GARMIN PAY PRIVĀTUMA POLITIKA

Pēdējoreiz atjaunots: 5 Jūnijs 2020

Jūsu privātums uzņēmumam Garmin ir svarīgs. Mēs izstrādājām šo Privātuma politiku, lai jūs zinātu, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumu Garmin Pay. Šajā Privātuma politikā atsauces uz “Garmin Pay maku” ir attiecināmas uz maku jūsu Garmin ierīcē vai, ja piemērojams, jūsu trešās personas ierīcē, kuram var būt izmantots cits nosaukums, ne Garmin Pay.

Citas Garmin tīmekļa vietnes, lietotnes un produktus, kas neietver saiti uz šo Privātuma politiku, bet ietver saiti uz citu Garmin privātuma politiku, pārvalda attiecīgā cita privātuma politika. Piemēram, mums ir īpašs privātuma paziņojums, kas attiecas uz lietotni Garmin Connect un ar to saderīgiem valkājamiem piederumiem un citām ierīcēm.

“Personas dati” ir informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Lai pārietu uz noteiktu šīs Privātuma politikas iedaļu, lūdzu, noklikšķiniet uz saites zemāk.

Garmin apstrādāto personas datu kategorijas

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs iestatāt Garmin Pay maku.

Kad jūs iestatāt Garmin Pay maku, mēs vācam lietotāja informāciju, piemēram, vārdu un uzvārdu un autentifikācijas pilnvaru, un, kad Garmin Pay tiks lietots trešās personas ierīcē, lietotājvārdu un e-pasta adresi. Mēs arī vācam ierīces informāciju, piemēram, sērijas numuru, modeli (ierīce un tālrunis), identifikatoru, aparātprogrammatūras versiju un operētājsistēmu.

Nolūki un juridiskais pamatojums

a) Garmin apstrādā jūsu vārdu, uzvārdu un autentifikācijas pilnvaru, lai izmantotu autentifikācijas nolūkos. Juridiskais pamatojums jūsu vārda, uzvārda un autentifikācijas pilnvaras apstrādei šādā nolūkā balstās uz Garmin likumisku interesi aizsargāt jūsu Garmin Pay maka drošību;

b) trešās personas ierīces lietotājiem Garmin apstrādā jūsu lietotājvārdu un e-pasta adresi, jo jūs izmantojat šo informāciju, lai pierakstītos Garmin Pay makā. Juridiskais pamatojums jūsu lietotājvārda un e-pasta adreses apstrādei šādā nolūkā ir Garmin likumiska interese aizsargāt jūsu Garmin Pay maka drošību;

c) Garmin arī apstrādā jūsu lietotājvārdu un e-pasta adresi, lai izmantotu krāpniecības atklāšanas pasākumos. Juridiskais pamatojums jūsu lietotājvārda un e-pasta adreses apstrādei šādā nolūkā ir Garmin likumiska interese atklāt un novērst krāpniecību un ievērot izdevējbanku un maksājumu tīklu prasības;

d) klientiem, kuri izmanto Garmin Pay Garmin ierīcē, Garmin arī apstrādā jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums svarīgu informāciju par jūsu Garmin Pay maku vai būtiskām izmaiņām šajā Privātuma politikā. Juridiskais pamatojums jūsu e-pasta adreses apstrādei šādā nolūkā ir Garmin likumiska interese nodrošināt jums svarīgu informāciju par jūsu Garmin Pay maku vai nozīmīgām izmaiņām šajā Privātuma politikā.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs savā Garmin Pay makā pievienojat maksājumu metodes.

Kad jūs savam Garmin Pay makam pievienojat maksājuma metodi, mēs vācam jūsu vārdu, uzvārdu, rēķina adresi un maksājuma informāciju, piemēram, kartes numuru, derīguma termiņu un kartes validācijas kodu (CVV), kā arī citu informāciju, kuru izdevējbanka vai maksājumu tīkls var pieprasīt, lai pārbaudītu jūsu identitāti vai ierīci.

Nolūki un juridiskais pamatojums

a) mēs apstrādājam šo informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti izdevējbankā vai maksājumu tīklā atbilstoši to prasībām. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādā nolūkā ir Garmin likumiska interese aizsargāt mūsu klientus no krāpniecības;

b) turklāt mēs apstrādājam šo informāciju, lai izdevējbanka vai maksājumu tīkls var pārbaudīt karti un ģenerēt maksājuma marķieri lietošanai Garmin Pay makā. Kad šis maksājuma marķieris ir ģenerēts, mēs saglabājam to un citu kartes informāciju, piemēram, kartes numura pēdējos četrus ciparus, uz kartes esošo vārdu un uzvārdu, kredītkartes dizainu, kartes veidu un rēķina adresi. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādā nolūkā ir līgumsaistību izpilde.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs savā Garmin Pay makā skatāt, apturat vai dzēšat maksājumu metodes.

