuppgiftsansvarig:

När Garmin Pay används på en Garmin-enhet eller någon annan tredjepartsenhet fungerar Garmin som personuppgiftsansvarig. Om du är bosatt i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Storbritannien eller i Schweiz kontrolleras personuppgifterna av Garmin Würzburg GmbH, med adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Företagets EU-dataskyddsombud finns på samma adress och kan nås via e-post på [email protected]

Om du är bosatt i Kina kontrolleras personuppgifterna av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., med adress 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina. Du kan kontakta dem via e-post på [email protected]

Om du är bosatt utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, Storbritannien, Schweiz och Kina kontrolleras personuppgifterna av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du kan kontakta via e-post på [email protected]

Dina rättigheter

Om du är bosatt inom Europeiska unionen eller i Storbritannien har du rätt att i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen GDPR eller U.K. Data Protection Act 2018 begära följande av Garmin: åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om dessa rättigheter finns på Europeiska kommissionens sida "Mina rättigheter" "sida "Mina rättigheter"") i samband med GDPR, som kan visas på flera språk. Om du är bosatt utanför Europeiska unionen eller Storbritannien kan du ha liknande rättigheter enligt lokala lagar.

Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, eller ta bort ditt Garmin-konto, kan du besöka Account Management Center.

Om du är bosatt inom Europeiska unionen eller Storbritannien och du vill utöva din rätt till begränsning av behandling eller din rätt att invända mot behandling, kontaktar du Garmins EU-uppgiftsskyddsombud hos Garmin Würzburg GmbH på adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland, eller via e-post på [email protected]

Om du är bosatt i Kina och vill utöva de rättigheter du som registrerad har kontaktar du Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. på [email protected]

Om du inte är bosatt inom Europeiska unionen eller Kina, men anser att du har rätt att utöva dessa eller andra rättigheter enligt lokala lagar kontaktar du Garmin International, Inc. på [email protected]

Meddelande för boende i Kalifornien angående sekretessförfaranden och rättigheter

Om du bor i Kalifornien kan den kaliforniska lagen tillhandahålla ytterligare rättigheter avseende dina personuppgifter. Om du vill veta mer om sekretessrättigheterna i Kalifornien besöker du CCPA-sekretessmeddelande.

Alla varumärken tillhör respektive ägare.