Правила за поверителност за приложения Consumer Automotive

Последна актуализация: 10 март 2020 г.

Прегледайте предишните Правила

Вашата поверителност е важна за Garmin. Разработихме тези Правила за поверителност, за да Ви предоставим информация за начина, по който обработваме Вашите лични данни, когато използвате мобилни приложения за навигация на Garmin („приложения“) за системи Android или Apple, свързани с нашите продукти и услуги на Consumer Automotive, включително приложения Garmin HUD, приложения Navigon, приложения Navigon Select Telekom Edition, приложения Garmin StreetPilot, приложението Garmin Sony Xperia Edition, приложението Garmin Drive и приложението Garmin SmartPhone Link. Navigon е марка на Garmin.

Други уебсайтове, приложения и продукти на Garmin, в които няма връзка към настоящите правила за поверителност, а има връзка към различни правила за поверителност на Garmin, се ръководят от последните.

„Лични данни“ означава информация, свързана с физическо лице, което е или може да бъде идентифицирано.

За да преминете към конкретен раздел от тези правила за поверителност, моля, щракнете върху някоя от връзките по-долу:

Категории лични данни, обработвани от Garmin

Лични данни, които се обработват, когато комуникирате с Garmin:

Когато се свързвате с нашите представители за обслужване на клиенти по имейл, телефон, онлайн или лично, ние събираме лични данни, като например Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес и предпочитания за връзка, както и информация за продуктите на Garmin, които притежавате, като например техните серийни номера и дати на закупуване. Също така може да създаваме регистри на събития, които ни помагат за диагностика на проблеми в работата на продукта или приложението и да получим информация, свързана с проблеми в поддръжката или обслужването. За да подобрим обслужването на клиенти и при спазване на действащото законодателство, можем също да записваме и преглеждаме разговори с нашите представители за обслужване на клиенти и да анализираме всички отзиви, които са ни предоставени чрез доброволни проучвания сред клиентите.

Цел и правно основание:

Използваме тази информация, за да Ви предоставим обслужване на клиентите и поддръжка на продуктите и да следим за качеството и вида на обслужване на клиентите и поддръжка на продуктите, които предоставяме на нашите клиенти. Правното основание за обработката на тази информация за тези цели е законният интерес на Garmin да осигурява качествена поддръжка на продуктите.

Лични данни, които се обработват, когато използвате базирани на местоположението услуги в реално време на нашата фирма:

Когато използвате нашите базирани на местоположението услуги в реално време, като например метеорологично време, локално търсене, камери за безопасност, трафик, цени на горива, паркиране, LiveTrack, Foursquare, Flinc, Glympse и съставяне на мултимодален маршрут в нашите приложения, ние събираме лични данни, като например идентификатора на Вашето устройство, акаунт в магазина за приложения и местоположението. Може също така да създаваме регистри за трансакции, които ни помагат за диагностика на проблеми с услугите.

Цели и правни основания:

(a) Garmin обработва идентификатора на Вашето устройство, информация за акаунт в магазина за приложения и местоположението с цел разрешаване и изпълнение на заявки за базирани на местоположението услуги в реално време. За приложенията на Android Garmin също така обработва Вашия имейл адрес на акаунта Ви в Google Play за целите на управление и предоставяне на базирани на абонамент услуги за Вашите устройства с Android. Правното основание за тези дейности по обработване е изпълнение на договор.

(b) Garmin обработва Вашите данни за идентификация при влизане или упълномощаване за доставчици на услуги от трети страни с цел удостоверяване към третата страна и улесняване на предоставянето на определени базирани на местоположението услуги в реално време в нашите приложения, като например Flinc или Foursquare. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като изключите предоставяните в нашите приложения базирани на местоположението услуги в реално време от трета страна.