Kad jūs savā Garmin Pay makā vēlēsities skatīt maksājuma metodi, mēs rādīsim jums saglabāto kartes informāciju, īpaši pēdējos četrus kartes numura ciparus, uz kartes esošo vārdu un uzvārdu, kredītkartes dizainu, kartes veidu un rēķina adresi. Kad jūs izvēlēsities savā Garmin Pay makā apturēt maksājuma metodi, mēs paturēsim saglabāto kartes informāciju. Tomēr mēs informēsim izdevējbanku vai maksājumu tīklu, lai bloķētu iespēju veikt pirkumus. Kad jūs izvēlēsities noņemt maksājuma metodi no sava Garmin Pay maka, mēs dzēsīsim saglabāto kartes informāciju atbilstoši pieprasījumam un informēsim izdevējbanku vai maksājumu tīklu, lai bloķētu iespēju veikt pirkumus.

Nolūks un juridiskais pamatojums

Mēs apstrādājam šo informāciju, lai izpildītu jūsu pieprasītās darbības. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādā nolūkā ir līgumsaistību izpilde.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, kad jūs veicat pirkumu, izmantojot savu Garmin Pay maku.

Ja jūs pirkumiem izmantojat savu Garmin Pay maku, jūsu maksājuma marķieris tiek iesniegts pārdevēja tirdzniecības vietas sistēmai. Kad transakcija ir pabeigta, pēc izdevējbankas vai maksājumu tīkla ieskatiem Garmin var saņemt sekmīga maksājuma apstiprinājumu.

Nolūks un juridiskais pamatojums

Maksājuma marķieris tiek iesniegts pārdevējam, kurš nosūtīs informāciju izdevējbankai vai maksājumu tīklam, lai apstrādātu maksājumu. Izdevējbanka vai maksājumu tīkls nosūta Garmin sekmīga maksājuma apstiprinājumu, lai pakalpojums Garmin Pay var nosūtīt jums pašpiegādes paziņojumu par pabeigtu maksājumu. Juridiskais pamatojums šīs informācijas apstrādei šādos nolūkos ir līgumsaistību izpilde.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Izdevējbankas, maksājumu tīkli un citi sadarbības partneri.

Lai nodrošinātu Garmin Pay pakalpojumu, Garmin pēc nepieciešamības atklās informāciju izdevējbankām, maksājumu tīkliem, kartes izdevējiem un transporta nodrošinātājiem vai saistītiem sadarbības partneriem (piemēram, Suica vai Japan Railway East (JRE)), lai atklātu krāpšanu, iegūtu ar jūsu kredītkarti saistītu maksājumu marķieri un rādītu transakcijas informāciju.

Pakalpojumu sniedzēji.

Garmin izmanto Amazon Web Services, lai viesotu un nodrošinātu pakalpojumu Garmin Pay. Garmin izmanto arī Zendesk, lai nodrošinātu Tier 2 klientu atbalstu jūsu ierīces nodrošinātājam, izdevējbankai vai maksājumu tīklam, kas palīdz jums ar Garmin Pay saistītos jautājumos. Garmin izmanto trešās puses pakalpojumu sniedzējus, kas palīdz mums labāk izprast, kā cilvēki lieto pakalpojumu Garmin Pay.

Citi informācijas atklāšanas gadījumi.

Mēs varam atklāt personas datus par jums citām personām: a) ja mums ir spēkā esoša jūsu atļauja šādi rīkoties; b) lai ievērotu spēkā esošu tiesas pavēsti, tiesisku regulējumu, tiesas nolēmumu, tiesas procesu vai citas juridiskas saistības; c) lai izpildītu jebkurus mūsu noteikumus vai politikas; vai d) ja nepieciešams, lai izmantotu pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai aizstāvētu tiesībpamatotas prasības.

Turklāt mēs varam nodot jūsu personas datus filiālei, meitasuzņēmumam vai trešai personai jebkuras visa Garmin uzņēmuma vai visu aktīvu vai akciju reorganizācijas, apvienošanas, pārdošanas, iekļaušanas kopuzņēmumā, piešķiršanas, nodošanas vai citādas pārvietošanas gadījumā, tostarp (bet ne tikai) saistībā ar jebkuru bankrota vai līdzīgu procedūru, ar nosacījumu, ka jebkurš šāds subjekts, kuram mēs nododam personas datus, bez iepriekšēja paziņojuma jums un bez jūsu piekrišanas nedrīkstēs apstrādāt jūsu personas datus citā nolūkā, izņemot vienīgi šajā Privātuma politikā aprakstīto, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti.

