Bỏ qua các liên kết điều hướng
Một người đàn ông đánh cá trên thuyền dọc theo bờ biển

Cập nhật phần mềm thiết bị hàng hải

Đã đến lúc cập nhật phần mềm hàng hải của bạn. Chúng tôi thường xuyên cải tiến các sản phẩm của mình để thêm chức năng và cung cấp cho bạn các tính năng nâng cao, và chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng thêm các tính năng mới này vào các thiết bị Garmin tương thích của mình. Tìm hiểu thêm về các tính năng hiện có trong bản phát hành mới nhất của chúng tôi, sau đó bắt đầu với bản cập nhật của bạn.

XEM TÍNH NĂNG MỚI

Bạn cần trợ giúp?

Trợ giúp bắt đầu từ đây. Trung tâm hỗ trợ Garmin cung cấp hướng dẫn và có thể trả lời nhiều câu hỏi về việc cập nhật của bạn. Bạn cũng có thể trò chuyện, gọi điện hoặc gửi email để được hỗ trợ thêm về sản phẩm.

NHẬN TRỢ GIÚP

1Yêu cầu ứng dụng ActiveCaptain trên điện thoại thông minh tương thích của bạn được ghép đôi với thiết bị định vị hải đồ tương thích của bạn

Mac là nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.