Skip navigation links

VÄRDEFULLA UPPDATERINGAR FÖR DIN DAG PÅ VATTNET

Känn dig trygg med att du har senaste data på ditt sjökort Garmin Navionics+™- eller Garmin Navionics Vision+™. Vi förbättrar våra sjökort dagligen med nya offentliga och privata datakällor, undersökningar om ägande och Notice to Mariners så att du har uppdaterade kustlinjer, djup, intressanta platser på land, bojer, fyrar, grund och mer. Det är enkelt att uppdatera med antingen ActiveCaptain®-appen eller Garmin Express™.

Batymetri

Batymetri

Vårt batymetrilager i HD på 0,5 m utvecklas ständigt med miljontals ekolodsloggar från båtförare som du. De nya bidragen från hela världen integreras noggrant med befintliga data innan de släpps i en kommande uppdatering och visar de ständigt förändrade förhållandena på havs-, sjö- och flodbottnar på lokal nivå.

Sjökortsöverlagringar

Sjökortsöverlagringar

Överlagringar med reliefskuggning och ekolodsbilder uppdateras regelbundet när nya eller bättre data samlas in och integreras, vilket gör att vi kan leverera utökad täckning och förbättrad kvalitet.

Marinor

Marinor

Se nya och uppdaterade förtöjningsplatser, specifik marininformation, inklusive telefonnummer, adresser och tillgängliga anläggningar som bensinstationer, ramper och andra faciliteter, plus djuplodning och batymetri inom och runt marinan.

Skyddade och begränsade områden

Skyddade och begränsade områden

Vi samlar in information om skyddade områden från olika källor och bäddar in den i diagrammen så att det blir enklare för båtägare att veta vilken typ av begränsning som gäller för att skydda sig själva och miljön.

Kustlinjer

Kustlinjer

Både naturens krafter och olika byggprojekt som dammar, muddring och hamnanläggningar påverkar formen på kustlinjer och sjö- och flodstränder. Våra erfarna kartografi-team är noga med att granska och rita om dessa delar när de förändras över tid.

Övrigt

Övrigt

Våra sjökort erbjuder också ytterligare uppdateringar, inklusive reviderade platser för klippor under och ovanför vattenytan, naturliga rev, konstgjorda rev och mer.

SÅ HÄR ARBETAR VI