SEKRETESSPOLICY FÖR FLTPLAN.COM

Senast uppdaterad: 23 december 2019

Din sekretess är viktig för Garmin. Vi har tagit fram denna sekretesspolicy för att förse dig med information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder webbplatserna och tjänsterna FltPlan.com, FltLogic.com, FltSafety.com samt mobilapparna FltPlan Go, FltLogic och FltTrack.

Andra Garmin-webbplatser, -appar och -produkter som inte innehåller en länk till denna sekretesspolicy men innehåller en länk till en annan Garmin-sekretesspolicy omfattas av den sekretesspolicyn.

"Personuppgifter" är information om en identifierad eller identifierbar naturlig person.

Om du vill hoppa till ett visst avsnitt i denna sekretesspolicy så klickar du på någon av länkarna nedan:

Kategorier av personuppgifter som behandlas av Garmin

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU SKAPAR ETT FLTPLAN-KONTO OCH ANVÄNDARPROFIL:

När du skapar ett FltPlan-konto ombeds du att tillhandahålla ett användarnamn. När du skapar en FltPlan-användarprofil ber vi om din användarinformation, till exempel för- och efternamn, adress, land, telefonnummer, e-postadress, din flygplats och pilotinformation såsom pilotens namn, telefonnummer, e-postadress och licensnummer.

SYFTEN OCH JURIDISKA GRUNDER:

(a) Garmin behandlar ditt användarnamn eftersom du använder användarnamn och lösenord för att logga in på ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla ditt användarnamn i det här syftet är vårt legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för ditt konto.

(b) Garmin behandlar din användar- och pilotinformation för att möjliggöra enkel åtkomst till relevant information vid användning av tjänsterna, till exempel för att skapa färdplaner eller göra beräkningar. Den rättsliga grunden för att behandla denna information i det här syftet är vårt legitima intresse av att tillhandahålla ett verktyg för datalagring vid användning av tjänsterna.

(c) Garmin behandlar även din e-postadress i syfte att skicka viktig information till dig om dina FltPlan-tjänster, -appar eller -konton, exempelvis viktig säkerhetsinformation eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är vårt legitima intresse av att tillhandahålla viktig säkerhetsinformation eller annan information om dina FltPlan-tjänster, -appar eller -konton eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy.

(d) Garmin behandlar även din e-postadress för att associera den med ditt FltPlan-konto när du kommunicerar med vår kundsupportpersonal. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress i det här syftet är vårt legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ kundsupport.

(e) Om du väljer att prenumerera på FltBrief behandlar Garmin din e-postadress för att skicka FltBrief-nyhetsbrevet till dig. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress i det här syftet är ditt samtycke, vilket du när som helst kan dra tillbaka via länken Sluta prenumerera, som finns i alla FltBrief-e-postmeddelanden, eller så kan du sluta prenumerera via FltBrief-sidan på FltPlan.com.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU LÄGGER TILL ETT FLYGPLAN PÅ DITT FLTPLAN-KONTO:

När du lägger till ett flygplan på ditt FltPlan-konto ber vi om information, till exempel tillverkare, modell, utrustning, numret på stjärtvingen samt anropssignal. Vi ber även om flygelektronikens produktinformation, till exempel modellnummer, system- eller enhetsidentifieringsnummer samt flygplanets ICAO-data. ICAO-data omfattar din bas, operatörens namn, kontaktinformation vid nödsituationer, kontaktinformation när du är i luften samt satellittelefonnummer.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Den här informationen behandlas för att hjälpa dig att organisera flygplansinformation samt för användning i färdplaneringsprocesser. Den rättsliga grunden för behandling av den här informationen är vårt legitima intresse av att tillhandahålla en kvalitativ flygplansorganisation samt färdplaneringstjänst.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU LÄGGER TILL ANNAN INFORMATION PÅ DITT FLTPLAN-KONTO:

