Sekretesspolicy för Garmin Connect, Garmin Sports och kompatibla Garmin-enheter

Senast uppdaterad: 29 april 2021

Granska tidigare policy

Din sekretess är viktig för Garmin. Vi har utarbetat denna sekretesspolicy för att ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder Garmin Connect-webbplatsen och mobilappen och Garmin Sports-webbplatsen och -appen samt bärbara enheter eller andra Garmin-enheter som är kompatibla med Garmin Connect.

Andra Garmin-webbplatser, -appar och -produkter som inte innehåller en länk till denna sekretesspolicy men innehåller en länk till en annan Garmin-sekretesspolicy omfattas av den sekretesspolicyn. Vi har till exempel en separat sekretesspolicy som gäller för vår Garmin Pay-tjänst. Klicka här om du vill läsa våra andra sekretesspolicyer.

"Personuppgifter" är information om en identifierad eller identifierbar naturlig person.

Om du vill hoppa till ett visst avsnitt i denna sekretesspolicy så klickar du på någon av länkarna nedan:

Kategorier av personuppgifter som behandlas av Garmin

Personuppgifter som behandlas när du skapar ett Garmin-konto:

När du skapar ett Garmin-konto ber vi dig uppge din e-postadress, ditt namn och lösenord. Du kan välja att endast uppge ditt förnamn eller ett smeknamn istället för ditt fullständiga namn om du så önskar.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Garmin behandlar din e-postadress och ditt lösenord eftersom du använder dem till att logga in på ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla din e-postadress och ditt lösenord för det här syftet är Garmins legitima intresse av att upprätthålla säkerheten för ditt konto.

(b) Garmin behandlar även din e-postadress i syfte att skicka viktig information till dig om dina Garmin-produkter, -tjänster, -appar eller -konton, exempelvis viktig säkerhetsinformation eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy. Namnet du anger är kopplat till din kontoprofil och visas när du skickar kommentarer eller annat material på en Garmin-webbplats eller -app eller när du kommunicerar med andra Garmin-användare. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress och ditt namn i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla viktig säkerhetsinformation eller annan information om dina Garmin-produkter, -tjänster, -appar eller -konton eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy, samt att ge dig möjlighet att interagera med andra Garmin-användare.

(c) Om du ger ditt samtycke till att motta marknadsföringsinformation från Garmin kommer Garmin även att behandla din e-postadress i syfte att skicka marknadsföringsinformation till dig om Garmins produkter, tjänster och appar samt att skicka nyhetsbrev. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt medgivande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra dina inställningar på ditt Garmin-konto eller genom länken för att avsluta prenumerationen längst ned i vår e-post med marknadsföring. Den e-post med marknadsföring som du mottar från Garmin baseras på de inställningar du gör på ditt Garmin-konto, den plats som anges genom din IP-adress (Internet Protocol), de typer av Garmin-enheter som du har lagt till i ditt Garmin-konto och prenumerationer som hör till ditt Garmin-konto. Den juridiska grunden för behandling av dessa data i detta syfte är Garmins legitima intresse av att minska mängden e-post med marknadsföring som skickas till varje enskild kund genom att välja vilka kunder som får ett visst e-postmeddelande med marknadsföring istället för att skicka all e-post med marknadsföring till alla kunder som har gett sitt medgivande till att ta emot e-post med marknadsföring.

(d) Garmin behandlar även din e-postadress för att associera den med ditt Garmin-konto när du kommunicerar med vår kundsupportpersonal. Den juridiska grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ kundsupport.

(e) Garmin behandlar även din e-postadress för att meddela kunder när de har överträtt våra villkor. Den juridiska grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att säkerställa en kvalitativ upplevelse för alla kunder och att säkerställa att våra villkor efterlevs.

