Utveckling av Garmin kartor

Så utvecklar Garmin industrins mest avancerade sjökort

Från rådata till noggranna detaljer – Garmins kartläggningsteam arbetar kontinuerligt för att uppdatera de marina kartorna.

Vad innefattar de mest avancerade och detaljerade sjökorten inom marinindustrin?
Svaret är – ganska mycket.

Garmin, världens mest innovativa och erkända tillverkare av marin elektronik, har ett helt program som är ägnat åt forskning och utforskning av vattensamlingar där mer data behövs.

Hur gör vi det? Förutom att dra nytta av tillgängliga data från tredje part, arbetar vårt kartläggningsteam ständigt med att framställa banbrytande sjökort över hela världen.

När ett behov uppstår någonstans, sätts vårt engagerade kartläggningsteam i rörelse, de spenderar otaliga timmar ombord på båtar för att rikta in sig på sjöar och vattenområden där förbättrade data (som djupkonturer) är nödvändig för att tillhandahålla detaljerad kartläggning – eller “fiskekartor” på Garmin-enheter och SonarChart™-kartor för Navionics.

Dessa undersökningar förbättrar inte bara de batymetriska kartorna, utan de möjliggör även för Garmin att skapa högupplöst reliefskuggning, vilket ger sjöfarare och sportfiskare en visuell representation av havsbottens detaljer i levande färger och skuggor för att illustrera ändringar i djup. Dessa förbättrade data uppdateras regelbundet till produkter som Garmin Navionics Vision+™ och Navionics Platinum+™, och hjälper till att förbättra den globala kartläggningen.

Användning av ekolodsteknik

Våra noggranna undersökningar tar även i bruk den senaste tekniken för att skapa ekolodsbaserade bottenhårdhetskartor. Dessa går långt utöver traditionella djupkartor genom att avslöja sammansättningen av havsbotten, inklusive vägbäddar, steniga eller sandiga bottenstrukturer, och andra betydande egenskaper.

Båtägare kan dra nytta av denna variation av värdefullt innehåll för att ta välgrundade beslut om sina rutter, identifiera potentiella risker och hitta optimala fiskeplatser.

Vi förlitar oss också på dig

Vi förlitar oss inte bara på våra egna båtfarare och kartläggningsutvecklare. Vi värdesätter även ditt bidrag, som vår kund, i att förse oss med ekolodsdata för att förbättra kartläggningsdetaljerna. Garmins plottrar och Striker™ ekolod inkluderar Quickdraw Contours-funktionen, vilken möjliggör för användare att dela ekolodsdata enkelt, vilket bidrar till kartläggningen av mindre vattenområden.

Detta betyder att både båtfarare och sportfiskare kan dra nytta av data från sin lokala sjö eller damm. I områden med intensiv båttrafik optimeras data till gagn för alla som navigerar på vattnet.

Detta samarbete utvidgar Garmins kartläggningsomfång till tidigare icke-kartlagda vattenområden.

Vad betyder detta?

Garmins strategi för marin kartläggning bygger vidare på de väletablerade principerna för traditionell kartografi, men införlivar samtidigt den senaste tekniken för att leverera de mest detaljerade kartorna som industrin har att erbjuda.

Genom att konsekvent införliva data från djupgående undersökningar samt användargenererade data, kan sjöfarare, sportfiskare och båtägare utnyttja de mest omfattande och aktuella kartläggningstjänsterna.

Se vårt sortiment av sjökort.