Skip navigation links
GARMIN LTE-ANSLUTNING
Funktionskrav för Forerunner 945

Obs! Garmins krav för säkerhetsfunktioner

Garmins säkerhetsfunktioner1 är en samling funktioner på enheten som gör att du kan meddela IERCC (International Emergency Response Coordination Center) eller skicka ett meddelande till dina nödsituationskontakter om du behöver hjälp. Säkerhetsfunktionerna på din LTE-kompatibla Garmin-enhet är Assistance Plus och Hjälp2. De här funktionerna är extrafunktioner och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation.

Om du aktiverar Assistance Plus på din Garmin-enhet med LTE kan du meddela IERCC om du behöver hjälp. En medlem från IERCC-teamet försöker kontakta räddningstjänsten åt dig och kan ringa en eller flera av dina nödsituationskontakter.

Om Assistance Plus inte är aktiverat men Hjälp är aktiverat får endast dina nödsituationskontakter ett meddelande via SMS och/eller e-post om Hjälp-funktionen aktiveras från din enhet. En medlem ur IERCC-teamet kommer INTE försöka kontakta räddningstjänsten åt dig om Assistance Plus inte är aktiverat.

Om Assistance Plus eller Hjälp är aktiverat på din Garmin-enhet överförs din plats med hjälp av Garmins LiveTrack-aktivitetsspårningsfunktion. LiveTrack skapar ett flöde i realtid över din plats och dina data. Om platsinformation inte är tillgänglig när du först utlöser en Assistance Plus- eller Hjälp-begäran startas LiveTrack-sessionen så snart en plats hämtas av enheten.

Om funktionen är aktiverad kan du utlösa en Assistance Plus- eller Hjälp-begäran manuellt genom att vidta lämpliga åtgärder på Garmin-enheten. (Se användarhandboken för mer info.)

Händelsedetektorn är ett alternativt sätt att aktivera Assistance Plus- eller Hjälp-funktionen på din Garmin-enhet. Händelsedetektorn aktiverar automatiskt Assistans Plus eller Hjälp om en incident upptäcks när du registrerar en gång-, löpning-, vandrings- eller cyklingsaktivitet med GPS på din Garmin-enhet.

Krav för Assistance Plus
För att Assistance Plus ska fungera korrekt::

  1. Du måste ha ett aktivt LTE-abonnemang för din Garmin-enhet med LTE-kapacitet.
  2. Assistance Plus-funktionen måste vara aktiverad och all nödvändig information måste anges i mobilappen Garmin Connect™.
  3. Garmin-enheten måste vara i en region där funktionen stöds. (Klicka här för en lista över länder som har stöd för Assistance Plus.)
  4. Garmin-enheten måste vara i ett område med lämplig täckning för datanätverket.
  5. Assistance Plus-prenumeranter bör ha minst en aktuell nödsituationskontakt i Garmin Connect. Så länge du har ett aktivt LTE-abonnemang för din Garmin-enhet med LTE-kapacitet kommer en medlem ur IERCC-teamet försöka kontakta räddningstjänsten å dina vägnar, även om du inte har angett uppgifter till nödsituationskontakter i Garmin Connect eller om uppgifterna är inaktuella eller felaktiga.

Krav för Hjälp
För att Hjälp ska fungera korrekt::

  1. Garmin-enheten måste vara ansluten via BLUETOOTH® till en smartphone och Garmin Connect-mobilappen, eller så måste den ha ett aktivt LTE-abonnemang.
  2. All obligatorisk information och minst ett telefonnummer eller en e-postadress till en nödsituationskontakt måste anges i mobilappen Garmin Connect.
  3. Telefonnummer och/eller e-postadresser till för nödsituationskontakter måste vara giltiga och telefonnumret måste kunna ta emot SMS.
  4. Garmin-enheten måste vara i ett område med lämplig täckning för datanätverket.

1Genom att erbjuda dessa funktioner kan Garmin inte garantera användarens säkerhet. Dessa funktioner är endast avsedda att underlätta tillgång till hjälp vid nödsituationer eller akuta situationer. Garmin garanterar inte att hjälpen svarar, kommer i tid eller fungerar effektivt.

2Om du vill använda Hjälp- eller Assistance Plus-funktionerna måste du ha ett aktivt abonnemang och en anslutning till ett kategori M1 LTE-nätverk. Se täckningsområdet för kategori M1 LTE på Garmin.com/LTEcoverage. Assistance Plus är inte tillgängligt på alla marknader där det finns en LTE-nätverksanslutning i kategori M1. Se täckningsområdet för Assistance Plus på Garmin.com/LTECoverage. Om du vill visa krav och begränsningar för säkerhets- och spårningsfunktionerna går du till https://www.garmin.com/en-GB/connectivity/forerunner-945/feature-requirements/https://www.garmin.com/sv-SE/connectivity/forerunner-945/feature-requirements/.

Bluetooth-märket och -logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad.