Skip navigation links

Pārdošanas noteikumi

1. Ievads

1.1. Šie Pārdošanas noteikumi (“Noteikumi”) pārvalda Garmin (Europe) Ltd produktu pārdošanu Jums. Garmin (Europe) Ltd. ir Anglijā un Velsā reģistrēts uzņēmums, un mūsu juridiskā adrese ir: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton SO40 9LR.

1.2. To, kā Jūs lietojat vietni, reglamentē mūsu tīmekļa vietnes Lietošanas noteikumi.

1.3. Mūsu Privātuma politika pārvalda arī Vietnes lietošanu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet Privātuma politiku, lai iegūtu svarīgu informāciju par mūsu privātuma praksi.

1.4. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus, pirms veicat pasūtījumu Vietnē. Pasūtot Vietnē jebkādus produktus, Jūs apliecināt, ka piekrītat izpildīt šo Noteikumu nosacījumus. Tie veido juridisku vienošanos starp Jums un mums, un grozījumus tajos var veikt vienīgi ar mūsu piekrišanu.

1.5. Mēs paturam tiesības periodiski veikt grozījumus šajos Noteikumos bez iepriekšēja paziņojuma, mainot tos Vietnē, ar nosacījumu, ka jebkuras šādas izmaiņas neietekmēs jebkādus Jūsu jau pirms šo grozījumu ieviešanas veiktos pirkumus.

2. Pasūtīšana

2.1. Jūs varat veikt pasūtījumu, lai iegādātos produktu, kas tiek reklamēts pārdošanai Vietnē, izpildot ekrānā redzamās uzvednes pēc tam, kad noklikšķinājāt uz Jūs interesējošā produkta. Jums būs iespēja pārbaudīt savā pasūtījumā ievadīto informāciju un labot kļūdas līdz brīdim, kad Jūs iesniegsit pasūtījumu.

2.2. Pēc pasūtījuma iesniegšanas Jums tiks nosūtīta pasūtījuma apstiprinājuma e-pasta vēstule. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī e-pasta vēstule ir pasūtījuma apstiprinājums, bet ne akceptēšana.

2.3. Jūsu pasūtījuma akceptēšana un līguma starp mums izveidošana notiks brīdī, kad mēs nosūtīsim Jums e-pasta vēstuli, apstiprinot, ka Jūsu pasūtītie produkti tiek nosūtīti Jums, ja vien mēs nebūsim paziņojuši Jums, ka mēs neakceptējam Jūsu pasūtījumu, vai Jūs nebūsit anulējis savu pasūtījumu.

2.4. Jūs varat pārbaudīt izpildāmā pasūtījuma statusu jebkurā laikā, sameklējot attiecīgo pasūtījumu pēc pieteikšanās Vietnes sadaļā “Jūsu konts” ar lietotājvārdu un paroli, kas Jums būs jāizveido, lai Vietnē kļūtu par reģistrētu klientu.

3. Cenas un maksājums

3.1. Mēs Vietnē periodiski norādīsim jaunāko produktu cenu, izņemot acīmredzamu kļūdu gadījumus. Produktu cenas ietver PVN dominējošā standartlikmē. Vietnē norādītā cena neietver piegādes izmaksas, kas mūsu Vietnē ir norādītas atsevišķi.

3.2. Cenas var mainīties jebkurā laikā pirms (bet ne pēc) Jūsu pasūtījuma akceptēšanas.

3.3. Mēs nevaram akceptēt Jūsu pasūtījumu, līdz Jūs pilnībā par to samaksājat. Maksājumu var veikt, izmantojot lielāko daļu galveno kredītkaršu vai debetkaršu, ierakstot attiecīgo informāciju maksājuma noformēšanas lapā.

3.4. Mūsu vietnē ir ļoti daudz produktu, un vienmēr ir iespējams, ka, neskatoties uz mūsu centieniem, dažiem mūsu Vietnē iekļautajiem produktiem var būt norādīta nepareiza cena. Parasti mēs nosūtīšanas procedūru laikā pārbaudām cenas, un, ja produkta pareizā cena ir zemāka par mūsu norādīto, mēs, nosūtot produktu Jums, pieprasīsim mazāku summu. Ja produkta pareizā cena ir augstāka par mūsu tīmekļa vietnē norādīto cenu, mēs parasti pēc saviem ieskatiem pirms produkta nosūtīšanas vai nu sazināsimies ar Jums, lai uzzinātu Jūsu norādes, vai noraidīsim Jūsu pasūtījumu un paziņosim Jums, ka mēs to noraidām. Ja cenas kļūda ir acīmredzama un nepārprotama un Jums pamatoti būtu bijis jāredz, ka tā ir kļūda, mums nav pienākuma piegādāt Jums produktus par nepareizu (zemāku) cenu.

3.5. Izmantojot savam pasūtījumam kredītkarti/debetkarti, Jūs garantējat un apstiprināt, ka izmantotā karte ir Jūsējā vai, ja tā nav Jūsējā, ka Jums ir atļauja izmantot šo karti. Visas kredītkaršu/debetkaršu transakcijas ir pakļautas validācijas pārbaudēm un kartes lietotāja autorizācijai. Ja kartes izdevējs atteiksies apstiprināt maksājumu, mēs neakceptēsim pasūtījumu, un mums nav pienākuma informēt Jūs par atteikuma iemeslu, kā arī mēs neuzņemsimies atbildību par pasūtījuma neizpildi. Mēs neuzņemamies atbildību par Jūsu kartes izdevēja vai bankas papildu saistībā ar Jūsu pasūtījumu piemērotām maksām Jūsu kredītkartes/debetkartes maksājuma apstrādes rezultātā.

3.6 Mēs iesakām nevienam (arī mums) neatklāt Jūsu maksājumu kartes informāciju e-pasta vēstulē vai tērzēšanas ziņā. Mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties, pārsūtot mums informāciju, izmantojot interneta saiti, e-pasta vēstuli vai tērzēšanas ziņu. Jūs uzņematies visu atbildību par jebkuriem šādiem zaudējumiem.

3.7 Lūdzu, ievērojiet tālāk norādīto attiecībā uz Garmin piedāvātajiem digitālajiem produktiem, pakalpojumiem un lietojumprogrammām, kuras var lejupielādēt bez maksas, izmantojot Garmin Web veikalu vai jebkuru App Store (piemēram, Apple App Store un Google Play Store). Datu savienojums starp lietotāja ierīci un datu serveri, izmantojot mobilos tiešsaistes pakalpojumus, digitālos produktus vai lietojumprogrammas, nav daļa no Garmin sniegtajiem pakalpojumiem. Jebkāda datu apmaiņa, lai lejupielādētu vai izmantotu digitālos produktus, pakalpojumus vai lietojumprogrammas, izmantojot internetu, var radīt papildu izmaksas atkarībā no lietotāja attiecīgā mobilā tālruņa un interneta pakalpojumu sniedzēja plāna, jo īpaši, strādājot ārzemēs (piemēram, viesabonēšanas maksas). Lai iegūtu informāciju par mobilā tālruņa un interneta plāna noteikumiem un nosacījumiem, lietotājiem jāsazinās ar savu mobilo sakaru operatoru vai interneta pakalpojumu sniedzēju.

4. Piegādes un atpakaļnodošanas informācija

4.1. Jebkurš Vietnē vai jebkurā dokumentā, vai e-pasta vēstulē norādītais piegādes datums ir tikai aptuvens datums un neveido jebkādu garantiju par piegādi kādā noteiktā datumā.

4.2. Īpašumtiesības un zaudējuma risku mēs produktu piegādes brīdī nododam attiecīgajam transporta uzņēmumam, ja vien iepriekš ar mums nav panākta cita vienošanās.

4.3. Piegādes maksas tiks pieskaitītas kopsummai pēc tam, kad Jūs no pieejamajām iespējām izvēlēsities piegādes pakalpojumu.

4.4 Mēs veiksim piegādi uz Jūsu pasūtījumā norādīto adresi. Pēc pasūtījuma veikšanas piegādes adresi nevar mainīt.

4.5 Jums ir tiesības atcelt savu pasūtījumu, atgriezt preci vai atcelt pakalpojumu līgumu jebkura iemesla dēļ saskaņā ar savām likumā noteiktajām tiesībām. Lai atgrieztu Vietnē iegādāto preci, lūdzu, nosūtiet mums savu nodomu atgriezt vai anulēt to 30 dienu laikā kopš brīžā, kad Jūs vai Jūsu norādītā persona ieguva produktu(-s) fiziskā valdījumā, izpildot norādījumus Atgriešanas pieprasījuma lapā, aizpildot Jūsu pasūtījuma informāciju un pieprasīto informāciju, lai pieprasīt naudas atmaksu.

