Höjdsjuka - Symptom, Förebyggande och Anpassning

Höjdsjuka: Symptom, Förebyggande och Anpassning

För den som ger sig ut på höga höjder är det viktigt att förstå riskerna med höjdsjuka och hur man förebygger och hanterar det. Garmin erbjuder produkter som gör din höjdanpassning smidigare än någonsin. Oavsett om du planerar att vandra upp till 4300 meter, tränar eller besöker en stad på hög höjd, bör du vara medveten om riskerna med höjdsjuka.

Vad är höjdsjuka?

Höjdsjuka kan drabba individer som snabbt förflyttar sig till stora höjder. Symtom kan uppstå 6-12 timmar efter att man nått höjder över 2 438 meter, särskilt bland de som vanligtvis bor på låg höjd.

Symtom inkluderar huvudvärk, illamående, yrsel och andnöd. För att minska riskerna:

För att behandla höjdsjuka bör man vila, hålla sig hydrerad och äta lätta måltider.

Garmins enheter och höjdanpassning

Med hjälp av Garmin-enheter kan användare få en djupare insikt i hur deras kropp anpassar sig till höjden:

Hur fungerar höjdanpassningsfunktionen?

Efter att du har beviljat platsåtkomst till Garmin Connect™ appen kommer din kompatibla Garmin smartklocka eller cykeldator att rapportera din nuvarande höjdanpassning genom att visa den höjd som din kropp är anpassad till, baserat på aktuell träning. Dessutom kommer enheten att ge anpassningsmeddelanden och korrigeringar till ditt VO2 max-estimat och träningsstatus när höjden är över 800 meter. Höjdanpassningsfunktionen kommer också att kontrollera under natten – om den är i sömnläge och ansluten till Wi-Fi® – för att säkerställa noggrannhet och att den är uppdaterad.

Det är värt att notera att personer med hög aktivitetsnivå kan ha en lägre vilande hjärtfrekvens, vilket är normalt.

Överkom värmen med värmeanpassningsfunktionen

Denna funktion ger en uppskattning av kroppens temperatur baserad på väder- och GPS-data, vilket kan indikera hur kroppen reagerar på värme. För fullständig information om höjdanpassning krävs en viss höjd. Användare kan också se annan viktiga data som syremättnad och hjärtfrekvens. Med rätt förberedelser och Garmins produkter kan risken för höjdsjuka avsevärt minskas. Se om din Garmin-enhet är kompatibel med dessa funktioner.

*Garmin-enheten är inte avsedd som en medicinsk enhet. Använd produkten och dess information med försiktighet.
**Wi-Fi är ett varumärke registrerat av Wi-Fi Alliance.