Personuppgifter som behandlas när du loggar in på ditt Garmin-konto med inloggningsuppgifter till sociala medier om du så önskar (endast Kina):

Om du bor i Kina kan du välja att logga in på ditt Garmin-konto med dina inloggningsuppgifter till sociala medier (t.ex. dina inloggningsuppgifter till WeChat eller QQ). Om du väljer den här metoden så kommer du vid den första inloggningen att bli tillfrågad om du samtycker till att den sociala medieleverantören tillhandahåller Garmin viss information, till exempel namn, e-postadress, profilbild, inlägg, kommentarer och annan information som är kopplad till ditt sociala mediekonto.

All denna information görs tillgänglig för Garmin av den sociala medieleverantören på grund av det sätt på vilket inloggningskonfigurationen för sociala medier fungerar. Men den enda information som Garmin behåller och behandlar är din e-postadress. Om du inte vill att den sociala medieleverantören ska dela din information med Garmin kan du logga in på ditt Garmin-konto med inloggningsuppgifterna till ditt Garmin-konto istället för inloggningsuppgifterna till ditt sociala mediekonto.

Syfte och rättslig grund:

Garmin associerar den e-postadress som tillhandahållits av den sociala medieleverantören med ditt Garmin-konto, så att du i framtiden kan använda din e-postadress för att logga in på ditt Garmin-konto om du inte längre vill logga in med inloggningsuppgifterna till ditt sociala mediekonto. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i detta syfte är Garmins legitima intresse av att ge dig en alternativ inloggningsmetod och upprätthålla säkerheten för ditt konto.

Fler personuppgifter som behandlas om du väljer att ange dem när du skapar ett Garmin-konto:

du kan lägga till ytterligare information i din profil, såsom plats, aktivitetstyper som du deltar i (t.ex. löpning, vandring, cykling, golf osv.) och kön, födelsedatum, längd och vikt.

Syfte och rättslig grund:

denna information används till att beräkna de kalorier du förbränner under en aktivitet och för att du ska kunna visa dina kontakter vilka typer av aktiviteter du deltar i, om du så önskar. Den juridiska grunden för behandling av denna information i dessa syften är ditt medgivande. Du kan återta ditt medgivande genom att ta bort den här informationen från din kontoprofil.

Personuppgifter som behandlas när du väljer att överföra aktiviteter, plats och aktivitetsdata till Garmin:

Du kan välja att överföra aktiviteter (t.ex. löpturer, promenader, cykelturer, simturer, vandringar, gymaktiviteter osv.) och aktivitetsdata (t.ex. steg, sträcka, tempo, aktivitetstid, förbrukade kalorier, puls, sömn, plats, golfstatistik, menstruationscykelinformation, hydrering, musik osv.) från enheten till ditt Garmin-konto. Du kan använda enheten utan att ge ditt medgivande till att överföra dina aktiviteter till Garmin. Om du väljer att överföra dina aktiviteter till Garmin kontrollerar du huruvida andra kan se dina aktivitetsdata genom att hantera sekretessinställningarna på ditt Garmin-konto. Dina aktivitetsdata är inställda till ”privat” som standard.

Syften och rättsliga grunder:

(a) Garmin behandlar dina aktivitetsdata – om du väljer att överföra dem till Garmin – för att göra det möjligt för dig att analysera dina aktivitetsdata, hitta Garmin-enheter som användes för att samla in data under aktiviteten, se din plats på din aktivitetsbana och dina segmentkartor, se dina pulsrelaterade data som träningsbelastning, Body Battery och pulsmätning, hålla koll på dina träningsmål och, om du vill, dela dina aktivitetsdata med andra. Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Storbritannien eller i Schweiz är den juridiska grunden för denna behandling ditt uttryckliga medgivande, som du kan återta när som helst på ditt Garmin-konto.

(b) Om du väljer att överföra aktivitetsdata (som steg, sträcka, tempo, aktivitetstid, förbrukade kalorier, puls, sömn, menstruationscykelinformation, hydrering, musik osv.) från Garmin-enheten till ditt Garmin-konto och du väljer att delta i Insights, kommer du att se ett Insights-avsnitt på ditt Garmin-konto där du får rekommendationer och motivationsmeddelanden, information och länkar till artiklar som kan vara intressanta för dig baserat på dina aktivitetsdata, och även en jämförelse av dina aktivitetsdata med hopsamlade aktivitetsdata från andra i Garmin Connect-gruppen. Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Storbritannien eller i Schweiz är den juridiska grunden för att behandla dessa data i detta syfte ditt uttryckliga medgivande, som du kan återta när som helst på ditt Garmin-konto.