Du kan lägga till andra typer av information på ditt FltPlan-konto, till exempel lagrade rutter, dokument, navigeringsloggar, passagerarinformation, piloter och flygplansinformation. Den typ av information som behandlas beror på typen av information som du lägger till på ditt konto, vilket kan omfatta GPS-positioner eller -loggar, namn, kontaktinformation eller flygplanets tillverkare och modell.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Den här informationen behandlas för att hjälpa dig att organisera flygplansinformation samt för användning i färdplaneringsprocesser. Den rättsliga grunden för behandling av den här informationen är vårt legitima intresse av att tillhandahålla en kvalitativ flygplansorganisation samt färdplaneringstjänst.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU ANVÄNDER DITT FLTPLAN-KONTO FÖR ATT SKAPA OCH ARKIVERA FÄRDPLANER:

Du kan använda ditt FltPlan-konto för att skapa färdplaner och lämna in dessa färdplaner hos tillämpliga flygmyndigheter. När du gör det behandlar vi ditt namn och adress, flygplansuppgifter, datum och tid för flygningen och associerad flyginformation.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Denna information behandlas för att hjälpa dig att skapa färdplaner och att lämna in dem hos tillämpliga flygmyndigheter. Den rättsliga grunden för behandling av den här informationen är vårt legitima intresse av att förse våra kunder med ett verktyg för att skapa och lämna in färdplaner.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU ANVÄNDER DITT FLTPLAN-KONTO FÖR ATT SKAPA GENOMGÅNGAR:

Du kan använda ditt FltPlan-konto för att skapa genomgångar, till exempel genomgångar för passagerare eller FBO. När du gör det behandlar vi information som företag, pilotnamn, personalens medlemsnamn samt kontaktinformation.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Den här informationen behandlas för att skapa önskad genomgång med relevant information. Den rättsliga grunden för behandling av den här informationen är vårt legitima intresse av att förse våra kunder med ett verktyg för att skapa genomgångar.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU ANVÄNDER DITT FLTPLAN-KONTO FÖR ATT UTFÖRA BERÄKNINGAR:

Du kan använda ditt FltPlan-konto för att utföra beräkningar, till exempel analys av landningsbana eller vikt och balans. När du gör det behandlar vi information som avgångs- och ankomsttider, flygplansinformation, användar-ID samt stjärtvingens nummer.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Den här informationen behandlas för att utföra önskad beräkning. Den rättsliga grunden för behandling av den här informationen är fullgörandet av ett avtal.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU ANVÄNDER DITT FLTPLAN-KONTO FÖR ATT SKAPA OCH ARKIVERA ETT MANIFEST:

Om du prenumererar på eAPIS-tjänsten kan du använda ditt FltPlan-konto för att skapa och lämna in ett manifest för resa utanför USA. När du gör det behandlar vi passagerarens namn, födelseland samt passnummer.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Den här informationen behandlas för att skapa och lämna in manifestet till relevanta myndigheter. Den rättsliga grunden för behandling av den här informationen är fullgörandet av ett avtal.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU ANVÄNDER FLYGSPÅRSNINGSFUNKTIONEN:

När du använder den kostnadsfria versionen eller betalversionen av flygspårningsfunktionen behandlar vi flygplanets stjärtvingenummer samt e-postadress(er) eller telefonnummer som tillhandahållits.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Denna information behandlas för att hjälpa dig att hålla reda på viktig information om flygningarna och för att du ska kunna dela den informationen eller flygplanets position med andra under flygningarna. Den rättsliga grunden för behandling av den här informationen är vårt legitima intresse av att tillhandahålla ett verktyg som våra kunder kan använda för att hålla koll på viktig flyginformation och för att de ska kunna dela flygplanets position med andra under flygningarna.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU ANVÄNDER ELOGBOOK-FUNKTIONEN:

Om du vill använda eLogbook-funktionen och skapa ett konto behandlar vi din licens, e-postadress samt en säkerhetsfråga med tillhörande svar. När du använder eLogbook-funktionen för att skapa ett logginlägg behandlar vi information om dina flygningar, till exempel flygplatser för start och landning, flygplansinformation, datum och tider, villkor samt anteckningar eller dokument som du vill lämna in.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Vi behandlar dessa data för att tillhandahålla ett automatiskt verktyg åt våra kunder så att de kan bibehålla dessa föreskrivna obligatoriska uppgifter i sina pilotloggar. Den juridiska grunden för behandling av denna information är vårt legitima intresse av att tillhandahålla ett automatiskt verktyg åt våra kunder så att de kan bibehålla dessa föreskrivna obligatoriska uppgifter i sina pilotloggar.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU KÖPER AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER:

