Sekretessregler

Europeiska Safe Harbor-certifieringen TRUSTe

Senast uppdaterad: 3 april 2014

Din sekretess är viktig för Garmin. Vi har utarbetat dessa Sekretessregler så att du ska veta hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar din information. Läs igenom dessa Sekretessregler för att bekanta dig med våra sekretessrutiner. Om du har några frågor kan du höra av dig till oss via e-post på webmaster@garmin.com eller genom att skicka ett brev till adressen som du hittar i slutet av dessa Sekretessregler.

I dessa Sekretessregler beskrivs hur information behandlas som Garmin samlar in på webbplatser där dessa Sekretessregler finns publicerade och från vissa av våra produkter och program. Vissa av Garmins webbplatser och våra dotterbolags webbplatser kan regleras av sekretessrutiner som skiljer sig från de rutiner som anges nedan. Vi rekommenderar att du läser sekretessreglerna för varje Garmin-webbplats du besöker. Dessutom förses användare av vissa av våra produkter och program med sekretessregler som är specifika för just de produkterna och programmen. I de fallen kompletterar de sekretessreglerna dessa Sekretessregler och ska läsas tillsammans med de sistnämnda.

Den information som individer uppger online till våra dotterbolag i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") kan dessa dotterbolag dela med Garmin International Inc. i USA. Garmin International Inc uppfyller Safe Harbor-ramverket mellan USA och EU och Safe Harbor-ramverket mellan USA och Schweiz utfärdade av U.S. Department of Commerce angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU-medlemsländer och Schweiz. Garmin International, Inc. har intygat att det följer Safe Harbor-sekretessprinciperna gällande meddelande, val, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och genomförande. Om du vill ha mer information om Safe Harbor-programmet och se Garmins certifiering går du till U.S. Dept. of Commerce.

Garmin har tilldelats TRUSTe:s sekretessmärkning som anger att dessa sekretessregler och sekretessrutiner har granskats av TRUSTe med avseende på hur de följer TRUSTe:s programkrav, inklusive transparens, ansvarsskyldighet och val gällande insamling och användning av din personliga information. TRUSTe-märkningen omfattar information som samlas in via våra webbplatser, www.garmin.com, garmin.blogs.com och connect.garmin.com, men omfattar inte information som eventuellt samlas in genom våra webbplatser eller genom hämtningsbara program eller via något av våra program eller produkter. TRUSTe:s uppdrag, i egenskap av en oberoende tredje part, är att påskynda förtroendet online bland konsumenter och organisationer globalt via sin ledande förtroendemärkning för sekretess och via innovativa förtroendelösningar. Om du har frågor eller klagomål rörande våra sekretessregler eller sekretessrutiner kan du kontakta oss på webmaster@garmin.com. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta TRUSTe.

1. INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

A. Personlig information

“"Personlig information”" är information som identifierar dig som person. När du skapar ett konto på en Garmin-webbplats, registrerar dina produkter, köper en kartuppdatering eller produkt på en Garmin-webbplats, registrerar dig för ett nyhetsbrev, deltar i kampanjaktiviteter eller kontaktar vår produktsupportpersonal kan vi samla in olika typer av Personlig information, som beroende på omständigheterna kan innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och betalkortsinformation. Vi kan använda Personlig information om dig för följande ändamål:

 1. Kommunikationer Vi kan kommunicera med dig för att tillhandahålla de produkter och tjänster du begär, kommunicera med dig angående ditt konto eller dina transaktioner med oss, för att ge dig viktig information om produkter eller program och (i enlighet med gällande lagar och de val som är tillgängliga för dig så som beskrivs i stycke 6 nedan) skicka erbjudanden och kampanjer för våra produkter och program.
 2. Kundtjänst När du kontaktar våra kundtjänstrepresentanter via e-post, telefon eller personligen kan vi samla in Personlig information som är relevant i sammanhanget, till exempel ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation, vilka Garmin-produkter du äger, till exempel serienummer, inköpsdatum och (om tillämpligt) händelseloggar som är användbara för att felsöka frågor gällande produkt- eller programprestanda samt information om en support- eller servicefråga. Vi använder den här informationen till att förse dig med kund- och produktsupport.
 3. Inköp Om du tillhandahåller betalkortsinformation på en Garmin-webbplats eller direkt på Garmin-produkten kommer Garmin att använda betalkortsinformationen och relaterad betalnings- och kontoinformation samt ditt namn och postadress om tillämpliga, i syfte att utföra dina köp eller inkassera betalning för återkommande avgifter, om tillämpligt.
 4. Kampanjer Om du deltar i ett lotteri, en tävling eller liknande kampanj kan vi använda informationen som du tillhandahåller för att administrera dessa kampanjer. I de fall då villkoren för sådan kampanj angående behandlingen av Personlig information om dig står i konflikt med dessa Sekretessregler gäller villkoren för kampanjen.
 5. Information inlagd av besökare Garmin kan göra tjänster tillgängliga via vissa av våra webbplatser’ (exempelvis anslagstavlor, forum, chattfunktioner och bloggar) där du kan anslå information och material. Observera att all information som du lämnar ut via sådana tjänster eller på annat sätt på våra webbplatser blir offentlig information, och kan vara tillgänglig för besökare på webbplatserna och för allmänheten. Vi uppmanar dig att vara omdömesgill och försiktig när du lämnar ut Personlig information, eller annan information, på våra webbplatsen. VI ANSVARAR INTE FÖR ANVÄNDNINGEN AV PERSONLIG INFORMATION SOM DU FRIVILLIGT LÄMNAT UT VIA WEBBPLATSERNA.

B. Annan information

"“Annan information"” är sådan information som inte avslöjar din specifika identitet eller som inte direkt relaterar till en person, exempelvis webbläsar- och enhetsinformation, data om programanvändning, information som samlas in via cookies, pixeltaggar och andra tekniker, demografisk information och annan information som du tillhandahåller samt hopsamlad information. Observera att vi kan använda och lämna ut Annan information oavsett syfte, såvida inte annat krävs av gällande lagar. Om vi måste behandla Annan information som Personlig information enligt gällande lag, då kan vi använda den som beskrivs i avsnittet “"Personlig information"” ovan, samt för alla de syften för vilka vi använder och lämnar ut Personlig information. I vissa fall kan vi kombinera Annan information med Personlig information. Om vi kombinerar någon Annan information med Personlig information behandlas den kombinerade informationen som Personlig information av oss så länge den är kombinerad.