Kad paziņosit mums par savu nodomu nodot produktu atpakaļ, vienkārši nosūtiet produktu oriģinālajā iepakojumā ar visiem iekļautajiem piederumiem, pievienojot oriģinālo kvīti. Pēc tam jums ir papildu 14 dienas laika pēc nodoma nodot atpakaļ produktu vai anulēt pakalpojuma līgumu izteikšanas, lai nodotu atpakaļ produktus. Jūs segsit visas ar šo preču atakaļnodošanu saistītās tiešās izmaksas. Jums var nākties uzņemties atbildību gadījumā, ja preču apstrādes rezultātā atpakaļnodoto preču vērtība mazinās (izņemot gadījumus, kad tas ir bijis nepieciešams, lai noteiktu preču raksturu, īpašības un darbību).

Mēs atmaksāsim visus par iegādātajām precēm no Jums saņemtos maksājumus un atlīdzināsim arī piegādes izmaksas par mūsu piedāvāto vislētāko piegādes veidu ne vēlāk kā 14 dienas no tās dienas, kurā mēs saņēmām iepriekš aprakstīto informāciju. Mēs izmantosim to pašu maksājuma veidu, kādu Jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien nebūs panākta nepārprotama cita vienošanās ar Jums. Jebkurā gadījumā Jums šādas atmaksāšanas gadījumā nekādi maksājumi neradīsies. Mēs varam aizturēt atlīdzības samaksu, līdz saņemsim preces atpakaļ vai Jūs nodrošināsit liecību, ka nosūtījāt preces atpakaļ (atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs nevarat nosūtīt atpakaļ tālāk norādīto, izņemot defekta vai atbilstības neesības gadījumu.

 • Elektronisku ierīču programmatūras lejupielādes, ja lejupielāde ir sākusies ar Jūsu iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu un apstiprinājumu, ka Jūs zaudējat atteikšanās tiesības.

 • Pakalpojumi pēc to pilnīgas izpildes, ja to izpilde ir sākusies ar Jūsu iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu un apstiprinājumu, ka Jūs zaudējat atteikšanās tiesības, kad pakalpojumi ir pilnībā izpildīti. Ja pakalpojumi nav pilnībā izpildīti un Jūs pieprasījāt to izpildi sākt 14 dienu laikā pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas datuma, jums tiks pieprasīta maksa, kas ir proporcionāla pakalpojumiem, kas sniegti līdz laikam, kad Jūs informējāt mūs par savu nodomu anulēt pakalpojuma līgumu.

 • Slēgta programmatūra, kas pēc piegādes ir atvērta.

5. Garantijas

5.1. Jūsu iegādātie Garmin produkti ir pakļauti piegādes laikā spēkā esošās piemērojamajās ierobežotas garantijas noteikumiem un izslēgšanai, kā redzams mūsu tīmekļa vietnē vai kā norādīts produkta iepakojumā iekļautajā garantijā.

5.2. Šie ierobežotās garantijas noteikumi neietekmē Jūsu tiesību aktos noteiktās tiesības un ir papildus patērētāju tiesībām, ko nodrošina ES tiesību akti vai Jūsu dzīvesvietas valsts tiesību akti, ja esat patērētājs.

5.3. Lai saņemtu produkta atbalstu un garantijas pakalpojumu, lūdzu, dodieties uz vietni support.garmin.com.

6. Produkta informācija

6.1. Mēs esam veikuši pamatotus pasākumus, lai Vietnē ievietotajos attēlos iespējami precīzi atspoguļotu mūsu produktu krāsas un citas detaļas. Tā kā faktiskās krāsas un detaļas, ko redzat ekrānā, ir atkarīgas no Jūsu monitora, mēs nevaram garantēt, ka jebkura Jūsu monitorā redzamā krāsa vai cita detaļa precīzi atspoguļos to krāsu vai detaļu, kāda ir produktam, kuru Jūs saņemat.

6.2. Jebkura Vietnē iekļautā informācija par izmēriem ir paredzēta vienīgi kā norāde. Ja Jums ir neskaidrības par kāda produkta izmēriem, mēs iesakām doties uz vietni support.garmin.com.

7. Mūsu atbildība

Garmin un tā meitasuzņēmumi neuzņemsies atbildību par i) zaudējumiem, kurus neizraisīja kāds pārkāpums no mūsu puses, vai ii) jebkuriem uzņēmējdarbības zaudējumiem (ietverot peļņas, ieņēmumu, līgumu, prognozēto ietaupījumu, datu vai uzņēmuma prestiža zaudējumu vai nelietderīgi izmantotus izdevumus), vai iii)jebkuriem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kurus ne Jūs, ne mēs nevarējām paredzēt, kad Jūs sagatavojāt līgumu par produktu pārdošanu.

