Skip navigation links

Garantipolicy för marina produkter

EMEA Rev L (01/2021)

Innehåll

Garantipolicy
Garanti- och produktregistrering

 1. Begränsad standardkonsumentgaranti för marina produkter – ägarinstallation
 2. Begränsad standardkonsumentgaranti för marina produkter – returer
 3. Certifierad begränsad ombordgaranti – godkända installationer
 4. Undantag från garantin
 5. Anspråksförfarande för ombordgaranti

Bilaga A
Bilaga B

Hämta och spara Garmins globala garantipolicy för marina produkter


Garantipolicy

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGAR GÄLLER GARANTIERNA OCH ERSÄTTNINGARNA SOM ANGES HÄR ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER ÄGAREN SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN LAND TILL LAND. I OMRÅDEN DÄR LAGEN INTE TILLÅTER SÅDANA UNDANTAG, GÄLLER DENNA GARANTI SOM KOMPLEMENT TILL LAGSTADGADE GARANTIER.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. Vissa länder eller territorier tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

Garmin har efter eget gottfinnande rätt att reparera eller ersätta produkten, eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR KUNDENS ENDA KOMPENSATION VID EN ÖVERTRÄDELSE AV DENNA GARANTI.


Garanti- och produktregistrering

Återförsäljare/tillverkare av originalutrustning (OEM) rekommenderas att registrera kundens installation på https://dealers.garmin.com/drc/index.jspx eller uppmuntra sina kunder att registrera produkten inom 30 dagar från inköpsdatum. Kunder kan registrera sina produkter på https://my.garmin.com. Kunder som inte har tillgång till Internet kan kontakta Garmin produktsupport på (inom Storbritannien) 08082380000 eller (utanför Storbritannien) +44 3708501242.

Produktregistreringskort medföljer inte vissa enheter. I sådana fall är det viktigt att datum anges på kundens inköpskvitto, eftersom kvittot utgör kundens inköpsbevis, eller att kundens installation registreras på https://dealers.garmin.com/drc/index.jspx.

När återförsäljaren får in en marin produkt märkt Garmin/EmpirBus för service krävs garantibevis. Detta kan verifieras på tre olika sätt:

 1. Återförsäljaren kan föra ett register över kundernas namn, serienummer och inköpsdatum; eller
 2. Kunden kan visa upp originalkvittot som inköpsbevis; eller
 3. Återförsäljaren kan gå till Garmins registreringsportal för återförsäljare i Dealer Resource Center.

För att omfattas av ombordgarantin måste marina produkter märkta Garmin/EmpirBus dessutom finnas med i bilaga ”A” till detta dokument samt vara en ”godkänd installation”, vilket innebär att den måste vara installerad av antingen:

 1. En NMEA-installationsverkstad med minst en certifierad person i personalen,
 2. En serviceverkstad som är godkänd av Garmin,
 3. En OEM-båtbyggare som är godkänd av Garmin eller
 4. En icke-godkänd OEM-båtbyggare som utförde installationen och fick den godkänd och tagen i drift av en NMEA-återförsäljare eller en serviceverkstad som är godkänd av Garmin.

Det finns två klasser av produktgarantier tillgängliga för kunden:

 1. Begränsad standardkonsumentgaranti för marina produkter – Installation utförd av ägaren eller icke-godkänd installerad utrustning.
 2. Certifierad begränsad ombordgaranti – Godkända installationer för produkterna som anges i bilaga ”A” till detta dokument.

1. Begränsad standardkonsumentgaranti för marina produkter – ägarinstallation

1.1.0 Marina produkter märkta Garmin/EmpirBus garanteras vara fria från defekter i material och utförande under en period på 2 år från datumet när produkten köptes av den första slutkunden. Under denna period kommer Garmin (Europe) Ltd. och dess filialer (nedan ”Garmin”) efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta alla komponenter som inte fungerar vid normal användning.

1.1.1 Garmins produkter för trollingmotor som anges i bilaga ”B” garanteras vara fria från defekter i material och utförande under en period på:

(a) tre (3) år från datumet när produkten köptes av den första slutkunden för icke-kommersiellt fritidsbruk, eller
(b) ett (1) år från datumet när produkten köptes av den första slutkunden, om den använts kommersiellt därefter. Kommersiellt bruk innebär all användning i samband med inkomstproducerande aktiviteter eller andra aktiviteter som är kopplade till verksamheten.