 1. Platsinformation Om du väljer att använda platsbaserade tjänster, till exempel väder, filmtider, trafikinformation, bränslepriser och information om lokala händelser i ditt Garmin-program eller i din Garmin-enhet samlas enhetens fysiska plats in för att förse dig med platsbaserade tjänster. Dessa platsdata samlas in anonymt i en form som inte identifierar dig personligen. Om du lämnar ditt medgivande när du använder en Garmin-navigeringsenhet eller ett sådant program samlar Garmin från enheten in och överför data såsom plats, hastighet och riktning. Dessa data slås då samman med data från enheter från andra användare som gett sitt medgivande för att förbättra kvaliteten på trafikdata och annat innehåll som tillhandahålls av Garmin eller innehållsleverantörer. Om du lämnar ditt medgivande kan Garmin också dela dessa data med, eller sälja dem, till tredje part. Dessa data delas och säljs anonymt i en form som inte identifierar dig personligen.
 2. Synpunkter om intressanta platser Vi uppmuntrar användarna att lämna synpunkter om intressanta platser, till exempel restauranger, golfbanor, flygplatser, köpcentrum, bensinmackar och mycket annat, som finns förinlästa i våra produkter så att alla kan få mer aktuell information om intressanta platser i framtiden. Alla synpunkter som du tillhandahåller om en intressanta plats lämnas helt och hållet frivilligt och samlas in anonymt i en form som inte identifierar dig personligen. Du kan också ha möjlighet att skapa nya intressanta platser på din Garmin-enhet, att överföra foton och annan information relaterad till intressanta platser och att dela befintliga och nyligen skapade intressanta platser med tredje part. Allt innehåll som du skapar lämnas helt och hållet frivilligt och du bör inte förvänta dig att Garmin håller synpunkter om intressanta platser privata eller konfidentiella. Sådant innehåll skulle samlas in anonymt i en form som inte identifierar dig personligen.
 3. Loggar om annonshändelser Om du väljer att använda program, till exempel trafikdata och annat innehåll som innehåller annonser, kan vi samla in information om vilka annonser som har visats, hur ofta någon klickar på dem och hur ofta vissa åtgärder utförs, till exempel att spara en kupong eller uppringningar eller dirigeringar till platser som annonserna gäller. Detta gör vi för att annonsleverantörerna ska kunna erbjuda dig innehåll och annonser som är särskilt intressanta för dig. Denna information samlas in och delas med våra lämpliga partner anonymt på ett sätt som inte identifierar dig personligen.
 4. Aktiviteter På vissa Garmin-webbplatser kan du frivilligt överföra aktiviteter (till exempel löpturer, promenader, simturer, vandringar, geocacher, äventyr osv.) från Garmin-enheten. På dessa webbplatser kan du styra vem som har åtkomst till sådana aktiviteter genom att hantera sekretessinställningarna på webbplatserna.
 5. Serverlogginformation Vi och våra tjänsteleverantörer använder serverlogginformation för syften som att beräkna nyttjandenivån för webbplatser, diagnostisera problem med Garmins servrar och administrera Garmins webbplatser. De här serverloggarna omfattar information som din IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran, tidpunkter för dina besök och vilka webbsidor du besöker. Att samla in IP-adresser är ett standardförfarande på internet och det sker automatiskt på många webbplatser. Observera att vi behandlar IP-adresser, serverloggfiler och relaterad information som Annan information, såvida inte annat krävs enligt gällande lagar.
 6. Cookies och andra tekniker Vi kan använda cookies, pixeltaggar, web beacon, clear GIF och andra liknande verktyg på våra webbplatser och i våra e-postmeddelanden. Dessa tekniker hjälper Garmin att hålla reda på dina rörelser på våra webbplatser, mäta effektiviteten av annonser och sammanställa insamlad statistik om webbplatsanvändning och svarshastighet. De hjälper dig också att navigera runt på våra webbplatser på ett smidigare sätt. Garmin använder dessutom Google Analytics för att ta fram webbplatsstatistik och studera användarnas beteende på många av företagets webbplatser. Vi kan också anlita en eller flera tredjepartsleverantörer av tjänster för att sköta onlineannonser för vår räkning. De kan använda en pixeltagg för att samla in anonym information om ditt besök på webbplatser och de kan använda den informationen till riktade annonser för varor och tjänster. Denna information samlas in anonymt på ett sätt som inte identifierar dig personligen. För mer information om dessa metoder och för att avstå från sådan insamling och användning av denna information av våra tredjepartsleverantörer av tjänster går du till Networkadvertising.org.

  Om du inte vill att information samlas in med dessa tekniker finns det ett enkelt tillvägagångssätt i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt kan avvisa många av dessa tekniker, eller att få välja om du vill avvisa eller acceptera dem. Om du bor i en jurisdiktion där det krävs att vi inhämtar ditt medgivande för att använda dessa tekniker på våra webbplatser har du möjlighet att hantera cookieinställningar på webbplatserna, förutom då särskilda cookies krävs för att möjliggöra kärnfunktioner på webbplatsen, i vilket fall du inte kan välja att inaktivera dessa cookies.

  Vi använder lokalt lagrade objekt, så kallade Flash cookies, i vissa lägen där vi använder Adobe Flash Player för att tillhandahålla särskilt innehåll som videofilmer eller videoklipp. Flash använder denna teknik för att komma ihåg inställningar, egenskaper och användning på ungefär samma sätt som webbläsarcookies. Dock hanteras inte Flash cookies via din webbläsare. Lär dig att hantera sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies.

 7. Funktioner för sociala medier och widgetprogram Vissa av våra webbplatser kan innehålla funktioner för sociala medier, till exempel gillaknappen på Facebook och widgetprogram (interaktiva miniprogram som körs på webbplatser). Funktionerna kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och de kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera rätt. Funktioner för sociala medier och widgetprogram finns antingen hos en tredje part eller direkt på våra webbplatser. Dina interaktioner med funktionerna styrs av sekretessreglerna för det företag som tillhandahåller funktionen. Observera att vi inte ansvarar för policyer och rutiner för insamling, användning eller utlämnande (inklusive datasäkerhetsrutiner) för andra organisationer, som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller annat program, social medieplattform eller trådlös tjänsteleverantör.
 8. Ramar Vissa av våra webbsidor använder tekniker för ramar och/eller maskning för att visa innehåll från våra partner samtidigt som utseendet och känslan från våra webbplatser bibehålls.
 9. Använda appar När du hämtar och använder appar kan vi och våra tredjepartsleverantörer spåra och samla in data om appanvändning, som datum och tid då appen på din enhet ansluter till våra servrar och vilken information och vilka filer som hämtats till appen baserat på ditt enhetsnummer.
 10. Enkel inloggning Du kan logga in på vissa delar av våra webbplatser med hjälp av inloggningstjänster som Facebook Connect eller en leverantör av öppet ID. De här tjänsterna autentiserar din identitet och ger dig möjlighet att dela viss personlig information, t.ex. namn och e-postadress, för att förifylla registrerings- eller inloggningsformuläret. Tjänster som Facebook Connect ger dig möjlighet att publicera information om dina aktiviteter på vissa delar av våra webbplatser på din profilsida för att dela den med andra inom ditt nätverk.

2. UTLÄMNANDE AV INFORMATION

A. Anknutna organisationer

Vi kan dela med oss av information som du lämnar till Garmin till våra anknutna organisationer i hela världen i de syften som beskrivs i dessa Sekretessregler. Du kan se en lista över våra anknutna organisationer i vår senaste årsrapport på formulär 10-K, som finns på www.sec.gov. Våra dotterbolag och anknutna organisationer måste skydda Personlig information om dig i enlighet med dessa sekretessregler. Garmin International Inc. är den part som ansvarar för hanteringen av gemensamt använd Personlig information.

B. Tjänsteleverantörer

Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer av tjänster för att hjälper oss att driva verksamheten och våra webbplatser eller att administrera aktiviteter för din räkning, som att utföra köp, behandla betalningar med betalkort och leverera produkter till dig. Vi kan dela med oss av Personlig information om dig, bland annat betalkortsinformation, med dessa tredje parter för att de ska kunna utföra tjänsterna.

C. Övriga utlämnanden

Vi kan lämna ut Personlig information om dig till andra om vi har ditt medgivande till att göra det i en sådan medgivandeform som kan krävas enligt gällande lag. Vi kan också lämna ut Personlig information om dig till andra när vi finner det nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lagar och förordningar, vilket även innefattar lagar och förordningar i andra länder än ditt hemland, (b) för att efterleva rättsordningen, (c) för att besvara frågor från offentliga myndigheter och företrädare för rättsväsendet, vilket även innefattar företrädare i andra länder än ditt hemland, (d) för att hjälpa till vid undersökning rörande stöld av Garmin-produkter eller -egendom, (e) för att verkställa vilket som helst av våra villkor eller policyer, (f) för att skydda vår verksamhet eller verksamheten hos våra anknutna organisationer och dotterbolag, (g) för att skydda rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom som tillhör Garmin, dess anknutna organisationer och dotterbolag, dig eller andra, eller (h) för att vi ska kunna söka gottgörelse eller begränsa skador som kan uppstå.

D. Överlåtelse

Vi kan överlåta information till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet utan begränsning i samband med konkurs eller liknande förfarande.

3. FRIVILLIG DELNING AV PLATSINFORMATION TILL ANDRA

Du kan eventuellt välja att använda ett Garmin- eller tredjepartsprogram på din enhet som tillåter dig att bjuda in tredje part att se din plats på en annan Garmin-enhet och/eller en webbplats. Om du väljer att använda ett sådant program bör du vara försiktig när du bestämmer vem du vill göra platsinformationen tillgänglig för. Om du väljer att publicera en inbjudan att se din platsinformation på tredje parts sociala nätverk, kan det, beroende på sekretessrutinerna hos dessa sociala nätverk, vara möjligt att fler personer än dem du tänkt dig att bjuda in att se din platsinformation kan ha åtkomst till informationen. Du bör därför vara försiktig när du gör en sådan inbjudan via tredje parts sociala nätverk och du bör noga läsa igenom sekretessrutinerna för sådana sociala nätverk. Om du använder ett Garmin-program eller en Garmin-produkt för att bjuda in tredje part att se din plats kommer Garmin att förse dig med sekretessregler som relaterar specifikt till programmet eller produkten och som kompletterar dessa sekretessregler.

