En båt i hamnen med Garmin OnDeck

Alltid koll på båten med Garmin OnDeck™

När du väl har lämnat hamnen och är på väg hem kan det ibland dyka upp oroande tankar. Har du säkerställt att kölrummet är i ordning? Eller har du kanske glömt något annat viktigt ombord? Oroa dig inte, oavsett vad du funderar på finns det en lösning som ger dig full kontroll över din båt – även när du inte är där.

Med Garmin OnDeck™ får du ett integrerat fjärranslutningssystem som är utformat för att passa alla slags båtar, vare sig det är en motorbåt, fiskebåt, segelbåt eller trålare. Med endast en knapptryckning får du tillgång till en omfattande uppsättning övervaknings- och hanteringsverktyg som ger dig en känsla av säkerhet och bekvämlighet.

Övervaka i realtid

OnDeck kan hjälpa dig att hålla kontakt med din båt från nästan var som helst. Genom att utnyttja cellulär trådlös mobiltäckning1 ger det dig möjlighet till fjärrövervakning av sensorer och fjärrstyrning av strömbrytare. Med OnDeck behöver du inte längre åka till båten för att kontrollera den eller betala någon annan för att göra det. Du kommer dessutom alltid vara den första att få reda på om en säkerhetssensor har utlösts. Till exempel, om en dörr eller lucka öppnas av en obehörig person, kommer du omedelbart få ett meddelande. Dessutom kommer du att få en avisering om den interna GPS-sensorn indikerar att din båt har lämnat ett geografiskt avgränsat område. Om någon har lånat din båt, kommer du att veta exakt vart de har åkt och när de har återvänt. Men ännu viktigare är att du kommer att kunna upptäcka om din båt har släppt förtöjningen eller till och med blivit stulen.

Få uppdateringar

Du kan ta emot aviseringar och larm från andra anslutna sensorer på OnDeck- och NMEA 2000®-nätverket. Det betyder att du snabbt blir medveten om eventuella problem och kan agera för att åtgärda dem så snart som möjligt. Dessutom hjälper det dig att förstå vad som är normalt för din båt, vilket gör att du kan upptäcka nya mönster som kan kräva förebyggande underhåll och på så vis minska eventuella onödiga kostnader på lång sikt. Till exempel kan varningsmeddelanden för batterispänning uppmärksamma dig om du har lämnat båten med strömmen påslagen, vilket i sin tur kan förhindra dig från att lämna bryggan vid nästa utflykt på grund av ett urladdat batteri. Det kan till och med skada ditt batteri.

Få varningsmeddelanden

På liknande sätt kommer varningsmeddelanden för länspumpen att informera dig när pumpen aktiveras. Om pumpen aktiveras flera gånger om dagen utan att det har regnat, kan det tyda på ett möjlig läckage. Alternativt, om pumpen normalt sett aktiveras en eller två gånger om dagen och sedan slutar fungera, kan det indikera att något är felaktigt.

Kontrollera bränslenivån

OnDeck underlättar även förberedelserna inför din nästa båtfärd. Genom tanknivåsensorer kan du enkelt kontrollera den senast kända och aktuella bränslenivån, så att du vet om du behöver stanna vid en bensinstation först. Temperatursensorer ger dig information om det är för kallt i båten eller om det är för varmt i något utrymme. Med OnDeck kan du övervaka och styra upp till fem reläer på din båt, vilket gör det möjligt att starta kylskåpet så att det är igång när du kommer ombord. Du kan även hantera så många strömbrytare som behövs med NMEA 2000-momentana eller låsbara switchar via EmpirBus™ digital styrning eller andra gränssnitt från tredje part.

Lagra data

OnDeck-systemet är en sömlös tilläggstjänst som integreras med din befintliga marina elektronik, inklusive ditt Garmin marinnätverk, motorer och NMEA 2000-sensorer. På din båt samlas data in från OnDeck-systemet och lagras säkert på GTB 10 OnDeck Hub. Denna data kan omedelbart visas och sparas i molnet i upp till 10 år. Med en batteribackup kan systemet till och med nås i upp till 48 timmar efter att båtens batteri har tömts eller landströmmen har kopplats bort. Du kan få åtkomst till hubben genom ActiveCaptain™-appen på din smartphone. Genom appen kan du enkelt se din båts position på kartgränssnittet, ställa in larm för att få meddelanden vid förändringar, styra reläströmbrytare för att aktivera eller inaktivera utvalda system, samt se insamlad data och sensoravläsningar. För att hålla dig uppkopplad krävs ett abonnemang2.

1Ett aktivt abonnemang krävs. Både OnDeck Hub och användarens enhet måste ha anslutning till 3G/4G-nätverket. Se täckningsområde för OnDeck.

2Alla abonnemang förnyas automatiskt tills de avslutas. Om en OnDeck-årsprenumeration avslutas efter en kampanjperiod men före slutet av det första året kommer du att debiteras för den återstående årsperioden. Konsumenten kommer att bli meddelad innan slutet av deras kampanjperiod innan den första månaden faktureras. Efter att någon kampanjperiod har avslutats kommer ditt årsabonnemang att faktureras månadsvis till ordinarie pris. Vänligen granska Tjänstevillkoren för OnDeck Serviceplaner och Villkor för Garmin prenumerationstjänster för instruktioner om hur du avslutar din prenumeration och för ytterligare detaljer.