Kompositriggen till en produkt för trollingmotorer som endast används för icke-kommersiellt fritidsbruk garanteras vara fria från defekter i material och utförande under kundens livstid, och denna garanti kan inte överlåtas. För kompositrigg till en produkt för trollingmotorer som använts till något kommersiellt ändamål gäller garantin i ett (1) år från datumet när produkten köptes av den första slutkunden. Inom giltighetsperioden (på livstid för första slutkunder som endast använt produkten till trollingmotorer för icke-kommersiellt fritidsbruk eller ett (1) år från datumet när en produkt för kommersiella ändamål köptes) kommer Garmin, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla ett ersättningskompositrigg för material- eller tillverkningsdefekter som bekräftats av Garmin. Kunden ansvarar för alla kostnader som är förknippade med borttagning av originalriggen och montering av ersättningsriggen.

1.1.1 Sådana reparationer eller ersättningar av produkter som listas i bilaga ”A” eller bilaga ”B” görs utan någon kostnad för kunden vad gäller delar eller arbete, förutsatt att kunden står för alla transportkostnader för att skicka produkten till Garmin.

1.1.2 Garmin betalar inte för arbete ombord, resor eller körsträcka som krävs för att åka till båten
enligt den begränsade standardgarantin.

1.1.3 Den begränsade standardkonsumentgarantin för marina produkter påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter enligt gällande nationell lagstiftning eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren som följer av försäljnings-/inköpskontraktet. Om ingen motstridig gällande nationell lagstiftning finns, utgör denna begränsade garanti kundens enda kompensation och Garmin ska inte vara ansvarsskyldigt för några tillfälliga skador eller följdskador för överträdelse av någon uttrycklig eller underförstådd garanti.


2. Begränsad standardkonsumentgaranti för marina produkter – returnering

2.1.0 Kunder och återförsäljare ska först kontakta en representant från Garmins produktsupport för teknisk hjälp och efter utförande av vanliga felsökningstester skickas ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorisation). RMA-numret ska placeras väl synligt på förpackningen som ska skickas till Garmin för reparation. RMA-numret fungerar som referensnummer för alla inblandade parter. Det ger Garmins reparationstekniker en fullständig och tydlig beskrivning av de rapporterade felen och problemen samt information om vart de ska skicka enheten efter genomförd reparation. Kunder och återförsäljare kan använda RMA-numret för att se reparationsstatusen.

2.1.1 Kontakta din Garmin-återförsäljare för att begära servicehjälp och RMA-nummer, se support.garmin.com.

2.1.2 Den felaktiga produkten måste skickas till Garmin tillsammans med inköpsbevis och med RMA-numret väl synligt på förpackningen.

2.1.3 Kunderna kan välja att anlita sin serviceverkstad för att utföra denna process på kundens bekostnad.


3. Certifierad begränsad ombordgaranti – godkända installationer

3.1.0 Ombordgarantins period för marina produkter märkta Garmin/EmpirBus som anges i bilaga ”A” är två (2) år för delar och arbete ombord av serviceverkstad.

3.1.1 Garantiperioden för Garmins ombordgaranti för produkter till trollingmotorer som anges i bilaga ”B” och är fabriksnya varor som köpts av en godkänd Garmin-återförsäljare och installerats av en installationsfirma som certifierats av Garmin och NMEA eller ABYC:

(a) tre (3) år för delar och arbete ombord, från datumet när produkten köptes av den första slutkunden för icke-kommersiellt fritidsbruk, eller
(b) ett (1) år för delar och arbete ombord, från datumet när produkten köptes av den första slutkunden, om den använts kommersiellt därefter.