4. LÄNKAR, PROGRAM FRÅN TREDJE PART OCH TREDJE PARTS SEKRETESSREGLER

Våra webbplatser, program och produkter kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av Garmin, och våra webbplatser eller din produkt kan också innehålla program som kan hämtas från tredje part. Sådana länkade webbplatser, tjänster och program ligger utanför Garmins kontroll, och vi ansvarar inte för sekretessreglerna eller innehållet hos sådana länkade webbplatser, tjänster och program. Om du lämnar Personlig information genom tredje parts webbplats, tjänst eller program sker transaktionen på den tredje partens webbplats, tjänst och/eller program och den information du lämnar samlas in och styrs av den tredje partens sekretessregler. GARMIN ANSVARAR INTE FÖR SEKRETESSREGLER ELLER INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART ELLER I PROGRAM SOM TILLHÖR TREDJE PART. Vi rekommenderar att du granskar sekretessreglerna för alla tredje parter.

5. SÄKERHET

Garmin vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk, obehörig åtkomst och obehörigt utlämnande eller ändring av Personlig information under Garmins kontroll. På vissa av våra webbplatser kan du skapa ett konto för att delta eller säkra ytterligare fördelar. Överföring av information som du tillhandahåller Garmin under registreringen krypteras med hjälp av Secure Socket Layer-teknik (SSL). Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du känner att säkerheten för något konto du har hos oss har utsatts för fara) ska du omgående meddela oss om problemet genom att kontakta oss i enlighet med stycke 10 nedan.

6. DINA VAL ANGÅENDE MARKNADSFÖRINGSKORRESPONDENS

Vi kommer inte att dela med oss av din Personliga information till tredje part (annat än våra anknutna organisationer) i tredje parts marknadsföringssyften såvida du inte ger ditt medgivande om och när vi ger dig möjlighet till det. Vi och våra anknutna organisationer kan använda din Personliga information för att skicka marknadsföringsrelaterad korrespondens (bland annat e-post) relaterad till Garmin-produkter eller -program såvida du inte valt att inte ta emot sådant. Om du vill inte vill ha marknadsföringsrelaterad korrespondens från Garmin och våra anknutna organisationer, eller om du vill ta tillbaka ditt tidigare medgivande till oss att dela med oss av Personlig information om dig med tredje part i tredje partens marknadsföringssyften skickar du ett e-postmeddelande till oss på webmaster@garmin.com. Tala om för oss om du inte längre vill ta emot marknadsföringsrelaterad korrespondens från Garmin och våra anknutna organisationer och/eller om du vill ta tillbaka ditt tidigare medgivande om att dela Personlig information om dig med tredje part i deras marknadsföringssyften.

7. BARNS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSER, PRODUKTER OCH PROGRAM

Våra produkter och program riktar sig inte till enskilda personer under 13 år, och vi kräver att personer under 13 år inte lämnar Personlig information till Garmin genom någon av Garmins webbplatser eller genom våra produkter och program. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in Personlig information om ett barn under 13 år vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt.

8. UPPDATERINGAR AV DESSA SEKRETESSREGLER

Vi kan komma att ändra dessa Sekretessregler när vi lägger till nya produkter och program, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när dessa Sekretessregler senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten "SENAST UPPDATERAD" överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av Sekretessreglerna på våra webbplatser. Vi tillhandahåller meddelande om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lagar kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande kan tillhandahållas via e-post, genom att anslå meddelandet om ändringarna på våra berörda webbplatser eller på annat sätt innan ändringen börjar gälla, i enlighet med gällande lagar.

9. LAGRING AV PERSONLIG INFORMATION

Vi behåller din Personliga information under den period som behövs för att uppfylla de syften som anges i dessa Sekretessregler såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

10. GRANSKA/KORRIGERA/UPPDATERA/TA BORT INFORMATION – DATAINTEGRITET

Garmin vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att Personlig information som vi samlar in från dig är riktig, fullständig och aktuell. Vi får begära åtkomst till och kräva att felaktig eller oriktig Personlig information uppdateras. Du kan också begära att din Personliga information tas bort. I enlighet med gällande lagstiftning kommer Garmin att utan dröjsmål svara på dina frågor och i alla händelser inom 30 dagar. För att skydda dig implementerar vi bara begäran gällande den Personliga information som är kopplad till den specifika e-postadress som du använde för att skicka din begäran, och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran implementeras. Vi kan neka att behandla begäran som riskerar andra personers sekretess, som är extremt opraktisk eller som gör att vi måste vidta en åtgärd som inte är tillåten enligt gällande lagar. Observera att vi kan behöva behålla viss information för våra register, och det kan också finnas restinformation som blir kvar i våra databaser och andra register och inte tas bort.

Begäran om åtkomst, korrigering eller borttagning görs enligt följande:

E-post: webmaster@garmin.com

Post: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, USA