Skip navigation links

Atbilstība

Lai skatītu atbilstības deklarāciju:

  • Lai skatītu aviācijas atbilstības deklarāciju, dodieties uz Rokasgrāmatas, meklējiet pēc produkta nosaukumu un noklikšķiniet uz Rokasgrāmatas cilnes.
  • Lai skatītu visus citus produktus dodieties uz Atbilstības deklarācija un atlasiet savu produktu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par tālāk norādītajām tēmām, dodieties uz sadaļu Produkta dizains un materiāli lapā Vide .

  • Baterijas informācijas lapas
  • Drošības datu lapas (SDS)

Lai iegūtu vairāk informācijas par tālāk norādītajām tēmām, dodieties uz sadaļu Produkta dizains un materiāli lapā Vide .

  • Bīstamu vielu izmantošanas ierobežojums (RoHS)
  • Ķimikāliju reģistrēšana, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana (REACH)

Lai iegūtu vairāk informācijas par tālāk norādītajām tēmām, dodieties uz sadaļu Otrreizējā pārstrāde lapā Produkta dizains vai Vide .

  • Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA)