Skip navigation links

MŪSU PĀRVALDĪBA

Garmin Direktoru padome nodrošina uzraudzību un pārvaldību attiecībā uz visiem uzņēmējdarbības jautājumiem, tostarp ilgtspējības, vides un sociālās sfēras, kā arī pārvaldības (environmental, social, governance — ESG) stratēģijām. Mūsu vadošo darbinieku grupa pārrauga ESG iniciatīvu īstenošanu un regulāri informē Direktoru padomi par ESG jautājumiem. Mūsu Direktoru padomes un vadošo darbinieku grupas aktīva iesaistīšanās nodrošina, ka ESG apsvērumi tiek integrēti uzņēmējdarbības lēmumos un visā organizācijā. Lai gūtu plašāku redzējumu par ESG jautājumiem, mēs iesaistām šajā jomā plašu gan iekšējo, gan ārējo ieinteresēto pušu loku. Šī pieeja ir izrādījusies efektīva mūsu nepārtrauktajā ceļā būt par ilgtspējīgu uzņēmumu.

UZŅĒMUMA VADĪBADirektoru padome

Lai iegūtu informāciju par ilgtspējību,
lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz [email protected]