Dažu valstu tiesību akti neatļauj dažu vai visu iepriekš aprakstīto ierobežojumu īstenošanu. Ja šie tiesību akti attiecas uz Jums, daži vai visi iepriekš minētie ierobežojumi uz Jums, iespējams, neattiecas, un ir iespējams, ka Jūs varat īstenot papildu tiesības.

Nekas šajos nosacījumos neierobežo vai neizslēdz mūsu atbildību par mūsu sniegtu maldinošu informāciju vai nāvējošām vai personas traumām, ko izraisījusi mūsu nolaidība vai apzināti radīts kaitējums.

Mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādu kavēšanos vai nespēju izpildīt savas saistības saskaņā ar šiem noteikumiem, ja kavēšanās vai nespēja izpildīt izriet no jebkāda iemesla, kas ir ārpus pamatotas mūsu pārvaldības. Šie noteikumi neietekmē jūsu tiesības saņemt Jums nosūtītos produktus pamatotā laikā. Ja kavēšanās rodas, pirms produkti tiek nosūtīti, mēs nepieprasīsim Jums maksu par produktiem, līdz tie tiek nosūtīti, un jūs varat anulēt savu pasūtījumu jebkurā laikā pirms nosūtīšanas.

9. Eksporta kontrole

Šis līgums ir pakļauts eksporta kontroles tiesību aktu piemērošanai. Jūs nedrīkstat eksportēt jebkuru veikalā iegādāto produktu uz citu valsti vai reģionu, ja to aizliedz eksporta kontroles tiesību akti. Ja Jūs plānojat eksportēt produktu uz citu valsti vai reģionu, Jums ir jāiegūst visas likumīgi nepieciešamās eksporta licences (vai citi valdības apstiprinājumi), pirms Jūs to darāt.

10. Vispārīga informācija

10.1. Ja mēs neīstenojam savas tiesības, šāda rīcība neveido atteikšanos no šādām tiesībām. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Jūs nevarat piešķirt vai nodot citiem savas tiesības. Jebkurš gadījums, kad mēs neaizstāvam visas mūsu tiesības vai to daļu, kad Jūs pārkāpjat šos Noteikumus, nav uzskatāms par atteikšanos no šādām tiesībām ne attiecībā uz konkrēto pārkāpumu vai jebkuru turpmāku pārkāpumu, ne arī par mūsu atteikšanos saņemt jebkuru maksājumu. Šāda atteikšanās no tiesībām veidojas vienīgi, ja ir noformēta nepārprotama rakstveida atteikšanās, ko parakstījis attiecīgi pilnvarots Garmin pārstāvis. Neviena atteikšanās no jebkurām tiesībām nav paplašināma uz citām tiesībām, kādas mums var būt, un neietekmē tās, ne arī šāda atteikšanās ir attiecināma uz jebkuru turpmāku līdzīgu vai atšķirīgu pārkāpumu.

10.2. Nav piemērojama 1980. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

10.3. Ja kāda šo Noteikumu daļa tiek atzīta par nepiemērojamu no tiesiskā viedokļa, visas pārējās šo Noteikumu daļas netiek ietekmētas un paliek spēkā.

10.4. Šos Noteikumus regulē vienīgi Anglijas tiesību akti. Neskarot obligāto noteikumu piemērošanu, jebkuru iespējamu saskaņā ar šiem Noteikumiem radušos strīdu risinājumam Jūs sniedzat iesniegumu Anglijas Londonas tiesās. Ja esat patērētājs un Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir ES, jebkuram strīdam saistībā ar šiem Noteikumiem piemērojams jūsu dzīvesvietas tiesību akts. Šādā gadījumā Jūs varat iesniegt prasību, lai īstenotu savas patērētāja aizsardzības tiesības saistībā ar šiem Noteikumiem ES valstī, kurā dzīvojat.

8. Alternatīvs strīdu risinājums

ES tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai varat piekļūt, izmantojot šo saiti: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pēdējoreiz atjaunots: 15 decembris 2021


Atteikšanās tipveida veidlapa produktu atpakaļnodošanai

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai gadījumā, ja vēlaties atteikties no līguma.

 • Kam:
  Garmin Polska Sp. z o.o.
  Adgar Park West
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  Poland

 • Es/mēs [x] ar šo paziņoju(-am), ka es/mēs [x] atsakos(-āmies) no mana/mūsu [x] pārdošanas līguma, kas noslēgts šādām precēm [x]

 • Pasūtīts [x] /saņemts [x]

 • Patērētāja(-u) vārds un uzvārds

 • Patērētāja(-u) adrese

 • Patērētāja(-u) paraksts (tikai gadījumā, ja šī veidlapa ir noformēta papīra formātā)

 • Datums.