Skip navigation links
INTEGRERING AV BÅTMOTORER

INTEGRERING AV BÅTMOTORER

För att ge kaptenen ombord en tydligare bild av vad som händer med deras motorer kan utvalda Garmin-plottrar anslutas till olika tillverkares sensoringångar för att visa data som varv/min, hastighet, bränsleflöde, temperatur, varningar om överskridanden och mycket mer.