Skip navigation links

MŪSU MISIJA: BŪT ILGTSPĒJĪGAM UZŅĒMUMAM

Garmin ir apņēmies nodrošināt ilgtspējību, un šī apņemšanās ir atspoguļota mūsu misijā, vīzijā un vērtībās. Mēs vērtējam savu ilgtspējību, analizējot ietekmi uz apkārtējo vidi un sociālo sfēru, kā arī ņemot vērā finansiālos rezultātus un uzņēmuma vadīšanu. Mēs esam apņēmušies ievērot principu — ko sakām, to arī izdarām, kā arī sadarboties ilgtermiņā ar visām ieinteresētajām pusēm, tostarp darbiniekiem, uzņēmējdarbības partneriem, kopienām, klientiem un akcionāriem.

2021 UZŅĒMUMA ILGSPĒJĪBAS PĀRSKATS
Stratēģija, Klifs Pembls (Cliff Pemble)

PERSPEKTĪVA

Uzņēmuma ilgtspējība nav pasīva aktivitāte. Tā nozīmē aktīvu iesaistīšanos un uzņēmējdarbības vadīšanu tādā veidā, kas veicina finanšu, apkārtējās vides un sociālās sfēras pārdomātu pārvaldi. Tā samazina riskus, atklāj iespējas un rada ilgtermiņa vērtības visām ieinteresētajām pusēm. Ilgtspējības jautājumi un koncentrēšanās jomas laika gaitā var mainīties, bet mūsu saistības attiecībā uz ilgtspējību ir nelokāmas. Garmin kompānijai atbildīga uzņēmējdarbība vienmēr ir bijusi daļa no mūsu kultūras un tai ir stabila vieta mūsu vērtībās. Lai ieinteresētajām pusēm mūsu ilgtspējību veicinošie darbi būtu labāk pārredzami, visā šajā vietnē mēs esam akcentējuši dažus apkārtējās vides un sabiedrības ietekmes veidus, kā arī veidus, kā esam integrējuši ilgtspējību savā uzņēmējdarbībā.

Lai uzņēmums nodrošinātu pastāvīgas vērtības visām ieinteresētajām pusēm, pareizai finanšu pārvaldībai un resursu sadalei jābūt uzņēmuma ilgtspējības galvenajām sastāvdaļām. Finansiāli pārdomātas vadības un spēcīgas finansiālās veiktspējas nodrošināšana ir ārkārtīgi svarīga šai uzņēmuma ilgtspējī bai. Lai piekļūtu mūsu finanšu informācijai, lūdzu, apmeklējiet mūsu investoru lapu.

INVESTORI

MŪSU MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS UN STRATĒĢIJAS

Lai iegūtu informāciju par ilgtspējību, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz [email protected]