Skip navigation links
FÖRETAG
Facilities

Anläggningar

Vi är ett globalt företag med kontor i USA, Europa och Asien. På de här anläggningarna arbetar vi med olika steg inom produktutveckling, från ett första koncept till massproduktion av enheter redo att gå ut till butik. Vår affärsmodell ”vertikal integrering” håller all design, tillverkning, marknadsföring och alla lagerprocesser in-house, vilket gör att vi kan bibehålla en hög kvalitetsnivå och samtidigt snabbare reagera på den ständigt föränderliga marknaden.