Om du köper avgiftsbelagda tjänster från FltPlan samlar Garmin in ditt namn, din e-postadress, fakturaadress, fakturatelefonnummer samt huvudsaklig och sekundär kontakt. Vi samlar även in den information som krävs för den berörda tjänsten, till exempel stjärtvingens nummer, födelsedatum eller certificate-postadress samt kreditkortsuppgifter såsom kortnummer, utgångsdatum och CVV-kod. Tredjepartstjänsten WorldPay behandlar kundens betalkortsinformation när Garmins kunder använder ett betalkort för att genomföra ett köp. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom WorldPays sekretesspolicy.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Vi samlar in den här informationen så att vi kan behandla din betalning och genomföra köpet. Vi behandlar även din e-postadress i syfte att skicka e-postmeddelanden till dig om ditt köp. Den juridiska grunden för behandling av denna information i dessa syften är fullgörandet av ett avtal. Vi behandlar även dina personuppgifter som en del av våra processer för att upptäcka bedrägerier. Den juridiska grunden för behandling av dina personuppgifter i det syftet är vårt legitima intresse av att skydda Garmin och våra kunder från försök att genomföra bedrägliga transaktioner.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU KOMMUNICERAR MED GARMIN:

När du interagerar med vår kundsupportpersonal via e-post, telefon, online eller personligen så samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation och information om de Garmin-produkter eller flygelektronikprodukter från tredje part som du äger, till exempel serienummer, modellnummer och inköpsdatum. Vi kan också skapa händelseloggar som är användbara när det gäller att diagnostisera prestandaproblem hos produkten eller appen, och samla in information rörande support- eller servicefrågan. Om du vill boka en FltLogic-demonstration behandlar vi din kontaktinformation för att kontakta dig i syfte att slutföra din förfrågan. För att förbättra vår kundservice kan vi inom ramen för tillämpliga lagar även spela in och granska konversationer med kundsupportpersonal, och analysera synpunkter vi fått genom frivilliga kundundersökningar. Med ditt samtycke kan vår kundsupportpersonal komma åt ditt FltPlan-konto, om tillämpligt, för att hjälpa dig att felsöka och lösa ditt problem.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Vi använder den här informationen för att kunna ge dig kund- och produktsupport och för att övervaka kvalitet och typer av kund- och produktsupport som vi tillhandahåller till våra kunder. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ produktsupport. Den juridiska grunden för att logga in på ditt FltPlan-konto – om tillämpligt – för att hjälpa dig med felsökning och lösning av ditt problem, är ditt medgivande, som du kan återta.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS NÄR DU PRENUMERERAR PÅ FLTBRIEF:

Om du väljer att prenumerera på FltBrief, FltPlan-nyhetsbrevet, behandlar vi din e-postadress.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND:

Vi använder din e-postadress för att skicka vårt FltBrief-nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för behandling av den här informationen i det här syftet är ditt samtycke, vilket du när som helst kan dra tillbaka genom att klicka på Sluta prenumerera, som finns längst ned i alla FltBrief-nyhetsbrev, eller så kan du sluta prenumerera via FltBrief-webbplatsen.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

FLYGMYNDIGHETER:

När du använder FltPlan för att skapa och lämna in färdplaner skickas dina färdplaner och associerad information till tillämpliga flygmyndigheter.

PERSONER SOM DU BJUDER IN FÖR ATT SPÅRA DINA FLYGNINGAR:

På ditt FltPlan-konto kan du tillåta personer att spåra positionen för ditt flygplan eller få annan relevant information. Den här informationen visas i realtid och i din spårningshistorik på ditt FltPlan-konto.

PERSONER MED VILKA DU DELAR DOKUMENT:

På ditt FltPlan-konto kan du dela dokument med andra användare. Båda användarna måste aktivera delningen.

DITT FÖRETAG, OM DU ÄR EN DEL AV ETT FÖRETAGSKONTO:

Om ditt FltPlan-konto är ett underordnat konto till ett företagskonto kan företagskontots administratör(er) använda information som du anger på din kontoprofil, till exempel användarnamn, fysisk adress, e-postadress, telefonnummer, pilot- och personalinformation, medicinska anmärkningar samt passagerarnamn. Lösenordet till ditt FltPlan-konto delas dock inte med företagskontots administratör(er).