(c) Garmin behandlar även dina aktivitetsdata, om du väljer att överföra dem till Garmin, på ett sammanställt sätt för att analysera användning och trender och utveckla eller förbättra funktioner och tjänster. Den juridiska grunden för den här bearbetningen är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla relevanta funktioner och tjänster av hög kvalitet.

(d) Om du väljer att överföra dina aktivitetsdata till Garmin och du har valt att förbättra produkten kommer Garmin att bearbeta dina aktivitetsdata som överförts till ditt konto i forsknings- och utvecklingssyfte internt för att hjälpa oss att skapa bättre och mer relevanta Garmin-produkter och -tjänster. Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Storbritannien eller i Schweiz är den juridiska grunden för att behandla dessa data i detta syfte ditt uttryckliga medgivande, som du kan återta när som helst på ditt Garmin-konto.

Personuppgifter som behandlas när du lägger till en Garmin-enhet i ditt Garmin-konto:

när du lägger till vissa Garmin-enheter i ditt Garmin-konto ber vi dig om ytterligare information, till exempel kön, längd, vikt, födelsedatum, aktivitetsnivå (låg, medel eller hög) och tider när du vanligtvis somnar och vaknar.

Syften och rättsliga grunder:

Denna information behandlas för att beräkna de kalorier du förbränner under en aktivitet, ge dig en inblick i dina aktiviteter och din sömn (om du ger ditt uttryckliga medgivande till att Insights visas) och för att försätta din bärbara enhet i "stör ej"-läge under dina normala sovtider. Den juridiska grunden för behandling av denna information i dessa syften är ditt medgivande. Du kan återta ditt medgivande när som helst genom att ta bort enheten från ditt Garmin-konto och ta bort den här informationen från din profil.

Personuppgifter som bearbetas när du aktiverar e-postaviseringar:

Om du aktiverar e-postaviseringar behandlar vi din e-postadress i enlighet med dina aviseringsinställningar.

Syfte och rättslig grund:

Om du ger ditt medgivande behandlar Garmin din e-postadress i syfte att skicka aviseringar till dig baserat på ditt urval (t.ex. när du deltar i en utmaning, när utmaningen är avslutad, när kommentarer till en utmaning lämnas osv.). Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt medgivande. Du kan när som helst ta tillbaka detta medgivande genom att dina e-postinställningar så att du inte får sådana aviseringar eller genom att avaktivera e-postaviseringar.

Personuppgifter som behandlas när du deltar i tävlingar eller träningsaktiviteter via Garmin Sports webbplats eller mobilapp:

Du kan välja att delta i tävlingar eller träningsaktiviteter (t.ex. träningsläger, banor eller planer) via Garmin Sports och du kan överföra de här aktiviteterna (t.ex. löpturer, promenader, cykelturer, simturer, vandringar, träningsaktiviteter på gymmet osv.) och aktivitetsdata (t.ex. total tid, sträcka, genomsnittstempo, genomsnittlig puls, tempozon, pulszon osv.) från enheten till ditt Garmin Connect-konto. Tränings- och tävlingsrelaterad information synkroniseras till ditt Garmin Sports-konto. Du kan också använda enheten utan att ge ditt medgivande för att delta i tävlingar eller träningsaktiviteter via Garmin Sports webbplats eller app.

Syften och rättsliga grunder:

Garmin behandlar dina aktivitets- och träningsdata, om du väljer att överföra dem till Garmin, så att du kan analysera dina aktivitetsdata, se din träningssammanfattning av kurser, inklusive prestationsförhållande, personlig prestandajämförelse och klassjämförelse, klasspoäng, tävlingsresultat som ackumulerade hastighets- eller tempopunkter, statistik för fettbränning, prestationer, sträckor, höjd osv. Den juridiska grunden för bearbetning av den här informationen i dessa syften är ditt medgivande. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att ta bort aktivitets- och utbildningsinformationen från ditt konto.

