Thông báo dịch vụ sửa chữa màn hình LCD

Máy định vị GPS Garmin bán cho người tiêu dùng tại Việt Nam, bao gồm thiết bị định vị di động, sản phẩm cầm tay, phù hợp ở bên ngoài trời và màn hình LCD mới, không đảm bảo là không có điểm ảnh bị lỗi. Tuy nhiên, vì tất cả các sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm nghiệm và sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, những điểm ảnh lỗi sẽ không ảnh hưởng đến màn hình hiển thị  và việc truy cập thông tin định vị.

Trong trường hợp có ba điểm ảnh bị lỗi được phát hiện trên màn hình của sản phẩm trong thời hạn bảo hành, sản phẩm  được coi là bình thường và chưa đủ điều kiện để thay thế. Trong trường hợp các điểm ảnh bị lỗi được phát hiện trong vùng ảnh hưởng đến việc đọc thông tin định vị, hoặc nếu có nhiều hơn bốn điểm ảnh bị lỗi được phát hiện, bạn có thể yêu cầu dịch vụ thay thế hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Không đảm bảo rằng màn hình được thay thế không có điểm ảnh bị lỗi, nhưng những điểm ảnh đó sẽ không ảnh hưởng đến màn hình hiển thị và và việc truy cập thông tin định vị.