ANDRA TJÄNSTELEVERANTÖRER:

På din begäran överför Garmin information till partners från tredje part för att tillhandahålla vissa tjänster, till exempel:

  • FuelerLinx för att tillhandahålla bränsleplaneringstjänster.

  • Caribbean Sky Tours för att underlätta hantering av internationell flygning.

  • FlightBridge för att ordna hyrbilar eller hotellbokningar.

Garmin använder tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att bättre förstå hur FltPlan-webbplatsen och FltPlan Go-appen används.

ÖVRIGA UTLÄMNANDEN:

Vi kan lämna ut personuppgifter gällande dig till andra: (a) om vi har ditt giltiga samtycke till att göra det; (b) för att efterleva en giltig kallelse inför domstol, rättsorder, domstolsorder, rättslig process eller annan juridisk skyldighet; (c) för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler; eller (d) i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav.

Vi kan också överföra dina personuppgifter till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy utan att meddela dig om detta, och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.

Överföringar av personuppgifter

Garmin är ett globalt företag. För att kunna erbjuda våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra Garmin-företag i andra länder. Visa Garmin-ägda företag. När kunder, utanför Kina, skapar ett Garmin-konto, lägger till personuppgifter i kontoprofilen eller överför data till Garmin-kontot samlas personuppgifterna in och lagras på Garmin International Incs servrar i USA och Garmin (Europe) Ltd.s servrar i Storbritannien. När kunder i Kina skapar ett Garmin-konto, lägger till personuppgifter i kontoprofilen eller överför data till Garmin-kontot så samlas personuppgifterna in och lagras på Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd.s servrar i Kina.

Personuppgifter avseende personer som är bosatta i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i Storbritannien eller i Schweiz styrs av Garmin Würzburg GmbH och behandlas för deras räkning av Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. uppfyller kraven i EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield-principer för insamling, användning, delning och lagring av personlig information från EES, Storbritannien och Schweiz, enligt beskrivningen i vår EU-U-S. Privacy Shield-certifiering och Swiss-U.S. Privacy Shield-certifiering. Läs mer om Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. verkar under tillsyn av USA:s federala handelskommission och är fortsatt ansvariga för personuppgifter som överförts till tredje part för behandling på uppdrag av oss. Om du har ett klagomål gällande vår efterlevnad av Privacy Shield kan du kontakta oss på [email protected] Du kan även vidarebefordra ett klagomål till vårt utvalda och oberoende organ för tvistlösning, JAMS, och under vissa omständigheter åberopa skiljeförfarandet för Privacy Shield.

Alla Garmin-företag är skyldiga att följa de sekretessregler som anges i denna sekretesspolicy.

Cookies och liknande teknologi

WEBBPLATS:

I syfte att analysera hur du och andra besökare navigerar på våra webbplatser, samla in statistik om webbplatsanvändning och svarshastigheter, hjälpa till att diagnostisera problem med Garmins servrar, administrera signalen på webbplatssidor samt upprätthålla en kontinuerlig användarupplevelse på webbplatserna och webbplatsbesöken samlar vi – med hjälp av analystjänsteleverantörer från tredje part – in viss information när du besöker vår webbplats. Denna information omfattar IP-adress, enhetens geografiska plats, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran, tidpunkt(er) för ditt/dina besök, sidvisningar och sidelement (t.ex. länkar) som du klickar på. Vi kan använda cookies, pixeltaggar, web beacon, clear GIF och andra liknande verktyg på våra webbplatser eller i våra e-postmeddelanden som hjälp för oss att samla in och analysera sådan information. Vi använder denna information för att tillhandahålla bättre och mer relevant innehåll på våra webbplatser, för att identifiera och åtgärda problem och för att förbättra din upplevelse på våra webbplatser.

Om du inte vill att information samlas in med dessa tekniker finns det ett enkelt tillvägagångssätt i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt kan avvisa många av dem, eller få välja om du vill avvisa eller acceptera dem.