(c) Garmin обработва местоположението Ви с цел събиране на „плаващи автомобилни данни“ (floating car data, FCD), когато се използват безплатни услуги за трафика в определени приложения. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като прекратите използването на безплатни услуги за трафика или като закупите абонамент за трафик.

Когато използвате приложенията Navigon Select Telekom Edition на Garmin или правите покупка в приложение Navigon Select Telekom Edition, ние събираме лични данни, като например идентификатора на Вашето устройство.

Цел и правно основание:

Използваме тази информация, за да потвърдим, че сте абонат на доставчика Telekom Select. Използваме тази информация и за да обработваме покупки, направени от приложението, през доставчика Telekom Select. Правното основание за обработка на тази информация за тези цели е изпълнението на договор.

Лични данни, които се обработват, когато използвате функцията за гласово търсене в нашето приложение Garmin Drive или съвместими продукти:

Когато използвате гласовото търсене, ние събираме лични данни, като например идентификатора на Вашето устройство, местоположение, заявки за гласово търсене и имената на контактите и съхранените интересни места (POI), за да Ви предоставим резултати от търсенето, свързани с местоположението.

Цел и правно основание:

(a) Garmin обработва идентификатора на Вашето устройство, местоположение и заявки за гласово търсене за целите на извършване на търсенията, които сте заявили. Правното основание за тази обработка е изпълнение на договор.

(b) Garmin обработва идентификатора на Вашето устройство, имената на контактите и имената на запазените POI с цел предоставяне на подобрени резултати от търсенето, разпознаващи имена и думи от Вашите контакти и POI. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като изключите функцията в Настройки.

Лични данни, които се обработват, когато използвате Вашето автомобилно навигационно устройство или приложение на Garmin:

Ако използвате автомобилно навигационно устройство или приложение на Garmin и предоставите съгласието си, Garmin ще събира и качва от Вашето устройство информация, като например местоположение, скорост, посока и дата на записа. Ако предоставите съгласието си, когато бъдете попитани, Garmin може също така да споделя такива обобщени данни с трети страни с цел подобряване на качеството на трафика, паркирането и други функции, разрешени от доставчиците на съдържание.

Цел и правно основание:

Тези данни се обединяват с данните от други потребители, които са дали съгласието си, с цел подобряване на качеството на нашите продукти и приложения и на трафика, паркирането и други функции, разрешени от Garmin или от трети страни. Правното основание за обработката на тези данни за тази цел е съгласие, което може да оттеглите по всяко време от настройките на Вашето устройство или приложение на Garmin.

Категории получатели на лични данни

Доставчици на базирани на местоположението услуги в реално време:

Може да се наложи да споделяме Вашето местоположение, направление на движение, скорост или хеширан идентификатор на устройството с доставчици на базирани на местоположението услуги в реално време от трети страни, като например Cyclops, Foursquare, HERE или други доставчици, с цел предоставяне на заявената услуга. Правното основание за обработка на тази информация за тази цел е изпълнението на договор.

Доставчици на гласово разпознаване:

Може да се наложи да споделяме Вашия хеширан идентификатор, контакти, съхранени POI, местоположение и аудиозаписи с доставчици на услуги от трети страни, като например Nuance, за да Ви предоставим заявената услуга. Правното основание за обработка на тази информация за тази цел е изпълнението на договор.

Разкриване в други случаи:

Може да разкриваме лични данни за Вас на други хора: (а) ако имаме Вашето валидно съгласие за това; (b) за да изпълним валидна призовка, правна заповед, съдебна заповед, правен процес или друго правно задължение; (c) за да приложим нашите условия или правила или политики; или (d) при необходимост за правна защита или защита на законни права.

Също така можем да прехвърлим Вашите лични данни на филиал, дъщерно дружество или трета страна в случай на реорганизация, сливане, продажба, създаване на съвместно предприятие, прехвърляне на правата, прехвърляне или друго разпореждане с целите или част от дейността, активите или акциите на Garmin, включително, без ограничение, във връзка с несъстоятелност или подобна процедура, при условие че никое лице, на което прехвърляме лични данни, няма да има право да обработва Вашите лични данни освен тези, описани в настоящите Правила за поверителност, без да Ви уведоми, и ако се изисква от действащото законодателство, без да получи Вашето съгласие.