Personas datu pārsūtīšana

Garmin ir globāla līmeņa uzņēmums. Lai piedāvātu mūsu produktus, lietotnes un pakalpojumus, iespējams, mums ir jānodod jūsu personas dati citiem Garmin uzņēmumiem citās valstīs. Skatiet Garmin piederošos uzņēmumus. Klientiem ārpus Ķīnas — kad jūs veidojat Garmin kontu, pievienojat personas datus sava konta profilā vai augšupielādējat datus savā Garmin kontā, jūsu personas dati tiks vākti un uzglabāti Garmin International Inc. serveros Amerikas Savienotajās Valstīs un Garmin (Europe) Ltd. serveros Apvienotajā Karalistē. Klientiem Ķīnā — kad jūs veidojat Garmin kontu, pievienojat personas datus sava konta profilā vai augšupielādējat datus savā Garmin kontā, jūsu personas dati tiks vākti un glabāti Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. serveros Ķīnā.

Personas datus personām, kuras uzturas Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ")) valstī, Apvienotajā Karalistē ("AK") vai Šveicē, pārvalda Garmin Würzburg GmbH un tā vārdā apstrādā Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. un Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. un Garmin AT, Inc. ievēro ES-ASV un Šveices-ASV Privātuma vairoga principus attiecībā uz personas informācijas vākšanu, lietošanu, koplietošanu un saglabāšanu, kā norādīts mūsu ES-ASV Privātuma vairoga un Šveices-ASV Privātuma vairoga apliecinājumā. Uzziniet vairāk par Privātuma vairogu.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. un Garmin AT, Inc. ir pakļauti ASV Federālās tirdzniecības komisijas uzraudzībai un saglabā atbildību par personas datu nodošanu trešām personām, kas apstrādā tos mūsu vārdā. Ja jums ir sūdzības par to, kā mēs ievērojam Privātuma vairoga prasības, lūdzu, rakstiet mums: [email protected] Jūs varat arī iesniegt sūdzību mūsu izraudzītai neatkarīgai strīdu risinājuma iestādei JAMS un atsevišķos gadījumos varat ierosināt ar Privātuma vairogu saistītu šķīrējtiesas procesu.

Visiem Garmin uzņēmumiem ir jāievēro privātuma prakse, kas noteikta šajā Privātuma paziņojumā.

Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas

Mēs vācam lietotāju datus par to, kā tie izmanto pakalpojumu Garmin Pay. Mēs vācam analīzes informāciju, piemēram, datumu un laiku, kad lietotājs piekļūst pakalpojumam, ierīces informāciju, valodas iestatījumu, lietotāja uzvedību (piem., izmantotās funkcijas, lietošanas biežums), informāciju par ierīces statusu, ierīces modeli, aparatūru un operētājsistēmu, kā arī par to, kā pakalpojums darbojas. Garmin izmanto šos datus, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un funkcionalitāti, izstrādātu un piedāvātu produktus un funkcijas, kas vislabāk piemērotas jums un citiem lietotājiem, kā arī lai iespējami ātrāk noteiktu un novērstu pakalpojuma stabilitātes un lietojamības problēmas.

Juridiskais pamatojums šādas analīzes informācijas apstrādei ir mūsu likumiska interese izprast to, kā mūsu klienti izmanto pakalpojumu Garmin Pay, lai varam uzlabot lietotāja iespējas un pakalpojuma funkcionalitāti.

Piedāvājam dažus trešās personas analīzes un līdzīgu mūsu pašlaik izmantoto pakalpojumu nodrošinātāju piemērus.

ANALĪZES PAKALPOJUMI.

  • Google: Google Analytics mēs izmantojam, lai sekotu statistiskai un lietotāju demogrāfiskai informācijai, interesēm un uzvedībai pakalpojumā Garmin Pay. Uzziniet vairāk, kā šī analīzes informācija var tikt izmantota, kā jūs varat pārvaldīt savas informācijas izmantošanu un kā atteikt, neļaujot Google Analytics izmantot jūsu datus.

Bērni

Mēs lūdzam personas, kas ir jaunākas par 13 gadiem ASV un jaunākas par 16 gadiem pārējās pasaules valstīs, neiesniegt Garmin personas datus. Ja uzzināsim, ka esam vākuši personas datus no bērna, kas ir jaunāks par 13 gadiem ASV vai 16 gadiem citās pasaules valstīs, mēs rīkosimies, lai iespējami ātri dzēstu šo informāciju.

