Bỏ qua các liên kết điều hướng
TÍCH HỢP ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI

TÍCH HỢP ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI

Để giúp thuyền trưởng cái nhìn rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra với động cơ của họ, các thiết bị định vị hải đồ được chọn lọc của Garmin có thể được kết nối với các đầu vào cảm biến của các nhà sản xuất khác nhau để hiển thị các dữ liệu như rpm, tốc độ, lưu lượng nhiên liệu, nhiệt độ, cảnh báo vượt mức và hơn thế nữa.