Прехвърляния на лични данни

Garmin е световна компания. За да предлагаме нашите продукти, приложения и услуги, е възможно да се наложи да прехвърляме Вашите лични данни на други компании на Garmin в други държави. Преглед на компании, притежавани от Garmin. Личните данни на лица, пребиваващи в държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария, се управляват от Garmin Würzburg GmbH и се обработват от нейно име от Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc. спазват принципите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и между Швейцария и САЩ относно събирането, използването, споделянето и задържането на лични данни от ЕИП, Съединените щати и Швейцария, както е описано в нашия сертификат за Щит за личните данни в отношенията между ЕС и Съединените щати и сертификат за Щит за личните данни в отношенията между Швейцария и Съединените щати. [Научете повече за Privacy Shield](https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield „Privacy Shield“).

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc. подлежат на надзор от Федералната търговска комисия на САЩ и носят отговорност за личните данни, прехвърлени на трети страни, които ги обработват от наше име. Ако имате оплаквания, свързани със спазването на Privacy Shield от наша страна, се свържете с нас на [[email protected]](mailto:[email protected] „Privacy email“). Можете да изпратите оплакване и до избрания от нас независим орган за решаване на спорове JAMS, а в някои случаи да поискате и арбитраж по процедурата за Privacy Shield.

От всички компании на Garmin се изисква да спазват практиките на поверителност, изложени в настоящата Декларация за поверителност.

Бисквитки и подобни технологии

Ние събираме данни от потребителите за използването от тяхна страна на нашите приложения. Видовете аналитична информация, която се събира, включва датата и часа на достъп на приложението до нашите сървъри, версията на приложението, местоположението на устройството, езиковата настройка, каква информация и файлове са били изтеглени в приложението, поведението на потребителите (напр. използвани функции, честота на използване), информация за състоянието на устройството, модел на устройството, информация за хардуера и операционната система и информация, свързана с функционирането на приложението. Garmin използва тези данни, за да подобри качеството и функционалността на приложенията си, да разработва и пуска на пазара продукти и функции, които най-добре обслужват Вас и другите потребители, както и да открива и отстранява проблеми със стабилността на приложението и други проблеми с възможностите за използване възможно най-бързо.

Правното основание за обработката на тази аналитична информация е нашият законен интерес да разберем как клиентите ни взаимодействат с нашите приложения, така че да подобрим потребителското изживяване и функционалността на нашите приложения.

Ето някои примери за трети страни доставчици на аналитични и подобни услуги, които ползваме понастоящем:

Услуги за анализ:

Google: Firebase, услуга на Google, се използва в някои от нашите мобилни приложения за проследяване на ефективността на нашите маркетингови кампании и реклами. Научете повече за това как може да се използва тази информация за анализ, как да контролирате използването на Вашата информация и как да откажете използването на данните Ви от Google Analytics.

Facebook: Услугите на Facebook се използват в някои от мобилните ни приложения за проследяване на ефективността на нашите маркетингови кампании и реклами. Можете [да откриете повече информация](https://www.facebook.com/about/ads „Facebook Information“) за това как може да се използва тази информация за анализ, как да контролирате използването на Вашата информация и как да откажете използването на данните Ви за рекламиране във Facebook.

HockeyApp; Firebase (Crashlytics): HockeyApp, услуга на Microsoft, и Firebase (Crashlytics), услуга на Google, се използват, за да ни помогнат по-добре да разберем използването на приложенията на Garmin, за да подобрим изживяването на потребителите и да идентифицираме и разрешим проблемите, които причиняват сривове в приложенията.