Privātuma politikas atjauninājumi

Tā kā mēs pastāvīgi pievienojam piedāvājumam jaunus produktus un lietojumprogrammas un uzlabojam mūsu aktuālos piedāvājumus un tā kā tehnoloģijas mainās un tiesību aktos tiek veikti grozījumi, mēs palaikam varam veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Jūs varat redzēt, kad šī Privātuma politika pēdējo reizi ir pārskatīta,— to norāda uzraksts “Pēdējo reizi atjaunināts” šīs lapas augšā. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā no brīža, kad mēs publicēsim pārskatīto Privātuma politiku.

Ja veiktie grozījumi būs būtiski, mēs jums par tiem paziņosim, un gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, mēs iegūsim jūsu piekrišanu. Šis paziņojums par izmaiņām tiks nosūtīts e-pasta vēstulē vai publicēts Garmin tīmekļa vietnēs un lietotnēs, kurām ir saite uz šo Privātuma politiku.

Personas datu saglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr jūsu Garmin konts būs uzskatāms par aktīvu vai, ja Garmin Pay lietotāji izmanto trešās personas ierīces, līdz saņemsim jūsu vai datu pārziņa pieprasījumu dzēst jūsu Garmin Pay maku. Skatiet tālāk arī sadaļu “Jūsu tiesības” par to, kādas ir jūsu tiesības dzēst informāciju.

Datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists

Kad Garmin darbojas kā datu apstrādātājs:

kad pakalpojums Garmin Pay tiek izmantots Swatch ierīcē, Garmin darbojas kā datu apstrādātājs. Lai īstenotu savas tiesības vai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar savas ierīces trešās personas nodrošinātāju.

Kad Garmin darbojas kā datu pārzinis:

kad pakalpojums Garmin Pay tiek izmantots Garmin ierīcē vai jebkurā citā trešās personas ierīcē, Garmin darbojas kā datu pārzinis. Ja uzturaties EEZ valstī, Apvienotajā Karalistē vai Šveicē, Garmin savāktos jūsu personas datus pārvalda Garmin Würzburg GmbH, kura adrese ir Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germany (Vācija). Uzņēmuma ES datu aizsardzības speciālists atrodas tajā pašā adresē, un ar to varat sazināties, arī rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: [email protected]

Ja uzturaties Ķīnā, jūsu Garmin vāktos personas datus pārvalda Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., kura adrese ir 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China (Ķīna), ar ko varat sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]

Ja uzturaties ārpus EEZ, Apvienotās Karalistes, Šveices un Ķīnas, Garmin vāktos personas datus pārvalda Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, ar ko varat sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: [email protected]

Jūsu tiesības

Ja uzturaties Eiropas Savienībā vai Apvienotajā Karalistē, saskaņā ar Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) vai 2018. gada AK Datu aizsardzības likumā izklāstītajiem noteikumiem jums ir tiesības pieprasīt no Garmin piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, datu pārnesamību, jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi un tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādei. Lai iegūtu papildu informāciju par šīm tiesībām, lūdzu, dodieties uz Eiropas Komisijas lapu “Manas tiesības”, kas attiecas uz VDAR un kuru varat skatīt vairākās valodās. Ja uzturaties ārpus Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes, iespējams, jums ir līdzīgas tiesības saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Ja dzīvojat Eiropas Savienībā vai Apvienotajā Karalistē un vēlaties īstenot savas tiesības ierobežot vai iebilst pret savu datu apstrādi, sazinieties ar uzņēmuma ES datu aizsardzības speciālistu uzņēmumā Garmin Würzburg GmbH, kura adrese ir Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germany (Vācija), vai rakstiet uz e-pasta adresi: [email protected].

Ja dzīvojat Ķīnā un vēlaties īstenot savas datu subjekta tiesības, sazinieties ar Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., rakstot e-pasta vēstuli uz adresi [email protected].

Ja neatrodaties Eiropas Savienībā, Apvienotajā Karalistē vai Ķīnā, bet uzskatāt, ka jums ir pamats izmantot šīs vai citas tiesības saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, sazinieties ar Garmin International, Inc., rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

Paziņojums Kalifornijas iedzīvotājiem par privātuma praksi un tiesībām

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, Kalifornijas tiesību akti var piešķirt jums papildu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Lai uzzinātu vairāk par savām Kalifornijas privātuma tiesībām, dodieties uz vietni CCPA Privātuma paziņojums.

Visas prečzīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums.