Skip navigation links

Garmin Ltd. har utsatts för en cyberattack som har krypterat data i några av våra system den 23 juli 2020. På grund av detta har många av våra online-tjänster stängts ned. Tjänster som har påverkats är funktionalitet på vår hemsida, kundsupport, applikationer som används av våra kunder och företagskommunikation. Arbetet med att bedöma attackens omfång startade omedelbart och sanering påbörjades.

Vi har ingen indikation på att någon kunddata, inklusive betaldata från Garmin Pay™, har getts åtkomst till, gått förlorad eller blivit stulen. Funktionalitet i Garmins produkter har inte heller påverkats, förutom att det inte har varit möjligt att komma åt Garmins online-tjänster. De påverkade systemen är på väg att startas upp och vi räknar med att vara i normal drift inom ett par dagar.

Vi räknar med vissa förseningar vid uppstarten av systemen då eftersläpande information bearbetas. Vi är tacksamma för våra kunders tålamod och förståelse under tiden för denna incident och ser fram emot att fortsätta med att erbjuda exceptionell kundservice och support som vi är kända för.


VANLIGA FRÅGOR

Q: När kommer jag att kunna synkronisera min Garmin-enhet med Garmin Connect

Vi är glada över att kunna rapportera att Garmin Connect åter är på väg att startas upp. Vi vill tacka dig för din förståelse och ditt tålamod då vi återgår till normal drift. Aktuell status för Garmin Connect hittar du här.

Q: Förlorades någon kunddata i Garmin Connect under perioden med tekniska problem?

Trots att Garmin Connect inte var tillgängligt under perioden av nedstängning så har aktivitets- och hälsodata samlats in av Garmin-enheten och lagrats i enheten under denna period. Vi räknar med att all data kommer att synas i Garmin Connect så snart användaren synkroniserar sin enhet.

Q: Hur löser jag problemet med saknad data i mitt Garmin Connect-konto?

Aktivitets- och hälsodata som samlats in under avbrottet lagrades på din Garmin-enhet och när alla filer har synkroniserats med Garmin Connect kommer din data att vara fullständig. Om du skulle märka att data saknas i ditt konto, var vänlig och följ dessa steg.

Q: Varför tillåter inte min klocka att en aktivitet sparas?

Vi känner till några klockor som till följd av misslyckade synkroniseringar inte längre kan spara aktivitetsfiler. Detta kan lösas genom att synkronisera alla filer med Garmin Connect. För att lösa problemet, var vänlig och följ dessa steg.

Q: Har min data påverkats på grund av nedstängningen?

Vi har ingen indikation på att någon kunddata, inklusive betaldata från Garmin Pay™, har getts åtkomst till, gått förlorad eller blivit stulen.

Q: Jag är en inReach-kund. Fungerar SOS och meddelandefunktionen?

inReach SOS och möjligheten att skicka meddelanden fungerade fullt ut och påverkades inte under nedstängningen. Detsamma gäller för hemsidan MapShare och svarssidan för e-mail. Status för inReach hittar du här.

Q: Fungerar alla system inom Garmin Aviation?

Systemen inom Garmin Aviation fungerar fullt ut. Det inkluderar Garmin Pilot-appar, flyGarmin, Connext Services, FltPlan.com.
Status för flyg hittar du här.