Personuppgifter som behandlas när du synkroniserar din Garmin-enhet:

När du synkroniserar enheten genom webbsidan eller mobilappen Garmin Connect eller Garmin Express loggar vi data om överföringen, till exempel vilken IP-adress som används vid synkronisering, datum och tid för synkroniseringen, krasch-/diagnostikloggar, enhetens geografiska plats, information om enheten, information om nätverket som används för att synkronisera (t.ex. Wi-Fi eller mobilt) och enhetens batterinivå. För kompatibla produkter samlar vi också in analyser av hur du konfigurerar och använder vissa funktioner (t.ex. Garmin Pay, Connect IQ, musikfunktioner osv.).

Syften och rättsliga grunder:

Vi behandlar den här informationen för att identifiera och åtgärda fel eller synkroniseringsproblem. Den juridiska grunden för behandling av denna information i detta syfte är Garmins legitima intresse av att åtgärda fel eller synkroniseringsproblem och tillhandahålla kvalitativ produktsupport. Vi behandlar även den här informationen för att analysera användning och trender och utveckla eller förbättra funktioner och tjänster. Den juridiska grunden för den här bearbetningen är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla relevanta funktioner och tjänster av hög kvalitet.

Personuppgifter som behandlas när du ansluter ditt Garmin-konto till en tredjepartsapp, om du så önskar:

om du väljer att tillåta ditt Garmin-konto att komma åt konton som du har hos andra appleverantörer, till exempel ett MyFitnessPal-, Strava- eller TrainingPeaks-konto, inhämtar vi information om dig från sådana konton, såsom det antal kalorier som förbrukats en viss dag baserat på uppgifter från ditt MyFitnessPal-konto eller banor och segment från ditt Strava-konto.

Syfte och rättslig grund:

denna information används för att komplettera din aktivitetsinformation på Garmin Connect med information som du har tillhandahållit på sådana tredjepartsappar. Den juridiska grunden för denna behandling är ditt samtycke. Du kan återta ditt medgivande när som helst genom att koppla från ditt Garmin-konto från tredjepartsappen inifrån ditt Garmin-konto.

Personuppgifter som behandlas när du kommunicerar med Garmin:

När du interagerar med vår kundsupportpersonal via e-post eller telefon, online eller personligen så samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation och information om Garmin-produkter du äger, t.ex. deras serienummer och inköpsdatum samt abonnemangen som du köpt. Vi kan också skapa händelseloggar som är användbara när det gäller att diagnostisera prestandaproblem hos produkten eller appen, och samla in information rörande support- eller servicefrågan. För att förbättra vår kundservice kan vi inom ramen för tillämpliga lagar även spela in och granska konversationer med kundsupportpersonal och analysera synpunkter vi fått genom frivilliga kundundersökningar. Med ditt samtycke kan vår kundsupportpersonal logga in på ditt Garmin-konto, om tillämpligt, för att hjälpa dig att felsöka och lösa ditt problem.

Syften och rättsliga grunder:

Vi använder den här informationen för att kunna ge dig kund- och produktsupport och för att övervaka kvalitet och typer av kund- och produktsupport som vi tillhandahåller till våra kunder samt för att förenkla reparationer, returer och byten. Den rättsliga grunden för behandling av denna information i dessa syften är Garmins legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ produktsupport. Den juridiska grunden för att logga in på ditt Garmin-konto – om tillämpligt – för att hjälpa dig med felsökning och lösning av ditt problem, är ditt medgivande, som du kan återta.

Personuppgifter som behandlas när du använder platsbaserade tjänster i din Garmin-enhet eller app:

Om du väljer att använda platsbaserade tjänster som väder i din Garmin-app eller enhet samlas enhetens fysiska plats in så att Garmin eller våra leverantörer kan förse dig med sådana platsbaserade tjänster.

