Sekretessregler

Europeiska Safe Harbor-certifieringen TRUSTe

Senast uppdaterade: 14 februari 2017

Din integritet är viktig för Garmin. Vi har utarbetat dessa sekretessregler för att du ska känna till hur vi samlar in, använder delar och lagrar din personliga information.

Dessa sekretessregler gäller för alla webbplatser, applikationer (”appar”) och produkter på vilka sekretessreglerna visas. Om en Garmin-webbplats, -app eller -produkt länkar till en annan sekretesspolicy, gäller den sekretesspolicyn för den berörda webbplatsen, appen eller produkten. Vi har till exempel separata sekretessregler som gäller för Garmin Connect och dess kompatibla bärbara enheter och andra Garmin-enheter. Den sekretesspolicyn hittar du här.

Om du vill hoppa till ett visst avsnitt i dessa sekretessregler kan du klicka på någon av länkarna nedan:

Hur Garmin samlar in och använder personlig information

”Personlig information” är information som, antingen i sig själv eller i kombination med annan information som samlas in, identifierar en enskild individ. När vi kombinerar annan information (dvs. information som inte i sig själv identifierar en enskild individ) med personlig information, behandlar vi den kombinerade informationen som personlig information.

När du skapar ett Garmin-konto

När du skapar ett konto på en Garmin-webbplats eller -mobilapp, ber vi dig uppge personlig information, inklusive namn och e-postadress. Du behöver inte ange ditt fullständiga namn, men du kan om du vill. Du använder din e-postadress och ditt lösenord för att logga in på ditt konto. Ditt Garmin-konto kommer att vara lösenordsskyddat. Vi använder ditt namn som hjälp för att verifiera ditt konto när du ringer till vår kundsupport.

När du loggar in på ditt Garmin-konto med inloggningsuppgifter till sociala medier

Du kan välja att logga in på ditt Garmin-konto med hjälp av dina inloggningsuppgifter till sociala medier (t.ex. dina inloggningsuppgifter till Facebook). Om du väljer att göra det, kommer du första gången du loggar in på ditt Garmin-konto med inloggningsuppgifter till sociala medier att bli tillfrågad om du samtycker till att den sociala medieleverantören tillhandahåller Garmin viss information, till exempel namn, e-postadress, profilbild, inlägg, kommentarer och annan information som är kopplad till ditt sociala mediekonto.

All denna information görs tillgänglig för Garmin av den sociala medieleverantören på grund av det sätt på vilket inloggningskonfigurationen för sociala medier fungerar, men av denna information behåller och använder Garmin endast din e-postadress. Garmin använder e-postadressen som tillhandahålls av den sociala medieleverantören för att koppla den till ditt Garmin-konto så att du i framtiden kan använda din e-postadress för att logga in på ditt Garmin-konto om du inte längre vill logga in med inloggningsuppgifterna för sociala medier.

Om du inte vill att den sociala medieleverantören ska dela din information med Garmin kan du logga in på ditt Garmin-konto med inloggningsuppgifterna till ditt Garmin-konto utan att använda inloggningsuppgifterna för sociala medier.

När du köper produkter på en Garmin-webbplats

Om du köper en produkt på en Garmin-webbplats samlar Garmin in personlig information om dig, som namn, postadress och telefonnummer, så att vi kan behandla din beställning och slutföra köpet. Vi visar eller lagrar inte din betalkortsinformation. En tredje part, Adyen, behandlar kundens betalkortsinformation när Garmin-kunder använder betalkort för att genomföra köp på en Garmin-webbplats. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom Adyens sekretesspolicy.

När du kommunicerar med Garmin

När du interagerar med vår kundsupportpersonal via e-post eller telefon eller personligen kan vi samla in personlig information, t.ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation och information om Garmin-produkter du äger, deras serienummer och inköpsdatum. Vi kan också skapa händelseloggar som är användbara när det gäller att diagnostisera prestandaproblem hos produkten eller appen och samla in information rörande support- eller servicefrågan. Vi använder den här informationen till att förse dig med kund- och produktsupport. Vi kan gå in på ditt Garmin-konto för att kunna erbjuda dig den hjälp som behövs. För att förbättra vår kundservice kan vi inom ramen för tillämpliga lagar även spela in och granska konversationer med kundsupportpersonal och analysera synpunkter vi fått genom frivilliga kundundersökningar.

Vi kan använda personlig information för att kommunicera med dig, bland annat om ditt konto eller dina transaktioner hos oss, ge dig viktig information om produkter och appar, skicka meddelanden om väsentliga ändringar i dessa sekretessregler och, i enlighet med gällande lagar och de val som är tillgängliga för dig enligt det som beskrivs nedan under Dina val angående marknadsföringskorrespondens, skicka erbjudanden och kampanjer för våra produkter och appar.