Актуализации на правилата за поверителност

Ние можем да актуализираме периодично тези правила за поверителност, като прибавяме нови продукти и приложения, като подобряваме нашите текущи оферти, както и вследствие на промени в технологиите и законодателството. Можете да научите кога тези правила за поверителност са били актуализирани за последен път, като направите справка с легендата „Последна актуализация“ в горната част на тази страница. Всички промени влизат в сила след публикуването на актуализираните правила за поверителност.

Ние ще ви изпратим известие, ако тези промени са по същество, и ще изчакаме да получим вашето съгласие, когато това се изисква от нас по силата на действащото законодателство. Това известие се осигурява по имейл или чрез публикуване на известие за измененията на уебсайтовете на Garmin и в приложенията, които са свързани с тези правила за поверителност.

Запазване на лични данни

Запазваме личните Ви данни, съдържащи се във файловете с регистри на сървъра, в продължение на тридесет (30) дни. Запазваме личните Ви данни, съдържащи се в анализите и FCD, за неограничен период от време. В допълнение вижте по-долу в раздела „Вашите права“ описание на Вашето право на заличаване.

Администратор на данни и служител по защита на данните

Ако пребивавате в държава от ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, Вашите лични данни, които се събират от Garmin, се администрират от Garmin Würzburg GmbH със седалище на адрес Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Германия. Служителят по защита на данните за ЕС на компанията се намира на същия адрес и можете да се свържете с него по имейл на [[email protected]](mailto:[email protected] „имейл адрес“)

Ако пребивавате в Китай, Вашите лични данни, събирани от Garmin, се администрират от Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, която се намира на адрес 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Китай, с която можете да се свържете по имейл на [[email protected]](mailto:[email protected] „имейл адрес“).

Ако пребивавате извън ЕИП, Обединеното кралство, Швейцария и Китай, личните данни, които се събират от Garmin, се администрират от Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, с която също можете да се свържете по имейл на [[email protected]](mailto:[email protected] „имейл за поверителност“).

Вашите права

Ако пребивавате в Европейския съюз или Обединеното кралство, съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) или Закона за защита на данните на Обединеното кралство за 2018 г. имате право да поискате от Garmin достъп, корекция или заличаване на Вашите лични данни, преносимост на данните, ограничаване на обработката на Вашите лични данни, право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни и право да подадете жалба до надзорния орган. За повече информация относно тези права посетете [страница „Моите права“] на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en „My Rights page“), отнасяща се до ОРЗД, която може да се разгледа на множество езици. Ако пребивавате извън Европейския съюз и Обединеното кралство, е възможно да имате подобни права съгласно местното законодателство.

За да поискате достъп до или корекция, преносимост или заличаване на Вашите лични данни или за да премахнете своя акаунт в Garmin [свържете се с нашия отдел за поддръжка на продукти] (изпрати_на: [email protected] "Имейл до Поддръжка на продукти").

Ако живеете в Китай и искате да упражните някое от правата си на субект на данни, моля, свържете се с Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. на [email protected].

Ако живеете в Европейския съюз или Обединеното кралство и желаете да упражните правото си на ограничаване на обработката или правото си да възразите срещу обработката, се обърнете към служителя по защита на данните за ЕС в Garmin Würzburg GmbH на Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Германия или чрез имейл на [email protected].

Ако не живеете в Европейския съюз, Обединеното кралство или Китай, но смятате, че имате право да упражнявате тези или други права съгласно местните си закони, моля, свържете се с Garmin International, Inc. на [email protected].

Бележка за жителите на Калифорния относно практиките и правата на поверителност

Ако сте жител на Калифорния, законът на калифорнийското законодателство може да Ви предоставя допълнителни права по отношение на Вашите лични данни. За да научите повече за Вашите права за поверителност в Калифорния, посетете CCPA Privacy Notice.

  • Всички търговски марки са собственост на съответните им притежатели.*