3.2.0 Garmins ombordgaranti för kompositrigg till en produkt för trollingmotor som endast används för icke-kommersiellt fritidsbruk gäller under den ursprungliga kundens livstid, och denna garanti kan inte överlåtas. Ombordgarantin för kompositrigg till en produkt för trollingmotor som använts till något kommersiellt ändamål gäller i ett (1) år från datumet när produkten köptes av den ursprungliga kunden. Inom giltighetsperioden (på livstid för första slutkunder som endast använt produkten till trollingmotorer för icke-kommersiellt fritidsbruk eller ett (1) år från datumet när en produkt för kommersiella ändamål köptes) kommer Garmin, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla ett ersättningskompositskaft för material- eller tillverkningsdefekter som bekräftats av Garmin. Kunden ansvarar för alla kostnader som är förknippade med borttagning av originalskaftet och montering av ersättningsskaftet.

3.2.1 Garantitiden börjar från det tidigaste av: (i) datumet för inköp av produkten, (ii) datumet när båten köptes av den första slutkunden eller (iii) datumet för idrifttagande av den godkända installationen.

3.1.2 Ombordgarantin gäller endast för specifika marina produkter från Garmin enligt bilaga ”A” till detta dokument och endast för godkända installationer, vilket innebär installation av:

 1. En NMEA-installationsverkstad med minst en certifierad person i personalen,
 2. En serviceverkstad som är godkänd av Garmin,
 3. En OEM-båtbyggare som är godkänd av Garmin eller
 4. En icke-godkänd OEM-båtbyggare som utförde installationen och fick den godkänd och tagen i drift av en NMEA-återförsäljare eller en serviceverkstad som är godkänd av Garmin.

3.1.3 Installationer utförda av tredje part, som inte anges i avsnitt 3.1.2 ovan, klassificeras som installationer utförda av ägaren och omfattas därför av den begränsade standardgarantin för marina produkter och inte av den certifierade begränsade ombordgarantin.

3.1.4 För att omfattas av ombordgarantin krävs kundens garantibevis. Detta ska utgöras av: (i) en faktura för produkten som anger inköpsdatum, (ii) produktens serienummer och (iii) bevis på godkänd installation enligt avsnitt 3.1.2 ovan.

3.1.5 Ombordgarantin påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter enligt gällande nationell lagstiftning eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren som följer av försäljnings-/inköpskontraktet. Om ingen motstridig gällande nationell lagstiftning finns, utgör denna ombordgaranti kundens enda kompensation och Garmin är inte ansvarsskyldigt för några tillfälliga skador eller följdskador för överträdelse av någon uttrycklig eller underförstådd garanti.

3.1.5 Ombordgarantin täcker endast arbete för servicereparation/-ersättning för specifika produkter enligt definitionen i bilaga ”A” till detta dokument.

3.1.6 Kompensationsförfarande för ombordgaranti
Kunderna ska kontakta Garmin eller en auktoriserad serviceverkstad inom 30 dagar efter produktfel på en marin produkt märkt Garmin/EmpirBus för service. Alla kunder eller återförsäljare är skyldiga att utföra vanlig felsökning innan produkten blir aktuell för ombordgaranti. Kunder och återförsäljare kan få hjälp med detta genom att kontakta Garmins produktsupport direkt på (inom Storbritannien) 08082380000 eller (utanför Storbritannien) +44 3708501242 eller på [email protected]


4. Undantag från garantin

4.1.0 Utöver begränsningarna ovan gäller nedan undantag från garantin för både den begränsade standardgarantin för marina produkter och den certifierade begränsade ombordgarantin.

4.1.1 Installationer som inte utförts i enlighet med anvisningarna i den medföljande bruks- och installationshandboken från Garmin/EmpirBus kan ogiltigförklara garantin.

4.1.2 Garantin täcker inte produktfel på grund av transportskada, olycka, missbruk eller felanvändning, felaktig förvaring, ändring eller obehöriga reparationer, korrosion, produkter där serienumret har manipulerats, strömtoppar, vandalisering, vattenintrång eller nedsänkning i vatten eller Force majeure eller väderpåverkan såsom åsknedslag eller översvämningar, spilld mat eller vätska, felaktig justering hos kunden osv.

4.1.3 Garantipolicyn gäller inte om kunden inte meddelat Garmin/EmpirBus om den påstådda defekten eller felet på produkten under den tid den begränsade garantin gäller.

4.1.4 Garantipolicyn gäller inte om en produkt märkt Garmin/EmpirBus använts tillsammans med eller anslutits till ett tillbehör som inte tillhandahålls av Garmin/EmpirBus eller lämpar sig för användning med Garmins/EmpirBus produkt, eller använts på ett annat sätt än den är avsedd att användas på.

4.1.5 Garmin tar inget ansvar för skador som uppstår vid installation.

4.1.6 Ombordgarantin omfattar inte installationer utförda av ägaren.

4.1.7 Garantin täcker inte kostnader som kan härledas till givare som inte tillverkats av Garmin, skador på grund av felaktigt konfigurerade givare, utbyte av givare eller båtupptagning och isättning. Den täcker inte heller verkstadsmaterial, förlorad produktionstid eller skador på omgivningen.

4.1.8 Garantin täcker inte felaktigt specificerad produkt, felaktigt specificerade givare, felaktig givarplacering, avluftningsproblem i givare, problem med RF-störning vid installation, brus eller vagabonderande ström i befintliga elsystem, kartografifel i sjökort, eller enheter som utsätts för eller ansluts till felaktig matningsspänning eller spänningstyp.

4.1.9 Garantin täcker inte LCD-skärmar som uppvisar felaktiga pixlar som ligger inom de tekniska specifikationer som fastställts av Garmin eller Garmins godkända LCD-leverantör.

4.2.0 Programvaruuppdateringar, systemkontroller eller kalibreringar omfattas inte såvida de inte bedöms vara nödvändiga på grund av att reservdelar i systemet repareras/servas.

4.2.1 Garantin täcker inte produkter för vilka ett lämpligt inköpsbevis som visar datum, återförsäljare/butik, serienummer, installationsfaktura (om sådan krävs) inte kan uppvisas vid tidpunkten för begäran om garantiservice.

4.2.2 Garantin täcker inte kostnader i samband med utbyte av givare eller båtupptagning och isättning.

4.2.3 Garantin täcker inte sjövärdighetstester. Om du i undantagsfall har ett specifikt fall som motiverar ett sjövärdighetstest ska du kontakta Garmins produktsupport för förhandsgodkännande av en garantihandläggare för marina produkter.

4.2.4 Garmin tar inget ansvar för skador på produkter från andra tillverkare än Garmin som anslutits till GHP™ 12 eller GHP™ Reactor™ mekanisk/eftermonterad/solenoid autopilot.

4.2.5 Garantin täcker inte skador eller kostnader till följd av att produkter från tredje part anslutits.

4.2.6 Garmin tar inget ansvar för skador, personskador eller kostnader till följd av inkorrekt EmpirBus-systemdesign, bristande redundans, implementering av felsäkra mekanismer, felaktig installation, uteblivna systemtester efter installation, anslutna kablar eller felaktig användning av EmpirBus digitala switchingsystem.

4.2.7 Garmin tar inget ansvar för kostnader till följd av underlåtenhet att följa Garmins instruktioner eller kvarhållande av bild- och konfigureringsfiler för EmpirBus digitala switchingsystem som inte skapats och tillhandahållits av Garmin.

4.2.8 Digitala switchingsystem är extremt flexibla, och går att konfigurera i hög grad. Därför kan Garmin inte ta något ansvar för att ge riktlinjer för alla omständigheter och specialfall som kan uppstå vid utformning och installation av ett digitalt switchingsystem.

4.2.9 Garantipolicyn omfattar inte normalt slitage eller felanvändning, eller kosmetiska skador som repor, hack och bucklor.

4.3.0 Garantipolicyn omfattar inte felaktigt eller bristfälligt underhåll och skötsel. Därmed täcker garantin inte skador på produkter till trollingmotorer som inte har underhållits enligt anvisningarna i tillämplig underhållsmanual för trollingmotorer eller kostnader som uppkommer för underhåll enligt underhållsmanualen för trollingmotorer.

4.3.1 Garantipolicyn omfattar inte produkter till trollingmotorer som används i saltvatten eller bräckt vatten.

4.3.2 Garantipolicyn omfattar inte skador till följd av olycka, felaktig installation, felaktig förvaring, missbruk, felaktig användning, vatten, översvämning, brand, annan Force majeure eller yttre påverkan, eller underlåtenhet att utföra årligt underhåll på en produkt för trollingmotorer.

4.3.3 Garantipolicyn omfattar inte skador på en produkt som anslutits med nät- och/eller datakablar som inte levererats av Garmin, eller skador på en produkt som har anslutits med kablar som inte godkänts av UL (Underwriters Laboratories) och inte är märkt med LPS (Limited Power Source).

4.3.4 Garantipolicyn omfattar inte kostnader till följd av normalt underhåll eller byte av delar eller tillbehör som inte kan klassas som tillverkningsfel.

4.3.5 Garantin täcker inte fraktkostnader i samband med retur av defekt utrustning till Garmin, som inte heller betalar för sådan frakt.

4.3.6 Garantin täcker inte vattenintrång orsakat av högtryckssprutor eller skador på produkter orsakade av starka kemikalier.

4.3.7 Garantin täcker inte kostnader förknippade med modifierade eller målade produkter utanför tillverkningsspecifikationerna.

4.3.8 Produktåterkallelser – om Garmin väljer att återkalla en produkt från marknaden förbehåller vi oss rätten att fastställa ett rättvist pris för borttagning och utbyte av sådan utrustning med hänsyn till den aktuella situationen.

4.3.9 Garmin förbehåller sig rätten att neka eventuella garantiserviceanspråk som anses vara orättvisa eller inte överensstämma med de riktlinjer och förfaranden som anges i detta garantidokument. Dessutom förbehåller sig Garmin rätten att vägra betala ersättning för garantiarbete till någon serviceverkstad som Garmin anser inte utför kvalitetsarbete eller som manipulerar denna garantipolicy på ett sätt som inte ligger i Garmins eller kundens intresse.


5. Anspråksförfarande för ombordgaranti

5.1.0 Anspråksblanketter måste skickas till Garmin för alla ombordgarantianspråk.

5.1.1 Alla anspråksblanketter måste fyllas i på engelska.

5.1.2 Alla ombordgarantianspråk måste åtföljas av en anspråksblankett som ska vara fullständigt ifylld och som används för att spåra anspråket. Denna ska anges i alla frågor som rör ärendet.

5.1.3 Underlåtenhet att fullständigt fylla i blanketten, information som saknas eller otillräcklig information kommer försena handläggningen av anspråket och kan leda till nekat anspråk.

5.1.4 Alla ifyllda anspråksblanketter för ombordgaranti måste returneras till garantiavdelningen.

5.2.0 Servicerapporter
En ifylld servicerapport måste bifogas garantianspråksblanketten. Servicerapporten ska innehålla felsymptom, reparationsåtgärd samt anledning till extra arbete, resa eller körsträcka om detta godkänts av Garmin.

5.2.1 Alla servicerapporter måste fyllas i på engelska.

5.3.0 Priser för ombordgarantiarbete
Betalning för arbete sker till det avtalade priset inom ditt territorium för alla garantianspråk som görs enligt denna garantipolicy.

5.3.1 Maxersättning betalas i enlighet med Garmins policy. Det finns inga övertids- eller andra premiepriser.

5.4.0 Resor och milersättning enligt ombordgarantin
Restid och körsträcka ersätts för anspråk som uppfyller villkoren för ombordgaranti.

5.4.1 Uppgifter om restid, båtens plats, servicerepresentant som utförde reparationen och eventuell dokumentation som bevisar resebetalningar ska bifogas garantianspråket. I annat fall kommer reseersättning att nekas.

5.4.2 Om inom rimligt avstånd förväntar sig Garmin att återförsäljaren som utfört installationen utför ombordgarantiservicen. I övriga situationer förväntas att serviceverkstaden närmast båten utför ombordgarantiservicen för att därigenom hålla nere kostnaderna för restid och körsträcka. Om restid och körsträcka överstiger vad som förväntas vara skäligt krävs förhandsgodkännande av Garmin.

5.5.0 Maximala reparationstider
För aktuella maximala reparationstider finns detaljerade uppgifter från Garmin. Avvikelser från dessa belopp måste godkännas av aktuell garantihandläggare för marina produkter på Garmin Europe. Kontaktnamn på denne ska anges i servicerapporten.

5.6.0 Ingen ersättning för sjövärdighetstest
Garmin ger ingen ersättning för sjövärdighetstester, som vanligtvis debiteras kunden. Om du i undantagsfall har ett specifikt fall som motiverar ett sjövärdighetstest ska du kontakta Garmins garantihandläggare för marina produkter för godkännande. Uppgifter om detta godkännande måste bifogas garantianspråket.

5.7.0 Produktreturer
Retur av defekta produkter måste ha ett RMA-nummer (Returned Merchendise Authorisation) väl synligt på utsidan av förpackningen

5.7.1 Varje returnerad produkt måste visa RMA-numret och åtföljas av en garantianspråksblankett för att kunna identifiera fel och returer samt garantianspråk som ska krediteras.

5.7.2 Fraktkostnader
Fraktkostnader i samband med retur av defekt utrustning till Garmin betalas av kunden/serviceverkstaden.

5.7.3 Produktåterkallning
Återförsäljare kommer informeras om vilka åtgärder du måste vidta om denna situation skulle uppstå.

5.7.4 Ej godkända returer
Produkter som anländer till Garmin utan ett RMA-nummer väl synligt på utsidan av förpackningen kommer klassas som ej godkända returer och produkterna kommer omedelbart att returneras tillsammans med en faktura för fraktkostnader.

5.7.5 Ersättningsenheter – produktutbyte
Produkter som inte omfattas av ombordgarantin ska returneras till Garmin för reparation på kundens bekostnad. Alternativt kan kunden erbjudas en komplett enhet som ersättning. Se bilaga ”A” till detta dokument för listan över specifika produkter som omfattas av ombordgarantin.

5.7.6 Returnerade produkter ska skickas till adressen du får av din Garmin-återförsäljare med RMA-numret väl synligt på utsidan av förpackningen.


Bilaga A

Priser för ombordgarantiarbete.
Betalning för arbete enligt ombordgarantin sker till det avtalade priset för ditt territorium för arbete och restid
Godkänd installation enligt avsnitt 3.1.3.
Ombordgarantin gäller endast för följande specifika produkter.

Radarskannrar Arbete Resor
GMR™ 18HD+ / 18xHD 2 timmar 1 timme
GMR 24xHD 2 timmar 1 timme
GMR 424xHD2 3 timmar 1 timme
GMR 62X / 122X / 252X xHD2 3 timmar 1 timme
GMR Fantom™ 18 / 24 2 timmar 1 timme
GMR Fantom 54/56/124/126/254/256 3 timmar 1 timme
Mastinstallation på segelbåt (extra) 1 timme N/A
MFD-plottrar Arbete Resor
Nödvändig programvaruuppdatering 0,5 timme N/A
GPSMAP 74xx/76xx-serien 2 timmar 1 timme
GPSMAP 84xx / 86xx / 87xx2 2 timmar 1 timme
GPSMAP 7X2/9X2-serien 1 timme 1 timme
GPSMAP 10X2/12X2-serien 1 timme 1 timme
GPSMAP 12X2-serien med pekskärm 1 timme 1 timme
GPSMAP 7x2 / 9x2 / 12x2 PLUS 1 timme 1 timme
GPSMAP 7x3 / 9x3 / 12x3 1 timme 1 timme
echoMAP CHIRP / PLUS / ULTRA / UHD 1 timme 1 timme
Garmin GHP™ 12 / 20 / Compact / Reactor™ Arbete Resor
Pump (1.0, 1.2, 2.0, smart) 3 timmar 1 timme
ECU™ / CCU™ 1 timme 1 timme
GHP™ Gateway 1 timme 1 timme
Shadow Drive™ 2,5 timmar 1 timme
GHC™ 20 1 timme 1 timme
Klass A/B-drivenhet (Garmin) 2 timmar 1 timme
EmpirBus™ Arbete Resor
NXT DCM / Connect 50 1 timme 1 timme
NXT MCU / WDU 1 timme 1 timme
Sensorer Arbete Resor
GA™ 38 1 timme 1 timme
GPS 19x NMEA 2000 1 timme 1 timme
GPS 19x HVS 1.5 timmar 1 timme
GPS 24xd 1 timme 1 timme
GSD™ 24 / 25 / 26 1 timme 1 timme
GCV™ 10 / 20 1 timme 1 timme
Meteor™ 300 1 timme 1 timme
Garmin kurssensorer 1 timme 1 timme
OnDeck® -hubbsystem 1 timme 1 timme
Instrument Arbete Resor
GMI™ 20 0.5 timme 1 timme
GNX™ Wind 1 timme 1 timme
GND™ 10 1 timme 1 timme
gWind™-serien 1 timme 1 timme
GNX™ 20 / 21 / 120 / 130 1 timme 1 timme
GRID 20 1 timme N/A
VHF-radio/AIS Arbete Resor
VHF 300 / 300i 0.5 timme N/A
VHF 115 / 215 / 215AIS / 315 0.5 timme N/A
VHF 210 AIS / 210i AIS / 300 AIS 0.5 timme N/A
AIS™ 300 / 600 / 800 1 timme N/A
Garmin-givare3 Arbete Resor
Panoptix™-serien 2 timmar 1 timme
GT/CV-Serien i skrovet/genom skrovet 2 timmar 1 timme
Garmin Kicker Pilot Arbete Resor
Kicker gasreglage 2 timmar 1 timme

