Skip navigation links

Atbilstība

Lai skatītu atbilstības deklarāciju:

  • Lai skatītu aviācijas atbilstības deklarāciju, dodieties uz Rokasgrāmatas, meklējiet produkta nosaukumu un noklikšķiniet uz cilnes Rokasgrāmatas.
  • Visiem citiem produktiem dodieties uz Atbilstības deklarācija un atlasiet savu produktu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par tālāk norādītajām tēmām, dodieties uz sadaļu Produkta noformējums un materiāli lapā Vide .

  • Akumulatora informācijas lapas
  • Drošības datu lapas (SDS)

Lai iegūtu vairāk informācijas par tālāk norādītajām tēmām, dodieties uz sadaļu Produkta noformējums un materiāli lapā Vide .

  • Bīstamu vielu izmantošanas ierobežojums (RoHS)
  • Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana (REACH)

Lai iegūtu vairāk informācijas par tālāk norādītajām tēmām, dodieties uz sadaļu Otrreizējā pārstrāde lapā Produkta noformējums vai Vide .

  • Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA)