Sekretesspolicy för vívofit jr.-appen

Senast uppdaterad: 5 juni 2020

Granska tidigare policy

Din sekretess är viktig för Garmin. Vi har utarbetat den här integritetspolicyn för att ge dig information om hur vi samlar in, använder, behandlar och lämnar ut dina personuppgifter när du och dina barn använder applikationen vívofit jr. (”appen vívofit jr.”).

Andra Garmin-webbplatser, -appar och -produkter som inte innehåller en länk till denna sekretesspolicy men innehåller en länk till en annan Garmin-sekretesspolicy omfattas av den sekretesspolicyn.

"Personuppgifter" är information om en identifierad eller identifierbar naturlig person. I det ingår ”personlig information” enligt definitionen i de amerikanska COPPA-reglerna (Children’s Online Privacy Protection).

Om du vill hoppa till ett visst avsnitt i denna sekretesspolicy så klickar du på någon av länkarna nedan:

Kategorier av personuppgifter som behandlas av Garmin

Personuppgifter som samlas in och behandlas när du skapar ett Garmin-konto:

När du som förälder skapar ett Garmin-konto ber vi dig uppge din e-postadress, ditt namn och ditt lösenord. Du kan välja att endast uppge ditt förnamn eller ett smeknamn istället för ditt fullständiga namn om du så önskar.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Vi samlar in och behandlar din e-postadress och ditt lösenord eftersom du använder dem till att logga in på ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla din e-postadress och ditt lösenord för det här syftet är Garmins legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för ditt konto.

(b) Garmin samlar även in och behandlar din e-postadress i syfte att skicka viktig information till dig om dina Garmin-produkter, -appar och -konton, som viktig säkerhetsinformation eller betydande ändringar av den här integritetspolicyn. Det namn du tillhandahåller associeras med din kontoprofil. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress och ditt namn i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla viktig säkerhetsinformation eller annan information om dina Garmin-produkter, -appar eller -konton eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy.

(c) Om du ger ditt samtycke till att motta marknadsföringsinformation från Garmin, kommer Garmin även att behandla din e-postadress i syfte att skicka marknadsföringsinformation till dig om Garmin-produkter och -appar. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt medgivande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i ditt Garmin-konto eller genom länken för att avsluta prenumerationen längst ned i vår e-post med marknadsföring. Den e-post med marknadsföring som du mottar från Garmin baseras på de inställningar du gör på ditt Garmin-konto, den plats som anges genom din IP-adress (Internet Protocol), de typer av Garmin-enheter som du har lagt till i ditt Garmin-konto och prenumerationer som hör till ditt Garmin-konto. Den juridiska grunden för behandling av dessa data i detta syfte är Garmins legitima intresse av att minska mängden e-post med marknadsföring som skickas till varje enskild kund genom att välja vilka kunder som får ett visst e-postmeddelande med marknadsföring istället för att skicka all e-post med marknadsföring till alla kunder som har gett sitt medgivande till att ta emot e-post med marknadsföring.

(d) Garmin samlar även in och behandlar din e-postadress för att kunna koppla den till ditt Garmin-konto när du interagerar med vår kundsupportpersonal. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ kundsupport.

Ytterligare personuppgifter som samlas in och behandlas när du hämtar appen vívofit jr. och skapar en familjeprofil:

När du skapar en familjeprofil i appen vívofit jr. används ditt Garmin Connect-namn som ditt administratörsnamn i appen vívofit jr. Du får ange ett namn för din familj och ett namn för varje barn vars vívofit jr.-enhet du lägger till i din profil. Du behöver inte uppge din familjs faktiska namn eller dina barns fullständiga namn. Du behöver inte ens ange dina barns faktiska namn i namnfälten. Det finns förinställda tider för väckning och läggning för vart och ett av dina barn vars vívofit jr.-enheter du lägger till i din profil. Du kan, men måste inte, ändra de förinställda tiderna för väckning och läggning. Dessutom kan du, men behöver inte, ange en plats för din familj (du kan t.ex. välja land, delstat, stad osv.) och dina barns ålder och kön. Du kan lämna de fälten tomma om du vill.

Du kommer att bli ombedd att ange en visningstext för vart och ett av dina barn vars vívofit jr.-enhet du lägger till i din profil. Den visningstext du väljer visas på dina barns vívofit jr.-enheter och kan visas för andra när dina barn deltar i Toe-to-toe-utmaningar. Om visningstexten visas eller inte beror på dina inställningar. Mer information finns under ”Personuppgifter som behandlas när dina barn använder funktionen Toe-to-toe-utmaning”.

Om du bjuder in en annan förälder eller vårdnadshavare att använda appen vívofit jr. samlas namnet och e-postadressen till den personen in.

Under konfigurationen och användningen samlar vi in enhetsidentifierare (modellnamnen och enhets-ID) in från alla vívofit jr.-enheter du aktiverar.

Syfte och rättslig grund:

(a) Ditt Garmin Connect-namn samlas in och behandlas och används som ditt administratörsnamn. Det namn du använder som familjenamn i appen vívofit jr. samlas in för att släkt och vänner ska kunna söka efter dig och lägga till din familj som kontakt. Det gör att du och dina familjemedlemmar kan delta i utmaningar med andra familjer om ni vill. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att göra det möjligt för dig och andra användare att hitta kontakter och delta i utmaningar.

(b) Vi samlar in och behandlar de namn du använder för dina barn i din profil i appen vívofit jr. för att du ska kunna använda funktionerna i appen vívofit jr., som att granska och hantera dina barns aktiviteter, uppgifter hemma och belöningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Du kan återta ditt samtycke genom att använda annan text än barnets namn i namnfältet.

(c) Vi samlar in och behandlar det namn eller annan text du anger i visningstextfältet för att du ska kunna välja vilket namn eller vilken text som ska visas på dina barns vívofit jr.-enheter och när de deltar i Toe-to-toe-utmaningar, beroende på dina inställningar. Den rättsliga grunden för att behandla ditt barns namn för detta ändamål, om du väljer att använda ditt barns namn i visningstextfältet, är ditt samtycke. Du kan återta ditt samtycke när som helst genom att ändra visningstexten till någon annan text än barnets namn.

(d) Vi samlar in och behandlar dina barns foton för att du ska kunna anpassa deras gränssnitt i appen. Den rättsliga grunden för att behandla dina barns foton är ditt samtycke. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina barns foton tar du bort fotot från dina barns profil.

(e) Vi samlar in och behandlar dina barns födelsedag för att vi ska kunna förbättra appen vívofit jr. och utforma framtida produkter. Den rättliga grunden för att behandla ditt barns födelsedag är ditt samtycke. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar ditt barns födelsedag tar du bort den informationen från dina barns profil.

(f) Vi samlar in och behandlar dina barns kön för att vi ska kunna förbättra appen vívofit jr. och utforma framtida produkter. Den rättsliga grunden för att behandla dina barns kön är ditt samtycke. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina barns kön tar du bort den informationen från dina barns profil.

(g) Vi samlar in och behandlar den information du ger oss om en andra förälder eller vårdnadshavare i syfte att skicka en inbjudan till den andra föräldern eller vårdnadshavaren för att hämta appen vívofit jr. och ”göra din familj sällskap”. Den rättsliga grunden för att behandla den information för det syftet är vårt legitima intresse att göra det möjligt för användare att lägga till en andra förälder eller vårdnadshavare i appen vívofit jr.

(h) Vi samlar in och behandlar information om dina barns enheter (dvs. modellnamn och enhets-ID) och enhetsinställningar för att vi ska kunna associera enheterna med din profil där du kan granska och uppdatera enhetsinställningarna. Den rättsliga grunden för att behandla den informationen är ditt samtycke. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke och neka till ytterligare insamling eller användning av informationen ringer du oss på 913-397-0872 eller skickar ett e-postmeddelande till [email protected]

Personuppgifter som samlas in och behandlas när du överför data från vívofit jr.-enheter till Garmin:

När du synkroniserar vívofit jr.-enheten med hjälp av appen vívofit jr. överför du information till Garmin om dina barns enheter (dvs. modellnamn och enhets-ID) och enhetsinställningar och dina barns aktiviteter (hushållsuppgifter, belöningar, steg, sträckor, aktivitetstid och sömn).

Syften och rättsliga grunder:

Vi samlar in och behandlar dina barns aktivitetsdata för att du ska kunna visa och analysera dem. Den information om dina barns enheter och enhetsinställningar som överförs när du synkroniserar vívofit jr.-enheter med hjälp av appen vívofit jr. samlas in och behandlas för att vi ska kunna identifiera och lösa fel och synkroniseringsproblem. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att överföra aktivitetsdata och -information för dina barns enheter och enhetsinställningar till Garmin slutar du synkronisera vívofit jr.-enheten med hjälp av appen vívofit jr.

Ytterligare personuppgifter som samlas in och behandlas när du synkroniserar din Garmin-enhet:

När du synkroniserar vívofit jr.-enheten med hjälp av appen vívofit jr. överför du information till Garmin om dina barns enheter (dvs. modellnamn och enhets-ID) och enhetsinställningar och dina barns aktiviteter (hushållsuppgifter, belöningar, steg, sträckor, aktivitetstid och sömn).

Syfte och rättslig grund:

Vi samlar in och behandlar den här informationen för att identifiera och åtgärda fel och synkroniseringsproblem. Den juridiska grunden för behandling av denna information i detta syfte är Garmins legitima intresse av att åtgärda fel eller synkroniseringsproblem och tillhandahålla kvalitativ produktsupport.

Personuppgifter som kan samlas in, behandlas och lämnas ut när dina barn använder funktionen Toe-to-toe-utmaning:

Visningstexten du väljer att ange i visningstextfältet i din vívofit jr.-app, tillsammans med summan av steg som ditt barn tagit under utmaningen, visas i ditt barns vänners eller familjemedlemmars enheter om ditt barn deltar i en Toe-to-toe-stegutmaning med dem, och den visas i vännernas och familjemedlemmarnas föräldrars vívofit jr.-appar och i Garmin Connect-kontot som tillhör vänner eller familjemedlemmar som använder andra Garmin-enheter när de deltar i en Toe-to-toe-stegutmaning med ditt barn. Om du inte vill att dina barns verkliga namn ska visas i andra användares enheter eller deras föräldrars vívofit jr.-appar eller andras Garmin Connect-konton när ditt barn deltar i en Toe-to-toe-utmaning, kan du använda någon annan text du önskar än barnets namn i visningstextfältet.

Om du inte vill att visningstexten ska visas i andra användares enheter eller i deras föräldrars vívofit jr.-appar eller i andras Garmin Connect-konton när ditt barn deltar i en Toe-to-toe-utmaning, även om visningstexten inte är ditt barns namn, kan du ändra inställningarna för det här i din vívofit jr.-app till anonym. Då ändras visningstexten som visas i andra användares enheter eller deras föräldrars vívofit jr.-appar eller andras Garmin Connect-konton när ditt barn deltar i en Toe-to-toe-utmaning, till en allmän ”JR2” eller liknande allmän och anonym visningstext.

Syfte och rättslig grund:

Om du anger ditt barns namn i visningstextfältet behandlar vi det i syftet att visa det i ditt barns enhet. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke, vilket du när som helst kan återta genom att ändra visningstexten till något annat än ditt barns namn. Om du anger ditt barns namn i visningstextfältet, behandlar vi det också i syftet att visa det i andras enheter och appar när ditt barn deltar i en Toe-to-toe-utmaning. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke, vilket du när som helst kan återta genom att ändra visningstexten till något annat än ditt barns namn eller genom att ändra inställningen till anonym.

Personuppgifter som behandlas när du kommunicerar med Garmin:

När du interagerar med vår kundsupportpersonal via e-post, telefon, online eller personligen så samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation och information om Garmin-produkter du äger, deras serienummer och inköpsdatum. Vi kan också skapa händelseloggar som är användbara när det gäller att diagnostisera prestandaproblem hos produkten eller appen, och samla in information rörande support- eller servicefrågan. För att förbättra vår kundservice kan vi inom ramen för tillämpliga lagar även spela in och granska konversationer med kundsupportpersonal, och analysera synpunkter vi fått genom frivilliga kundundersökningar. Med ditt samtycke kan vår kundsupportpersonal logga in på ditt Garmin-konto, om tillämpligt, för att hjälpa dig att felsöka och lösa ditt problem.

Syfte och rättslig grund:

Vi använder den här informationen för att kunna ge dig kund- och produktsupport och för att övervaka kvalitet och typer av kund- och produktsupport som vi tillhandahåller till våra kunder. Den juridiska grunden för behandling av denna information i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ produktsupport. Den juridiska grunden för att logga in på ditt Garmin-konto – om tillämpligt – för att hjälpa dig med felsökning och lösning av ditt problem, är ditt medgivande, som du kan återta.

Kategorier med personer som personuppgifter lämnas ut till

Andra Garmin-användare:

Andra vívofit jr.-appanvändare kommer att kunna se din profil. Användare som inte är dina kontakter kommer att kunna se familjenamnet som du väljer i din profil, ditt admin-namn, namnet på ytterligare förälder eller vårdnadshavare som du lagt till i din profil och antalet barn som du har lagt till i din profil. Användare som är dina kontakter kommer att kunna se samma information plus namnen du har gett dina barn i din profil. Du kan utmana en annan familj på en stegutmaning, och du kan ordna en stegutmaning inom din familj. När du deltar i en stegutmaning med en annan familj, visas summan av steg som gåtts av varje deltagande medlem i din familj under utmaningen, namnen på de deltagande medlemmarna i din familj och kommentarer som gjorts i din vívofit jr.-app av deltagande medlemmar i din familj i vívofit jr.-appen som tillhör den andra familjens admin.

Andra tjänsteleverantörer:

Garmin använder molntjänster från tredje part som Adobe och Emarsys vid utskick av e-post. Med de här tjänsterna spåras de aktiviteter som är kopplade till den här e-posten, till exempel om de öppnades, om mottagarna klickade på länkar i e-posten och om inköp gjordes efter att de klickat på dessa länkar. Garmin använder dessa data till att analysera hur stort engagemang vår e-post frambringar. Garmin använder tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att bättre förstå hur Garmin Express och våra webbplatser och appar används.

Övriga utlämnanden:

Vi kan lämna ut personuppgifter om dig och dina barn till andra: (a) om vi har ditt giltiga medgivande att göra det, (b) för att efterleva en giltig kallelse till domstol, rättsorder, domstolsorder, rättslig process eller annan juridisk skyldighet, (c) för att verkställa något av våra villkor, eller (d) i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav.

Vi kan även överföra dina och dina barns personuppgifter till en partner, ett dotterbolag eller en tredje part vid omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna integritetpolicy utan att meddela dig om det och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.

Överföringar av personuppgifter

Garmin är ett globalt företag. För att kunna erbjuda våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra Garmin-företag i andra länder. Visa Garmin-ägda företag. När kunder, utanför Kina, skapar ett Garmin-konto, lägger till personuppgifter i kontoprofilen eller överför data till Garmin-kontot samlas personuppgifterna in och lagras på Garmin International Incs servrar i USA och Garmin (Europe) Ltd.s servrar i Storbritannien. När kunder i Kina skapar ett Garmin-konto, lägger till personuppgifter i kontoprofilen eller överför data till Garmin-kontot så samlas personuppgifterna in och lagras på Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd.s servrar i Kina.

Personuppgifter avseende personer som är bosatta i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i Storbritannien eller i Schweiz styrs av Garmin Würzburg GmbH och behandlas för deras räkning av Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. uppfyller kraven i EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield-principer för insamling, användning, delning och lagring av personlig information från EES, Storbritannien och Schweiz, enligt beskrivningen i vår EU-U-S. Privacy Shield-certifiering och Swiss-U.S. Privacy Shield-certifiering. Läs mer om Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. och Garmin AT, Inc. verkar under tillsyn av USA:s federala handelskommission och är fortsatt ansvariga för personuppgifter som överförts till tredje part för behandling på uppdrag av oss. Om du har ett klagomål gällande vår efterlevnad av Privacy Shield kan du kontakta oss på [email protected] Du kan även vidarebefordra ett klagomål till vårt utvalda och oberoende organ för tvistlösning, JAMS, och under vissa omständigheter åberopa skiljeförfarandet för Privacy Shield.

Alla Garmin-företag är skyldiga att följa de sekretessregler som anges i denna sekretesspolicy.

Cookies och liknande teknologi

Vi samlar in data från användare om deras användning av vívofit jr.-appen. Den typ av analytisk information som samlas in omfattar datum och tid då appen ansluter till våra servrar, appversion, den mobila enhetens plats, språkinställning, vilken information och vilka filer som hämtats till appen, användarnas beteende (t.ex. vilka funktioner som används och användningsfrekvens), information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem och information om hur appen fungerar. Garmin använder dessa data för att förbättra kvaliteten och funktionerna i vívofit jr.-appen och andra Garmin-appar, för att utveckla och marknadsföra produkter och funktioner som är till mest nytta för dig och andra användare samt för att identifiera och åtgärda appstabilitetsproblem och andra användbarhetsproblem så snabbt som möjligt.

Den rättsliga grunden för att behandla denna analytiska information är vårt legitima intresse av att förstå hur våra kunder interagerar med våra appar, så att vi kan förbättra användarupplevelsen och funktionerna hos våra produkter, appar och webbplatser.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när vi lägger till nya produkter och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när sekretesspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”Senast uppdaterad” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretesspolicyn.

Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande ges via e-post eller via anslag om ändringarna på Garmins webbplats och appar som länkar till vår sekretesspolicy.

Bevarande av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som ditt Garmin-konto anses vara aktivt. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.

Personuppgiftsansvariga och uppgiftsskyddsombud

Om du är bosatt i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Storbritannien eller i Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin Würzburg GmbH, med adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Företagets EU-dataskyddsombud finns på samma adress och kan nås via e-post på [email protected]

Om du är bosatt i Kina kontrolleras personuppgifterna, som samlats in av Garmin, av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd, med adress 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina, som du kan kontakta via e-post på [email protected]

Om du är bosatt utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, Storbritannien, Schweiz och Kina kontrolleras personuppgifterna, som samlats in av Garmin, av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du kan kontakta via e-post på [email protected]

Dina rättigheter

Om du bor i EU eller Storbritannien:

Om du är bosatt inom Europeiska unionen eller i Storbritannien har du rätt att i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen GDPR eller U.K. Data Protection Act 2018 begära följande av Garmin: åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om dessa rättigheter finns på Europeiska kommissionens sida "Mina rättigheter" "sida "Mina rättigheter"") i samband med GDPR, som kan visas på flera språk. Om du är bosatt utanför Europeiska unionen eller Storbritannien kan du ha liknande rättigheter enligt lokala lagar.

Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, eller ta bort ditt Garmin-konto, kan du besöka Account Management Center.

Om du är bosatt inom Europeiska unionen eller Storbritannien och du vill utöva din rätt till begränsning av behandling eller din rätt att invända mot behandling, kontaktar du Garmins EU-uppgiftsskyddsombud hos Garmin Würzburg GmbH på adress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland, eller via e-post på [email protected]

Om du inte bor i EU eller Storbritannien men anser att du har rätt till begränsning av behandling eller rätt att invända mot behandling enligt lokala lagar kontaktar du Garmin International, Inc. på [email protected]

Om du bor i USA:

Om du bor i USA har du som förälder eller vårdnadshavare enligt COPPA-reglerna (Children’s Online Privacy Protection) rätt att granska och ta bort den information Garmin samlar in från ditt barn. Du kan även neka till ytterligare insamling och användning av informationen. Om du vill göra det kontaktar du oss genom att ringa oss på 913-397-0872 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected]

Mer information Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på:
Garmin Privacy Office
Garmin Ltd.
1200 E. 151st St.
Olathe, KS 66062-3426, USA E-postadress: [email protected] Telefon: (913) 397-8200

Meddelande för boende i Kalifornien angående sekretessförfaranden och rättigheter

Om du bor i Kalifornien kan den kaliforniska lagen tillhandahålla ytterligare rättigheter avseende dina personuppgifter. Om du vill veta mer om sekretessrättigheterna i Kalifornien besöker du CCPA-sekretessmeddelande.

Alla varumärken tillhör respektive ägare.