2 Volvo Penta Glass Cockpit fristående och skärmar är tillämpliga
3 Kostnader för byte av Garmin-givare gällande båtupptagning och isättning täcks med upp till 1 500 SEK, fakturor krävs

Milersättning och priser
Maximal milersättning före godkännande är 80 kilometer tur och retur
Milersättningen är xxx per km (priset i ditt territorium)

Obs!
Ovanstående är maxersättningar. Servicerapporten ska spegla den tidsåtgång som anges i anspråket. Garantiservice som kräver längre tid eller högre kostnader måste ha förhandsgodkännande från Garmins garantihandläggare för marina produkter.
Om inom rimligt avstånd förväntar sig Garmin att återförsäljaren som utfört installationen utför ombordgarantiservicen. I övriga situationer förväntas att serviceverkstaden närmast båten utför ombordgarantiservicen för att därigenom hålla nere kostnaderna för restid och körsträcka. Om restid och körsträcka överstiger vad som förväntas vara skäligt krävs förhandsgodkännande av Garmin.


Bilaga B

Priser för ombordgarantiarbete.
Betalning för arbete enligt ombordgarantin sker till det avtalade priset för ditt territorium för arbete och restid
Godkänd installation enligt avsnitt 3.1.2.
Treårig garanti/Ombordgarantin gäller endast för följande specifika produkter.

Force® trollingmotor Arbete Resor
Komplett trollingmotor 1 timme N/A
Drivsystem 0.5 timme N/A
Fäste 1 timme N/A
Underhållning från Fusion Arbete Resor
Stereor
RA770 / RA670 / WB670 0.5 timme N/A
AV755 / UD755 / AV650 / UD650 0.5 timme N/A
Fjärrkontroller
ERX400 / SRX400 / NRX300 0.5 timme N/A
Förstärkare
DA12250 / DA41400 / DA51600 / DA82000 0.5 timme N/A
DA61500 / 24DA61500 0.5 timme N/A
Högtalare
FL652SPW / F652W / FL652PC (ea) 0.25 timme N/A
FL772SPW / F772W / FL772SPC (ea) 0.25 timme N/A
FL882SPW / F882W / FL882SPC (ea) 0.25 timme N/A
Wake-överbyggnadshögtalare
FLT652SPW / FLT652SPC / FL772SPW (ea) 0.25 timme N/A
FL772SPC / FL882SPW / FL882SPC (ea) 0.25 timme N/A
Subwoofrar
SL102SPW / SL102SPC / S102W 0.25 timme N/A

Milersättning och priser
Maximal milersättning före godkännande är 80 kilometer tur och retur
Milersättningen är xxx per km (priset i ditt territorium)

Obs!
Ovanstående är maxersättningar. Servicerapporten ska spegla den tidsåtgång som anges i anspråket. Garantiservice som kräver längre tid eller högre kostnader måste ha förhandsgodkännande från Garmins garantihandläggare för marina produkter.
Om inom rimligt avstånd förväntar sig Garmin att återförsäljaren som utfört installationen utför ombordgarantiservicen. I övriga situationer förväntas att serviceverkstaden närmast båten utför ombordgarantiservicen för att därigenom hålla nere kostnaderna för restid och körsträcka. Om restid och körsträcka överstiger vad som förväntas vara skäligt krävs förhandsgodkännande av Garmin.