en karta som visar platser för SOS-incidenter

10 000 användare hjälpta med ‘SOS’ via Garmin inreach®

Sedan 2011 har Garmin inReach® satellitkommunikation varit en avgörande livräddare för över 10 000 personer världen över. Med möjligheten att utlösa ett SOS–meddelande via sin inReach–enhet har dessa personer fått nödhjälp i situationer där mobilnätet inte fungerat Detta har gjort inReach® till en oumbärlig följeslagare för äventyrare, upptäcktsresande och utomhusentusiaster över hela världen.

Statistiken visar tydligt hur Garmin inReach®–enheter har hjälpt människor i kritiska situationer genom att kunna kommunicera, navigera och få snabb nödrespons.

Varifrån utlöses SOS–händelserna?

kartbild som visar platser där en sos-signal har utlösts

Vid en nödsituation kan ett interaktivt SOS–meddelande skickas till Garmins svarscenter som är bemannat dygnet runt. Den utbildade personalen finns tillgänglig för att svara på meddelanden, spåra enheter och samordna med räddningstjänsten för att kunna hjälpa människor i de mest ogynnsamma situationer. Garmin Response håller kontakten med personen tills hjälpen kommer fram eller tills de inte längre behöver hjälp.

Med 100% global täckning av Iridium® satellitnätverk kan ett SOS–alarm utlösas över hela världen.* Det inkluderar avlägsna platser som södra Stilla havet och norra Kanada. Det är intressant att se att många av händelserna är koncentrerade till bergiga regioner, som Pacific Crest Trail i västra USA, Alperna i Europa och nästan hela Nya Zeeland. Platserna för SOS–händelserna vittnar om kraften i Iridium satellitnätverk, intelligensen i Garmin inReach–teknologin och de sofistikerade interna processerna hos Garmin Response och dess förmåga att göra snabba anslutningar med lokala nödresurser i nästan vilken region som helst i världen.

Vad gör människor när de utlöser en SOS–signal?

cirkeldiagram över när människor utlöser en sos-signal

Hela 39% av de SOS–signaler som utlöses kommer från människor som vandrar eller backpackar. Intressant nog kommer näst högsta antalet SOS–utlösningar (12%) från bilincidenter, vilket bevisar att man inte behöver vara fast i svårframkomlig terräng eller vilse för att trycka på SOS-knappen. Många av bilincidenterna innefattar helt enkelt personer som behöver hjälp på vägen och är utan mobiltäckning. Till synes normala situationer kan snabbt bli obehagliga beroende på platsen och om förnödenheter saknas eller väderförhållandena blir sämre.

De fem främsta aktiviteterna som människor gör när de utlöser en Garmin inReach–SOS är:

  1. Vandring/Backpackar
  2. Bilkörning
  3. Motorcykelkörning
  4. Klättring/Bergsbestigning
  5. Båtrelaterat

Andra aktiviteter som Garmin inReach–användare har utlöst en SOS för inkluderar snösporter, terrängkörning, flygning, forsränning, motorcross, ridning och många andra.

Varför utlöser människor en SOS–signal?

cirkeldiagram anledniingar varför människor utlöser en SOS-signal?

Den främsta anledningen till att Garmin inReach–användare utlöser en SOS–signal är skador, vilket utgör 30% av fallen. Skador kan vara allt från brutna ben till sårskador eller skador efter ett fall. Den näst vanligaste anledningen att utlösa en SOS–signal, med 17%, är medicinska problem. Det kan inkludera höjdsjuka, hjärtproblem, mag-tarmproblem och andra medicinska akutsituationer.

De fem vanligaste anledningarna till att människor utlöser en Garmin inReach–SOS är:

  1. Skada
  2. Medicinskt problem
  3. Fordonsolycka
  4. Fast/Strandad
  5. Fordonshaveri

Andra anledningar inkluderar naturkatastrofer som skogsbränder, orkaner och laviner, att drabbas av nedkylning eller överhettning, att vara fast, strandad eller vilse, samt problem relaterade till aktiviteter såsom båt– eller fordonshaveri och trasig utrustning.

För vem utlöser människor en SOS–signal?

Cirkeldiagram över för vem människor utlöser en SOS-signal?

En vanlig fråga vi får är vilka som kan utlösa en SOS–signal. Svaret är enkelt: Alla. Även om många SOS–incidenter gäller den faktiska Garmin inReach-abonnenten, är nästan två tredjedelar för abonnentens sällskap eller för en okänd tredje part. En SOS–signal kan också utlösas för att rapportera nödsituationer, såsom skogsbränder eller fordonsolyckor. Därför understryker vi alltid vikten av att bära en Garmin inReach, eftersom man aldrig vet vem eller vad man kan stöta på när man är utan mobiltäckning.

*OBS: För att få tillgång till Iridium-satellitnätverket för live-spårning och meddelanden, inklusive SOS-funktioner, krävs en aktiv satellitprenumeration. Vissa jurisdiktioner reglerar eller förbjuder användningen av satellitkommunikationsenheter. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i de jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.