När du använder platsfunktionerna på din Garmin-enhet eller -app

Om du väljer att använda platsbaserade tjänster, till exempel väder, trafikinformation, bränslepriser, filmtider och information om lokala event i din Garmin-app eller i din Garmin-enhet samlas enhetens fysiska plats in för att Garmin eller dina tjänsteleverantörer ska kunna förse dig med sådana platsbaserade tjänster.

När du använder din Garmin-bilnavigeringsenhet eller -app

Om du använder en bilnavigeringsenhet eller app från Garmin och ger ditt medgivande när du tillfrågas om det, kommer Garmin att samla in och överföra uppgifter från din enhet som plats, fart, riktning samt tid och datum för registreringen. Dessa data avidentifieras av Garmin och används till att förbättra kvaliteten på våra produkter och appar samt trafik- och parkeringsfunktioner och andra funktioner som tillhandahålls av Garmin eller innehållsleverantörer. Om du ger ditt medgivande när du tillfrågas om det kan Garmin även dela dessa avidentifierade data med eller sälja dessa data till tredje parter för att förbättra kvaliteten på trafik- och parkeringsfunktioner eller andra funktioner som aktiveras av innehållsleverantörer.

Annan användning av personlig information genom Garmin

Garmin kan använda personlig information för intern statistik, marknadsföring eller av driftskäl, inklusive för att generera försäljningsrapporter och mäta och förstå demografi, användarintressen, inköp och andra trender bland våra kunder.

Enheter med vilka Garmin kan dela personlig information

Med andra Garmin-företag

Garmin är ett globalt företag. För att kunna erbjuda våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva överföra din personliga information till andra Garmin-företag i andra länder, inklusive Garmin International, Inc. i USA, där många av våra servrar är placerade. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du först angav informationen. Visa Garmin-ägda företag.

Sådana överföringar av personlig information från Garmin-företag i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz till Garmin International, Inc. i USA görs i enlighet med den modellavtalsklausul som godkänts av den Europeiska kommissionen.

Alla Garmin-företag måste följa de sekretesspolicyer som anges i dessa sekretessregler.

Med data- och innehållsleverantörer

Om du använder en bilnavigeringsenhet eller app från Garmin och ger ditt medgivande när du tillfrågas om det, kommer Garmin att samla in och överföra data från din enhet, som plats, fart, riktning samt tid och datum för registreringen. Om du gett ditt medgivande kan Garmin också dela dessa avidentifierade data med eller sälja dessa data till tredje parter för att förbättra kvaliteten på våra produkter och appar och trafik- och parkeringsfunktioner och andra funktioner som tillhandahålls av innehållsleverantörer.

Med sociala medieleverantörer

Ibland förser vi sociala medieleverantörer med e-postadresser till utvalda Garmin-kunder som har valt att ta emot marknadsföringskorrespondens om Garmins produkter och appar. Detta gör vi för att de sociala medieleverantörerna ska kunna hjälpa oss att visa annonser på de sociala mediesidorna för andra användare som har liknande egenskaper (t.ex. demografi och intressen) som de valda Garmin-kunderna.

Om du registrerar dig för att få ett e-postmeddelande när en särskild Garmin-produkt eller -app blir tillgänglig för köp, kan vi utöver att använda din e-postadress för att meddela dig när den produkten eller appen blir tillgänglig för köp även förse sociala medieleverantörer med din e-postadress, så att de kan hjälpa oss att visa annonser om den produkten eller appen på dina sociala mediesidor.

Med tjänsteleverantörer

Vi använder tredjepartsleverantörer av tjänster för att hjälpa oss att administrera vissa aktiviteter för vår räkning, som att slutföra köp, behandla betalningar med betalkort, skicka e-postmeddelanden, tillhandahålla annonser, analysera användningen av våra webbplatser och appar, hålla koll på genomslagskraften hos våra marknadsföringskampanjer och göra så att användarna kan ansluta till sina sociala medier. Vi kan dela personlig information om dig med sådana tredjepartsleverantörer av tjänster i den omfattning som krävs med enda syfte att göra det möjligt för dem att utföra tjänster för vår räkning.

