Garmins sekretesspolicyer

Vi bryr oss om din integritet, och vi vet att du också gör det. Läs våra sekretesspolicyer om du vill veta mer om hur Garmin använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Följande är en sammanfattning av uppdateringar som vi har gjort i våra sekretesspolicyer för många av våra webbplatser, produkter och appar. Förändringarna träder i kraft den 6 juni 2019 för alla användare.

  • Uppdaterade och korrigerade stavning, ordval, länkar och adresser för att bibehålla exaktheten
  • Tog bort avsnitt om insamlade data när du loggar in med inloggningsuppgifter för sociala medier eftersom vi inte längre erbjuder den tjänsten
  • Lade till relevanta länkar till resurserna i avsnittet Dina rättigheter i våra policyer
  • Lade till information om vår Privacy Shield-certifiering
  • Uppdaterade tredjepartsleverantörer så att de omfattar nya leverantörer och utesluter dem som vi inte längre använder
  • Lade till information för användare i Storbritannien som förberedelse för Brexit
  • Beskrev nyligen tillgängliga funktioner, tjänster och appar som överför nya data till Garmin när vi synkroniserar enheter eller de processdata vi redan har på ett nytt sätt
  • Endast Garmin Connect: Information om data som är synliga för vívofit jr.-familjemedlemmar under utmaningar och om användningen av Garmin Connect-data, med din tillåtelse, för att utveckla eller förbättra våra produkter
Hitta ditt språk