Syfte och rättslig grund:

Syftet med behandlingen av enhetens plats är att förse dig med de platsbaserade tjänster du vill använda. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter i detta syfte är fullgörandet av ett avtal.

Personuppgifter som bearbetas när du är LiveTrack-inbjuden eller en nödkontakt i någon annans Garmin-konto:

Om en Garmin-användare skickar en LiveTrack-inbjudan till dig eller lägger till dig som nödkontakt i sitt Garmin-konto, tillhandahåller de ditt telefonnummer eller din e-postadress.

Syfte och rättslig grund:

Vi använder den här informationen för att skicka LiveTrack-informationen till dig eller meddela dig om en incident som rör Garmin-användaren. Den juridiska grunden för bearbetning av den här informationen är vårt legitima intresse för att våra användare ska kunna skicka LiveTrack-information till vänner och familj, och för att göra det möjligt för våra användare att meddela sina nödkontakter om de är inblandade i en incident och behöver hjälp.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

ANDRA GARMIN CONNECT-ANVÄNDARE:

dina aktiviteter och aktivitetsdata som är kopplade till ditt Garmin-konto är inställda till "privat" som standard. Du kan välja att tillåta andra att visa dina aktiviteter och aktivitetsdata genom att ändra sekretessinställningarna i ditt Garmin-konto. Du kan gå med i grupper och skapa kontakter med andra Garmin Connect-användare. Du kan också välja att delta i utmaningar och topplistor tillsammans med andra Garmin Connect-användare. När du interagerar med andra på detta sätt visar du dina data rörande utmaningen eller topplistan (t.ex. samlat antal steg under tiden för en utmaning eller topplista för steg) även om dina sekretessinställningar i ditt Garmin-konto är inställda till "privat".

ANDRA GARMIN SPORTS-ANVÄNDARE:

Du kan välja att delta i träningsaktiviteter eller delta i tävlingar med andra Garmin Sports-användare via Garmin Sports webbplats eller app. När du interagerar med andra Garmin Sports-användare på dessa sätt visar du dina data som rör din träningssammanfattning eller tävlingsresultat via Garmin Sports.

FAMILJEMEDLEMMAR TILL GARMIN JR. UTMANINGSDELTAGARE:

När du väljer att delta i utmaningar som omfattar deltagare som ingår i ett familjekonto i Garmin jr. kan utmaningsdeltagarna och alla i deras familjekonto se dina data som rör utmaningen och dess topplista, även om de inte deltar i utmaningen och även om sekretessinställningarna i ditt Garmin-konto är inställda på "Privat".

DINA LIVETRACK-INBJUDNA:

LiveTrack är en funktion som finns på vissa Garmin-enheter som gör att du kan skicka en länk till utvalda personer så att de kan se enhetens plats i realtid. Eftersom alla med tillgång till länken kommer att kunna se din Garmin-enhets plats i realtid bör du vara försiktig när du bestämmer vem du vill skicka länken till och se till att du litar på att de inte skickar länken till andra som du inte vill ska kunna se platsen för din Garmin-enhet.

DINA NÖDKONTAKTER:

Om du tillhandahåller nödkontakter till Garmin att användas i händelse av att en olycka upptäcks eller rapporteras och du är inblandad i en incident som upptäcks av din Garmin-enhet, skickar vi ett meddelande med information om incidenten, t.ex. plats, till dina valda nödkontakter via SMS eller e-post.

INNEHÅLLS- ELLER FUNKTIONSLEVERANTÖRER; ANNAN TREDJE PART:

ibland delar eller säljer vi avidentifierade och hopsamlade aktivitetsdata med eller till företag som förser Garmin och våra kunder med innehåll eller funktioner i syfte att förbättra kvaliteten på innehåll eller funktioner som de tillhandahåller, och med eller till annan tredje part för forskning eller andra syften.

TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV APPAR, PLATTFORMAR ELLER TJÄNSTER SOM DU BER GARMIN DELA DINA DATA MED:

om du väljer att godkänna att Garmin tillåter en tredje part, såsom din hälsoprogramsleverantör, eller en app, exempelvis MyFitnessPal, Strava eller TrainingPeaks, att få åtkomst till dina aktivitetsdata i ditt Garmin-konto, så kommer vi att dela sådana data med tredje part. Vi kommer inte att göra detta utan ditt uttryckliga medgivande. När du uppmanar oss att dela data med tredje part ansvarar denna tredje part för hur den hanterar dina personuppgifter och du bör noggrant granska denna tredje parts sekretesspolicy. Du kan när som helst välja att sluta dela data med tredjepartsleverantören av appar, plattformar eller tjänster inifrån ditt Garmin-konto.

ANDRA TJÄNSTELEVERANTÖRER:

Garmin använder molntjänster från tredje part som Adobe och SendGrid, en Twilio-tjänst, vid utskick av e-post. Med de här tjänsterna spåras de aktiviteter som är kopplade till den här e-posten, till exempel om de öppnades, om mottagarna klickade på länkar i e-posten och om inköp gjordes efter att de klickat på dessa länkar. Garmin använder dessa data till att analysera hur stort engagemang vår e-post frambringar. Garmin använder även tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att bättre förstå hur Garmin Express och Garmin Connect-webbplatsen och -appen används, och för liknande syften.

ÖVRIGA UTLÄMNANDEN:

Vi kan lämna ut personuppgifter gällande dig till andra: (a) om vi har ditt giltiga samtycke till att göra det; (b) för att efterleva rättsliga skyldigheter, såsom en giltig stämning, domstols- eller rättslig prövning eller annan giltig rättslig process; (c) för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler; eller (d) i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav.

vi kan lämna ut personuppgifter gällande dig till andra: (a) om vi har ditt giltiga medgivande till att göra det; (b) för att efterleva en giltig kallelse inför domstol, rättsorder, domstolsorder, rättslig process eller annan juridisk skyldighet; (c) för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler; eller (d) i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav. Vi kan också överföra dina personuppgifter till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy utan att meddela dig om detta, och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.

Överföringar av personuppgifter

Garmin är ett globalt företag. För att kunna erbjuda våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra Garmin-företag i andra länder. Visa Garmin-ägda företag.

För kunder utanför Kina. När du skapar ett Garmin-konto, lägger till personuppgifter i din kontoprofil eller överför data till ditt Garmin-konto samlas dina personuppgifter in och lagras på servrar i USA, Förenade kungariket och/eller Australien. För kunder i Kina. När du skapar ett Garmin-konto, lägger till personuppgifter i din kontoprofil eller överför data till ditt Garmin-konto samlas dina personuppgifter in och lagras på servrar hos Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. i Kina.

Personuppgifter avseende personer som är bosatta i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), i Förenade kungariket eller i Schweiz styrs av Garmin Würzburg GmbH och behandlas för deras räkning av Garmin-ägda företag för att tillhandahålla support, infrastruktur, säkerhet och andra viktiga funktioner. Garmin Würzburg GmbH har ingått modellavtalsklausul som godkänts av Europeiska kommissionen om dessa företag inte finns i EES eller i en jurisdiktion som Europeiska kommissionen finner är lämplig.

Alla Garmin-ägda företag är skyldiga att följa de sekretessregler som anges i denna sekretesspolicy.

Cookies och liknande tekniker

Information om Garmins användning av cookies och liknande teknologier på våra webbplatser finns i vår Cookiepolicy.

Applikationsdata

Vi samlar in uppgifter från användarna om deras användning av appen Garmin Connect Mobile, Garmin Sports och Garmin Express. Den typ av analytisk information som samlas in omfattar datum och tid då appen ansluter till våra servrar, appversion, enhetens plats, språkinställning, vilken information och vilka filer som hämtats till appen, användarnas beteende (t.ex. vilka funktioner som används och användningsfrekvens), information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem och information om hur appen fungerar. Garmin använder dessa data för att förbättra kvaliteten och funktionerna i dessa och andra appar, för att utveckla och marknadsföra produkter och funktioner som är till mest nytta för dig och andra användare samt för att identifiera och åtgärda appstabilitetsproblem och andra användbarhetsproblem så snabbt som möjligt.

