Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua biểu đồ và bản đồ hàng hải

Garmin Navionics+™ and Garmin Navionics Vision+™ cartography provides superior coverage, clarity and detail with integrated Garmin and Navionics® coastal and inland content, including Auto Guidance+™ technology1. Check chartplotter compatibility.

Man on using mapping app on phone.

INTEGRATED COASTAL AND INLAND CARTOGRAPHY

Access detail-rich mapping of coastal features, lakes, rivers and more. Integrated Garmin and Navionics content offers coverage for boaters worldwide.

SHOP NOW

NOTE: If you don’t own a compatible chartplotter and are not planning to upgrade, you can still purchase our previous-generation charts (BlueChart® and LakeVü™).

Bờ biển Hồ nước
BlueChart g3 BlueChart g3 Vision LakeVü g3 LakeVü g3 Ultra
BỜ BIỂN
NƯỚC NGỌT Hoa Kỳ: hơn 18.000 hồ nước
Canada: Hơn 5.700 hồ nước
Hoa Kỳ: Hơn 18.000 hồ nước
Canada: Hơn 5.700 hồ nước
ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC TỐI ĐA 1’
CÔNG NGHỆ HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG1
TẠO BÓNG NỔI ĐỘ PHÂN GIẢI CAO Qua thiết bị thông minh ActiveCaptain
ứng dụng dựa trên tính khả dụng
Qua thiết bị thông minh ActiveCaptain
ứng dụng dựa trên tính khả dụng
HÌNH ẢNH CỦA MÁY DÒ
TẠO BÓNG CHO KHOẢNG ĐỘ SÂU
TẠO BÓNG NƯỚC NÔNG
BẢN ĐỒ QUÉT MÀNH Thông qua ứng dụng thiết bị thông minh ActiveCaptain Thông qua ứng dụng thiết bị thông minh ActiveCaptain
MỰC NƯỚC HỒ ĐỘNG
ẢNH CHỤP TỪ VỆ TINH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO Chỉ Hoa Kỳ
ẢNH CHỤP TỪ TRÊN KHÔNG
ẢNH CHỤP QUÉT BỀ MẶT VÀ MẶT BÊN Chỉ Hoa Kỳ
CHẾ ĐỘ XEM FISHEYE
CHẾ ĐỘ XEM MARINEREYE
ĐIỂM THU HÚT CÁ Hoa Kỳ: hơn 19.000 địa điểm Hoa Kỳ: hơn 19.000 địa điểm
CỘNG ĐỒNG ACTIVECAPTAIN Thông qua ứng dụng thiết bị thông minh ActiveCaptain Thông qua ứng dụng thiết bị thông minh ActiveCaptain Thông qua ứng dụng thiết bị thông minh ActiveCaptain Thông qua ứng dụng thiết bị thông minh ActiveCaptain

Xem thêm khi bạn ở trên mặt nước

Khám phá các tính năng và mức độ chi tiết hiện có với các biểu đồ và bản đồ hàng hải của bạn.

Two men on a boat cruising on the ocean

STAY CURRENT WITH DAILY UPDATES

Garmin cartography with Navionics data is improved daily. Update your coastal charts and lake maps so you head out with the latest data on your boat.

UPDATE NOW

NOTE: If you don’t own a compatible chartplotter and are not planning to upgrade, you can still purchase our previous-generation charts (BlueChart and LakeVü).

A man fishing on a lake

BIỂU ĐỒ BỜ BIỂN BLUECHART G3 VÀ BẢN ĐỒ ĐẤT LIỀN LAKEVÜ G3

Các sản phẩm lập bản đồ BlueChart g3 và LakeVü g3 thế hệ trước của chúng tôi có tích hợp nội dung Garmin và Navionics vẫn có thể được sử dụng cho thiết bị định vị hải đ Garmin không tương thích với định dạng biểu đồ Garmin Navionics+ mới hơn.

SHOP NOW

1Auto Guidance+ is for planning purposes only and does not replace safe navigation operations

2NOTE: Subscription feature; when you purchase a new Garmin Navionics+ or Garmin Navionics Vision+ cartography product, a one-year subscription is included. The subscription includes access to daily chart updates and download of additional content such as raster cartography and premium features (high-resolution relief shading, high-resolution satellite imagery and sonar imagery) where available. Charts and features downloaded during the subscription period remain on the card, but no additional content can be downloaded after the subscription expires.

For preprogrammed charts bought in-store or online, the subscription needs to be activated. When the one-year subscription term expires, you can renew your subscription to continue accessing daily updates and premium features.