Skip navigation links

Villkor för livstidstrafik

Livstids trafikinformation

Livstidstrafik kan tas emot under hela Garmin trafikmottagarens livslängd eller så länge Garmin får trafikdata från sin trafikleverantör, beroende på vilket som inträffar först. Med en trafikmottagares ”livslängd” menas den period under vilken mottagaren (a) har den teknik som krävs för att använda den aktuella trafikinformationstjänsten och (b) fungerar som den ska utan större reparationer. Trafikinnehåll är inte tillgängligt i alla områden.

Trafik i realtid

För att komma åt trafik i realtid måste du hämta den kostnadsfria Smartphone Link app. User’s data plan charges, if any, will apply. Contact your mobile service provider for more information about your service plan’s data and roaming rates. Requires Bluetooth-enabled smartphone (sold separately).