Den rättsliga grunden för att behandla denna analytiska information är vårt legitima intresse av att förstå hur våra kunder interagerar med våra produkter och appar så att vi kan förbättra användarupplevelsen och funktionerna hos våra produkter och appar.

Här är exempel på tredjepartsleverantörer som vi för närvarande använder:

  • Google: Google Analytics används för att spåra statistik och användarnas demografi, intressen och beteende i appar. Läs mer om hur den här analysinformationen kan användas, hur du styr användningen av din information och hur du väljer bort att Google Analytics använder dina data.

  • Azure Application Insights: Azure Application Insights, en Microsoft-tjänst, används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Garmin Express används för att kunna förbättra användarupplevelsen.

  • Microsoft App Center; Firebase (Crashlytics): Microsoft App Center, tidigare känt som HockeyApp och Firebase (Crashlytics), som är en Google-tjänst, används för att hjälpa oss att bättre förstå användningen av Garmins appar för att förbättra användarupplevelsen och identifiera och lösa grundorsakerna till appkrascher.

Barn

Vi begär att personer under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen inte lämnar ut personuppgifter till Garmin. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år i USA och under 16 år i övriga världen vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när vi lägger till nya produkter, tjänster och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när sekretesspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”Senast uppdaterad” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretesspolicyn.

Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande ges via e-post eller via anslag om ändringarna på Garmins webbplats och appar som länkar till vår sekretesspolicy.

Bevarande av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som ditt Garmin-konto anses vara aktivt. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.

Automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering

Garmin fattar inga beslut baserat på algoritmer eller annan automatiserad bearbetning som avsevärt påverkar dig.

Personuppgiftsansvariga och uppgiftsskyddsombud

Om du är bosatt i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, i Förenade kungariket eller i Schweiz kontrolleras de personuppgifter som Garmin samlar in av Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Tyskland. Företagets EU-uppgiftsskyddsombud kan nås via e-post på [email protected]

Om du är bosatt i Kina kontrolleras personuppgifterna, som samlats in av Garmin, av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina, som du kan kontakta via e-post på [email protected]

Om du är bosatt utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, Storbritannien, Schweiz och Kina kontrolleras personuppgifterna, som samlats in av Garmin, av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du kan kontakta via e-post på [email protected] Företagets brasilianska dataskyddsombud finns på samma adress och kan nås via e-post på [email protected]

Dina rättigheter

Om du bor i EES, Förenade kungariket eller Schweiz har du rätt att i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) eller annan tillämplig lag, begära följande från Garmin: åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om dessa rättigheter finns på Europeiska kommissionens sida ”Mina rättigheter” i samband med GDPR, som kan visas på flera språk. Om du är bosatt utanför EES, Förenade kungariket eller Schweiz kan du ha liknande rättigheter enligt lokala lagar.

Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, eller ta bort ditt Garmin-konto, kan du besöka vårt Account Management Center.

Om du bor i EES, i Förenade kungariket eller Schweiz och vill utöva din rätt till begränsning av behandling eller din rätt att invända mot behandling kontaktar du företagets EU-uppgiftsskyddsombud hos Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Tyskland eller via e-post på [email protected]

Om du är bosatt i Kina och vill utöva de rättigheter du som registrerad har kontaktar du Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. via e-post på [email protected]

Om du inte bor i EES, Förenade kungariket, Schweiz eller Kina men anser att du har rätt att utöva dessa eller andra rättigheter enligt lokala lagar kontaktar du Garmin International, Inc. via e-post på [email protected]

Meddelande för boende i Kalifornien angående sekretessförfaranden och rättigheter

Om du bor i Kalifornien kan den kaliforniska lagen tillhandahålla ytterligare rättigheter avseende dina personuppgifter. Om du vill veta mer om sekretessrättigheterna i Kalifornien besöker du vårt CCPA-sekretessmeddelande.

Alla varumärken tillhör respektive ägare.