Här är exempel på tredjepartsleverantörer av tjänster som vi använder:

 • E-postleverantörer: Molntjänster från Adobe används som hjälp för Garmin att skicka e-post, i enlighet med gällande lagar och de val som är tillgängliga för dig så som beskrivs nedan under Dina val angående marknadsföringskorrespondens.
 • Analystjänster: Garmin använder tredjepartstjänsteleverantörer som hjälper oss att bättre förstå hur Garmin Express och andra Garmin-produkter och -mobilappar används, och för liknande syften. De tredje parter vi för närvarande använder för att tillhandahålla sådana analyser och relaterade tjänster beskrivs nedan under Cookies och liknande teknik.

Loggar om annonshändelser

Om du väljer att använda Garmin-appar som innehåller annonser, kan vi samla in information om vilka annonser som har visats, hur ofta någon klickar på dem och hur ofta vissa åtgärder utförs, till exempel att spara en kupong eller uppringningar eller dirigeringar till platser som annonserna gäller. Detta gör vi för att annonsleverantörerna ska kunna erbjuda dig innehåll och annonser som är särskilt intressanta för dig.

Övriga utlämnanden

Vi kan lämna ut personlig information om dig till andra om vi har ditt medgivande till att göra det i en sådan medgivandeform som kan krävas enligt gällande lag.

I enlighet med gällande lagstiftning i din jurisdiktion, kan vi också lämna ut personlig information om dig till andra när vi finner det nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lag eller förordning, inklusive lagar eller förordningar utanför ditt hemland, (b) för att efterleva rättsordningen, (c) för att besvara frågor från offentliga myndigheter och företrädare för rättsväsendet, vilket även innefattar företrädare i andra länder än ditt hemland, (d) för att hjälpa till vid undersökning rörande stöld av Garmin-produkter eller -egendom, (e) för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler, (f) för att skydda vår verksamhet eller verksamheten hos våra anknutna organisationer och dotterbolag, (g) för att skydda rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom som tillhör Garmin, dess anknutna organisationer och dotterbolag, dig eller andra, eller (h) för att vi ska kunna söka gottgörelse eller begränsa skador som kan uppstå.

Vi kan också överlåta information till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande.

Hur du kan dela din personliga information eller uppmana Garmin att dela din personliga information

LiveTrack

LiveTrack är en funktion som finns på vissa Garmin-enheter som gör att du kan skicka en länk till utvalda personer så att de kan se enhetens plats i realtid. Alla med tillgång till länken kommer att kunna se din Garmin-enhets plats i realtid. Därför bör du vara försiktig när du bestämmer vem du vill skicka länken till och se till att du litar på att de inte skickar länken till andra som du inte vill ska kunna se platsen för din Garmin-enhet.

Om du väljer att publicera en inbjudan om att se platsen för din Garmin-enhet på tredje parts sociala medier, kan det, beroende på sekretesspolicyerna hos dessa sociala medier, vara möjligt att fler personer än de du tänkt bjuda in att se din platsinformation får åtkomst till informationen. Du bör därför vara försiktig när du gör en sådan inbjudan via tredje parts sociala medier, och du bör noga läsa igenom sekretesspolicyerna för sådana sociala medier.

Anslagstavlor, forum

Vissa Garmin-webbplatser och -appar har anslagstavlor, forum, chattfunktioner, bloggar och liknande funktioner genom vilka du kan publicera information, meddelanden och material. Observera att all information som du lämnar ut via sådana tjänster eller på annat sätt på våra webbplatser blir offentlig information, och kan vara tillgänglig för besökare på webbplatserna och för allmänheten. Vi uppmanar dig att vara omdömesgill och försiktig när du lämnar ut personlig information, eller annan information, på våra webbplatser eller appar.

Kampanjer

Om du deltar i ett lotteri, en tävling eller liknande kampanj kan vi använda informationen som du tillhandahåller för att administrera dessa kampanjer. I de fall då villkoren för en sådan kampanj beträffande behandlingen av personlig information om dig står i konflikt med dessa sekretessregler gäller villkoren för kampanjen.

Cookies och liknande teknik

Som hjälp för att analysera hur du och andra besökare navigerar på Garmins webbplatser och sammanställa insamlad statistik om webbplatsanvändning och svarshastigheter, samlar vi, med hjälp från tredje parts analystjänstleverantörer, in viss information när du besöker vår webbplats. Denna information omfattar IP-adress, enhetens geografiska plats, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran, tidpunkt(er) för ditt/dina besök, demografi, sidvisningar och sidelement (t.ex. länkar) som du klickar på. Vi kan använda cookies, pixeltaggar, web beacon, clear GIF och andra liknande verktyg på vår webbplats eller i våra e-postmeddelanden som hjälp för oss att samla in och analysera sådan information. Vi använder denna information för att tillhandahålla bättre och mer relevant innehåll på vår webbplats, mäta annonsers genomslagskraft, identifiera och åtgärda problem och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi kan också anlita en eller flera tredjepartsleverantörer av tjänster för att tillhandahålla onlineannonser för vår räkning. De kan använda en pixeltagg eller annan liknande teknik för att samla in information om dina besök på webbplatser och de kan använda den informationen till att skicka riktade annonser till dig. För mer information om dessa metoder och för att avstå från sådan insamling och användning av denna information av våra tredjepartsleverantörer av tjänster går du till Networkadvertising.org.

