Skip navigation links

PIEGĀDE

Izmaksas

  • Bezmaksas standarta piegāde ir iekļauta visos Garmin.com pasūtījumos par cenu 30 € un vairāk.
  • Noteikti jūras vai iekštelpu treniņa produkti var neatbilst bezmaksas piegādes nosacījumiem to izmēru vai svara dēļ, jo tiem ir nepieciešami īpaši piegādes pakalpojumi.

PIEZĪME. Starptautisko vai valstu pārvadāšanas noteikumu dēļ piederumu baterijas nedrīkst pārvadāt ar aviotransportu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu izraudzītais piegādes veids var tikt mainīts, lai ievērotu šos ierobežojumus, un tas var ietekmēt piegādes laiku.

Kur mēs piegādājam preces

  • Tiešsaistē veiktos pirkumus mēs varam piegādāt tikai uz adresēm Latvijā
  • Garmin neatļauj pārvadātājiem mainīt sūtījumu maršrutus. Jūsu pasūtījums tiks piegādāts uz to piegādes adresi, kura ir norādīta preces nosūtīšanas brīdī.
  • Tiešsaistē veiktus pasūtījumus mēs diemžēl nevaram nosūtīt, izmantojot militārus pasta pakalpojumus.

Atpakaļnodošana

Preces sākotnējā stāvoklī var nodot atpakaļ un saņemt atmaksu 30 dienu laikā pēc to pirkuma. Opened software, downloadable items and custom products are nonrefundable.

Skatīt atpakaļnodošanas norādījumus