Om du är bosatt i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion där det krävs att vi inhämtar ditt medgivande för att använda cookies på våra webbplatser har du möjlighet att hantera cookieinställningar på webbplatserna, förutom då särskilda cookies krävs för att möjliggöra kärnfunktioner på webbplatsen, i vilket fall du inte kan välja att inaktivera dessa cookies. Här är exempel på tredjepartsleverantörer av analyser och liknande tjänster som vi för närvarande använder:

ANALYSTJÄNSTER:

  • Google: Google Analytics används för att spåra webbplatsstatistik och användardemografi, användares intressen och beteende på webbplatser. Google Firebase används för att spåra appstatistik och användardemografi, användarintressen och beteende på våra mobilappar. Läs mer om hur den här analysinformationen kan användas, hur du styr användningen av din information och hur du väljer bort att Google Analytics använder dina data.

  • Piwik: Piwik, en Matomo-tjänst, används även för att spåra webbplatsstatistik och användardemografi, användarintressen samt beteenden på webbplatser.

  • AppCenter; Crashlytics (Fabric): AppCenter, en Microsoft-tjänst, och Crashlytics, en Google-tjänst, används för att hjälpa oss att bättre förstå användningen av våra appar, så att vi kan förbättra användarupplevelsen och identifiera och lösa underliggande problem som orsakar apphaverier.

HANTERING AV TAGGAR:

Garmin använder Tealium IQ Tag Management som hjälp att hantera de olika analystjänster och cookie- och pixeltaggtekniker Garmin använder för att mäta webbplatsanvändningen. För att kunna tillhandahålla sådana tjänster får Tealium grundläggande serverlogginformation från användare av Garmins webbplatser (t.ex. information om IP-adress, webbläsare och operativsystem).

ÖVERVAKNING AV PROGRAMPRESTANDA:

Garmin använder AppDynamics för att analysera och övervaka prestandan hos vårt komplexa ekosystem. För att kunna tillhandahålla sådana tjänster mottar AppDynamics grundläggande information om begäranden, inklusive IP-adress, som är nödvändig för att upptäcka och diagnostisera avvikande fel och svarstider.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när vi lägger till nya produkter och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när sekretesspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”Senast uppdaterad” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretesspolicyn.

Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande tillhandahålls via e-post eller som ett inlägg med ändringarna på FltPlan.com samt via FltPlan Go-appen.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge ditt FltPlan-konto anses vara aktivt eller tills prenumerationen av de avgiftsbelagda tjänster som kräver dessa uppgifter avslutas. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.

Personuppgiftsansvariga och uppgiftsskyddsombud

Om du är bosatt i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Storbritannien eller i Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin Würzburg GmbH, med adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Företagets EU-dataskyddsombud finns på samma adress och kan nås via e-post på [email protected]

Om du är bosatt utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, Storbritannien och Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du kan kontakta via e-post på [email protected]

Dina rättigheter

Om du är bosatt inom Europeiska unionen eller i Storbritannien har du rätt att i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen GDPR eller U.K. Data Protection Act 2018 begära följande av Garmin: åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om dessa rättigheter finns på Europeiska kommissionens sida "Mina rättigheter" "sida "Mina rättigheter"") i samband med GDPR, som kan visas på flera språk. Om du är bosatt utanför Europeiska unionen eller Storbritannien kan du ha liknande rättigheter enligt lokala lagar.

Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, eller ta bort ditt FltPlan-konto, kan du kontakta oss via [email protected]

Om du är bosatt inom Europeiska unionen eller Storbritannien och du vill utöva din rätt till begränsning av behandling eller din rätt att invända mot behandling, kontaktar du Garmins EU-uppgiftsskyddsombud hos Garmin Würzburg GmbH på adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland, eller via e-post på [email protected]

Om du är bosatt i Kina och vill utöva de rättigheter du som registrerad har kontaktar du Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. på [email protected]

Om du inte är bosatt inom Europeiska unionen eller Kina, men anser att du har rätt att utöva dessa eller andra rättigheter enligt lokala lagar kontaktar du Garmin International, Inc. på [email protected]

Meddelande för boende i Kalifornien angående sekretessförfaranden och rättigheter

Om du bor i Kalifornien kan den kaliforniska lagen tillhandahålla ytterligare rättigheter avseende dina personuppgifter. Om du vill veta mer om sekretessrättigheterna i Kalifornien besöker du CCPA-sekretessmeddelande.

Alla varumärken tillhör respektive ägare.