Om du inte vill att information samlas in med dessa tekniker finns det ett enkelt tillvägagångssätt i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt kan avvisa många av dessa tekniker, eller kan få välja om du vill avvisa eller acceptera dem. Om du bor i en jurisdiktion där det krävs att vi inhämtar ditt medgivande för att använda cookies på våra webbplatser har du möjlighet att hantera cookieinställningar på webbplatserna, förutom då särskilda cookies krävs för att möjliggöra kärnfunktioner på webbplatsen, i vilket fall du inte kan välja att inaktivera dessa cookies.

Vi använder lokalt lagrade objekt, så kallade Flash-cookies, i vissa lägen där vi använder Adobe Flash Player för att tillhandahålla särskilt innehåll som videofilmer eller videoklipp. Flash använder denna teknik för att komma ihåg inställningar, egenskaper och användning på ungefär samma sätt som webbläsarcookies. Dock hanteras inte Flash-cookies via din webbläsare. Lär dig att hantera sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies.

När du synkroniserar din Garmin-enhet via Garmin Express, överförs data som registrerats på din enhet om din aktivitet från din enhet till våra servrar. Varje gång du synkroniserar enheten loggar vi data om överföringen, till exempel vilken IP-adress (Internet Protocol) som används vid synkronisering, datum och tid för synkroniseringen, krasch-/diagnostikloggar, enhetens geografiska plats, information om enheten, information om nätverket som används för att synkronisera (t.ex. Wi-Fi eller mobilt) och enhetens batterinivå. Vi använder denna information till att identifiera och lösa problem med synkronisering.

Vi spårar och samlar in data från användare om hur de använder Garmin Express och Garmins mobilappar. Den typ av analytisk information som samlas in omfattar datum och tid då enheten ansluter till våra servrar, programvaruversion, enhetens geografiska plats, språk, vilken information och vilka filer som hämtats till enheten, användarnas beteende (t.ex. vilka funktioner som används och användningsfrekvens), information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem och information om hur enheten fungerar. Garmin använder dessa data för att förbättra kvaliteten och funktionerna hos Garmin Express och andra Garmin-produkter och -appar, för att utveckla och marknadsföra produkter och funktioner som är till mest nytta för dig och andra användare samt för att identifiera och åtgärda användbarhetsproblem så snabbt som möjligt.

Här är exempel på tredjepartsleverantörer av analyser och liknande tjänster som vi för närvarande använder:

 • Analystjänster:
  • Google: Google Analytics används till att spåra webbplatsstatistik och användarnas demografi, intressen och beteende på webbplatser. En annan tjänst från Google, Firebase, används i vissa av våra mobilappar för att hålla koll på genomslagskraften hos våra marknadsföringskampanjer och annonser. Vi använder även Google Search Console för att bättre förstå hur våra webbplatsbesökare hittar vår webbplats och för att förbättra vår sökmotoroptimering. Läs mer om hur denna analysinformation kan användas, och om hur du styr hur din information används.
  • Azure Application Insights: Azure Application Insights används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Garmin Express används så att vi kan förbättra användarupplevelsen. Azure Application Insights är en Microsoft-tjänst. Visa Microsofts sekretesspolicy.
  • HockeyApp, Crashlytics (infrastruktur): HockeyApp, som är en Microsoft-tjänst, och Crashlytics används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Garmins mobilappar används för att kunna förbättra användarupplevelsen och identifiera och lösa grundorsakerna till att apparna kraschar. Läs Crashlytics sekretesspolicy.
  • Flurry, Umeng, Amplitude: Flurry, som är en Yahoo-tjänst, Umeng och Amplitude används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Garmins mobilappar används, så att vi kan förbättra användarupplevelsen. Läs Umengs sekretesspolicy eller Amplitudes sekretesspolicy.
  • Splunk: Splunk används till att analysera, felsöka och lösa problem som kan uppstå då och då med Garmins kontoinloggningsfunktioner och används också för att hjälpa Garmin att skydda sina webbplatser och appar från skadlig användning. Visa Splunks sekretesspolicy.
 • Hantering av taggar: Garmin använder Tealium IQ Tag Management som hjälp att hantera de olika analystjänster och cookie- och pixeltaggtekniker Garmin använder för att mäta webbplatsanvändningen. För att kunna tillhandahålla sådana tjänster får Tealium grundläggande serverlogginformation från användare av Garmins webbplatser (t.ex. information om IP-adress, webbläsare och operativsystem). Tealiums användning av sådan information styrs av Tealiums sekretesspolicy.
 • Sociala medier: Tredje parts sociala medier som tillhandahåller interaktiva plugin-program eller funktioner för sociala medier (till exempel för att du ska kunna ansluta till Facebook eller Google för att hitta vänner att lägga till som kontakter eller för att ”gilla” en sida) på Garmins webbplatser eller mobilappar, kan använda cookies eller andra metoder (t.ex. web beacon) för att samla in information om din användning av våra webbplatser och appar. Användning av sådan information av en tredje part beror på sekretesspolicyn som finns på det sociala mediets webbplats och som vi uppmanar dig att läsa igenom noggrant. Sådana tredje parter kan använda cookies eller andra spårningsmetoder för egna syften genom att relatera information om din användning av vår webbplats med personlig information som de kan ha om dig. Vi kan också inhämta analysdata från sociala medier som hjälper oss att mäta genomslagskraften hos vårt innehåll och våra annonser på sociala medier (t.ex. visningar och klick).

Länkar, tredjepartsappar och sekretesspolicyer från tredje part

Garmin vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk, obehörig åtkomst och obehörigt utlämnande eller ändring av personlig information under Garmins kontroll. Läs mer.

Säkerhet

Garmin vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk, obehörig åtkomst och obehörigt utlämnande eller ändring av personlig information under Garmins kontroll. Om du vill ha ytterligare information om Garmins datasäkerhetsåtgärder eller rapportera en möjlig säkerhetsrisk eller -incident klickar du här.

Dina val angående marknadsföringskorrespondens

Vi och andra medlemmar av Garmin-koncernen kan använda din personliga information för att skicka marknadsföringsrelaterad korrespondens (inklusive e-post) som rör Garmins produkter eller appar i enlighet med dina e-postinställningar i myGarmin inställningscenter. Vi delar inte personlig information med tredje part för tredje partens marknadsföringssyften.

Om du inte vill ha marknadsföringsrelaterad korrespondens från Garmin kan du uppdatera dina e-postinställningar i myGarmin inställningscenter eller klicka på ”Avbryt prenumeration” i ett e-postmeddelande med marknadsföring du fått från Garmin.

Policy beträffande barn

Våra webbplatser och appar riktar sig inte till enskilda personer under 16 år, och vi kräver att personer under 16 år inte lämnar personlig information till Garmin genom någon av Garmins webbplatser eller genom våra appar. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personlig information om ett barn under 16 år vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt. Om du känner till att en användare under 16 år använder en Garmin-webbplats eller -app kan du kontakta oss på privacy@garmin.com.

Uppdateringar av sekretessreglerna

Vi kan komma att ändra dessa sekretessregler när vi lägger till nya produkter och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när dessa Sekretessregler senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”SENAST UPPDATERAD” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretessreglerna på våra webbplatser. Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande tillhandahålls via e-post eller via anslag om ändringarna på våra berörda webbplatser eller produkter/appar, i enlighet med gällande lagar.

Bevarande av personlig information

Vi behåller din personliga information under den period som behövs för att uppfylla de syften för vilka din personliga information har samlats in, vilka anges i dessa sekretessregler, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag.

Hur du kan granska, ändra, uppdatera och radera din personliga information

Garmin vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att personlig information som vi samlar in från dig är riktig, fullständig och aktuell. Du kan begära åtkomst till din personliga information och kräva att felaktig eller oriktig personlig information uppdateras. Du kan också begära att din personliga information och Garmin-kontot tas bort. Garmin kommer att svara snabbt på dina förfrågningar i enlighet med gällande lag. För att skydda dig implementerar vi bara en begäran gällande den personliga information som är kopplad till den specifika e-postadress som du använde för att skicka din begäran, och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran implementeras. Vi kan neka att behandla en begäran som riskerar andra personers sekretess, som är extremt opraktisk eller som gör att vi måste vidta en åtgärd som inte är tillåten enligt gällande lagar. Dessutom kan vi, i den mån gällande lagar tillåter det, behöva behålla viss personlig information under en längre tidsperiod för registreringsändamål, som bevarande av information rörande dina inköp för garanti- eller redovisningssyften.

Begäran om åtkomst, korrigering eller borttagning görs enligt följande:

E-post: productsupport.privacy@garmin.com
Post: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, USA.